מרוץ כישורית ה- 2 - ריל טיימינג

מרוץ כישורית ה- 2


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןמועדוןמקצה
1הדסדבשינללא מועדון15 ק"מ עממי
2דוביקלרוןזללא מועדון15 ק"מ עממי
3ארנוןמגדישזללא מועדון2.5 ק"מ עממי
4זהרזכאינללא מועדון2.5 ק"מ עממי
5הרןזכאי מגדישזללא מועדון2.5 ק"מ עממי
6עלמהזכאי מגדישנללא מועדון2.5 ק"מ עממי
7יהלהישראלי שכטרנללא מועדון2.5 ק"מ עממי
8בלסםעלואןנאדרנלין5 ק"מ עממי
9בניוייצמןזללא מועדון15 ק"מ עממי
10גלישילרנרצי גינספורט2.5 ק"מ עממי
11אורןשילרזרצי ג'ינספורט2.5 ק"מ עממי
12ראידחגאזיזוועד נאמני הווקף המוסלמי עכו15 ק"מ עממי
13אושרתרענןנמרוץ השמחה10 ק"מ עממי
14רותםארןזאדרנלין5 ק"מ עממי
15נועםארןזאדרנלין5 ק"מ עממי
16גילהאלעד ארןנאדרנלין5 ק"מ עממי
17ליאורארןזאדרנלין5 ק"מ עממי
18שירהצימרמןנתובל15 ק"מ עממי
19רביבגלזללא מועדון10 ק"מ עממי
20בת אלגרהבגינמרוץ השמחה10 ק"מ עממי
21אופירטובולזמרוץ השמחה10 ק"מ עממי
22איילמילרזללא מועדון5 ק"מ עממי
23גיאאבניזללא מועדון5 ק"מ עממי
24שלמהליעדזללא מועדון10 ק"מ עממי
25אמלחיחינאדרנלין5 ק"מ עממי
26ארזביקלזאדרנלין15 ק"מ עממי
27דפנהשחרנטימשגב2.5 ק"מ עממי
28יעלשחרנטימשגב2.5 ק"מ עממי
29שקדדגניזאתגרים5 ק"מ עממי
30מיכאלרחילבסקיזאדרנלין15 ק"מ עממי
31זיאדחרבזעמותת רצי בית גאן15 ק"מ עממי
32מתןיוסףזללא מועדון15 ק"מ עממי
33נעמהיוסףנללא מועדון5 ק"מ עממי
34גילתצונץננוער כפר רופין10 ק"מ עממי
35נועםזילברברגזנוער כפר רופין10 ק"מ עממי
36בןברכיהוזנוער כפר רופין10 ק"מ עממי
37הגרגרינברגננוער כפר רופין10 ק"מ עממי
38ענבלפרוימןננוער כפר רופין10 ק"מ עממי
39יונתןרייפןזנוער כפר רופין10 ק"מ עממי
40יואבלנירזנוער כפר רופין10 ק"מ עממי
41אביהיעקביזנוער כפר רופין10 ק"מ עממי
42יפתחשריזנוער כפר רופין5 ק"מ עממי
43אומהגורמןננוער כפר רופין5 ק"מ עממי
44זיוברכיהוננוער כפר רופין5 ק"מ עממי
45עדיפרוימןזנוער כפר רופין5 ק"מ עממי
46טליהשבתננוער כפר רופין5 ק"מ עממי
47אריאלשבחזנוער כפר רופין5 ק"מ עממי
48יונתןגרינברגזנוער כפר רופין5 ק"מ עממי
49טלכהןזנוער כפר רופין5 ק"מ עממי
50קובייונהזאדרנלין15 ק"מ עממי
51ענבליונהנאדרנלין15 ק"מ עממי
52גאנדיפלאחזאדרנלין15 ק"מ עממי
53עמירכהןזללא מועדון10 ק"מ עממי
54ינאלפלאחזtri1235 ק"מ עממי
55חוסאםפלאחזטריפל15 ק"מ עממי
56דניפראנקזאדרנלין5 ק"מ עממי
57אביבליבשטייןזכישורית10 ק"מ עממי
58גליהייטזכישורית10 ק"מ עממי
59ארזחןזכישורית10 ק"מ עממי
60איהבר אוןנכישורית10 ק"מ עממי
61רוניווגנכישורית10 ק"מ עממי
62שרה שירהגרוסנכישורית10 ק"מ עממי
63אילוןיקותיאלזכישורית10 ק"מ עממי
64ליהלהבנכישורית10 ק"מ עממי
65ליללהבנכישורית10 ק"מ עממי
66אופירדורינכישורית10 ק"מ עממי
67הראליוחנןזכישורית10 ק"מ עממי
68שירהלוחנכישורית10 ק"מ עממי
69גלידנצינגרנכישורית10 ק"מ עממי
70יעללנגרנכישורית10 ק"מ עממי
71נויה בן חקוןנכישורית10 ק"מ עממי
72שחר כהןנכישורית10 ק"מ עממי
73ג'וזףאלטוןזאדרנלין10 ק"מ עממי
74רותםבלושטייןנאדרנלין10 ק"מ עממי
75ניקול גריןנאדרנלין10 ק"מ עממי
76ג'יימס אולסווינגזאדרנלין10 ק"מ עממי
77לירן שמרזאדרנלין10 ק"מ עממי
78נדבדודזכישורית15 ק"מ עממי
79יותםכהןזכישורית15 ק"מ עממי
80רועיסלעזכישורית15 ק"מ עממי
81גיאהולצרזאדרנלין15 ק"מ עממי
82איתיעופרזאדרנלין15 ק"מ עממי
83ראמזביסאןזאדרנלין15 ק"מ עממי
84מגדביסאןנאדרנלין5 ק"מ עממי
85אביאפלזאיילות10 ק"מ עממי
86אביעזרחיימוביץזאדרנלין15 ק"מ עממי
87רבידשיינברגנטימשגב2.5 ק"מ עממי
88כלילכרמל מנורזללא מועדון2.5 ק"מ עממי
89ענברכרמל מנורנללא מועדון2.5 ק"מ עממי
90יעלבאן כהןנללא מועדון15 ק"מ עממי
91תמידודנג'ינס ספורט15 ק"מ עממי
92יותםמאיירזאדרנלין10 ק"מ עממי
93מאורבר-גילזללא מועדון15 ק"מ עממי
94משהצ'רנובלזללא מועדון15 ק"מ עממי
95חגיתהסלנג'ינספורט2.5 ק"מ עממי
96הדרשיינברגנטימשגב2.5 ק"מ עממי
printer