מרוץ בבלי ה- 5 - ריל טיימינג

מרוץ בבלי ה- 5


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1הילהשטריתנ2006tel-aviv1200 מטר תחרותי
2תמרההוברמן לםנ2010ללא מועדון1200 מטר תחרותי
3יותםבורביעז2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
4אילנהמשביינ1961מודיעין5000 מטר תחרותי
5היללהילל בז2010ללא מועדון1200 מטר תחרותי
6אורליפשיץז1980Tel Aviv800 מטר עממי
7עמיתליפשיץז2014Tel Aviv800 מטר עממי
8נטערוזנטלנ1983גן עלווה400 מטר גנים
9אימריויס רוזנטלז2014גן עלווה400 מטר גנים
10קרןחדדנ1980ללא מועדון600 מטר עממי
11אפיקלוי ליטןנ2009ZUZU אליאב1200 מטר תחרותי
12שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג5000 מטר תחרותי
13נגהשפרנ2007ללא מועדון800 מטר עממי
14ברקבינדרז1995Nolimit5000 מטר תחרותי
15תמרהפישרנ2010ללא מועדון3000 מטר תחרותי
16נועםפישרז2010ללא מועדון1200 מטר תחרותי
17איתיגונןז2016ללא מועדון400 מטר גנים
18נירשרבז1970ללא מועדון5000 מטר תחרותי
19אורנהשרבנ1969ללא מועדון5000 מטר תחרותי
20טלשרבז2009ללא מועדון5000 מטר תחרותי
21אמנוןסלעז2006ללא מועדון1200 מטר תחרותי
22רוןסלעז2006ללא מועדון1200 מטר תחרותי
23מיכלברטלנ1979תל אביב400 מטר גנים
24אילייפלסטיז2016ללא מועדון600 מטר עממי
25ליאתכהןנ1978ללא מועדון800 מטר עממי
26אליאןכהןנ2014ללא מועדון800 מטר עממי
27רןכהןז2007ללא מועדון3000 מטר תחרותי
28עודדאלישז1942אין5000 מטר תחרותי
29ימהעזרתינ2010ללא מועדון1200 מטר תחרותי
30יובלהלפןנ2010ללא מועדון1200 מטר תחרותי
31רןפלדז2014ללא מועדון400 מטר גנים
32אוריפלדז2014ללא מועדון400 מטר גנים
33עלמהקליסמןנ2009ללא מועדון1200 מטר תחרותי
34ליביכרכוםנ2010ללא מועדון1200 מטר תחרותי
35הילהשקדנ2006Tel Aviv1200 מטר תחרותי
36יהליקפלוןז2008ללא מועדון5000 מטר תחרותי
37נירקפלוןז1970ללא מועדון5000 מטר תחרותי
38יארכראדיז2013ללא מועדון600 מטר עממי
39יוסיכראדיז1985ללא מועדון600 מטר עממי
40רוחיכראדינ1985ללא מועדון600 מטר עממי
41יפתחהרמןז2005zuzu5000 מטר תחרותי
42ליהברקוביץנ1979ללא מועדון400 מטר גנים
43מורןברקוביץנ1979ללא מועדון400 מטר גנים
44עזראקצבז1970Tel Aviv800 מטר עממי
45RobertSilvermanז1957Potomac5000 מטר תחרותי
46גילילםנ2012ללא מועדון1200 מטר תחרותי
47LimorEtzyoniנ1971ללא מועדון5000 מטר תחרותי
48EfratYahavנ1981ללא מועדון5000 מטר תחרותי
49שחרעומרז2015ללא מועדון400 מטר גנים
50יהונתןעומרז1987ללא מועדון5000 מטר תחרותי
51מיהרובינשטייןנ2010ללא מועדון1200 מטר תחרותי
52יונירובינשטייןז2015Gan10400 מטר גנים
53גילידברתז2014ללא מועדון400 מטר גנים
54יובלדברתז1980ללא מועדון400 מטר גנים
55מיהשחףנ1984ללא מועדון800 מטר עממי
56גילישרוןנ1980ללא מועדון3000 מטר תחרותי
57ליאורורובל שרוןנ2010ללא מועדון1200 מטר תחרותי
58שקדורובל שרוןנ2014ללא מועדון400 מטר גנים
59איתמרבדנרז2014Tel Aviv800 מטר עממי
60יערהבדנרנ1984Tel Aviv800 מטר עממי
61אופירבדנרז2012Tel Aviv1200 מטר תחרותי
62שחרבאומלנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
63דניאלאבגילנ2014גן עלווה400 מטר גנים
64עדיאבולעפיהז1973Gan10400 מטר גנים
65יובלאבולעפיהז2014Gan10400 מטר גנים
66אסףארזז1979ללא מועדון400 מטר גנים
67עומרארזז2013ללא מועדון400 מטר גנים
68שגיאנוימןז1981ללא מועדון600 מטר עממי
69מאיהנוימןנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
70לירוןפרידמןנ1981ללא מועדון600 מטר עממי
71נטעדרגןנ2014גן עלווה400 מטר גנים
72לוסיויסנ2014גן עלווה400 מטר גנים
73שילהזברו ויסנ1982גן עלווה400 מטר גנים
74מוררוזןנ1976ללא מועדון600 מטר עממי
75זיונרדיז2013ללא מועדון400 מטר גנים
76איתןיפהז2015ללא מועדון400 מטר גנים
77דפנההילביץ יפהנ1985ללא מועדון400 מטר גנים
78רותישאולינ1979ללא מועדון400 מטר גנים
79יאירשאוליז2013ללא מועדון400 מטר גנים
80לורןבן יעקבנ2008ללא מועדון3000 מטר תחרותי
81איילדסקלז1978ללא מועדון5000 מטר תחרותי
82לירוןדסקלנ1981ללא מועדון5000 מטר תחרותי
83MiaFrankforterנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
84הדרענתותנ2009ללא מועדון1200 מטר תחרותי
85דןהאוזןז1979ללא מועדון800 מטר עממי
86אדורםריגלר קליינמןז1976ללא מועדון5000 מטר תחרותי
87איתמרריגלר קליינמןז2016ללא מועדון400 מטר גנים
88אלישיריגלר קליינמןז2014ללא מועדון400 מטר גנים
89אוריאלדרז1983גן עלווה400 מטר גנים
90נועםאלדרז2014גן עלווה400 מטר גנים
91שלומימשהז1974ללא מועדון600 מטר עממי
92יובלפזנ2014ללא מועדון400 מטר גנים
93LauraFarhiנ1951ללא מועדון800 מטר עממי
94אוהדלויז1973ללא מועדון1200 מטר תחרותי
95הראלשומרז1985ללא מועדון400 מטר גנים
96אלמהשומרנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
97גליזיבנברגנ1987גן עלווה5000 מטר תחרותי
98איתיהוכברגז2014גן עלווה400 מטר גנים
99עומריקוזיז2014תל אביב יפו400 מטר גנים
100נטעראובנינ2014ללא מועדון600 מטר עממי
101רונידמרינ2008תל אביב5000 מטר תחרותי
102רועיקאהןז1976ללא מועדון600 מטר עממי
103אלוןקאהןז2013ללא מועדון600 מטר עממי
104איתןסמטז2014Tel Aviv800 מטר עממי
105איתןגייגרז2013gan10400 מטר גנים
106אלהגייגרנ1976gan10400 מטר גנים
107זיולייבוז1976ללא מועדון600 מטר עממי
108עמרימנדלביץז1979ללא מועדון5000 מטר תחרותי
109שנימנדלביץנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
110נגהבן שלוםנ2014Tel Aviv400 מטר גנים
111טלרון-פרגנ1982ללא מועדון400 מטר גנים
112יובלפרגנ2015gan10400 מטר גנים
113דניאלבן צביז 2015גן דבש400 מטר גנים
114יובלחוגגנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
115שקדויסמן לוינ2015gan10400 מטר גנים
116אריסיטבוןז2013ללא מועדון400 מטר גנים
117טלשנהבנ2016gan10400 מטר גנים
118אוריעזראז1970ללא מועדון800 מטר עממי
119רויטלסגרון אלושנ1980ללא מועדון5000 מטר תחרותי
120יונתןבנאיז2015גן דבש400 מטר גנים
121מיקהקורןנ2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
122יודקורןז1963ללא מועדון1200 מטר תחרותי
123חןנוזיקנ1988ללא מועדון3000 מטר תחרותי
124טלגור נוזיקנ1978ללא מועדון3000 מטר תחרותי
125מילהגורנ2013ללא מועדון800 מטר עממי
126אווהגורנ2013ללא מועדון800 מטר עממי
127מעייןשחרנ2013ללא מועדון600 מטר עממי
128לייהשחרנ2014ללא מועדון600 מטר עממי
129נעמיזסנ2016ניצנים400 מטר גנים
130יהלורטמןז2015tel-aviv400 מטר גנים
131עברירוזנבלוםז2015gan10400 מטר גנים
132ברדודאינ2014ללא מועדון400 מטר גנים
133גילסיגלז1983ללא מועדון400 מטר גנים
134יונתןאדיב סיגלז2014ללא מועדון400 מטר גנים
135רןפלדמןז1978ללא מועדון5000 מטר תחרותי
136יובלאורןז1983ללא מועדון400 מטר גנים
137שקדאורןנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
138הילהלביאנ1982ללא מועדון400 מטר גנים
139יונתןקבסוז2016ללא מועדון400 מטר גנים
140איתןזולברגז2016גן ניצנים400 מטר גנים
141דרוריתוולף מזרחינ1974ללא מועדון1200 מטר תחרותי
142שיפרץנ1983גן ילדי האור400 מטר גנים
143ארנוןניצןז1972ללא מועדון800 מטר עממי
144נדבמזרחיז1974ללא מועדון5000 מטר תחרותי
145מיכלפרץנ2015גן ילדי האור400 מטר גנים
146ויקהפסקלנ1982ללא מועדון800 מטר עממי
147אוריתניצןנ1972ללא מועדון800 מטר עממי
148אורןפסקלז1978ללא מועדון800 מטר עממי
149עופריספוקוינינ2010צעירי בבלי3000 מטר תחרותי
150אביעדברחולץז2015ללא מועדון400 מטר גנים
151רואיברחולץז2010ללא מועדון1200 מטר תחרותי
152הרנןברחולץז1972ללא מועדון5000 מטר תחרותי
153קלוויןסולטניקז2016ללא מועדון400 מטר גנים
154גיאקורדוביז1980ללא מועדון800 מטר עממי
155טליהגוףנ2014ללא מועדון600 מטר עממי
156נעהגוףנ2012ללא מועדון800 מטר עממי
157אסףלופונ1973בבלי1200 מטר תחרותי
158תומרלופונ2007בבלי1200 מטר תחרותי
159מאיקורןנ1976כיתה א 2600 מטר עממי
160ולנטיןבוסנקוז1985ללא מועדון400 מטר גנים
161נתןרז לויז2015בבלי400 מטר גנים
162מלודירז לוינ2015בבלי400 מטר גנים
163אירהבוסנקונ1987ללא מועדון400 מטר גנים
164סיומהבוסנקוז2014ללא מועדון400 מטר גנים
165לניעובדנ2014ללא מועדון400 מטר גנים
166חנהגלמןז1989ללא מועדון5000 מטר תחרותי
167תמרבלסוןנ2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
168אריהגלמןז1989ללא מועדון5000 מטר תחרותי
169נוהרגלדמן הרשליקוביץנ1980ללא מועדון600 מטר עממי
170רוניתקרן הר זהבנ1971ללא מועדון400 מטר גנים
171אלוןעובדז2015ללא מועדון400 מטר גנים
172שיגבראנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
173יוליהשיקארנ1983תל אביב5000 מטר תחרותי
174עידו גורשיקארז2015תל אביב400 מטר גנים
175גבעדקל אלרואיז2016גן ניצנים400 מטר גנים
176יותםמירוןז2014ללא מועדון400 מטר גנים
177שיהר זהבנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
178יובלאשנרז2014ללא מועדון400 מטר גנים
179אתיאברהם אשנרנ1981ללא מועדון400 מטר גנים
180עידןאשנרז1979ללא מועדון800 מטר עממי
181אלהפרידמןנ2014ללא מועדון400 מטר גנים
182ליביפרידמןנ2014ללא מועדון400 מטר גנים
183מאיהלהבנ2014ללא מועדון400 מטר גנים
184גלחגגז2009ללא מועדון600 מטר עממי
185אלכסייצ'רפינסקיז1980גן דבש400 מטר גנים
186אליענהצ'רפינסקינ2014גן דבש400 מטר גנים
187רועירותםז2014ללא מועדון600 מטר עממי
188עומריצוקרמןז2016גן ניצנים400 מטר גנים
189רזאפרתיז2008ללא מועדון1200 מטר תחרותי
190הדררקח-פלגנ2015גן דבש400 מטר גנים
191איתןקרןז2016ללא מועדון400 מטר גנים
192עופרינוימןנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
193נדבבנציוניז2015הגן הצומח400 מטר גנים
194אורייאדמוןז1972תל אביב600 מטר עממי
195ולינהסטנובסקינ1985ללא מועדון800 מטר עממי
196ארבלסטנובסקיז2014ללא מועדון800 מטר עממי
197יאירלםז2010ללא מועדון5000 מטר תחרותי
198רוןפיקז1976בבלי ירושלמי1200 מטר תחרותי
199תמרההוךנ2014ללא מועדון400 מטר גנים
200זואירובנשטיין-פיקנ2008בבלי ירושלמי1200 מטר תחרותי
201עומריצידוןז2016רצי צידון600 מטר עממי
202רונירשףנ1975ללא מועדון800 מטר עממי
203שיררשף קלישנ2010ללא מועדון800 מטר עממי
204כרמלאצילנ2016Tel Aviv400 מטר גנים
205אוריתרבינוביץנ1979ללא מועדון600 מטר עממי
206עופרלביאז1982Zuzu5000 מטר תחרותי
207אלוןאוסטרמןז2010ללא מועדון3000 מטר תחרותי
208נדבאוסטרמןז2008ללא מועדון5000 מטר תחרותי
209רוןקורןז2013כיתה א 2600 מטר עממי
210אוריסימניאןז2015ללא מועדון400 מטר גנים
