מרוץ בבלי ה- 5 - ריל טיימינג

מרוץ בבלי ה- 5


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1חגיבכוריז1978ללא מועדון800 מטר עממי
2אביבכורינ1981ללא מועדון800 מטר עממי
3אביעדבכוריז2015ללא מועדון800 מטר עממי
4ארדבכוריז2014ללא מועדון800 מטר עממי
5קרןברקוביץז1974gan10400 מטר גנים
6עידוברקוביץז2015gan10400 מטר גנים
7טלבן שלוםנ1972Tel Aviv5000 מטר תחרותי
8קרןשמרנ1975Tel Aviv5000 מטר תחרותי
9יובללויתן מרכוסנ1981מועדון ריצה גן דבש400 מטר גנים
10נגהלויתן מרכוסנ2015מועדון ריצה גן דבש400 מטר גנים
11גילינוטס כהןז1972ללא מועדון400 מטר גנים
12רוינוטס כהןז2014ללא מועדון400 מטר גנים
13יובלויגדורוביץנ2015גן דבש400 מטר גנים
14שרוןעזרנ1978גן דבש400 מטר גנים
15דנהנפשנ2014ללא מועדון800 מטר עממי
16רועישנהבז1979gan10400 מטר גנים
17עלמהגורןנ2014גן דבש400 מטר גנים
18שישנהבנ2014gan10400 מטר גנים
19אריאלעזרנ2015גן דבש400 מטר גנים
20שיזולברגז1980גן דבש400 מטר גנים
21ליאורזולברגנ2014גן דבש400 מטר גנים
22אמריאלושז2016גן יהל400 מטר גנים
23עומראלושז2014גן דבש400 מטר גנים
24אבריפינטוז2016ללא מועדון400 מטר גנים
25אביבבן ברוךז2016גן יהל400 מטר גנים
26יואבפינטוז2016ללא מועדון400 מטר גנים
27נעמיסונהנ2014בבלי800 מטר עממי
28אביבבר זחריןז2014ללא מועדון400 מטר גנים
29נבובן אורז2015גן בר400 מטר גנים
30שיבן אורז1982גן בר400 מטר גנים
31אפרתשייןנ1979ללא מועדון3000 מטר תחרותי
32אלהשייןנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
33אסףמאייר יצחקיז 1973גן בר400 מטר גנים
34רונימאיירנ 2015גן בר400 מטר גנים
35יואבסואיסהז2015ללא מועדון400 מטר גנים
36נועםסחראינ2015gan10400 מטר גנים
37מוטיסחראיז1975gan10400 מטר גנים
38אניהלארסוןנ1981גן בר400 מטר גנים
39אלילארסוןנ2014גן בר400 מטר גנים
40קרןבירונ1974ללא מועדון800 מטר עממי
41אמיליהקפלןנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
42שירןכוחייז1983גן בר400 מטר גנים
43דןבירוז1978ללא מועדון800 מטר עממי
44לירוןרוטנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
45אפרתכספינ1986גן בר400 מטר גנים
46תומרבירוז2014גן בר400 מטר גנים
47סאליאורז1975גן בר400 מטר גנים
48תומרבירוז2014גן בר400 מטר גנים
49איתןאורז2016גן נצנים400 מטר גנים
50אריאלאורז2015גן בר400 מטר גנים
51מיכאלפאר טאוברז2014גן בר400 מטר גנים
52דניאלכוחייז2014גן בר400 מטר גנים
53איתמרכספיז2015gan10400 מטר גנים
54טליהאוסקטו בלוךנ2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
55יפתחעינבז2016Tel Aviv400 מטר גנים
56איתימשיחז1980ללא מועדון400 מטר גנים
57יואבמשיחז2015ללא מועדון400 מטר גנים
58שלמהעזראז1944ללא מועדון600 מטר עממי
59יפתחברסקיןז2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
60יותםברסקיןז2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
61יובלמלרז2016גן יהל400 מטר גנים
62אלירןשילינגרז1983גן מחבואים400 מטר גנים
63דרורשילינגרז2016גן מחבואים400 מטר גנים
64גאיהגודרנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
65טלברק שרתז1971Tel Aviv600 מטר עממי
66עמיתבוריז1974ללא מועדון600 מטר עממי
67דורלוינ2016גן יהל400 מטר גנים
68עמיתימיניז2014גן מחבואים400 מטר גנים
69נגהימינינ2016גן מחבואים400 מטר גנים
70מאיהימינינ1981גן מחבואים400 מטר גנים
71גיארץז1975Gan 10800 מטר עממי
72דניאלרץנ2014Gan 10400 מטר גנים
73בןברוורמןז1979ללא מועדון800 מטר עממי
74עלמהברוורמןנ2013ללא מועדון400 מטר גנים
75פלגהראלז1966ללא מועדון400 מטר גנים
76עמיתהראלנ1966ללא מועדון400 מטר גנים
77עמיתהראלנ1966ללא מועדון400 מטר גנים
78עידואדמוניז2013ללא מועדון600 מטר עממי
79מורוליקסוןז1981בבלי600 מטר עממי
80אדוהאופירנ1982בבלי600 מטר עממי
81איתמרפררהז2010בבלי ירושלמי1200 מטר תחרותי
82אלהפררהנ2008בבלי ירושלמי1200 מטר תחרותי
83אודרהשמיענ1983ללא מועדון600 מטר עממי
84ליאורעצמוןז2014ללא מועדון600 מטר עממי
85שימיאטיאסז1977ללא מועדון1200 מטר תחרותי
86ערןשמיעז1983ללא מועדון1200 מטר תחרותי
87גיליברקןנ2015גן דבש400 מטר גנים
88זהרקוצרז2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
89יותםשדהז2007ללא מועדון3000 מטר תחרותי
90מיקהבביקרנ 2014ללא מועדון800 מטר עממי
91רוןזרסז1969ללא מועדון800 מטר עממי
92תמרזרסנ2011ללא מועדון800 מטר עממי
93חגיוולפנזוןז1980ללא מועדון1200 מטר תחרותי
94נדבוולפנזוןז2014ללא מועדון600 מטר עממי
95איתייודפתז2014ללא מועדון400 מטר גנים
96נועהיודפתנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
97עפריליפמןנ2015גן בר400 מטר גנים
98רועינוסבאוםז1982Gan10400 מטר גנים
99רומינוסבאוםנ2015Gan10400 מטר גנים
100קרןהרשקוביץנ2014ללא מועדון600 מטר עממי
101סיגלטלרנ1977ללא מועדון1200 מטר תחרותי
102אורטלאביעד זיידנ1982ללא מועדון1200 מטר תחרותי
103רננהישראלינ 1981ללא מועדון800 מטר עממי
104אורימורז1975ללא מועדון600 מטר עממי
105אדםמורז2016ללא מועדון400 מטר גנים
106מיכאלארגמןז2016ללא מועדון400 מטר גנים
107יפתחהרריז1986ללא מועדון5000 מטר תחרותי
108מעייןוייס-הררינ1989ללא מועדון5000 מטר תחרותי
109סיוןמורנ1977ללא מועדון400 מטר גנים
110יגאלאדמוניז1975ללא מועדון1200 מטר תחרותי
111רןהוורדיז1977ללא מועדון800 מטר עממי
112אביבלבקוביץנ2015Tel Aviv400 מטר גנים
113ולריהקוקר דבירנ1974בבלי600 מטר עממי
114ארבלאפלנ2013בבלי ירושלמי600 מטר עממי
115אביתרדבירז2014בבלי400 מטר גנים
116אגםאלמוגנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
117אריאלאדוםז2006אבא בעמ3000 מטר תחרותי
118גיליקסמןנ2012ללא מועדון600 מטר עממי
119איההלפרןנ2015הגן הצומח400 מטר גנים
120איתמרבהרבז2015ללא מועדון400 מטר גנים
121יפעתאדרעינ1981ללא מועדון800 מטר עממי
122איילשימקביץז1980ללא מועדון800 מטר עממי
123אביברכבינ2010בית ספר בבלי1200 מטר תחרותי
124לנישימקביץז2014ללא מועדון800 מטר עממי
125LaviAppelז1956ללא מועדון5000 מטר תחרותי
126חלימורנ1976ללא מועדון600 מטר עממי
127רוניניסן יפהנ2012ללא מועדון800 מטר עממי
128מיהלויןנ2012ללא מועדון800 מטר עממי
129מיכאלהפזנ2013תל אביב600 מטר עממי
130אדםשחףז1985ללא מועדון400 מטר גנים
131איילהשחףנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
132אביבסימוןנ2016גן יהל400 מטר גנים
133לירוןירקוני אפלנ1979ללא מועדון3000 מטר תחרותי
134עידואפלז1977ללא מועדון400 מטר גנים
135איתיאפלז2016ללא מועדון400 מטר גנים
136מריםכהןנ1984Tel aviv600 מטר עממי
137מריםכהןנ1984Tel aviv600 מטר עממי
138אלעדרבידז1975ללא מועדון1200 מטר תחרותי
139עמיתרבידז2015ללא מועדון400 מטר גנים
140עתיאמדוז2014ללא מועדון400 מטר גנים
141אסףגיאז1974Gan10600 מטר עממי
142קרןפייגנבויםנ1979ללא מועדון400 מטר גנים
143טוםפייגנבויםז2016ללא מועדון400 מטר גנים
144רוםגולןז2016גן יהל400 מטר גנים
145דניאלקופרנ2016גן יהל400 מטר גנים
146רוןקופרז1983גן יהל400 מטר גנים
147איריסמזאלנ1965ללא מועדון5000 מטר תחרותי
148עידיתיניבנ1984ללא מועדון400 מטר גנים
149אדםבר-ניבז1982ללא מועדון400 מטר גנים
150אלהבר-ניבנ2016אלה400 מטר גנים
151תמרהשדהנ2016גנים400 מטר גנים
152מאיהרג'ואןנ2013ללא מועדון400 מטר גנים
153שירהדובינסקינ2014ללא מועדון600 מטר עממי
154עדיודרובניקנ1981ללא מועדון600 מטר עממי
155ניצןהרצוגז1978ללא מועדון800 מטר עממי
156חגיתגילאוןנ1978ללא מועדון800 מטר עממי
157בןסודאיז2012בית ספר בבלי ירושלמי600 מטר עממי
158מורןיליןנ1978Tel Aviv1200 מטר תחרותי
159מאיהגורקביץנ2014Tel Aviv1200 מטר תחרותי
160אילהמקמלנ1980ללא מועדון1200 מטר תחרותי
161שירמקמלנ2014ללא מועדון1200 מטר תחרותי
162אביגילמקמלנ2011ללא מועדון1200 מטר תחרותי
163הדסמקמלנ2007ללא מועדון3000 מטר תחרותי
164אריאלאפרתיז2008ללא מועדון1200 מטר תחרותי
165אורןרינתז1978ללא מועדון400 מטר גנים
166אורירינתז2015ללא מועדון400 מטר גנים
167נועהציפין חילובסקינ2015גן דבש400 מטר גנים
168גילבוימלז1979ללא מועדון5000 מטר תחרותי
169גלעדדיסקיןז1979גן דבש400 מטר גנים
170לורהדיסקיןנ1979ללא מועדון600 מטר עממי
171עוזשניז2015ללא מועדון400 מטר גנים
172קרניתגולדווסרנ1976ללא מועדון400 מטר גנים
173אורמרנדהנ2014ללא מועדון400 מטר גנים
174זוהרעין-דורנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
175אוריתברכהנ0000ללא מועדון400 מטר גנים
176יובלשרוניז2014Gan10400 מטר גנים
177דנהסולימה אלדרנ1963תל אביב400 מטר גנים
178דולבסולימה אלדרנ2015תל אביב400 מטר גנים
179איתישחםז2015ללא מועדון400 מטר גנים
180דןאריאלז1985ללא מועדון400 מטר גנים
181רונידיסקיןנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
182גיאאריאלז2016ללא מועדון400 מטר גנים
183עומרבילבסקיז1981גן צומח400 מטר גנים
184דורראיףז2014הגן הצומח400 מטר גנים
185אילויסמןז1976גן מחבואים אשכול בבלי400 מטר גנים
186דןויסמןז2016גן מחבואים אשכול בבלי400 מטר גנים
187יואבפרגז1970ללא מועדון1200 מטר תחרותי
188שירהפרגנ2009ללא מועדון1200 מטר תחרותי
189סהרספקטורנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
190רונהסינגלנ2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
191טלביאזינ2007תל אביב1200 מטר תחרותי
192איתןלדרמןז2015ללא מועדון400 מטר גנים
193עומרדבשז2013ללא מועדון600 מטר עממי
194נועהלדרמןנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
195יואבבר זקןז2015ללא מועדון400 מטר גנים
196סטיבןנחוםז1985ללא מועדון800 מטר עממי
197שמעוןעטיאסז1977ללא מועדון3000 מטר תחרותי
198שירהברנטנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
199יהונתןברנטז1979ללא מועדון400 מטר גנים
200יעלולנר חכםנ1984ללא מועדון800 מטר עממי
201אלישנינ2016גן מחבואים400 מטר גנים
202עומרשניז1985גן מחבואים400 מטר גנים
203גלשינהנ1983ללא מועדון400 מטר גנים
204שישץז1981כיתה א600 מטר עממי
205שיגבעז1984ללא מועדון5000 מטר תחרותי
206מיקהשץנ1983גן מחבואים400 מטר גנים
207ברישץז2016גן מחבואים400 מטר גנים
208אלוןבנקז2013ללא מועדון800 מטר עממי
209בןבנקז1977ללא מועדון800 מטר עממי
210נועםגיוראנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
211איילהפזנ2015ללא מועדון600 מטר עממי
212נדבשליטז1983גן מחבואים400 מטר גנים
