מרוץ האוניברסיטה ה- 7 ע"ש נועם גולדמן - ריל טיימינג

מרוץ האוניברסיטה ה- 7 ע"ש נועם גולדמן


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1אופירטוביז1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2ליריאופקנ1997ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
3אדםרייטרז1992אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
4מיליאסרףנ1979אפקה5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
5רותםקצירנ1987ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
6סיוןקלינובסקינ1995ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
7ליאורכהן-קוואזנ1978AFEKA RUNNING CLUB5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
8DianaKortchemnyנ1997ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
9אלינהזיוקיןנ1995ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
10ערןאהרונסוןז1963Afeka Running Club5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
11ירוןמליןז1992רמת גן5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
12שחרפיינרנ2000רצי אם המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
13זמיפיינרז1957רצי אם המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
14חגיתמוזגרנ1990להגשים את החלום5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
15אורןכהןז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
16מריםכהןנ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
17נמרודנחוםז1987ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
18עמיתאביטלנ1995ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
19מורןנויהוףז1987ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
20עידוקרןז1990"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
21אלכסמלכיסז1989"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
22נירגרוסז1997"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
23עומריפולצ'יקז1993"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
24ניתאיכהןז1993"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
25יריבזוננשטייןז1990"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
26דןארוסז1992"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
27ענתשטרקרנ1977"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
28איילת פרספרסנ1992"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
29ניבי ורדי ורדינ1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
30גלטפרברגנ1986"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
31אליןביתן נ1967"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
32עומרי ביתן ז2006"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
33דןהופנברטל ז2006"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
34אלמהטולדונ2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
35אגםאגמינ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
36מאיה קצירנ2006"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
37דפנהטרודלרנ2006"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
38ליןפריג'נ2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
39יותםאסטרייךז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
40נועם אסייגז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
41ינאיהרשטייןז2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
42נעםבן רוביז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
43נועהחזינ2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
44נגה בהרלז2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
45קורןפנחסיז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
46אמיתיבצרז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
47הגרבן עמינ2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
48יובל גיגינ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
49אביבפרגז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
50מאיה ליכטנשטייןנ2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
51ענבריחיאליז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
52פירהשוורץנ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
53רוניתמיכוביץנ2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
54יואביקואלז2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
55אורימאיריז2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
56עילאי מודעיז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
57איתיתורןז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
58עומרבן יוסף ז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
59יונתןגלקופז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
60שיגרינשטייןז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
61אסףקוניןז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
62אלון הרפזז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
63איתי שריףז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
64אודיאורוןז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
65בועזלשםז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
66גומבורהרוורטז2006"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
67פלביופלורוביץז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
68מוחמדאלג'מלז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
69אדם אשליז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
70יםקבקובז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
71נדבהראל ז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
72יונתןהופנברטל ז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
73גורבן דןז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
74שליוטיןז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
75עילירוהז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
76לבלריןז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
77מתןפרידנברגז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
78יוחאיבן גלז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
79ערןשרז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
80דבירגריןז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
81יונתןשהםז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
82בןמזורז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
83טלפוטיןז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
84יותםעקיבאז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
85עמית פארנ2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
86פלורינהפלבוביץנ2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
87אמהפרידמןנ2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
88רוניתזוטאנ2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
89שירהשילברמןנ2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
90ענברגיגינ2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
91עלמאיעקובינ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
92ענברפינצ'ובסקינ2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
93יעל רושהנ2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
94לילך רויכמןנ2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
95איההדרנ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
96דנהמיכאלינ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
97רוניתגזיתנ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
98נעםלשםנ2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
99ערדפרוכטרז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
100גילישכיאז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
101יונתןזוטאז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
102מיכאל זיגלבוים ז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
103איתירוטז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
104דניאל שרז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
105רועימנחמובז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
106סייףאל ג'מאלז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
107איתיחזיז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
108מאורגיגיז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
109עידודגןז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
110גיאנואמהז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
111עודדאמזלגז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
112דניסלופרובז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
113יהבכהןז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
114נבויעקוביז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
115אורשלייןז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
116עידוארזז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
117אריאלמשיחז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
118אלוןרזז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
119טיילורלונגוז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
120עומריכהןז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
121אדם יחזקלז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
122עידואבנירז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
123יואבבן גיגיז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
124איתמרקולודניז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
125מקסלופרובז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
126אודימנשרובז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
127יואבזיבסקיז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
128שקדטיןז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
129מטבייפמילז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
130לאוןסטומןז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
131יגורדוחובניקובז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
132אמילורניקז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
133עומרגנניז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
134טלסנדיקז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
135כפירוולפסוןז1991ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
136רויתקלינובסקינ1992ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
137דניאלהפינקלשטייןנ1993אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
138קרןגוגלנ1994אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
139מיריתחלפוןנ1991אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
140טלישראלינ1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
141ארזאפלרוטז1969ULTRA5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
142דנהמטס-אפלרוטנ1974ULTRA5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
143נועםלויז2003רמת השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
144לביאאפלז1956ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
145אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
146פארברגרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
147גיליאורןז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
148עודדחורשז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
149רחמיםכהןז1995ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
150נירקופמןז1962Easy Speed5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
151אוריתרזנ1974אס"א תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
152מיכאלוקסלרז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
153SashaGlazmanז1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
154שלומיתסלענ1973ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
155גיל בנימיןרגבז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
156מאיהקבקובנ 1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
157Dirkvan der Lindenז1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
158יניבבר מימוןז1982haifa5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
159רחלישלפשטייןנ1991נתניה5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
160עינתמרבך-ברנ1979ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
161אסףסינגלז1976סלע מעבדות תוכנה5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
162michalhughesנ1965רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
163WojciechSamotijז1983אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
164שחרשמאיז1994Rehovot5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
165אבינועםשיז1983ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
166אוריגולדשטייז1980ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
167אסיהטרקנ1990ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
168יובלשרייברז1986רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
printer