מרוץ פתיחת ליגת רצים בעבודה 2023 - תקנון

»
אירועים

לפניכם תקנון המשתתפים במרוץ פתיחת ליגת הפועל רצים בעבודה

 

בכדי שכולנו נפיק את המירב מאירוע זה, אנא הקפידו על הכללים הבאים:

* חובת הכרת המסלול על המשתתף (מפת המסלול מופיעה באתר). יש לרוץ במסלול הריצה בלבד ולא לסטות לשבילים/עמודים/עצים.

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 3.9.23 בשעה 09:00 בבוקר.  

* נוהל ביטולים עד ה- 29.8.23, שעה 9:00 בבוקר בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא. 

* חובה לרוץ עם השבב/ מספר החזה שיחולק בקידמת החולצה. רץ שלא ייעשה כן ייפסל ותוצאתו לא תימדד. 

* אין להחזיר את השבב בסיום הריצה שכן הינו חד פעמי. ניתן לשמור למזכרת. 

* יש להישמע להוראות הסדרנים. 

* כל שינוי בפרטי הרץ חייב להעשות דרך חברת ריל טיימינג. רץ המעוניין למכור את הרשמתו, מוטלת עליו האחריות ליצור קשר עם חברת ריל טיימינג. במידה ולא עשה זאת, אותו רץ שירוץ עם מספר חזה לא שלו יפסל לאלתר. יש ליצור קשר עם חברת ריל טיימינג בהתאם לכללי ביטול/שינוי הרשמה 
* רץ המעוניין לבטל הרשמתו, יש לעשות את בסגרת נוהל ביטול הרשמה. 
* רץ אשר ירוץ עם מספר חזה אשר אינו שייך לו- ייפסל. 
* החלפת שמות במסגרת מועדי הרישום- בעלות 20 ש"ח, אלא אם צויין אחרת. 

* טעויות הקלדה או רישום הינן סייג ויטופלו נקודתית.

* לא יישמרו גביעים לאחר טקס הסיום ולא ניתן לקבל גביע עבור אחר. הגביע יוענק אך ורק לזוכה עצמו.

* המרוץ פתוח בפני כל הרצים באשר הם. ההרשמה מוגבלת ועשויה להיסגר בכל עת. עדיפות במכסת הרצים לרצי "ליגת הפועל רצים בעבודה".

* יש לעבור על כל תפריט אתר האירוע לפני ביצוע רישום (לו"ז, קטגוריות וכו').

* Cut off: 50 Minutes. הריצה מוגבלת ל- 50 דק'.

 בהרשמתכם אתם מסכימים לפעול על-פי תקנון זה ללא יוצאי דופן.

 

אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים