מקום הכינוס ודרכי הגעה

מרוץ כישורית ה- 2: מקום הכינוס ודרכי הגעה


מקום הכינוס: יישוב לבון

 

מפת הגעה

printer