מרוץ ליגת הפועל רצים בעבודה 2021 - תקנון

»
אירועים

לפניכם תקנון המשתתפים במרוץ ליגת הפועל רצים בעבודה

תקנון המשתתפים במרוץ ליגת הפועל רצים בעבודה


בכדי שכולנו נפיק את המירב מאירוע זה, אנא הקפידו על הכללים הבאים:

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 4.4.21 בשעה 09:00 בבוקר.  

* נוהל ביטולים עד ה- 1.4.21, שעה 10:00 בבוקר בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא. 

* חובה לרוץ עם השבב/ מספר החזה שיחולק בקידמת החולצה. רץ שלא ייעשה כן ייפסל ותוצאתו לא תימדד. 

* אין להחזיר את השבב בסיום הריצה שכן הינו חד פעמי. ניתן לשמור למזכרת. 

* יש להישמע להוראות הסדרנים. 

* כל שינוי בפרטי הרץ חייב להעשות דרך חברת ריל טיימינג. רץ המעוניין למכור את הרשמתו, מוטלת עליו האחריות ליצור קשר עם חברת ריל טיימינג. במידה ולא עשה זאת, אותו רץ שירוץ עם מספר חזה לא שלו יפסל לאלתר. יש ליצור קשר עם חברת ריל טיימינג בהתאם לכללי ביטול/שינוי הרשמה 
* רץ המעוניין לבטל הרשמתו, יש לעשות את בסגרת נוהל ביטול הרשמה. 
* רץ אשר ירוץ עם מספר חזה אשר אינו שייך לו- ייפסל. 
* החלפת שמות במסגרת מועדי הרישום- בעלות 20 ש"ח, אלא אם צויין אחרת. 

* טעויות הקלדה או רישום הינן סייג ויטופלו נקודתית.

* לא יישמרו גביעים לאחר טקס הסיום.  

* המרוץ פתוח בפני כל הרצים באשר הם. ההרשמה מוגבלת ועשויה להיסגר בכל עת. עדיפות במכסת הרצים לרצי "ליגת הפועל רצים בעבודה".

* ההשתפות לבני +16 בעלי דרכון ירוק בלבד ותחת הנחיות רוח התקופה! למי שאין דרכון ירוק- שלא יירשם.

* יש לעבור על כל תפריט אתר האירוע לפני ביצוע רישום (לו"ז, קטגוריות וכו').

* Cut off: 50 Minutes.

 בהרשמתכם אתם מסכימים לפעול על-פי תקנון זה ללא יוצאי דופן.

 

תקנון מרוץ ליגת הפועל רצים בעבודה

 

אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים