מרוץ גני תקווה ה- 3 - תקנון

»
אירועים

לפניכם תקנון המשתתפים במרוץ גני תקווה ה- 3

 

מרוץ גני תקווה 2022

 

תקנון המשתתפים במרוץ גני תקווה ה- 3

 

 בכל מקום בו יש פנייה במין זכר, הכוונה היא לשני המינים כאחד, אלא אם צוין אחרת.

הרשמתך לאירוע מהווה הסכמה לתקנון. 

בכדי שכולנו נפיק את המרב מאירוע זה, אנא הקפידו על הכללים הבאים:

 • ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 29.5.22 בשעה 9:00 בבוקר.
 • ניתן לבטל השתתפות במרוץ עד ה- 25.5.22, שעה 9:00 בבוקר בעלות 20 ₪ לרצי מקצים 5 ק"מ ו- 10 ק"מ בלבד. הביטול יעשה באמצעות פנייה דרך עמוד יצירת ההקשר לאחר תאריך זה לא יאושרו ביטולים מכל סיבה שהיא. לרצי המקצים העממיים במחירים 20 ₪ ו 35 ₪ לא יתאפשר ביטול ו/או החזר תשלום, אלא אם בוטל האירוע ע"י המארגנים.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפתוח הרשמה ביום האירוע.
 • ידוע לי כי אין כל התחייבות מטעם מארגני המרוץ לזמינות מידות של חולצות המרוץ על פי דרישה במעמד חלוקת הערכות. החולצות מוזמנות מראש ומחולקות על פי זמינות המלאי בכל עת. אנו ממליצים לאסוף את ערכת המשתתף מוקדם ככל הניתן.
 • חובה לרוץ עם מספר החזה שיחולק בקדמת החולצה.
 • אין צורך להחזיר את מספר החזה בסיום. ניתן לשמור כמזכרת.
 • יש להישמע להוראות הסדרנים.
 • כל שינוי בפרטי הרץ חייב להיעשות דרך מרכז ספורט לידר.
 • לא ניתן להעביר הרשמה מרץ אל רץ אחר.
 • יש ליצור קשר עם מרכז ספורט לידר בהתאם לכללי ביטול/שינוי הרשמה
 • רץ אשר ירוץ עם מספר חזה אשר אינו שייך לו- ייפסל.
 • החלפת שמות במסגרת מועדי הרישום- בעלות 20 ש"ח, אלא אם צוין אחרת.
 • טעויות הקלדה או רישום הינן סייג ויטופלו נקודתית.
 • לא יישמרו גביעים ומדליות לאחר טקס הסיום. 
 • אין כפל פרסים.
 • בהרשמה לכל אירוע ספורט הנך מתחייב כי עברת בדיקות רפואיות ארגומטריות, וכל הפרטים שמסרת נכונים והנך כשיר למרוץ ומצבך הגופני נבדק ע"י רופא מוסמך. הינך מתחייב לחתום על טופס הצהרת בריאות בעת הרישום.
 • ידוע לי כי לא אוכל להשתתף במרוץ במקרים הבאים:
  • במידה שאני חווה סימפטומים של שיעול ו/או קשיי נשימה (למעט שיעול הנובע ממצב כרוני של אסטמה או אלרגיה)
  • במידה שהייתי במגע עם חולה קורונה מאומת בשלושת השבועות לפני מועד המרוץ.
  • היעדר כשירות פיזית / נפשית.

במקרה כאמור, לא ינתן החזר בגין דמי הרישום.

 • בעניין וירוס הקורונה: ידוע  לי כי ההנחיות צפויות להשתנות בהתאם למצב התחלואה ובהתאם להוראות משרד הבריאות וכי לא תהיה לי כל טענה להחלטות הנובעות מכך.
 • מומלץ לכל רץ לבצע הכרת מסלול לפני המרוץ. ההשתתפות במרוץ על כל שלביו, הינה באחריות הבלעדית של המשתתפים במרוץ.
 • חיוב האשראי מחויב בהודעת אישור העסקה שתעלה בתום הליך הרישום.
 • בהרשמתך לאירוע הנך מסכים כי תמונות מהאירוע בהן אתה מופיע יפורסמו בגלריית התמונות של האתר.
 • הזנת פרטים שקריים הינה בגדר עבירה פלילית שדינה עונש בהתאם לחוק. לפיכך הנך מתחייב להזין פרטים אמיתיים.
 • במידה ובמקצה מסוים במרוץ מסוים ישנה הגבלת גיל מינימום או מקסימום, יש לוודא שהנך בגיל הראוי לפני הרישום לאותו המקצה.
 • כל משתתף באירוע שטרם מלאו לו 18 שנים, מחויב בהסכמת הוריו להשתתפות. הרשמתו לאירוע מהווה אישור להסכמת הוריו ואחריותם לכך. 

 

 • הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים ומצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי במרוץ בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.
 • ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארח, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא.
 • המשתתף פוטר את מנהלי המרוץ או מי מטעמם ו/או נותני החסויות ו/או הגוף המארח ו/או הגוף המארגן בפועל, באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות אשר קשורות, במישרין או בעקיפין, למרוץ. כמו כן, המשתתף מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי מארגני המרוץ ו/או מי מטעמם בקשר להשתתפות במרוץ.
 • ידוע לי כי מנהלי המירוץ רשאים לעשות שינויים במסלולי הריצה ולוחות הזמנים בהתאם להוראות המשטרה ועקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ואת מארגני המרוץ.
 • יש לשמור על סדר וניקיון לאורך כל מסלול המרוץ ובכלל זאת לכבד את האנשים בצידי הדרך ו/או משתתפי המרוץ, רכוש הפרטי, רכוש הציבורי וכיו"ב.
 • יש לרוץ על פי שלטי ההכוונה שהוצבו על ידי מארגני המרוץ ו/או מי מטעמם ולהישמע להוראות מארגני המרוץ ונציגיהם לכל אורכו של המרוץ.
 • בכל מקרה בו משתתף יפר את הוראות תקנון המרוץ ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המרוץ באופן כלשהו, המארגנים יהיו רשאים למנוע את השתתפותו במרוץ ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת השתתפות במרוץ בנסיבות דנן.
 • מובן לי שבעקבות כח עליון ייתכן שינוי באירוע (ביטול/ דחייה/ שינוי לו"ז/ שינוי תמהיל האירוע וכו'). על כן אני החתום/ה מטה מוותר/ת על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל. ידוע לי שתנאי זה מהווה יסוד להסכמתם של מארגני המרוץ והממונים עליו לשתפני.
 • הנני מודע ומאשר קבלת מידע פרסומי בדוא"ל וSMS עבור אירוע זה ו/או אירועים אחרים. בכל שלב אוכל לבצע הסרה של קבלת הדוא"ל או SMS.
 • לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה, תשע"א 2010) לא ניתן לבטל עסקה לרכישת כרטיסים 7 ימי עסקים או פחות לפני האירוע, וגם לא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה. כמו כן הנני מאשר/ת שאם אבטל הרשמתי מכל סיבה שהיא (כל סיבה באשר היא!) אשא בדמי ביטול של 20 ש"ח. ידוע לי כי במקרה של ביטול מקצה עממי, אחוייב בדמי ביטול בסך 100% מעלות ההרשמה.

 בהרשמתכם אתם מסכימים לפעול על-פי תקנון זה ללא יוצאי דופן.

 


 

מרוץ גני תקווה מרוץ גני תקווה

 

 

אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים