מרוץ כישורית ה- 2 - ריל טיימינג

מרוץ כישורית ה- 2


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןמועדוןמקצה
1עומרנוימןזאדרנלין10 ק"מ עממי
2שרוןפסטרנקזאדרנלין10 ק"מ עממי
3רועיפסטרנקזאדרנלין5 ק"מ עממי
4אלוןיוכטמןזללא מועדון5 ק"מ עממי
5גילתפישנכישורית10 ק"מ עממי
6עבירחרבנהשמש עדיין זורחת10 ק"מ עממי
7מוטידה קסטרוזרפאל10 ק"מ עממי
8טלדגניזחייל5 ק"מ עממי
9גילמנשהזגינספורט10 ק"מ עממי
10גיאאנושזרצי גינספורט10 ק"מ עממי
11יובלפררוזללא מועדון5 ק"מ עממי
12אוריהאלמלם דרביזללא מועדון5 ק"מ עממי
13אביהואלמלםזללא מועדון5 ק"מ עממי
14יואבהירש בר גיאזללא מועדון2.5 ק"מ עממי
15אהודרינתזתובל5 ק"מ עממי
16גילרינתזאיגוד הניווט5 ק"מ עממי
17צחישבחזנוער כפר רופין10 ק"מ עממי
18גואנאהאני אסעדנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
19ליןענאן שופינ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
20איהמחמד עלינ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
21תייאמג'ד חמודנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
22סרילרפיק קבלןנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
23ניסאןראמי חמודנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
24מורואאל קבלאןנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
25למאסאלח קייסנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
26סיגאלזיאד חטיבנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
27מירהאזהר גאנםנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
28רזאןקבלאןנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
29שפאאיוסף סעדנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
30הגרחמידנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
31סאליסודקי נפאענ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
32תמרג'סאן קבלאןנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
33דימהמובדא עספורהנ"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
34לימורדויטשנללא מועדון2.5 ק"מ עממי
35איתןגזלזללא מועדון10 ק"מ עממי
36אילןבן חמוזגינספורט5 ק"מ עממי
37עמאדשאהיןזללא מועדון15 ק"מ עממי
38ראובןאזולאיזללא מועדון2.5 ק"מ עממי
39אוריתאזולאינללא מועדון2.5 ק"מ עממי
40כרמלאזולאינללא מועדון2.5 ק"מ עממי
41שיאזולאיזללא מועדון2.5 ק"מ עממי
42ירוןכהןזאיתקה2.5 ק"מ עממי
43נועםכהןזאיתקה2.5 ק"מ עממי
44מירבכהןנאיתקה5 ק"מ עממי
45יובלכהןזאיתקה5 ק"מ עממי
46שרוןספירנללא מועדון10 ק"מ עממי
47גלספירזללא מועדון10 ק"מ עממי
48מעייןאסטריןנללא מועדון2.5 ק"מ עממי
49פבלאסטריןזללא מועדון10 ק"מ עממי
50נועהחיננזוןנללא מועדון2.5 ק"מ עממי
51מעייןחיננזוןנללא מועדון2.5 ק"מ עממי
52אונהחיננזוןנללא מועדון2.5 ק"מ עממי
53עדידודנללא מועדון5 ק"מ עממי
54שרהדודנללא מועדון5 ק"מ עממי
55נועםששוןנללא מועדון2.5 ק"מ עממי
56נירששוןזללא מועדון2.5 ק"מ עממי
57ניריתסגלנאדרנלין2.5 ק"מ עממי
58שקדברעםזבית העמק10 ק"מ עממי
59מנחםיעקוביאןזאדרנלין15 ק"מ עממי
60גוסטבורודברגזללא מועדון5 ק"מ עממי
61הדסדבשינללא מועדון15 ק"מ עממי
62דוביקלרוןזללא מועדון15 ק"מ עממי
63ארנוןמגדישזללא מועדון2.5 ק"מ עממי
64זהרזכאינללא מועדון2.5 ק"מ עממי
65הרןזכאי מגדישזללא מועדון2.5 ק"מ עממי
66עלמהזכאי מגדישנללא מועדון2.5 ק"מ עממי
67יהלהישראלי שכטרנללא מועדון2.5 ק"מ עממי
68בלסםעלואןנאדרנלין5 ק"מ עממי
69בניוייצמןזללא מועדון15 ק"מ עממי
70גלישילרנרצי גינספורט2.5 ק"מ עממי
71אורןשילרזרצי ג'ינספורט2.5 ק"מ עממי
72ראידחגאזיזוועד נאמני הווקף המוסלמי עכו15 ק"מ עממי
73אושרתרענןנמרוץ השמחה10 ק"מ עממי
74רותםארןזאדרנלין5 ק"מ עממי
75נועםארןזאדרנלין5 ק"מ עממי
76גילהאלעד ארןנאדרנלין5 ק"מ עממי
77ליאורארןזאדרנלין5 ק"מ עממי
78שירהצימרמןנתובל15 ק"מ עממי
79רביבגלזללא מועדון10 ק"מ עממי
80בת אלגרהבגינמרוץ השמחה10 ק"מ עממי
81אופירטובולזמרוץ השמחה10 ק"מ עממי
82איילמילרזללא מועדון5 ק"מ עממי
83גיאאבניזללא מועדון5 ק"מ עממי
84שלמהליעדזללא מועדון10 ק"מ עממי
85אמלחיחינאדרנלין5 ק"מ עממי
86ארזביקלזאדרנלין15 ק"מ עממי
87דפנהשחרנטימשגב2.5 ק"מ עממי
88יעלשחרנטימשגב2.5 ק"מ עממי
89שקדדגניזאתגרים5 ק"מ עממי
90מיכאלרחילבסקיזאדרנלין15 ק"מ עממי
91זיאדחרבזעמותת רצי בית גאן15 ק"מ עממי
92מתןיוסףזללא מועדון15 ק"מ עממי
93נעמהיוסףנללא מועדון5 ק"מ עממי
94גילתצונץננוער כפר רופין10 ק"מ עממי
95נועםזילברברגזנוער כפר רופין10 ק"מ עממי
96בןברכיהוזנוער כפר רופין10 ק"מ עממי
97הגרגרינברגננוער כפר רופין10 ק"מ עממי
98ענבלפרוימןננוער כפר רופין10 ק"מ עממי
99יונתןרייפןזנוער כפר רופין10 ק"מ עממי
100יואבלנירזנוער כפר רופין10 ק"מ עממי
101אביהיעקביזנוער כפר רופין10 ק"מ עממי
102יפתחשריזנוער כפר רופין5 ק"מ עממי
103אומהגורמןננוער כפר רופין5 ק"מ עממי
104זיוברכיהוננוער כפר רופין5 ק"מ עממי
105עדיפרוימןזנוער כפר רופין5 ק"מ עממי
106טליהשבתננוער כפר רופין5 ק"מ עממי
107אריאלשבחזנוער כפר רופין5 ק"מ עממי
108יונתןגרינברגזנוער כפר רופין5 ק"מ עממי
109טלכהןזנוער כפר רופין5 ק"מ עממי
110קובייונהזאדרנלין15 ק"מ עממי
111ענבליונהנאדרנלין15 ק"מ עממי
112גאנדיפלאחזאדרנלין15 ק"מ עממי
113עמירכהןזללא מועדון10 ק"מ עממי
114ינאלפלאחזtri1235 ק"מ עממי
115חוסאםפלאחזטריפל15 ק"מ עממי
116דניפראנקזאדרנלין5 ק"מ עממי
117אביבליבשטייןזכישורית10 ק"מ עממי
118גליהייטזכישורית10 ק"מ עממי
119ארזחןזכישורית10 ק"מ עממי
120איהבר אוןנכישורית10 ק"מ עממי
121רוניווגנכישורית10 ק"מ עממי
122שרה שירהגרוסנכישורית10 ק"מ עממי
123אילוןיקותיאלזכישורית10 ק"מ עממי
124ליהלהבנכישורית10 ק"מ עממי
125ליללהבנכישורית10 ק"מ עממי
126אופירדורינכישורית10 ק"מ עממי
127הראליוחנןזכישורית10 ק"מ עממי
128שירהלוחנכישורית10 ק"מ עממי
129גלידנצינגרנכישורית10 ק"מ עממי
130יעללנגרנכישורית10 ק"מ עממי
131נויה בן חקוןנכישורית10 ק"מ עממי
132שחר כהןנכישורית10 ק"מ עממי
133ג'וזףאלטוןזאדרנלין10 ק"מ עממי
134רותםבלושטייןנאדרנלין10 ק"מ עממי
135ניקול גריןנאדרנלין10 ק"מ עממי
136ג'יימס אולסווינגזאדרנלין10 ק"מ עממי
137לירן שמרזאדרנלין10 ק"מ עממי
138נדבדודזכישורית15 ק"מ עממי
139יותםכהןזכישורית15 ק"מ עממי
140רועיסלעזכישורית15 ק"מ עממי
141גיאהולצרזאדרנלין15 ק"מ עממי
142איתיעופרזאדרנלין15 ק"מ עממי
143ראמזביסאןזאדרנלין15 ק"מ עממי
144מגדביסאןנאדרנלין5 ק"מ עממי
145אביאפלזאיילות10 ק"מ עממי
146אביעזרחיימוביץזאדרנלין15 ק"מ עממי
147רבידשיינברגנטימשגב2.5 ק"מ עממי
148כלילכרמל מנורזללא מועדון2.5 ק"מ עממי
149ענברכרמל מנורנללא מועדון2.5 ק"מ עממי
150יעלבאן כהןנללא מועדון15 ק"מ עממי
151תמידודנג'ינס ספורט15 ק"מ עממי
152יותםמאיירזאדרנלין10 ק"מ עממי
153מאורבר-גילזללא מועדון15 ק"מ עממי
154משהצ'רנובלזללא מועדון15 ק"מ עממי
155חגיתהסלנג'ינספורט2.5 ק"מ עממי
156הדרשיינברגנטימשגב2.5 ק"מ עממי
printer