מרוץ בבלי ה- 5 - רשימת משתתפים

»
אירועים

תחרויות ריצה בישראל.

ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן למיון ברירת המחדל
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1רועיבןז19965000 מטר תחרותי
2מיכאלרונןז1949מועדון ניווט "לב השרון"5000 מטר תחרותי
3הילהשטריתנ2006tel-aviv1200 מטר תחרותי
4תמרההוברמן לםנ20101200 מטר תחרותי
5יותםבורביעז20071200 מטר תחרותי
6אילנהמשביינ1961מודיעין5000 מטר תחרותי
7היללהילל בז20101200 מטר תחרותי
8אורליפשיץז1980Tel Aviv800 מטר עממי
9עמיתליפשיץז2014Tel Aviv800 מטר עממי
10נטערוזנטלנ1983גן עלווה400 מטר גנים
11אימריויס רוזנטלז2014גן עלווה400 מטר גנים
12קרןחדדנ1980600 מטר עממי
13אפיקלוי ליטןנ2009ZUZU אליאב1200 מטר תחרותי
14שושבלייכמןנ0ריל טיימינג5000 מטר תחרותי
15נגהשפרנ2007800 מטר עממי
16ברקבינדרז1995Nolimit5000 מטר תחרותי
17תמרהפישרנ20103000 מטר תחרותי
18נועםפישרז20101200 מטר תחרותי
19נירשרבז19705000 מטר תחרותי
20אורנהשרבנ19695000 מטר תחרותי
21טלשרבז20095000 מטר תחרותי
22אמנוןסלעז20061200 מטר תחרותי
23רוןסלעז20061200 מטר תחרותי
24מיכלברטלנ1979תל אביב400 מטר גנים
25אילייפלסטיז2016600 מטר עממי
26ליאתכהןנ1978800 מטר עממי
27אליאןכהןנ2014800 מטר עממי
28רןכהןז20073000 מטר תחרותי
29עודדאלישז1942אין5000 מטר תחרותי
30ימהעזרתינ20101200 מטר תחרותי
31יובלהלפןנ20101200 מטר תחרותי
32רןפלדז2014400 מטר גנים
33אוריפלדז2014400 מטר גנים
34עלמהקליסמןנ20091200 מטר תחרותי
35ליביכרכוםנ20101200 מטר תחרותי
36הילהשקדנ2006Tel Aviv1200 מטר תחרותי
37יהליקפלוןז20085000 מטר תחרותי
38נירקפלוןז19705000 מטר תחרותי
39יארכראדיז2013600 מטר עממי
40יוסיכראדיז1985600 מטר עממי
41רוחיכראדינ1985600 מטר עממי
42יפתחהרמןז2005zuzu5000 מטר תחרותי
43ליהברקוביץנ1979400 מטר גנים
44מורןברקוביץנ1979400 מטר גנים
45עזראקצבז1970Tel Aviv800 מטר עממי
46RobertSilvermanז1957Potomac5000 מטר תחרותי
47גילילםנ20121200 מטר תחרותי
48LimorEtzyoniנ19715000 מטר תחרותי
49EfratYahavנ19815000 מטר תחרותי
50שחרעומרז2015400 מטר גנים
51יהונתןעומרז19875000 מטר תחרותי
52מיהרובינשטייןנ20101200 מטר תחרותי
53יונירובינשטייןז2015Gan10400 מטר גנים
54גילידברתז2014400 מטר גנים
55יובלדברתז1980400 מטר גנים
56מיהשחףנ1984800 מטר עממי
57גילישרוןנ19803000 מטר תחרותי
58ליאורורובל שרוןנ20101200 מטר תחרותי
59שקדורובל שרוןנ2014400 מטר גנים
60איתמרבדנרז2014Tel Aviv800 מטר עממי
61יערהבדנרנ1984Tel Aviv800 מטר עממי
62אופירבדנרז2012Tel Aviv1200 מטר תחרותי
63שחרבאומלנ2015400 מטר גנים
64דניאלאבגילנ2014גן עלווה400 מטר גנים
65עדיאבולעפיהז1973Gan10400 מטר גנים
66יובלאבולעפיהז2014Gan10400 מטר גנים
67אסףארזז1979400 מטר גנים
68עומרארזז2013400 מטר גנים
69שגיאנוימןז1981600 מטר עממי
70מאיהנוימןנ2015400 מטר גנים
71לירוןפרידמןנ1981600 מטר עממי
72לוסיויסנ2014גן עלווה400 מטר גנים
73שילהזברו ויסנ1982גן עלווה400 מטר גנים
74מוררוזןנ1976600 מטר עממי
75זיונרדיז2013400 מטר גנים
76איתןיפהז2015400 מטר גנים
77דפנההילביץ יפהנ1985400 מטר גנים
78רותישאולינ1979400 מטר גנים
79יאירשאוליז2013400 מטר גנים
80לורןבן יעקבנ20083000 מטר תחרותי
81איילדסקלז19785000 מטר תחרותי
82לירוןדסקלנ19815000 מטר תחרותי
83MiaFrankforterנ2016400 מטר גנים
84הדרענתותנ20091200 מטר תחרותי
85דןהאוזןז1979800 מטר עממי
86אדורםריגלר קליינמןז19765000 מטר תחרותי
87איתמרריגלר קליינמןז2016400 מטר גנים
88אלישיריגלר קליינמןז2014400 מטר גנים
89אוריאלדרז1983גן עלווה400 מטר גנים
90נועםאלדרז2014גן עלווה400 מטר גנים
91שלומימשהז1974600 מטר עממי
92יובלפזנ2014400 מטר גנים
93LauraFarhiנ1951800 מטר עממי
94אוהדלויז19731200 מטר תחרותי
95הראלשומרז1985400 מטר גנים
96אלמהשומרנ2015400 מטר גנים
97גליזיבנברגנ1987גן עלווה5000 מטר תחרותי
98איתיהוכברגז2014גן עלווה400 מטר גנים
99עומריקוזיז2014תל אביב יפו400 מטר גנים
100נטעראובנינ2014600 מטר עממי
101רונידמרינ2008תל אביב5000 מטר תחרותי
102רועיקאהןז1976600 מטר עממי
103אלוןקאהןז2013600 מטר עממי
104איתןסמטז2014Tel Aviv800 מטר עממי
105איתןגייגרז2013gan10400 מטר גנים
106אלהגייגרנ1976gan10400 מטר גנים
107זיולייבוז1976600 מטר עממי
108עמרימנדלביץז19795000 מטר תחרותי
109שנימנדלביץנ2016400 מטר גנים
110נגהבן שלוםנ2014Tel Aviv400 מטר גנים
111טלרון-פרגנ1982400 מטר גנים
112יובלפרגנ2015gan10400 מטר גנים
113דניאלבן צביז0גן דבש400 מטר גנים
114יובלחוגגנ2015400 מטר גנים
115שקדויסמן לוינ2015gan10400 מטר גנים
116אריסיטבוןז2013400 מטר גנים
117טלשנהבנ2016gan10400 מטר גנים
118אוריעזראז1970800 מטר עממי
119רויטלסגרון אלושנ19805000 מטר תחרותי
120יונתןבנאיז2015גן דבש400 מטר גנים
121מיקהקורןנ20071200 מטר תחרותי
122יודקורןז19631200 מטר תחרותי
123חןנוזיקנ19883000 מטר תחרותי
124טלגור נוזיקנ19783000 מטר תחרותי
125מילהגורנ2013800 מטר עממי
126אווהגורנ2013800 מטר עממי
127מעייןשחרנ2013600 מטר עממי
128לייהשחרנ2014600 מטר עממי
129יהלורטמןז2015tel-aviv400 מטר גנים
130עברירוזנבלוםז2015gan10400 מטר גנים
131ברדודאינ2014400 מטר גנים
132גילסיגלז1983400 מטר גנים
133יונתןאדיב סיגלז2014400 מטר גנים
134רןפלדמןז19785000 מטר תחרותי
135יובלאורןז1983400 מטר גנים
136שקדאורןנ2015400 מטר גנים
137הילהלביאנ1982400 מטר גנים
138יונתןקבסוז2016400 מטר גנים
139איתןזולברגז2016גן ניצנים400 מטר גנים
140דרוריתוולף מזרחינ19741200 מטר תחרותי
141שיפרץנ1983גן ילדי האור400 מטר גנים
142ארנוןניצןז1972800 מטר עממי
143נדבמזרחיז19745000 מטר תחרותי
144מיכלפרץנ2015גן ילדי האור400 מטר גנים
145ויקהפסקלנ1982800 מטר עממי
146אוריתניצןנ1972800 מטר עממי
147אורןפסקלז1978800 מטר עממי
148עופריספוקוינינ2010צעירי בבלי3000 מטר תחרותי
149אביעדברחולץז2015400 מטר גנים
150רואיברחולץז20101200 מטר תחרותי
151הרנןברחולץז19725000 מטר תחרותי
152קלוויןסולטניקז2016400 מטר גנים
153גיאקורדוביז1980800 מטר עממי
154טליהגוףנ2014600 מטר עממי
155נעהגוףנ2012800 מטר עממי
156אסףלופונ1973בבלי1200 מטר תחרותי
157תומרלופונ2007בבלי1200 מטר תחרותי
158מאיקורןנ1976כיתה א 2600 מטר עממי
159ולנטיןבוסנקוז1985400 מטר גנים
160נתןרז לויז2015בבלי400 מטר גנים
161מלודירז לוינ2015בבלי400 מטר גנים
162אירהבוסנקונ1987400 מטר גנים
163סיומהבוסנקוז2014400 מטר גנים
164לניעובדנ2014400 מטר גנים
165חנהגלמןז19895000 מטר תחרותי
166תמרבלסוןנ20071200 מטר תחרותי
167אריהגלמןז19895000 מטר תחרותי
168נוהרגלדמן הרשליקוביץנ1980600 מטר עממי
169רוניתקרן הר זהבנ1971400 מטר גנים
170אלוןעובדז2015400 מטר גנים
171שיגבראנ2016400 מטר גנים
172יוליהשיקארנ1983תל אביב5000 מטר תחרותי
173עידו גורשיקארז2015תל אביב400 מטר גנים
174גבעדקל אלרואיז2016גן ניצנים400 מטר גנים
175יותםמירוןז2014400 מטר גנים
176שיהר זהבנ2015400 מטר גנים
177יובלאשנרז2014400 מטר גנים
178אתיאברהם אשנרנ1981400 מטר גנים
179עידןאשנרז1979800 מטר עממי
180אלהפרידמןנ2014400 מטר גנים
181ליביפרידמןנ2014400 מטר גנים
182מאיהלהבנ2014400 מטר גנים
183גלחגגז2009600 מטר עממי
184אלכסייצ'רפינסקיז1980גן דבש400 מטר גנים
185אליענהצ'רפינסקינ2014גן דבש400 מטר גנים
186רועירותםז2014600 מטר עממי
187עומריצוקרמןז2016גן ניצנים400 מטר גנים
188רזאפרתיז20081200 מטר תחרותי
189הדררקח-פלגנ2015גן דבש400 מטר גנים
190איתןקרןז2016400 מטר גנים
191עופרינוימןנ2015400 מטר גנים
192נדבבנציוניז2015הגן הצומח400 מטר גנים
193אורייאדמוןז1972תל אביב600 מטר עממי
194ולינהסטנובסקינ1985800 מטר עממי
195ארבלסטנובסקיז2014800 מטר עממי
196יאירלםז20105000 מטר תחרותי
197רוןפיקז1976בבלי ירושלמי1200 מטר תחרותי
198תמרההוךנ2014400 מטר גנים
199זואירובנשטיין-פיקנ2008בבלי ירושלמי1200 מטר תחרותי
200רונירשףנ1975800 מטר עממי
201שיררשף קלישנ2010800 מטר עממי
202כרמלאצילנ2016Tel Aviv400 מטר גנים
203אוריתרבינוביץנ1979600 מטר עממי
204עופרלביאז1982Zuzu5000 מטר תחרותי
205אלוןאוסטרמןז20103000 מטר תחרותי
206נדבאוסטרמןז20085000 מטר תחרותי
207רוןקורןז2013כיתה א 2600 מטר עממי
208אוריסימניאןז2015400 מטר גנים
209יובלקרניז2014400 מטר גנים
210עומרגיאז2015תל אביב400 מטר גנים
211נורנחמיהנ2016400 מטר גנים
212לנינחמיהנ2015400 מטר גנים
213ברקכרמיאליז1980גן דבש400 מטר גנים
214רלינחמיהנ1978400 מטר גנים
215חזינחמיהז19785000 מטר תחרותי
216אמהכרמיאלינ2015גן דבש400 מטר גנים
217שירוזנפלדז20101200 מטר תחרותי
218שגיתדרורינ1977יבלונקה800 מטר עממי
219תומריבלונקהז1976יבלונקה1200 מטר תחרותי
220חגיבכוריז1978800 מטר עממי
221אביבכורינ1981800 מטר עממי
222אביעדבכוריז2015800 מטר עממי
223ארדבכוריז2014800 מטר עממי
224קרןברקוביץז1974gan10400 מטר גנים
225עידוברקוביץז2015gan10400 מטר גנים
226טלבן שלוםנ1972Tel Aviv5000 מטר תחרותי
227קרןשמרנ1975Tel Aviv5000 מטר תחרותי
228יובללויתן מרכוסנ1981מועדון ריצה גן דבש400 מטר גנים
229נגהלויתן מרכוסנ2015מועדון ריצה גן דבש400 מטר גנים
230גילינוטס כהןז1972400 מטר גנים
231רוינוטס כהןז2014400 מטר גנים
232יובלויגדורוביץנ2015גן דבש400 מטר גנים
233שרוןעזרנ1978גן דבש400 מטר גנים
234דנהנפשנ2014800 מטר עממי
235רועישנהבז1979gan10400 מטר גנים
236עלמהגורןנ2014גן דבש400 מטר גנים
237שישנהבנ2014gan10400 מטר גנים
238אריאלעזרנ2015גן דבש400 מטר גנים
239שיזולברגז1980גן דבש400 מטר גנים
240ליאורזולברגנ2014גן דבש400 מטר גנים
241אמריאלושז2016גן יהל400 מטר גנים
242עומראלושז2014גן דבש400 מטר גנים
243אבריפינטוז2016400 מטר גנים
244אביבבן ברוךז2016גן יהל400 מטר גנים
245יואבפינטוז2016400 מטר גנים
246נעמיסונהנ2014בבלי800 מטר עממי
247אביבבר זחריןז2014400 מטר גנים
248נבובן אורז2015גן בר400 מטר גנים
249שיבן אורז1982גן בר400 מטר גנים
250ארבלליאורז2016Tel aviv400 מטר גנים
251אפרתשייןנ19793000 מטר תחרותי
252אלהשייןנ2016400 מטר גנים
253אסףמאייר יצחקיז0גן בר400 מטר גנים
254רונימאיירנ0גן בר400 מטר גנים
255יואבסואיסהז2015400 מטר גנים
256נועםסחראינ2015gan10400 מטר גנים
257מוטיסחראיז1975gan10400 מטר גנים
258אניהלארסוןנ1981גן בר400 מטר גנים
259אלילארסוןנ2014גן בר400 מטר גנים
260קרןבירונ1974800 מטר עממי
261אמיליהקפלןנ2016400 מטר גנים
262שירןכוחייז1983גן בר400 מטר גנים
263דןבירוז1978800 מטר עממי
264אפרתכספינ1986גן בר400 מטר גנים
265תומרבירוז2014גן בר400 מטר גנים
266סאליאורז1975גן בר400 מטר גנים
267תומרבירוז2014גן בר400 מטר גנים
268איתןאורז2016גן נצנים400 מטר גנים
269אריאלאורז2015גן בר400 מטר גנים
270מיכאלפאר טאוברז2014גן בר400 מטר גנים
271דניאלכוחייז2014גן בר400 מטר גנים
272איתמרכספיז2015gan10400 מטר גנים
273טליהאוסקטו בלוךנ20071200 מטר תחרותי
274יפתחעינבז2016Tel Aviv400 מטר גנים
275איתימשיחז1980400 מטר גנים
276יואבמשיחז2015400 מטר גנים
277שלמהעזראז1944600 מטר עממי
278יפתחברסקיןז20071200 מטר תחרותי
279יותםברסקיןז20071200 מטר תחרותי
280יובלמלרז2016גן יהל400 מטר גנים
281אלירןשילינגרז1983גן מחבואים400 מטר גנים
282דרורשילינגרז2016גן מחבואים400 מטר גנים
283גאיהגודרנ2016400 מטר גנים
284טלברק שרתז1971Tel Aviv600 מטר עממי
285עמיתבוריז1974600 מטר עממי
286דורלוינ2016גן יהל400 מטר גנים
287עמיתימיניז2014גן מחבואים400 מטר גנים
288נגהימינינ2016גן מחבואים400 מטר גנים
289מאיהימינינ1981גן מחבואים400 מטר גנים
290גיארץז1975Gan 10800 מטר עממי
291דניאלרץנ2014Gan 10400 מטר גנים
292בןברוורמןז1979800 מטר עממי
293עלמהברוורמןנ2013400 מטר גנים
294עידואדמוניז2013600 מטר עממי
295מורוליקסוןז1981בבלי600 מטר עממי
296אדוהאופירנ1982בבלי600 מטר עממי
297איתמרפררהז2010בבלי ירושלמי1200 מטר תחרותי
298אלהפררהנ2008בבלי ירושלמי1200 מטר תחרותי
299אודרהשמיענ1983600 מטר עממי
300ליאורעצמוןז2014600 מטר עממי
301שימיאטיאסז19771200 מטר תחרותי
302ערןשמיעז19831200 מטר תחרותי
303גיליברקןנ2015גן דבש400 מטר גנים
304זהרקוצרז20071200 מטר תחרותי
305יותםשדהז20073000 מטר תחרותי
306מיקהבביקרנ0800 מטר עממי
307חגיוולפנזוןז19801200 מטר תחרותי
308נדבוולפנזוןז2014600 מטר עממי
309איתייודפתז2014400 מטר גנים
310נועהיודפתנ2016400 מטר גנים
311עפריליפמןנ2015גן בר400 מטר גנים
312רועינוסבאוםז1982Gan10400 מטר גנים
313רומינוסבאוםנ2015Gan10400 מטר גנים
314קרןהרשקוביץנ2014600 מטר עממי
315סיגלטלרנ19771200 מטר תחרותי
316אורטלאביעד זיידנ19821200 מטר תחרותי
317אורימורז1975600 מטר עממי
318מיכאלארגמןז2016400 מטר גנים
319יגאלאדמוניז19751200 מטר תחרותי
320רןהוורדיז1977800 מטר עממי
321אביבלבקוביץנ2015Tel Aviv400 מטר גנים
322ארבלאפלנ2013בבלי ירושלמי600 מטר עממי
323אגםאלמוגנ2015400 מטר גנים
324איההלפרןנ2015הגן הצומח400 מטר גנים
325יפעתאדרעינ1981800 מטר עממי
326איילשימקביץז1980800 מטר עממי
327אביברכבינ2010בית ספר בבלי1200 מטר תחרותי
328לנישימקביץז2014800 מטר עממי
329LaviAppelז19565000 מטר תחרותי
330חלימורנ1976600 מטר עממי
331רוניניסן יפהנ2012800 מטר עממי
332מיהלויןנ2012800 מטר עממי
333מיכאלהפזנ2013תל אביב600 מטר עממי
334אדםשחףז1985400 מטר גנים
335איילהשחףנ2016400 מטר גנים
336אביבסימוןנ2016גן יהל400 מטר גנים
337לירוןירקוני אפלנ19793000 מטר תחרותי
338עידואפלז1977400 מטר גנים
339איתיאפלז2016400 מטר גנים
340מריםכהןנ1984Tel aviv600 מטר עממי
341מריםכהןנ1984Tel aviv600 מטר עממי
342אלעדרבידז19751200 מטר תחרותי
343עמיתרבידז2015400 מטר גנים
344עתיאמדוז2014400 מטר גנים
345אסףגיאז1974Gan10600 מטר עממי
346קרןפייגנבויםנ1979400 מטר גנים
347טוםפייגנבויםז2016400 מטר גנים
348רוםגולןז2016גן יהל400 מטר גנים
349דניאלקופרנ2016גן יהל400 מטר גנים
350רוןקופרז1983גן יהל400 מטר גנים
351איריסמזאלנ19655000 מטר תחרותי
352עידיתיניבנ1984400 מטר גנים
353אדםבר-ניבז1982400 מטר גנים
354אלהבר-ניבנ2016אלה400 מטר גנים
355תמרהשדהנ2016גנים400 מטר גנים
356מאיהרג'ואןנ2013400 מטר גנים
357שירהדובינסקינ2014600 מטר עממי
358עדיודרובניקנ1981600 מטר עממי
359ניצןהרצוגז1978800 מטר עממי
360חגיתגילאוןנ1978800 מטר עממי
361בןסודאיז2012בית ספר בבלי ירושלמי600 מטר עממי
362מורןיליןנ1978Tel Aviv1200 מטר תחרותי
363מאיהגורקביץנ2014Tel Aviv1200 מטר תחרותי
364אריאלאפרתיז20081200 מטר תחרותי
365אורןרינתז1978400 מטר גנים
366אורירינתז2015400 מטר גנים
367נועהציפין חילובסקינ2015גן דבש400 מטר גנים
368גילבוימלז19795000 מטר תחרותי
369גלעדדיסקיןז1979גן דבש400 מטר גנים
370לורהדיסקיןנ1979600 מטר עממי
371עוזשניז2015400 מטר גנים
372קרניתגולדווסרנ1976400 מטר גנים
373אורמרנדהנ2014400 מטר גנים
374דנהסולימה אלדרנ1963תל אביב400 מטר גנים
375דולבסולימה אלדרנ2015תל אביב400 מטר גנים
376איתישחםז2015400 מטר גנים
377דןאריאלז1985400 מטר גנים
378רונידיסקיןנ2015400 מטר גנים
379גיאאריאלז0400 מטר גנים
380עומרבילבסקיז1981גן צומח400 מטר גנים
381דורראיףז2014הגן הצומח400 מטר גנים
382אילויסמןז1976גן מחבואים אשכול בבלי400 מטר גנים
383דןויסמןז2016גן מחבואים אשכול בבלי400 מטר גנים
384יואבפרגז19701200 מטר תחרותי
385שירהפרגנ20091200 מטר תחרותי
386רונהסינגלנ20071200 מטר תחרותי
387טלביאזינ2007תל אביב1200 מטר תחרותי
388יואבבר זקןז2015400 מטר גנים
389סטיבןנחוםז1985800 מטר עממי
390שמעוןעטיאסז19773000 מטר תחרותי
391שירהברנטנ2015400 מטר גנים
392יהונתןברנטז1979400 מטר גנים
393יעלולנר חכםנ1984800 מטר עממי
394אלישנינ2016גן מחבואים400 מטר גנים
395עומרשניז1985גן מחבואים400 מטר גנים
396גלשינהנ1983400 מטר גנים
397שישץז1981כיתה א600 מטר עממי
398שיגבעז19845000 מטר תחרותי
399מיקהשץנ1983גן מחבואים400 מטר גנים
400ברישץז2016גן מחבואים400 מטר גנים
401אלוןבנקז2013800 מטר עממי
402בןבנקז1977800 מטר עממי
403נועםגיוראנ2016400 מטר גנים
404איילהפזנ2015600 מטר עממי
405נדבשליטז1983גן מחבואים400 מטר גנים
406ליאורנבוןז1983800 מטר עממי
407איתמרשליטז2016גן מחבואים400 מטר גנים
408עופריויסז1981גן מחבואים400 מטר גנים
409אדרויס רוזנטלז2016גן מחבואים400 מטר גנים
410ברקמרדכיז1987400 מטר גנים
411הגרלאובנ1987400 מטר גנים
412חגיפלגז1973400 מטר גנים
413אסףצפריריז1985400 מטר גנים
414ינאיפלגז2016400 מטר גנים
415יובלצפריריז2016400 מטר גנים
416אליהשינהנ2016400 מטר גנים
417רומיאבלסוןנ2016400 מטר גנים
418אביבאבלסוןז1987400 מטר גנים
419דורוןאנגלז1984600 מטר עממי
420סהראנגלנ2015600 מטר עממי
421נטעאנגלנ2011600 מטר עממי
422מאיהאנגלנ2011600 מטר עממי
423עפרהאנגלנ1987600 מטר עממי
424שגיאחכםז1980400 מטר גנים
425גילחכםז2015400 מטר גנים
426יהונתןבילבסקיז2015400 מטר גנים
427עידומרדכיז2016400 מטר גנים
428שמרבן אליהוז1984גן מחבואים400 מטר גנים
429עמיתבן אליהוז2016גן מחבואים400 מטר גנים
430זוהרחןנ2014400 מטר גנים
431עדוירושלמיז2010הירושלמים5000 מטר תחרותי
432עמרירושלמיז2010הירושלמים5000 מטר תחרותי
433לביאזקסז2014גן ילדי האור400 מטר גנים
434תומרטייךז0תל אביב400 מטר גנים
435פלגזקסז2016גן מחבואים400 מטר גנים
436ליליהוברמןנ2015400 מטר גנים
437איריסהוברמןנ1981400 מטר גנים
438רועיהוברמןז1978800 מטר עממי
439מתיהלפריןז19731200 מטר תחרותי
440הילהמשהנ1977Tel Aviv-Yafo [Tel Aviv-Jaffa]600 מטר עממי
441מגיסעידינ1984Tel Aviv-Yafo [Tel Aviv-Jaffa]600 מטר עממי
442מיה תמרשרוןנ2005עירוני ד3000 מטר תחרותי
443אורי עודדשרוןז2005עירוני ד3000 מטר תחרותי
444שנישפונגיןנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
445עידןרזיאלז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
446אפקראובןז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
447נח נתןקסטנבויםז2005עירוני ד3000 מטר תחרותי
448עמיתקימהז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
449יואבצדוקז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
450טליהספילמןנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
451יואב אוהדסולטרז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
452אסףמרוםז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
453רונימורנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
454ניבכספיז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
455יעלכהןנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
456עוז יוסףכדוריז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
457איתייצחקז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
458נטעיפהנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
459אלוןיעריז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
460עדילייוחנן פיינטונ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
461עינביהודהנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
462גיאטביבז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
463נועםחורשז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
464יונתן ויליאםחביבז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
465אופירוייסז2005עירוני ד3000 מטר תחרותי
466מאיההנדלרנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
467ליבידוןנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
468דניאלדודאינ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
469רואיגוריז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
470מאיבר-עוזנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
471רומיברוךנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
472תומרבינדרז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
473ענבראפריםנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
474אליאס סלומוןאנריקזז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
475דניאלאליאבז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
476יהונתןאטלסז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
477אורי יעקובאביסירהז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
478גילישחםנ2013800 מטר עממי
479הילהעזרנ19781200 מטר תחרותי
480ירוןעזרז19731200 מטר תחרותי
481הראלבן משהז20065000 מטר תחרותי
482גילרוזןז1980בית ספר בבלי600 מטר עממי
483ליאתחןנ19751200 מטר תחרותי
484נירחןז19671200 מטר תחרותי
485מעיןבן עטיהנ1980800 מטר עממי
486יובלאוסטרובקהנ2013600 מטר עממי
487יובלקולז20061200 מטר תחרותי
488טלימלמדנ19773000 מטר תחרותי
489אלירןביבסז1980600 מטר עממי
490אוריברנעז2014600 מטר עממי
491תמרגתנ1978800 מטר עממי
492נועםטייכלרז1979בבלי600 מטר עממי
493מורןטייכלרנ1983בבלי600 מטר עממי
494GiordanaGregoנ1978800 מטר עממי
495נויהשנהבנ2013600 מטר עממי
496ענבלתירושנ1978600 מטר עממי
497אורןאלמוגז1977600 מטר עממי
498מיריתשבונ19781200 מטר תחרותי
499ליאתויצברדנ19731200 מטר תחרותי
500סערקורןז0400 מטר גנים
501רומיקורןז0400 מטר גנים
502שירהמשהנ2013600 מטר עממי
503יואבפזז1976600 מטר עממי
504אביגילפזנ0600 מטר עממי
505איריסאלמוגנ1982600 מטר עממי
506אלוןהייטז1979800 מטר עממי
507איקובן-גיאתז1968תל אביב600 מטר עממי
508גלפריידןז1982תל אביב600 מטר עממי
509רוניפריידןנ1983תל אביב800 מטר עממי
510יואבפריידןז2015תל אביב600 מטר עממי
511טלצורנ1976תל אביב1200 מטר תחרותי
512נדבצורז2015תל אביב800 מטר עממי
513חגיתגילאוןנ19785000 מטר תחרותי
514רלידנוןנ19701200 מטר תחרותי
515רעותקניגנ19763000 מטר תחרותי
516ארבלכהןנ2015600 מטר עממי
517צורשריקיז19815000 מטר תחרותי
518לימוררוטברד אלושנ19905000 מטר תחרותי
519שחראלושז1986Havazelet Hasharon5000 מטר תחרותי
520בןלויןז2006בבלי1200 מטר תחרותי
521סיגללויןנ1975בבלי600 מטר עממי
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים