מרוץ מודיעין ה- 13 - ריל טיימינג

מרוץ מודיעין ה- 13


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1נועםמרילסז2010הסטודיו של דליה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2MerleSchachatנ1973ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
3שימרילסז2008הסטודיו של דליה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
4יהודהמרילסז1959הסטודיו של דליה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
5רחלמרילסנ1959הסטודיו של דליה5 ק"מ ריצה תחרותית
6בןכהןז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
7רותםברכהנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
8טלמוזסז1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
9ניצהנעיםנ1960ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
10תמירברכהז1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
11ריקיסופרנ1979run with adam hen1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
12אליהודואניסז1970ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
13יהודהדואניסז2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
14אמירדקלז1993ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
15עומרשמירז1994ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
16נוינעיםנ1994ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
17שירןאמסלםנ1990ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
18עומרנקרז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
19שלומינקרז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
20ג'ףברודיז1948ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
21מעיןלנגנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
22אמיתילנגז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
23עדילנגז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
24מרטיןלנגז1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
25ויטליקלימוביצקיז1971ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
26עדיקלימוביצקינ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
27רוםאמוןז2003ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
28יונתןגבעז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
29איתןאברהםז1964ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
30EdenCohenנ2005מועדון ארוחת הבוקר1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
31GabiCohenנ2002מועדון ארוחת הבוקר1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
32DanielCohenז1978מועדון ארוחת הבוקר21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
33תהילהבלומברגנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
34אליצוררגבז2006REGEV's5 ק"מ ריצה תחרותית
35רזאלרגבז2009REGEV's5 ק"מ ריצה תחרותית
36חייםרגבז1976REGEV's5 ק"מ ריצה תחרותית
37אלעדבקלז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
38ליאורהבקלנ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
39ליאוראביגדורז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
40קירילסלונימסקיז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
41גליהנוראלנ1971קהילת יוזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
42אורימינקהז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
43עמוסמינקהז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
44לירוןמינקהנ1982ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
45רתםכהןנ1997ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
46איציקאשרז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
47זיוארזז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
48חגיתמעוזנ1975מעוז - טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
49איתמרניצןז2011קהילה יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
50קרןניצןנ1981קהילה יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
51דניאלסאונדרסז1973משואת נריה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
52מלכיסאונדרסנ2007משואת נריה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
53סמדרקוזינ1962meravzone10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
54לילךמלר שנינ1973SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
55ניסיםרג'ינינאנוז1975ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
56אראלשניז2003אראל שני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
57אלהשנינ2009אלה שני1.8 ק"מ ריצה תחרותית
58שימלרז1971RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
59נוהשניז2006נוה שני1.8 ק"מ ריצה תחרותית
60יאירשניז1973יאיר שני10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
61בןלאוןז1982ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
62מירבשחרנ1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
63עודדסלעז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
64יהודהפרלמןז1987רצי הפנינה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
65יוסידבושז1960Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
66חןרוזנברגז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
67רעותרוזנברגנ1980ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
68רותיםנ1986ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
69ענןקולפז2004ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
70אתיאיינרנ1967הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
71שירוזנברגז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
72ירדןשבנינ1991בני שטיין - מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
73ציפישטייןנ1967בני שטיין - מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
74עמישרוןז1976Mikerun5 ק"מ ריצה תחרותית
75שלומיתסלענ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
76בנישטייןז1977בני שטיין - מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
77שניברגנ1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
78הדסהאורבךנ1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
79מנחםגוטמןז1946איילות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
80יערהוויילנ2004ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
81איילרוטז1972SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
82אוריתכהןנ1974SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
83מורפינקלנ1990ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
84נעהאזובנ1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
85הדסיולס קדםנ1979SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
86יפעתקמחינ1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
87אילוןקמחיז2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
88שמעיהקמחיז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
89מוטיחמאלז1960ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
90גיאקדםז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
91עובדקדםז1967ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
92חגיתיצחקנ1977הנמרות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
93ממואסרטז 1984הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
94TibebuYegezawז 1992עמותת הצבי10 ק"מ ריצה תחרותית
95פלקהאסמרהז 1993עמותת הצבי10 ק"מ ריצה תחרותית
96יוסףימהרןז 1986עמותת הצבי10 ק"מ ריצה תחרותית
97SelamawitBayoulgnנ 1994אתיופיה10 ק"מ ריצה תחרותית
98דרורמנורז 1986א.ס רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
99שלומילאוןז 1975א.ס רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
100מזרחייצחקז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
101אירנהקונובלובנ 1989א.ס רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
102איילוןהוכוולדז 1999אורן השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
103דמקהטשאלהז 1993אורן השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
104דניאלמולסאוז 1992אורן השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
105בוקאיומלדהז 1997עמק חפר10 ק"מ ריצה תחרותית
106לונהצ'מטאיינ 1988מכבי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
107מארוטפריז 1997מכבי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
108גלעדארסלןז1980run with adam hen10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
109תבורארסלןז2011run with adam hen1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
110תאירארסלןנ2008run with adam hen1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
111נוריתארסלןנ1980run with adam hen1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
112מיכלזוהרנ1982ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
113אביבזוהרז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
114רינהתשביז1981ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
115הראלתשביז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
116רוניויזלז1959Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
117אודיבג'רנוז1970Run 4 Fun5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
118רןבג'רנוז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
119ארזקופלהנ1976אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
120חפציקופלהנ1979אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
121עמריזגןז1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
122אוריזגןז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
123אוריאורןז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
124תומראורןז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
125וורןויינברגז1973ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
126כנרתויינברגנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
127RimonitWienburgנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
128טליהבן נאיםנ2008מעוז טריאטלון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
129שושנהנסיםנ1953ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
130אופירגנורז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
131מתןחזןז2013ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
132זאבחזןז2013ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
133חגימרזןז1995ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
134אסףמרזןז1995ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
135יוגבגלאםז1977ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
136ויקטורקונובלובז1988ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
137דניאל אורפרוסקז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
138הראל פזפרוסקז2004ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
139עוזיחדדז1955ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
140איילזמירז 1967ZamiRun5 ק"מ ריצה תחרותית
141נדבהדסיז2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
142ישיFraenkelז1969Palo Alto5 ק"מ ריצה תחרותית
143היללפרנקלז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
144ירדןבן-יהודהז2004Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
145גלעדבן-יהודהז1974Anatomic10 ק"מ ריצה תחרותית
146עפרוויילז1970ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
147מיכהאמירז1961ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
148אוריאמירז1997ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
149נטעלוינ2006משפחת לוי1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
150טלילוינ1973משפחת לוי21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
151קניגריןז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
152יקירהגריןנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
153עופרשטייןז1970משפחת שטיין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
154עידןשטייןז2006משפחת שטיין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
155אוריצמהז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
156פאולהאברמוביץנ1944משפחת שטיין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
157קרןשטייןנ1974משפחת שטיין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
158יהושעלויןז1973ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
159יונהלויןז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
160עידןזהביז2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
161צבי אביעדריינגולדז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
162ערןפלד-פרקשז 1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
163אריאמרז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
164שלמהדהןז1985ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
165נדבהרמןז2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
166דיןינובסקיז2003ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
167איילקדםז1962GRC5 ק"מ ריצה תחרותית
168ליאורמילשטייןז1971Bethlehem5 ק"מ ריצה תחרותית
169עדינירנ1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
170חזיגילדורז1965ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
171יהבשמאולז2002ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
172נווהשמואליז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
173תבורשמואליז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
174נועהשמואלינ2002ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
175שקדשמואלינ1998ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
176עזריאלסליגסוןז2015ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
177שפרהשמואליז1970ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
178שמשוןסליגסוןז1990ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
179רבקהסליגסוןנ1991ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
180אבירםשמואליז1970ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
181דבירסולומוןז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
182חגיתסולומוןנ1985ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
183יוחנןלינדןז1989Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
184נעםיברבויםז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
185אבייברבויםז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
186מתיוסולטרז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
187סימוןוולפסוןז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
188הלהשוורצזורגןנ1975סטודיו דליה קולדהם5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
189רוניתתובלנ1959YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
190לירוןגרשוביץז1980ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
191יחזקאלמימוןז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
192חגיתמימוןנ1977SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
193שישקולניקז1975ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
194יונתןשקולניקז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
195אורליקירשנרנ1961YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
196איציקלויז1973Anatomic5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
197תומרלויז2005Anatomic5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
198שליקובליונ1998ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
199שירהקובליונ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
200שלוםקובליוז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
201HadarWaynז1975רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
202נירדיסקיןז1966רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
203מרדכילוקסמבורגז1984modiin21.1 ק"מ ריצה תחרותית
204ליאורבן יאירז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
205חייםבלאישז1955ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
206נועהקירשז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
207אלעדאגמוןז1983ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
208יואברוסאלסז2006Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
209הלןאיזנברגנ1973הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
210רוןגריםז1978ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
211נדבאלפסיז2014ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
212יעלפישרנ1970elinoRun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
213יונתןאלפסיז1983ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
214אוריאלפסיז2011ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
215מירסגלז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
216חייםכהןז1968Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
217אילנהגוטמןנ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
218מיכאללנקסנרז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
219דינהמרוםנ1970elinoRun1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
220לשיראמזלגנ2004elinoRun1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
221קריןסיגלנ1969קהילת יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
222דורוןקובוז 1958Kovo2max21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
223הללקוזוקארונ2008רצי מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
224ציפיויינברגנ1964קהילת יזמ"ה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
225דניקירשז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
226עפרהקוזוקארונ1979רצי מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
227שחרפרץז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
228אמירקוזוקארוז1978רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
229נעםקוזוקארוז2010רצי מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
230נתיזיגלרז1985ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
231גלתיכוןז1978ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
232ניראוןחשאיז1965Shoham21.1 ק"מ ריצה תחרותית
233דודבן גרשוםז1961הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
234אסףשמואליז1976YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
235ליאןמרציאנונ2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
236אילנהמרציאנונ1982ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
237קוביסטפנסקיז1986קרוספיט מודיעין5 ק"מ ריצה תחרותית
238מתןלררז1999Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
239מיכהסובוץז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
240דימהסובוץז1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
241גלמנצורז2006דרך הריצה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
242נירהמנצורנ1969דרך הריצה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
243סיוןלוינ1983אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
244אביאנטביז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
245יובלדללז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
246אלחנןשפיראז1972ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
247ארזעדניז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
248נטעעדנינ2011ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
249רותםעדנינ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
250יונתןשגיבז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
251אניהמרגוליןנ1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
252יואבברזיסז1979Jerusalem21.1 ק"מ ריצה תחרותית
253נוריתכהןנ1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
254עדןגבריאלנ1997מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
255נתןביסמוטז1973מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
256מוריהשרעבינ1982ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
257הודיהשרעבינ2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
258מתןשרעביז2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
259ברונוארליךז1980ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
260שרוןאטקיןז1971The runner21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
261נירשמולביץז1976משפ. שמולביץ10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
262יונתןהרשקוז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
263עמיחיהרשקוז1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
264אלוןשמולביץז1980משפ. שמולביץ10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
265יעקבשמולביץז1946משפ. שמולביץ10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
266עדינהמולדנ1976בית ספר משואת נריה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
267מיהמולדנ2007בית ספר משואת נריה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
268עמירשיז1966ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
269נועםשויערז2009מעוז המכבים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
270רועישויערז2009מעוז המכבים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
271מרבדודנ1970meravzone10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
272נחשוןשלוםז2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
273דבורה לאהשלוםנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
274אחינעםשלוםנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
275יואבמושקוביץז2006Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
276אמירילינקז1970Reut10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
277עומרשטרןז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
278ניסיםאאויזרטז1987ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
279NaamaAbramsonנ2004מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
280רמיאלוולדקסז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
281InbalAbramsonנ2007מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
282אלישעוולדקסז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
283ShaiAbramsonז1974מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
284חיהמויקופףנ1968ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
285גלבנאינ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
286אלהבנאינ1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
287סיוןמצאנ1975אגו מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
288ברקבנאיז1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
289ירדןאלעדנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
290יובלאלעדז2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
291עמוסאלעדז1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
292יעדביטנרז1965SprinTeam21.1 ק"מ ריצה תחרותית
293PrincessArielנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
294PrincessAnatנ1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
295ויקטוריהבלינט מדרונינ1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
296זוהראדרנ2007מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
297ליאוראלדדז1986ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
298ארזאדרז2002Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
299אריקאביטלז1966elinoRun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
300שמעוןמיארהז1952איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
301דמיטרידסקלז1972אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
302אושרתאדרנ1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
303דניאלזיטנרז1961מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
304משהשטרןז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
305מיכלסלומוןנ1971בגוף בריא עם מירי פורסט5 ק"מ ריצה תחרותית
306עדירוזנברגנ1977Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
307דניאלאדרז1962Modiin10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
308ינוןלויתןז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
309נופרוסרבורטנ1982run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
310מנשהוילציגז1975The runner10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
311שקדוסרבורטז2010run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
312שמעוןכהןז 1951Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
313אירסגבעוןנ1980The runner10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
314עמיתגולדז1984משפטים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
315לילישלומינ1961GRC21.1 ק"מ ריצה תחרותית
316שמוליקאוחיוןז1971אדם חן10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
317גושועקפליןז1987ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
318בנימיןויזלז1975מבשלת בעמק10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
319הדר משהויזלז2004מבשלת בעמק1.8 ק"מ ריצה תחרותית
320ליביויזלנ2007מבשלת בעמק1.8 ק"מ ריצה תחרותית
321ברוילציגז2005The runner1.8 ק"מ ריצה תחרותית
322אמירוילציגז2003The runner1.8 ק"מ ריצה תחרותית
323יחיעםשאלתיאלז1996ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
324מיקיצרליןז1967ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
325יובלינאיז1973Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
326ערןתורג'מןז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
327רינהבר דודנ1977בגוף בריא עם מירי פורסט10 ק"מ ריצה תחרותית