211יובלקרניז2014ללא מועדון400 מטר גנים
212עומרגיאז2015תל אביב400 מטר גנים
213נורנחמיהנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
214לנינחמיהנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
215ברקכרמיאליז1980גן דבש400 מטר גנים
216רלינחמיהנ1978ללא מועדון400 מטר גנים
217חזינחמיהז1978ללא מועדון5000 מטר תחרותי
218אמהכרמיאלינ2015גן דבש400 מטר גנים
219שירוזנפלדז2010ללא מועדון1200 מטר תחרותי
220שגיתדרורינ1977יבלונקה800 מטר עממי
221תומריבלונקהז1976יבלונקה1200 מטר תחרותי
222חגיבכוריז1978ללא מועדון800 מטר עממי
223אביבכורינ1981ללא מועדון800 מטר עממי
224אביעדבכוריז2015ללא מועדון800 מטר עממי
225ארדבכוריז2014ללא מועדון800 מטר עממי
226קרןברקוביץז1974gan10400 מטר גנים
227עידוברקוביץז2015gan10400 מטר גנים
228טלבן שלוםנ1972Tel Aviv5000 מטר תחרותי
229קרןשמרנ1975Tel Aviv5000 מטר תחרותי
230יובללויתן מרכוסנ1981מועדון ריצה גן דבש400 מטר גנים
231נגהלויתן מרכוסנ2015מועדון ריצה גן דבש400 מטר גנים
232גילינוטס כהןז1972ללא מועדון400 מטר גנים
233רוינוטס כהןז2014ללא מועדון400 מטר גנים
234יובלויגדורוביץנ2015גן דבש400 מטר גנים
235שרוןעזרנ1978גן דבש400 מטר גנים
236דנהנפשנ2014ללא מועדון800 מטר עממי
237רועישנהבז1979gan10400 מטר גנים
238עלמהגורןנ2014גן דבש400 מטר גנים
239שישנהבנ2014gan10400 מטר גנים
240אריאלעזרנ2015גן דבש400 מטר גנים
241שיזולברגז1980גן דבש400 מטר גנים
242ליאורזולברגנ2014גן דבש400 מטר גנים
243אמריאלושז2016גן יהל400 מטר גנים
244עומראלושז2014גן דבש400 מטר גנים
245אבריפינטוז2016ללא מועדון400 מטר גנים
246אביבבן ברוךז2016גן יהל400 מטר גנים
247יואבפינטוז2016ללא מועדון400 מטר גנים
248נעמיסונהנ2014בבלי800 מטר עממי
249אביבבר זחריןז2014ללא מועדון400 מטר גנים
250נבובן אורז2015גן בר400 מטר גנים
251שיבן אורז1982גן בר400 מטר גנים
252ארבלליאורז2016Tel aviv400 מטר גנים
253אפרתשייןנ1979ללא מועדון3000 מטר תחרותי
254אלהשייןנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
255אסףמאייר יצחקיז 1973גן בר400 מטר גנים
256רונימאיירנ 2015גן בר400 מטר גנים
257יואבסואיסהז2015ללא מועדון400 מטר גנים
258נועםסחראינ2015gan10400 מטר גנים
259מוטיסחראיז1975gan10400 מטר גנים
260אניהלארסוןנ1981גן בר400 מטר גנים
261אלילארסוןנ2014גן בר400 מטר גנים
262קרןבירונ1974ללא מועדון800 מטר עממי
263אמיליהקפלןנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
264שירןכוחייז1983גן בר400 מטר גנים
265דןבירוז1978ללא מועדון800 מטר עממי
266לירוןרוטנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
267אפרתכספינ1986גן בר400 מטר גנים
268תומרבירוז2014גן בר400 מטר גנים
269סאליאורז1975גן בר400 מטר גנים
270תומרבירוז2014גן בר400 מטר גנים
271איתןאורז2016גן נצנים400 מטר גנים
272אריאלאורז2015גן בר400 מטר גנים
273מיכאלפאר טאוברז2014גן בר400 מטר גנים
274דניאלכוחייז2014גן בר400 מטר גנים
275איתמרכספיז2015gan10400 מטר גנים
276טליהאוסקטו בלוךנ2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
277יפתחעינבז2016Tel Aviv400 מטר גנים
278איתימשיחז1980ללא מועדון400 מטר גנים
279יואבמשיחז2015ללא מועדון400 מטר גנים
280שלמהעזראז1944ללא מועדון600 מטר עממי
281יפתחברסקיןז2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
282יותםברסקיןז2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
283יובלמלרז2016גן יהל400 מטר גנים
284אלירןשילינגרז1983גן מחבואים400 מטר גנים
285דרורשילינגרז2016גן מחבואים400 מטר גנים
286גאיהגודרנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
287טלברק שרתז1971Tel Aviv600 מטר עממי
288עמיתבוריז1974ללא מועדון600 מטר עממי
289דורלוינ2016גן יהל400 מטר גנים
290עמיתימיניז2014גן מחבואים400 מטר גנים
291נגהימינינ2016גן מחבואים400 מטר גנים
292מאיהימינינ1981גן מחבואים400 מטר גנים
293גיארץז1975Gan 10800 מטר עממי
294דניאלרץנ2014Gan 10400 מטר גנים
295בןברוורמןז1979ללא מועדון800 מטר עממי
296עלמהברוורמןנ2013ללא מועדון400 מטר גנים
297פלגהראלז1966ללא מועדון400 מטר גנים
298עמיתהראלנ1966ללא מועדון400 מטר גנים
299עמיתהראלנ1966ללא מועדון400 מטר גנים
300עידואדמוניז2013ללא מועדון600 מטר עממי
301מורוליקסוןז1981בבלי600 מטר עממי
302אדוהאופירנ1982בבלי600 מטר עממי
303איתמרפררהז2010בבלי ירושלמי1200 מטר תחרותי
304אלהפררהנ2008בבלי ירושלמי1200 מטר תחרותי
305אודרהשמיענ1983ללא מועדון600 מטר עממי
306ליאורעצמוןז2014ללא מועדון600 מטר עממי
307שימיאטיאסז1977ללא מועדון1200 מטר תחרותי
308ערןשמיעז1983ללא מועדון1200 מטר תחרותי
309גיליברקןנ2015גן דבש400 מטר גנים
310זהרקוצרז2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
311יותםשדהז2007ללא מועדון3000 מטר תחרותי
312מיקהבביקרנ 2014ללא מועדון800 מטר עממי
313חגיוולפנזוןז1980ללא מועדון1200 מטר תחרותי
314נדבוולפנזוןז2014ללא מועדון600 מטר עממי
315איתייודפתז2014ללא מועדון400 מטר גנים
316נועהיודפתנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
317עפריליפמןנ2015גן בר400 מטר גנים
318רועינוסבאוםז1982Gan10400 מטר גנים
319רומינוסבאוםנ2015Gan10400 מטר גנים
320קרןהרשקוביץנ2014ללא מועדון600 מטר עממי
321סיגלטלרנ1977ללא מועדון1200 מטר תחרותי
322אורטלאביעד זיידנ1982ללא מועדון1200 מטר תחרותי
323רננהישראלינ 1981ללא מועדון800 מטר עממי
324אורימורז1975ללא מועדון600 מטר עממי
325מיכאלארגמןז2016ללא מועדון400 מטר גנים
326יפתחהרריז1986ללא מועדון5000 מטר תחרותי
327מעייןוייס-הררינ1989ללא מועדון5000 מטר תחרותי
328יגאלאדמוניז1975ללא מועדון1200 מטר תחרותי
329רןהוורדיז1977ללא מועדון800 מטר עממי
330אביבלבקוביץנ2015Tel Aviv400 מטר גנים
331ולריהקוקר דבירנ1974בבלי600 מטר עממי
332ארבלאפלנ2013בבלי ירושלמי600 מטר עממי
333אביתרדבירז2014בבלי400 מטר גנים
334אגםאלמוגנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
335אריאלאדוםז2006אבא בעמ3000 מטר תחרותי
336איההלפרןנ2015הגן הצומח400 מטר גנים
337איתמרבהרבז2015ללא מועדון400 מטר גנים
338יפעתאדרעינ1981ללא מועדון800 מטר עממי
339איילשימקביץז1980ללא מועדון800 מטר עממי
340אביברכבינ2010בית ספר בבלי1200 מטר תחרותי
341לנישימקביץז2014ללא מועדון800 מטר עממי
342LaviAppelז1956ללא מועדון5000 מטר תחרותי
343חלימורנ1976ללא מועדון600 מטר עממי
344רוניניסן יפהנ2012ללא מועדון800 מטר עממי
345מיהלויןנ2012ללא מועדון800 מטר עממי
346מיכאלהפזנ2013תל אביב600 מטר עממי
347אדםשחףז1985ללא מועדון400 מטר גנים
348איילהשחףנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
349אביבסימוןנ2016גן יהל400 מטר גנים
350לירוןירקוני אפלנ1979ללא מועדון3000 מטר תחרותי
351עידואפלז1977ללא מועדון400 מטר גנים
352איתיאפלז2016ללא מועדון400 מטר גנים
353מריםכהןנ1984Tel aviv600 מטר עממי
354מריםכהןנ1984Tel aviv600 מטר עממי
355אלעדרבידז1975ללא מועדון1200 מטר תחרותי
356עמיתרבידז2015ללא מועדון400 מטר גנים
357עתיאמדוז2014ללא מועדון400 מטר גנים
358אסףגיאז1974Gan10600 מטר עממי
359קרןפייגנבויםנ1979ללא מועדון400 מטר גנים
360טוםפייגנבויםז2016ללא מועדון400 מטר גנים
361רוםגולןז2016גן יהל400 מטר גנים
362דניאלקופרנ2016גן יהל400 מטר גנים
363רוןקופרז1983גן יהל400 מטר גנים
364איריסמזאלנ1965ללא מועדון5000 מטר תחרותי
365עידיתיניבנ1984ללא מועדון400 מטר גנים
366אדםבר-ניבז1982ללא מועדון400 מטר גנים
367אלהבר-ניבנ2016אלה400 מטר גנים
368תמרהשדהנ2016גנים400 מטר גנים
369מאיהרג'ואןנ2013ללא מועדון400 מטר גנים
370שירהדובינסקינ2014ללא מועדון600 מטר עממי
371עדיודרובניקנ1981ללא מועדון600 מטר עממי
372ניצןהרצוגז1978ללא מועדון800 מטר עממי
373חגיתגילאוןנ1978ללא מועדון800 מטר עממי
374בןסודאיז2012בית ספר בבלי ירושלמי600 מטר עממי
375מורןיליןנ1978Tel Aviv1200 מטר תחרותי
376מאיהגורקביץנ2014Tel Aviv1200 מטר תחרותי
377אילהמקמלנ1980ללא מועדון1200 מטר תחרותי
378שירמקמלנ2014ללא מועדון1200 מטר תחרותי
379אביגילמקמלנ2011ללא מועדון1200 מטר תחרותי
380הדסמקמלנ2007ללא מועדון3000 מטר תחרותי
381אריאלאפרתיז2008ללא מועדון1200 מטר תחרותי
382אורןרינתז1978ללא מועדון400 מטר גנים
383אורירינתז2015ללא מועדון400 מטר גנים
384נועהציפין חילובסקינ2015גן דבש400 מטר גנים
385גילבוימלז1979ללא מועדון5000 מטר תחרותי
386גלעדדיסקיןז1979גן דבש400 מטר גנים
387לורהדיסקיןנ1979ללא מועדון600 מטר עממי
388עוזשניז2015ללא מועדון400 מטר גנים
389קרניתגולדווסרנ1976ללא מועדון400 מטר גנים
390אורמרנדהנ2014ללא מועדון400 מטר גנים
391יובלשרוניז2014Gan10400 מטר גנים
392דנהסולימה אלדרנ1963תל אביב400 מטר גנים
393דולבסולימה אלדרנ2015תל אביב400 מטר גנים
394איתישחםז2015ללא מועדון400 מטר גנים
395דןאריאלז1985ללא מועדון400 מטר גנים
396רונידיסקיןנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
397גיאאריאלז 2016ללא מועדון400 מטר גנים
398עומרבילבסקיז1981גן צומח400 מטר גנים
399דורראיףז2014הגן הצומח400 מטר גנים
400אילויסמןז1976גן מחבואים אשכול בבלי400 מטר גנים
401דןויסמןז2016גן מחבואים אשכול בבלי400 מטר גנים
402יואבפרגז1970ללא מועדון1200 מטר תחרותי
403שירהפרגנ2009ללא מועדון1200 מטר תחרותי
404סהרספקטורנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
405רונהסינגלנ2007ללא מועדון1200 מטר תחרותי
406טלביאזינ2007תל אביב1200 מטר תחרותי
407איתןלדרמןז2015ללא מועדון400 מטר גנים
408נועהלדרמןנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
409יואבבר זקןז2015ללא מועדון400 מטר גנים
410סטיבןנחוםז1985ללא מועדון800 מטר עממי
411שמעוןעטיאסז1977ללא מועדון3000 מטר תחרותי
412שירהברנטנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
413יהונתןברנטז1979ללא מועדון400 מטר גנים
414יעלולנר חכםנ1984ללא מועדון800 מטר עממי
415אלישנינ2016גן מחבואים400 מטר גנים
416עומרשניז1985גן מחבואים400 מטר גנים
417גלשינהנ1983ללא מועדון400 מטר גנים
418שישץז1981כיתה א600 מטר עממי
419שיגבעז1984ללא מועדון5000 מטר תחרותי
420מיקהשץנ1983גן מחבואים400 מטר גנים
421ברישץז2016גן מחבואים400 מטר גנים
422אלוןבנקז2013ללא מועדון800 מטר עממי
423בןבנקז1977ללא מועדון800 מטר עממי
424נועםגיוראנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
425איילהפזנ2015ללא מועדון600 מטר עממי
426נדבשליטז1983גן מחבואים400 מטר גנים
427ליאורנבוןז1983ללא מועדון800 מטר עממי
428איתמרשליטז2016גן מחבואים400 מטר גנים
429עופריויסז1981גן מחבואים400 מטר גנים
430אדרויס רוזנטלז2016גן מחבואים400 מטר גנים
431ברקמרדכיז1987ללא מועדון400 מטר גנים
432הגרלאובנ1987ללא מועדון400 מטר גנים
433חגיפלגז1973ללא מועדון400 מטר גנים
434אסףצפריריז1985ללא מועדון400 מטר גנים
435ינאיפלגז2016ללא מועדון400 מטר גנים
436יובלצפריריז2016ללא מועדון400 מטר גנים
437אביבדולצהנ2016המגניבות400 מטר גנים
438אליהשינהנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
439רומיאבלסוןנ2016ללא מועדון400 מטר גנים
440אביבאבלסוןז1987ללא מועדון400 מטר גנים
441דורוןאנגלז1984ללא מועדון600 מטר עממי
442סהראנגלנ2015ללא מועדון600 מטר עממי
443נטעאנגלנ2011ללא מועדון600 מטר עממי
444מאיהאנגלנ2011ללא מועדון600 מטר עממי
445עפרהאנגלנ1987ללא מועדון600 מטר עממי
446שגיאחכםז1980ללא מועדון400 מטר גנים
447גילחכםז2015ללא מועדון400 מטר גנים
448יהונתןבילבסקיז2015ללא מועדון400 מטר גנים
449עידומרדכיז2016ללא מועדון400 מטר גנים
450שמרבן אליהוז1984גן מחבואים400 מטר גנים
451עמיתבן אליהוז2016גן מחבואים400 מטר גנים
452זוהרחןנ2014ללא מועדון400 מטר גנים
453עדוירושלמיז2010הירושלמים5000 מטר תחרותי
454עמרירושלמיז2010הירושלמים5000 מטר תחרותי
455לביאזקסז2014גן ילדי האור400 מטר גנים
456תומרטייךז 2015תל אביב400 מטר גנים
457פלגזקסז2016גן מחבואים400 מטר גנים
458ליליהוברמןנ2015ללא מועדון400 מטר גנים
459איריסהוברמןנ1981ללא מועדון400 מטר גנים
460רועיהוברמןז1978ללא מועדון800 מטר עממי
461מתיהלפריןז1973ללא מועדון1200 מטר תחרותי
462הילהמשהנ1977Tel Aviv-Yafo [Tel Aviv-Jaffa]600 מטר עממי
463מגיסעידינ1984Tel Aviv-Yafo [Tel Aviv-Jaffa]600 מטר עממי
464אוריצידוןז 2014ללא מועדון800 מטר עממי
465מיה תמרשרוןנ2005עירוני ד3000 מטר תחרותי
466אורי עודדשרוןז2005עירוני ד3000 מטר תחרותי
467שנישפונגיןנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
468עידןרזיאלז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
469אפקראובןז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
470נח נתןקסטנבויםז2005עירוני ד3000 מטר תחרותי
471עמיתקימהז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
472יואבצדוקז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
473טליהספילמןנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
474יואב אוהדסולטרז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
475אסףמרוםז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
476רונימורנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
477ניבכספיז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
478יעלכהןנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
479עוז יוסףכדוריז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
480איתייצחקז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
481נטעיפהנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
482אלוןיעריז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
483עדילייוחנן פיינטונ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
484עינביהודהנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
485גיאטביבז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
486נועםחורשז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
487יונתן ויליאםחביבז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
488אופירוייסז2005עירוני ד3000 מטר תחרותי
489מאיההנדלרנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
490ליבידוןנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
491דניאלדודאינ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
492רואיגוריז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
493מאיבר-עוזנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
494רומיברוךנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
495תומרבינדרז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
496ענבראפריםנ2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
497אליאס סלומוןאנריקזז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
498דניאלאליאבז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
499יהונתןאטלסז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
500אורי יעקובאביסירהז2006עירוני ד3000 מטר תחרותי
501גילישחםנ2013ללא מועדון800 מטר עממי
502הילהעזרנ1978ללא מועדון1200 מטר תחרותי
503ירוןעזרז1973ללא מועדון1200 מטר תחרותי
504הראלבן משהז2006ללא מועדון5000 מטר תחרותי
505גילרוזןז1980בית ספר בבלי600 מטר עממי
506ליאתחןנ1975ללא מועדון1200 מטר תחרותי
507נירחןז1967ללא מועדון1200 מטר תחרותי
508מעיןבן עטיהנ1980ללא מועדון800 מטר עממי
509יובלאוסטרובקהנ2013ללא מועדון600 מטר עממי
510יובלקולז2006ללא מועדון1200 מטר תחרותי
511טלימלמדנ1977ללא מועדון3000 מטר תחרותי
512אלירןביבסז1980ללא מועדון600 מטר עממי
513אוריברנעז2014ללא מועדון600 מטר עממי
514תמרגתנ1978ללא מועדון800 מטר עממי
515נועםטייכלרז1979בבלי600 מטר עממי
516מורןטייכלרנ1983בבלי600 מטר עממי
517GiordanaGregoנ1978ללא מועדון800 מטר עממי
518נויהשנהבנ2013ללא מועדון600 מטר עממי
519ענבלתירושנ1978ללא מועדון600 מטר עממי
520אורןאלמוגז1977ללא מועדון600 מטר עממי
521מיריתשבונ1978ללא מועדון1200 מטר תחרותי
522ליאתויצברדנ1973ללא מועדון1200 מטר תחרותי
523סערקורןז 1976ללא מועדון400 מטר גנים
524רומיקורןז 2015ללא מועדון400 מטר גנים
525שירהמשהנ2013ללא מועדון600 מטר עממי
526יואבפזז1976ללא מועדון600 מטר עממי
527אביגילפזנ 2013ללא מועדון600 מטר עממי
528איריסאלמוגנ1982ללא מועדון600 מטר עממי
529אלוןהייטז1979ללא מועדון800 מטר עממי
530איקובן-גיאתז1968תל אביב600 מטר עממי
531גלפריידןז1982תל אביב600 מטר עממי
532רוניפריידןנ1983תל אביב800 מטר עממי
533יואבפריידןז2015תל אביב600 מטר עממי
534טלצורנ1976תל אביב1200 מטר תחרותי
535נדבצורז2015תל אביב800 מטר עממי
536חגיתגילאוןנ1978ללא מועדון5000 מטר תחרותי
537רלידנוןנ1970ללא מועדון1200 מטר תחרותי
538רעותקניגנ1976ללא מועדון3000 מטר תחרותי
539יונתןחביבז2006בבלי800 מטר עממי
540עומריחביבנ2007ללא מועדון800 מטר עממי
541ארבלכהןנ2015ללא מועדון600 מטר עממי
542צורשריקיז1981ללא מועדון5000 מטר תחרותי
543לימוררוטברד אלושנ1990ללא מועדון5000 מטר תחרותי
544שחראלושז1986Havazelet Hasharon5000 מטר תחרותי
545בןלויןז2006בבלי1200 מטר תחרותי
546סיגללויןנ1975בבלי600 מטר עממי
printer