213ליאורנבוןז1983ללא מועדון800 מטר עממי
214איתמרשליטז2016גן מחבואים400 מטר גנים
215עופריויסז1981גן מחבואים400 מטר גנים
216אדרויס רוזנטלז2016גן מחבואים400 מטר גנים
217ברקמרדכיז1987ללא מועדון400 מטר גנים
218הגרלאובנ1987ללא מועדון400 מטר גנים
219חגיפלגז1973ללא מועדון400 מטר גנים
220אסףצפריריז1985ללא מועדון400 מטר גנים
221ינאיפלגז2016ללא מועדון400 מטר גנים
222יובלצפריריז2016ללא מועדון400 מטר גנים
223אביבדולצהנ2016המגניבות400 מטר גנים
224אליהשינהנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
225רומיאבלסוןנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
226אביבאבלסוןז1987ללא מועדון400 מטר גנים
227דורוןאנגלז1984ללא מועדון600 מטר עממי
228סהראנגלנ2015ללא מועדון600 מטר עממי
229נטעאנגלנ2011ללא מועדון600 מטר עממי
230מאיהאנגלנ2011ללא מועדון600 מטר עממי
231עפרהאנגלנ1987ללא מועדון600 מטר עממי
232שגיאחכםז1980ללא מועדון400 מטר גנים
233גילחכםז2015ללא מועדון400 מטר גנים
234יהונתןבילבסקיז2015ללא מועדון400 מטר גנים
235עידומרדכיז2016ללא מועדון400 מטר גנים
236שמרבן אליהוז1984גן מחבואים400 מטר גנים
237עמיתבן אליהוז2016גן מחבואים400 מטר גנים
238זוהרחןנ2014ללא מועדון400 מטר גנים
239עדוירושלמיז2010הירושלמים5000 מטר תחרותי
240עמרירושלמיז2010הירושלמים5000 מטר תחרותי
241לביאזקסז2014גן ילדי האור400 מטר גנים
242רותםטייךנ2013תל אביב600 מטר עממי
243פלגזקסז2016גן מחבואים400 מטר גנים
244ליליהוברמןנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
245איריסהוברמןנ1981ללא מועדון400 מטר גנים
246רועיהוברמןז1978ללא מועדון800 מטר עממי
247מתיהלפריןז1973ללא מועדון1200 מטר תחרותי
248הילהמשהנ1977Tel Aviv-Yafo [Tel Aviv-Jaffa]600 מטר עממי
249מגיסעידינ1984Tel Aviv-Yafo [Tel Aviv-Jaffa]600 מטר עממי
250אוריצידוןז 2014ללא מועדון800 מטר עממי
251מיה תמרשרוןנ2005עירוני ד3000 מטר תחרותי
252אורי עודדשרוןז2005עירוני ד3000 מטר תחרותי
253שנישפונגיןנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
254עידןרזיאלז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
255אפקראובןז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
256נח נתןקסטנבויםז2005עירוני ד3000 מטר תחרותי
257עמיתקימהז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
258יואבצדוקז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
259טליהספילמןנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
260יואב אוהדסולטרז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
261אסףמרוםז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
262רונימורנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
263ניבכספיז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
264יעלכהןנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
265עוז יוסףכדוריז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
266איתייצחקז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
267נטעיפהנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
268אלוןיעריז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
269עדילייוחנן פיינטונ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
270עינביהודהנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
271גיאטביבז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
272נועםחורשז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
273יונתן ויליאםחביבז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
274אופירוייסז2005עירוני ד3000 מטר תחרותי
275מאיההנדלרנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
276ליבידוןנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
277דניאלדודאינ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
278רואיגוריז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
279מאיבר-עוזנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
280רומיברוךנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
281תומרבינדרז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
282ענבראפריםנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
283אליאס סלומוןאנריקזז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
284דניאלאליאבז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
285יהונתןאטלסז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
286אורי יעקובאביסירהז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
287גילישחםנ2013ללא מועדון800 מטר עממי
288הילהעזרנ1978ללא מועדון1200 מטר תחרותי
289ירוןעזרז1973ללא מועדון1200 מטר תחרותי
290הראלבן משהז2006ללא מועדון5000 מטר תחרותי
291גילרוזןז1980בית ספר בבלי600 מטר עממי
292ליאתחןנ1975ללא מועדון1200 מטר תחרותי
293נירחןז1967ללא מועדון1200 מטר תחרותי
294מעיןבן עטיהנ1980ללא מועדון800 מטר עממי
295יובלאוסטרובקהנ2013ללא מועדון600 מטר עממי
296יובלקולז2006ללא מועדון1200 מטר תחרותי
297טלימלמדנ1977ללא מועדון3000 מטר תחרותי
298אלירןביבסז1980ללא מועדון600 מטר עממי
299אוריברנעז2014ללא מועדון600 מטר עממי
300תמרגתנ1978ללא מועדון800 מטר עממי
301נועםטייכלרז1979בבלי600 מטר עממי
302מורןטייכלרנ1983בבלי600 מטר עממי
303GiordanaGregoנ1978ללא מועדון800 מטר עממי
304נויהשנהבנ2013ללא מועדון600 מטר עממי
305ענבלתירושנ1978ללא מועדון600 מטר עממי
306אורןאלמוגז1977ללא מועדון600 מטר עממי
307מיריתשבונ1978ללא מועדון1200 מטר תחרותי
308ליאתויצברדנ1973ללא מועדון1200 מטר תחרותי
309סערקורןז 1976ללא מועדון400 מטר גנים
310רומיקורןז 2015ללא מועדון400 מטר גנים
311יואבפזז1976ללא מועדון600 מטר עממי
312אביגילפזנ 2013ללא מועדון600 מטר עממי
313איריסאלמוגנ1982ללא מועדון600 מטר עממי
314אלוןהייטז1979ללא מועדון800 מטר עממי
315איקובן-גיאתז1968תל אביב600 מטר עממי
316גלפריידןז1982תל אביב600 מטר עממי
317רוניפריידןנ1983תל אביב800 מטר עממי
318יואבפריידןז2015תל אביב600 מטר עממי
319טלצורנ1976תל אביב1200 מטר תחרותי
320נדבצורז2015תל אביב800 מטר עממי
321חגיתגילאוןנ1978ללא מועדון5000 מטר תחרותי
322רלידנוןנ1970ללא מועדון1200 מטר תחרותי
323רעותקניגנ1976ללא מועדון3000 מטר תחרותי
324יונתןחביבז2006בבלי800 מטר עממי
325עומריחביבנ2007ללא מועדון800 מטר עממי
326ארבלכהןנ2015ללא מועדון600 מטר עממי
327מיטלקמחזי שבבונ1977ללא מועדון800 מטר עממי
328רונישבבונ2015ללא מועדון800 מטר עממי
329צורשריקיז1981ללא מועדון5000 מטר תחרותי
330לימוררוטברד אלושנ1990ללא מועדון5000 מטר תחרותי
331שחראלושז1986Havazelet Hasharon5000 מטר תחרותי
332בןלויןז2006בבלי1200 מטר תחרותי
333סיגללויןנ1975בבלי600 מטר עממי
printer