328דודיכץז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
329אבידןשטאלז1963משפחת שטאל5 ק"מ ריצה תחרותית
330ליאורהלחמיז1978הלחמי21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
331יוספהלררנ2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
332ציוןגבאיז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
333שרוןאבנת תמירז1975ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
334יהלוםמולאז1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
335סיוןמולאנ1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
336דודלשנסקיז1985שועלי הכרמים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
337מיכללשנסקינ1986שועלי הכרמים5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
338עידואיילז1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
339יורםאיילז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
340קרולנוריאלנ1974NYC5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
341אסףשמרלרז1999ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
342יהונתןשטנגרז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
343גילעדשטנגרז1977ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
344נוינקשנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
345יעקבאדלרז1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
346גילנקשז1977ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
347אילןטורקז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
348מתןאברהםז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
349איתיאברהםז1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
350יהונתןברוורמןז2003Modiin5 ק"מ ריצה תחרותית
351יניבבירקןז2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
352אריאלגולןז2007בית ספר דורות1.8 ק"מ ריצה תחרותית
353לירןבירקןז2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
354יחזקאלמועלםז1961דרך הריצה21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
355ניצןראקנ2003We Rock1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
356הדסראקנ1977We Rock1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
357שוקיראקז1977We Rock5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
358שרהיעקובינ1968ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
359דודילויז1965מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
360תהלבן יעקבנ2002מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
361טלגולדנ1983Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
362עומראלוניז1993ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
363יובלשרגאנ1998ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
364גלברוךנ1994ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
365גלעדראוךז1975SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
366איתיאבוטבולז1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
367אריאלזוסמןז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
368צביקהגולןז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
369אוריתזוסמןנ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
370סערפרידמןז1992The Buttons5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
371שירהקידרנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
372תמרטלנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
373מאיהטלנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
374יפתחעבדיז2002Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
375אילןעבדיז1966Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
376אנהאביטלנ1968Modiin10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
377רביבקרניז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
378אביהורוביץז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
379גיאגבעז1970מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
380בועזדואקז2009אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
381מיריאלקייםנ1971ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
382ברימשילקרנ1975elinoRun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
383אשראביטןז1979הסוללים ירושלים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
384נועםהרשקוביץנ2001רצים קדימה לזכרו של סער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
385נדבדנינוז1985ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
386ציפידנינונ1983ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
387בועזבנאיז1964Kovo2max21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
388נועהשושנינ 2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
389מיהשושנינ 2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
390עדיקוסובסקינ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
391יהונתןאגאי הכהןז2012החברים של שניאור חשין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
392נועםאגאי הכהןנ2008החברים של שניאור חשין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
393אילןאגאי הכהןז1976החברים של שניאור חשין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
394ניסיםחובבז1966The runner21.1 ק"מ ריצה תחרותית
395עידןנודלז1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
396אורןאהרוניז1961ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
397עדיחןנ2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
398אלוןסמסווז2002הסמסונים10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
399גיאחןז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
400רוןשריפיז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
401אפרתמלמדנ1981קהילת יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
402דוידאזולאיז1978קהילת יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
403מנשהצוריז1966ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
404ארזגתיז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
405נועהכהןנ1997ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
406רותםבראלנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
407לאהסילברמןנ1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
408ברברההורביץנ1961קהילת יזמ"ה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
409אסףכרמוןז1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
410נועםכרמוןנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
411צחיקלרז1980הקלרים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
412גילעדקלרז2008הקלרים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
413איתיקלרז2007הקלרים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
414קנדיסדטנונ1980ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
415מיכאלסגלז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
416עדינהמנדלסוןנ1985ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
417ליאורצרפתינ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
418ליטלצרפתינ1972מעוז טריאתלון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
419שרוןאקשטייןנ1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
420נירצרפתיז1973ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
421רועיזייפרז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
422ארזמרקוביץז1964מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
423רוןבן ישיז1990ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
424ברקשטרוזברגז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
425עיליליטמןז2009SprinTeam1.8 ק"מ ריצה תחרותית
426ליאןליטמןנ2007SprinTeam1.8 ק"מ ריצה תחרותית
427נתימרוםז1974GRC21.1 ק"מ ריצה תחרותית
428איתמרחןז2001ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
429אורפרלז1976ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
430רועישבתאיז1981ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
431שירסרוסינ2001מודיעין5 ק"מ ריצה תחרותית
432טוםקזקביץז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
433רזמשולםז2005שקף5 ק"מ ריצה תחרותית
434כפירלביאז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
435שלמהתוסייה-כהןז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
436יובלתוסייה-כהןז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
437יוסףתוסייה-כהןז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
438עומרתמירז2005מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
439גילתמירז1974מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
440יהליחןז2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
441חןאלמוגנ2002ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
442נועהבראלנ2005run with adam hen1.8 ק"מ ריצה תחרותית
443לינורגורנ1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
444יונתןאלמוגז2005run with adam hen1.8 ק"מ ריצה תחרותית
445אליהזמיריז2012ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
446אורטלמקסימוףנ2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
447הילהעטרנ1976SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
448ItayMesikaז1994ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
449עידןשרוןז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
450יובלפורתז1999רצי מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
451אלוןשייניסז2007מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
452עדיעוזרינ1996ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
453נירפינקז1979רצי מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
454אופירשטריתז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
455נגהאסייגנ2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
456מאיהגלבוענ1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
457עמיתגלבועז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
458בנימרוםז1962ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
459דגניתקלרנ1967אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
460משהחג'ביז1951הפועל עמק האושר10 ק"מ ריצה תחרותית
461שיריכהן הירשנ1982SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
462מורחזןז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
463PrincessOsiנ1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
464princessMikaנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
465princessofirנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
466RamyLopovichiז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
467בועזבר יהודהז1967MAKE A MOVE21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
468אמירקירשנבאוםז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
469דודדהןז1971ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
470זאבבן-יוסףז1940ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
471דורוןגבעז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
472אוריגבעז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
473שגיבגבעז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
474ניריתגבענ1976SprinTeam21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
475דןהספרז 1991Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
476פטריסיההספרנ 1964Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
477יעלדורבךנ2005מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
478רןדורבךז2008מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
479אלוןדורבךז2004מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
480אלעדפרסקיז1972רצי פרסקי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
481טלפרסקיז2009רצי פרסקי1.8 ק"מ ריצה תחרותית
482מורפרסקינ2004רצי פרסקי5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
483רענןפרסקיז2006רצי פרסקי5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
484מאוריציודיוורוליז1963ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
485יצחקקומריאןז1939ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
486אמירבן יהודהז2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
487מריםאלמשעלינ1981בני שטיין משהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
488עומרחייטז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
489דניחייטז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
490עומרבן שימחוןז1998ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
491קרןקשרינ1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
492מיכלדילנ1975ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
493גיליון-לוביןנ2000בית הספר עירוני א5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
494אביטלרזניקנ1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
495מירבאלטשולנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
496מיכלזומרנ1974בני שטיין-משהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
497גיליאלטשולנ2012ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
498שריתכהןנ1966ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
499סהראליאסז1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
500לימורגתינ1973SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
501איתיידיד לויז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
502מתןזליגז2005משפחת זליג5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
503אמירזליגז1974משפחת זליג5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
504איילוןאסוליןז2001ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
505אליעדשטרנטלז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
506תמרשטרנטלנ1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
507עקיבאשטרנטלז2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
508גדיכהןז1978נס ציונה5 ק"מ ריצה תחרותית
509ורדכהןנ1979נס ציונה5 ק"מ ריצה תחרותית
510רועיברז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
511אילןברז1978ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
512ליעדכהן זדהז2003מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
513אוריתדבירנ1970ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
514הינדיגינזברגנ1983ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
515נועהשטרייכרנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
516חגישטרייכרז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
517אביזאנהז1967ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
518מאירשריברז1953מכבים10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
519מריאנואובלודסינרז1977בית ספר יחד - מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
520שקדבננוז2009Anatomic1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
521איתןבננוז1972Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
522אבילבטוןנ1973Modi'in-Maccabim-Re'ut10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
523אילןלאניז1962Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
524דורוןשיפמןז1970ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
525הראלברנרז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
526אביביתברנרנ1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
527שלמהדרוריז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
528לינויבלהסןנ2000Run 4 Fun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
529איתןכהןז1983ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
530ליזבלהסןנ1969Run 4 Fun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
531מיכלברק דרורינ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
532עמיחיהזהז1990האחים שלא נחים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
533נדבהזהז1995האחים שלא נחים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
534ג'ורג'האידלמןנ1991ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
535ג'וכהןנ1982ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
536רייזיפטקיןנ1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
537שריתטוסיאנו-שרןנ1974שרן10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
538ארבלשרןז1975שרן21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
539עפרהברטובנ1971B&c1.8 ק"מ ריצה תחרותית
540רונילינצבסקינ2006B&c1.8 ק"מ ריצה תחרותית
541ארזלינצבסקיז2004B&c5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
542צחיאוחיוןז1978בנק ירושלים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
543אילןוקניןז1975SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
544רוניעוזיאלנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
545ירדןטלרז1996ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
546יוסףעוזיאלנ1975ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
547סיסיעוזיאלנ1975ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
548לימורליטמןנ1980SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
549שמריתפרידמן שולבנ1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
550הילהבסנובטינ1992מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
551ויטליבסנובטיז1986מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
552רפיבן בשטז1950ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
553אריאלהופמןז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
554עדילוינ1990ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
555איתןזוסמןז1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
556יגאליהודהז1957ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
557omribarneaז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
558אדוארדוקופרמןז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
559AmrSawaidז2008Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
560LowrenceShakkourז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
561PauloRosseז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
562NataliyaMaximovaנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
563SachaLouisנ2006Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
564EmanuelaLauxנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
565EvaKhouryנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
566IlmariHeinonenז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
567PetrasGaigiunasז2006Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
568AlistairDallingז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
569DylanDevereanoז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
570CaterinaD agnannoנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
571KendallBransonנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
572KatieClarkeנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
573JoshDwonchז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
574GinevraPecoraroנ2008Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
575PaulineLoyzintנ2008Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
576AlisaGauciנ2008Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
577KhushaliVoegeleנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
578RuyaAndoז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
579VictoriaOsipovנ2008Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
580SohnaJengנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
581MilanLambertז2008Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
582AndrijaAndeliז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
583מרינהלייטמןנ1972מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
584גילעדריינמןז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
585חגיריינמןז1963ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
586דניאלפסנטיןז1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
587ג'רמיברודאז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
588נתנאלברודאז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
589ישיברודאז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
590דןשרוניז1980ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
591גילשרוניז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
592כרמיתבוסקילהנ1978רצי מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
593איתיויסמןז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
594רםאזרחז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
595ישיחצירז1963חציר10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
596גיאחצירז1998חציר10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
597נירחצירז2004חציר5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
598דוידשהרבניז1960Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
599אופירבכורז2004SprinTeam5 ק"מ ריצה תחרותית
600תומראברהז1982ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
601ליאםאברהז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
602שליאלישנ1970GRC21.1 ק"מ ריצה תחרותית
603ליאלזנגנ2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
604הודיהזנגנ1998ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
605אריאלזנגנ1968ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
606ירוןשפיראז1958Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
607אליהפוררנ2008רצי משפחת פורר1.8 ק"מ ריצה תחרותית
608גיאפוררז1980רצי משפחת פורר5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
609אליעדהרשקוביץז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
610תמריורשנ2001ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
611יעליורשנ1998ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
612יוסייורשז1968ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
613הדרבן מאירנ2000ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
614גליתבן מאירנ1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
615ציפישאולנ1978מודיעין5 ק"מ ריצה תחרותית
616יובלקידרז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
617ינוןעמיחיז2008שרית קליין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
618לבאידלמן נגרז1986Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
619טליהגריןנ1980ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
620סיוןגריןנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
621ליאלגריןנ2011ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
622סיגלוכטנהייםנ1976modir20175 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
623שרגאוכטנהייםז1971ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
624אראלוכטנהייםז2001ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
625אליוסףשחרז1991יחידת דובדבן5 ק"מ ריצה תחרותית
626עומרימןז1981ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
627שלוםפדרז1995הסוללים ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
628NathanWarmanז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
629אליבן נירז1970GRC21.1 ק"מ ריצה תחרותית
630IlanPraisז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
631הראלנמניז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
632AnnaPraisנ1976הרוח השניה21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
633דודיאבניז1962רצי מודיעין21.1 ק"מ ריצה תחרותית
634אנדילויז1971מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
635ירדןגפןנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
636רונימיכאלנ1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
637הדסגיוראנ1989ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
638עדיכהן צדקנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
639מאיהכהן צדקנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
640אלהששוןנ1991ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
641מוטיוקניןז1963ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
642ליהוקניןנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
643מורןאריהנ1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
644מיכלשכטרז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
645שמעוןדניבז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
646סהריהושעז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
647אושריהושעז1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
648מירבסדינ1974בית ספר יחד1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
649אנדראהקרוגמןנ1977הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
650גיאעיניז2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
651אברוםבורגז1955הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
652עידןTzurז2007Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
653ליאורצורז2003Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
654דורוןצורז1968Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
655יואבאזולאיז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
656אורליניב סאדןנ1960ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
657אנסטסיהטלביץנ1980SprinTeam1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
658יובלטלביץז2008SprinTeam1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
659שלומי שלמהאשטמקרז1967רצים בפארק21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
660אליאבלסז1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
661גלעדאבלסז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
662רעיאבלסז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
663נעהברוקנ2001ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
664אילןליברמןז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
665קובישרוןז1975run with adam hen5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
666יאירתדהרז2002elinoRun21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
667גילתדהרז1967elinoRun21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
668שיבקליניקז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
669איילפינציז 2003SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
670נעםפינציז 1965SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
671עופרשומרז1965ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
672עידושומרז1998ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
673דודשימולז1964ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
674רפאלפרידז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
675דודכץז1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
676איציקלויז1964איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
677ליאורברמןז1993ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
678איתמרקראז2011משפחת קרא1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
679יהונתןקראז1981משפחת קרא21.1 ק"מ ריצה תחרותית
680אגםבן חמונ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
681אסףבן חמוז1977ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
682רענןאהרונסוןז1964מסילת ציון10 ק"מ ריצה תחרותית
683דורוןבן אבוז1996ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
684אוריפטישיז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
685איריתיפתח-שרצקינ1975אגו מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
686חנה לאהדרורנ1984ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
687עדןדרורז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
688דיוידגולדשטייןז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
689רואיאברהםז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
690אורנהגלבוענ 1977רצים בפארק10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
691יפעתאברהםנ1981ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
692ניצןכפירז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
693רועייונתןז1982Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
694יואבכהןז2001ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
695שירהמלכהנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
696עמיתמלכהז2013ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
697ליאורמלכהז1978ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
698רעותמלכהנ1983ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
699שיפורתז1969רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
700דנהבויטנרנ2006קהילת יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
701רוניתבויטנרנ1969קהילת יזמ"ה10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
702גיאבויטנרז1969קהילת יזמ"ה21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
703שרהשפיראנ1978מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
704אנהססינ1983בית ספר אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
705פמלהרוגלנ1977בית ספר אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
706הדרסקירהנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
707מוריהבן אברהםנ2008משטרת ישראל1.8 ק"מ ריצה תחרותית
708אביבהפרידלנדרנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
709שושנהפרידלנדרנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
710פבלברוסילובסקיז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
711מעייןערמוןנ2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
712דובפיינרמןז1976Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
713צרליפיינרמןז2013Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
714רינהפיינרמןנ2010Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
715אלישבעפיינרמןנ2004Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
716יוכבדפיינרמןנ1981Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
717מירילוי לביאנ1970SprinTeam10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
718אברהםדהאןז1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
719לאריסטנגרז1961ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
720מתןסטנגרז1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
721חזיצברז1972SprinTeam21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
722עמרבן אביבז2001ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
723אביחילדוויקז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
724אריאלהדוויקנ1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
725נועםבן יוסףז2003מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
726הראלשייןז2003נס ציונה5 ק"מ ריצה תחרותית
727משהפרידמןז1977מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
728אילהקוךנ2003Anatomic5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
729עידןפרידמןז2005מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
730אורפרידמןז2002מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
731עומרפרידמןז2008מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
732גיאקדיםז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
733אופירנאורז1991AIS10 ק"מ ריצה תחרותית
734ג'ימיקוניארסקיז 1972מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
735עידןקוניארסקיז 2005Anatomic5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
736רועיבביוףז2007modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
737אביעטיהז1972ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
738יניבמוראיטיז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
739נועםמוראיטיז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
740ליאורסמגהז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
741עיינהסוסנוביץ'נ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
742חותםאיתןז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
743דנימורז1969GRC10 ק"מ ריצה תחרותית
744ענבלשחרנ1980ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
745רינתלוי פקירונ1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
746אוריאןכהןנ2010מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
747עלמאכהןנ2006מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
748אילןאפרתז1964TRI50010 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
749רימונהזארדנ1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
750סטיבגוטרמןז1966ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
751יואבהירשז1980ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
752איתיארנוןז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
753פזיתארנוןנ1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
754מישלחלפוןז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
755דודיטוכפלדז1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
756גלעדבלוםז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
757תמרשוע - באשרנ1973ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
758עומרבלוםז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
759תומרבאשרז2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
760עמיתקובוז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
761אסףכהןז1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
762אביעדהייביןז2001ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
763איילזגוריז1983אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
764יעלתמםנ2009רצים לכבוד דודה איקה1.8 ק"מ ריצה תחרותית
765טלמלמדז1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
766זהרשיז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
767נגהשינ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
768רוניברקנ2011רצי מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
769נעםברקז2009רצי מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
770מיכאללרמןז1971מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
771ולריהלרמןנ2001מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
772יאירשפרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
773אורארזנ 2007Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
774גילעדקמסלרז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
775איתמרטרבלוסז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
776מוטישכטרז1975הסטודיו של דליה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
777אשרתשכטרנ1975הסטודיו של דליה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
778עדיליפשיץ-בן בשטנ1981ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
779מתןגרוברז1984ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
780איילתלויןנ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
781אברהםזילברמןז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
782בועזבוקז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
783אורןשם טובז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
784יובלשם טוב עילםז2011ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
785קרןבן יעקבנ1974modii n10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
786אילוןהוכוולדז1999GRC5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
787עודדקובוז1979ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
788אלעדשם טוב עילםז2005SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
789נירטולדנוז1982ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
790יפעתאהרוןנ1979ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
791נדבאהרוןז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
792אריאלאהרוןז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
793יעלסלענ 2005SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
794יהושעקולפז1970רצי מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
795ג'וליצוקרמןנ1969ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
796YoavHorowitzז1968500W5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
797אביבקארוז1970Running4life Team5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
798יעלקארונ1972Running4life Team5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
799טלדרורנ1990משפחת צפרוני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
800רפיצפרוניז1957משפחת צפרוני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
801רותיצפרונינ1964משפחת צפרוני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
802רותםצפרונינ1992משפחת צפרוני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
803שחרצפרונינ1996משפחת צפרוני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
804ברקדרורז1989משפחת צפרוני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
805ערןLaviז1975Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
806שחףLaviנ2005Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
807ליאןLaviנ2005Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
808אורןפלרז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
809דורוןכהןז2006מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
810נטעכהןנ2006מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
811רויספירז1961ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
812תמריוסיפובנ1950SprinTeam10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
813יותםבן דוד אוחיוןז2007מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
814שרוןאלמוגינ1971ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
815נועהבורוכוביץנ1996Dynamo Racing5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
816אריהרוזז2007רצי מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
817קרןרוזנ2003רצי מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
818דניאלרוזז1974רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
819דודבוקז2009מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
820גורדוןבלוךז 1946ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
821נועהברגרנ1983ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
822עודדברגרז1980ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
823נועהממןנ1965ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
824יורםממןז1965ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
825עופראהרוניז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
826תומרכהןז1972TRI50021.1 ק"מ ריצה תחרותית
827רויטליצחקינ1978אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
828אורןשפרז1974נגוהות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
829יורםכהןז1966SprinTeam21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
830איתןישראליז1964reut21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
831אריאלאילוזז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
832יהונתןאילוזז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
833אבינועםאילוזז1968ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
834עמיתקלייןז1973ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
835דןגרינברגז1966Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
836שריכרמלנ1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
837טלכרמלז1974500watt21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
838אביבארנטלז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
839עמירארנטלז1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
840נירבטאטז1980משטרת ישראל1.8 ק"מ ריצה תחרותית
841אחינעםשמאינ2008מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
842בוקידסהז1961ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
843טדלהדינקו רודניצקינ1983ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
844איליהרודניצקיז1982ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
845יואבקורןז 2007מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
846שלומישדהז1965ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
847שלמהאנקרז1968ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
848שיזכריהז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
849יובלשרמןנ 2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
850ענבלשרמןנ1978ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
851אליאקשטייןז1967ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
852גיאבן יוסףז1972מעוז - טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
853תומרעוזז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
854רןעוזז 1967palo alto10 ק"מ ריצה תחרותית
855רועיוינברגז2004ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
856מירברוטשס קורןנ1973מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
857נפתליזילברז1959ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
858רםיניבז 1969טיפוס אורבני21.1 ק"מ ריצה תחרותית
859ניקולאייגורובז1940ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
860רועימעוזז1974מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
861EmunahAltshulנ2007מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
862ZahavaAltshulנ1984מעוז - טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ ריצה תחרותית
863אלישיב ינוןיום טובז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
864אליה שלמהיום טובז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
865שירהמגרפטהנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
866סוזןשאףנ1966Modi'n10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
867איתילקסרז1974אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
868DOLEVBEZALELז2004ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
869MAYABEZALELנ1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
870יואבדאוברז2006עצהדובה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
871עדינמנינ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
872שירןנמנינ1982ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
873רועיכהןז1978ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
874אהרלהשובלז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
875חגיניסנבויםז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
876רוניבלכרז1967ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
877נועםפזז1976הפזים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
878הדספזנ2009הפזים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
879אילהפזנ2007הפזים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
880אדרורדיז2010מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
881שלוורדיז2001מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
882בןכהןז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
883טלימרדיקס כהןנ1968ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
884עליסילברמןז2011ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
885נעהסילברמןנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
886אניאילוזנ1980ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
887אסףאילוזז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
888איתמרטסלרז2000ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
889דרוראולמרז1970מעוז - טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
890ענברפרינטינ1971Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
891רותישלומוביץנ1966Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
892יצחקסאקסז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
893נאוהסאקסנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
894מושיקניסנבויםז1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
895מאירברנשטייןז1981אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
896עופרבן עמיז1970Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
897KarinaKochנ1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
898אביברואסז1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
899מרקסגלז1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
900עידו ציוןאלגאליז2006רצי אבני חן1.8 ק"מ ריצה תחרותית
901שלומיאילוןז1979אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
902אלוןשחףז1969Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
903עמיתבן דוד דדוןנ1974ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
904שיר-אלדדוןנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
905איציקסנדלרז1957הסטודיו של דליה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
906ניבייטבז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
907רוןנוחמוביץז1976מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
908נועםנוחמוביץנ2007מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
909שירלילמש קלייןנ1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
910אילונה פזדומובנ2005מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
911אליענהספיילרנ2008פיזיואקטיב - נועה ספיילר1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
912נועהספיילרנ1980פיזיואקטיב - נועה ספיילר5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
913דודבן דודז1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
914אוריןבן דודנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
915מיטלאביבינ1976אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
916צביאברמוביץז1950Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
917אלוןמזרחיז1970מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
918בתיהפילונ1974Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
919אסתרהרשקוביץנ 1962Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
920ענתמאירנ 1967Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
921עיריתרגבנ1970Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
922תמרמדמוןנ1960Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
923רןחרמוןז1972טריאתלון מעוז21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
924מאיראורבךז1967רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
925טליביקלנ1974Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
926יורםפזואלוז1967ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
927יפעתמורן-ריינברגנ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
928ציגיאבניז1959Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
929נטליהנודלמןנ1983אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
930ליאתאלונינ1980בית ספר אבני חן מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
931יותםמאיוסטז2009מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
932מיכלמאיוסטנ1974מעוז - טריאתלון לילדים ונוער21.1 ק"מ ריצה תחרותית
933שלמהישראלז1967ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
934עינתישראלנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
935גילאליהוז2005אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
936שקדדלומינ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
937שליאליהונ2005אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
938מירהכהןנ1969אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
939שיפליישרז1973ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
940מירבזילפהנ2005מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
941עובדארמוזהז1975Modi'in1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
942טליבן ישינ1975אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
943יורםעמירז1956רצי עמיר21.1 ק"מ ריצה תחרותית
944דניהנהרינ1975בית ספר אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
945נויהמץנ2009בית ספר אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
946יניבאהרוןז1970Run 4 Fun21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
947בועזמאיריז1965מוטיב הנדסה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
948רואימאיריז2007מוטיב הנדסה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
949מוטיישרז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
950גלעדשביבז1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
951נירפלגז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
952חגיבן ארזהז1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
953אסףבן ארזהז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
954אוריאביטןז2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
955מניפוטוקז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
956כפירליטבקז1980ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
957תמרוזאןנ2007modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
958דניאלקריגמןז1993בית אל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
959איתיחודדיז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
960ליאורברקז1970משרד הבריאות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
961אביפלדמןז1978אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
962דקלהלוינ1980מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
963שרוןמזוזז1970אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
964דודוהנדלמןז1977אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
965לירוןזיונ1982אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
966איתיאפרתיז1981ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
967יניבכהןז1972אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
968אביזיוז1983אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
969ברוךבלוךז1971רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
970יובלבלוךז2007רצי מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
971גבריאלהויינרנ2014ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
972רחלויינרנ2012ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
973משהויינרז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
974דבורהויינרנ1978ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
975יוסףויינרז1983ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
976רוניפוזנרנ2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
977טלגריינרז1978אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
978נחמיהפוזנרז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
979עדיפוזנרנ1998ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
980איריסהראלנ1966ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
981משולםהוויטז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
982יהונתןשלזינגרז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
983מריהפרנק-קמנצקינ1982אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
984יבגניפרנק-קמנצקיז 2000אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
985חליסלמןנ1973אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
986דידיארגמןז1981אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
987מיקהעמרםנ1974אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
988אביעדשלמוןז1972רצי טלמון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
989אורןקיינרז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
990דרורמנדלוביץז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
991איריסמנדלוביץנ1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
992יקירויצמןז1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
993אתיקשמהנ1954SprinTeam10 ק"מ ריצה תחרותית
994ישיאקסלרודז1976ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
995איליהיסמןז1978אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
996דןויינראוךז1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
997נטליבייגלנ1982אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
998נדבבן יקרז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
999אנדריידה האןז1971אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1000ודיםבייגלז1980אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1001אלעדמשהז1979ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1002יונתןפורתז2004מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1003נדבפורתז2004מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1004נעםבירמןז1975SprinTeam21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1005יוניליברמןז1984אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1006גבריאלהנוריאנינ1985אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1007גדירפאליז1971ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1008זהרלביאנ1975אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1009יובלדנקנ2005מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1010יואביעקבסוןז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1011נתנאלהבן חמונ1976Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1012שמעוןגואטהז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1013מורליאילוןנ1982אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1014פורתשבתז1970אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1015רויתשבתנ1972אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1016ערןמירסקיז1976אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1017גיאפומרנץז1994ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1018שאולחצירז1975nano tri21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1019אלוןבנימיניז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1020רותםבנימיניז2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1021ברקבנימיניז2009מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1022מעייןבנימיניז2003מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1023ליאתבנימינינ1974מעוז - טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1024נחקפלןז1995Motion21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1025דנהלובובסקינ1994ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1026שחקקלוז1998אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1027יהברביןז1982אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1028מאיהלייטנרנ2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1029יניבלייטנרז1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1030עמיתלייטנרנ1974Gingerun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1031אהרוןבן עזריז1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1032טלסבטליצקיז2006מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1033ולאדסבטליצקיז1976מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1034ויטליארטיומובז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1035שוליעזרנ1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1036אסתרעזרנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1037אהודגנורז1975אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1038מעייןממןנ1982אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1039עומריממןז1980אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1040גידיאבן-אורז1981אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1041יהונתןמלכאז1971אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1042שליוקניןנ1998ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1043צביישראליז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1044אלעדורדז1976ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1045מרדכיאברהםז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1046ברקרוזנברגז1970ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1047טלפרץנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1048אילהמזאהנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1049רונימזאהנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1050נתנאלמזאהז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1051אריקדימוז1967רצי מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
1052שלומיתכץנ2000ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1053דודסרוסיז1968אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1054דניאלפרץנ2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1055אפרתכהן גולדגביכטנ1977בית ספר אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1056מיכאלסמטנ1983ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1057אוריתסמטנ1983ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1058אירהארנסטנ1981ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1059ג'ףונדלז1953הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1060אברהםחמוז1981ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1061אוריהראלז1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1062כפירגולדהמרז1979ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1063דרורפלטיןז1964Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1064אמיתירוזמןז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1065אליעזררוזמןז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1066נופךרוטנ1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1067בנירוטז1982Modi'in21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1068עמיחילויןז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1069אבשלוםלויןז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1070שירהלויןנ1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1071טלעקירבנ1986ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1072יניבעקירבז1980ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1073שוקיזייטקז1964רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1074מרדכיניסןז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1075דנהסיקסיקנ1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1076ארזסיקסיקז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1077גיאקשלסז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1078גליקשלסנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1079ליהיקרנינ1996ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1080אסףקרניז1965ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1081SevaPogonetsז1971Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1082גונןגרטנרז1965ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1083ניסיםדואקז1977אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1084שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1085ערןעזראז1970בית ספר אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1086ג'וששז1971מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1087תומרסלעז1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1088יוגברחביז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1089DavidWirtschafterז1941ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1090יאירטובלז1971Run 4 Fun21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1091סיוןוייסנ1975Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1092מיכיוייסז1973Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1093דריהליובשבסקינ1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1094אביטלמגנסנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1095איליסהוירטשפטרנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1096בנימיןוירטשפטרז2000ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1097דבירגלבועז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1098אדוהליברמןנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1099יסכהליברמןנ2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1100אביליברמןז1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1101אביליברמןז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1102מתןקלייןז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1103עידוקלייןז 2011ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1104מושיקקלייןז1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1105אופירפריז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1106אורןברזלז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1107יוסיאנג'לז1945ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1108יאירלויז1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1109שרלוטפלדנ1986Skadoosh Skaramoosh21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1110יהודהארבליז1970ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1111עופרארבליז1970ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1112עומרברז2005O lidar10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1113עומרברז2005O lidar10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1114אפרתוואשדינ1976YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1115צביגזז1970ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1116אורליגזנ1973YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1117חייםבן עמיז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1118נעמיסגלנ1967ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1119יוסימאירז1973Moddin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1120אילןבן סעדוןז1972run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1121מיכאלליטנרז1979הלימוזין של בראטר21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1122רועיבסוןז2006קבוצת הריצה של צהל5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1123ראובןבן שושןז1961ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1124שלוםברנסז1969משפחת ברנס21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1125אלואיזפרידמןנ1972איילות אלתרמנס21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1126אריקמורהז1970Max Yourself10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1127אביעדוייצמןז1981ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1128ליאתלוינ1971NN21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1129ענתקלייןנ 1975run with adam hen21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1130צביהאהרוןנ1973RUN4FUN - מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1131יוסיאלבזז1964ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1132גילאשריז1971ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1133בניחוגהז1975YYC21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1134אביעדיארמקז1982ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1135יוניתלנדוינ1976Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1136פזיתגולןנ1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1137אלוןגולןז1980ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1138הדסהשכטרנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1139אילתשירנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1140רעותשירנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1141רניארגמןנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1142אמריארגמןז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1143עיליארגמןז2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1144איתןארגמןז1965ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1145לימורארגמןנ1971YYC21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1146איתינהריז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1147יואבנהריז1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1148שבתאיבר שביטז1970רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1149אסףכהןז2010הכהנים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1150יאירכהןז2008הכהנים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1151יוסיכהןז1980הכהנים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1152עומרילוינרז2006עצהדובה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1153קארהקיינ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1154יהודהסאמטרז1977ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1155בילאסאמטרנ1978ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1156רונייגלז1959ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1157פולקייז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1158רעילויןז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1159נועםדה לויהז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1160כליללויןנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1161עדידה לויהנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1162גילדה לויהז1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1163אודליהפינקלשטייןנ2000ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1164יונתןהרשקוביץז2006רצים קדימה לזכרו של סער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1165מירבהרשקוביץנ1970רצים קדימה לזכרו של סער21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1166אלוןסקרביןז1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1167איילתטולדונ1976Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1168ישראלרביעז1981ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1169ירוןדניאליז1956reut21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1170מתןשנידרמןז1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1171אוסנתסופרנ1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1172ליעדסופרז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1173ירוןגרייבסקיז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1174בנימיןברמןז1978Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1175אריאלגולדגביכטז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1176גלעדרבידז1968RUN4FUN - מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1177ציפישילהנ1973YYC21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1178JonnySteelז1980Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1179יניבאילןז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1180ג'וליהויגנסברגנ1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1181אמירפירסטנ1990דובדבן21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1182AryehEastmanז1992ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1183NaomiEastmanנ1991ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1184שמעוןביבסז1974ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1185כרמיתביבסנ1973ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1186דניאלינקוביץז1980שעלבים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1187סיגליתהנדשר פרקשנ1963ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1188עמיתמיכלסז1972Judge Do It21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1189ארזשמחיז1969ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1190מוטיוטוריז1980ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1191משימי-דןז1959נקודת-זינוק21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1192דובאיינהורןז1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1193אגםברנסנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1194ניליתעיזינ1973חבר21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1195אורלילבנוןנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1196ספנסרברוסז1979רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1197רםראסןז1980ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1198TomerCarucciז1978לרוץ עם עטלפים10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1199הדרברגרנ1997ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1200שחרתורגמןנ1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1201אורתורגמןנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1202בןתורגמןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1203יגאלתורגמןז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1204מלכהתורגמןנ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1205איילתפורתנ1973רצי מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1206דיקלהעזרןנ1976Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1207עידןונגרז1979ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1208חייםביבסז1969ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1209רביןכהונאיז 1968Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1210אמירכהונאיז 2006Anatomic1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1211ליהיכהונאינ 2006Anatomic1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1212לירןלוי ארבלנ1983Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1213חגיתנרדיהנ1979Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1214לימוראבישרנ1975Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1215אורלימלרנ 1975Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1216אריאלמעיןז1988ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1217דודגרכטז1974מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1218קרןגרכטנ1972מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1219קיילהגרכטנ2011מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1220ג'קגרכטז2009מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1221נועהסלהובנ1987Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1222אלעדפרייברגז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1223מרינהכץנ1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1224גדליהכץז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1225אבנרבן-צביז1954ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1226יואבאקשטייןז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1227לימורשניידרנ1969Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1228שרוןדותן שמשנ1977Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1229אלכסנדרצ'ולהז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1230יוניקסוקרז1972run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1231חגיתקסוקרנ1975run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1232גיאבדשז1959רצי מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1233MosheKamkajiז1976Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1234אליסהסניגירובנ1998ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1235תמרמונטגליקנ2011המונטגליקים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1236קמליהמונטגליקנ1972המונטגליקים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1237נעמהמונטגליקנ2009המונטגליקים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1238רוןמונטגליקז1965המונטגליקים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1239מיכלאורנשטייןנ1977Run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1240ניסיםכהןז1955ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1241שבוכהןנ1958ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1242אביאלוןז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1243אלינורוולרנ1966ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1244אוריששוןז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1245קמימונטגליקנ1971Run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1246אילתלםז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1247יניבגרינברגז 1968ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1248תמרברגרנ2001ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1249חייםברגרז1965ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1250דניאלסמסוןז2000Unstoppable21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1251אוריאלסמסוןז1975Unstoppable21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1252אביברוביןז2004הרובינים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1253יואברוביןז2004הרובינים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1254יוסירוביןז1974הרובינים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1255גיאשאולסקיז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1256מנחםשפיגלז1968ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1257יונתןפרלמןז1990ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1258אביגדורבוקז1976מועדון ארוחת הבוקר21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1259שרוןכהןנ1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1260אלעדאלוןז1985ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1261שיריביבסנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1262יפיתביבסנ1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1263יוסףגרימברגז2002אלתרמנס קבוצת איילות10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1264דודגרימברגז1966רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1265אביחושןז1967חבר10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1266אלוןעלואז1975דובדבן10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1267אברהםהמפלז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1268ענבלשגבנ 1974רצי מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1269גילתברנ1971Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1270אודיקראז1960רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1271רמילויז1976מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1272יובלעסיסז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1273חנןמרקוביץ'ז 1970מעוז-טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1274רועידבירז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1275דניאלפרלמןז1972רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1276מיהסינקלרנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1277טליהסינקלרנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1278אליאבסינקלרז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1279אילנהסינקלרנ1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1280עדיןסינקלרז2012Beverly Hills1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1281הילהבן אליעזרנ1978elinoRun21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1282איריתסמסוןנ1976רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1283גיאדדשז1978מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1284אביבסוןז1976קבוצת הריצה של צהל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1285מיכלשטריתנ1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1286יוסףפישז1987רצי מודיעין21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1287שישגבז 1971רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1288גיאספרז1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1289שמואלגולדווסרז1971SprinTeam21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1290עופרחדדז1968ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1291הדספסנטיןנ1983Gingerun5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1292יהונתןכביריז1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1293איילמלולז1978רצים ללא מוטיבציה21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1294יצחקלמדןז1949הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1295אליבוצרז1950רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1296מיכלפרפרינ1976ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1297טלקבסהנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer