מפת המסלול

מרוץ כישורית ה- 2: מפת המסלול


מפת מסלול מרוץ כישורית ה- 2

 * מקצה 10 ק"מ הינו 2 הקפות של מסלול זה

** מסלול 15 ק"מ הינו 3 הקפות של מסלול זה

printer