לוח זמנים

מרוץ גני תקווה ה- 3: לוח זמנים

לפניכם לוח הזמנים במרוץ גני תקווה ה- 3


לוח הזמנים במרוץ גני תקווה ה- 3

 

החל מ- 05:45

 

חלוקת מספרי חזה וצ'יפים

 

 07:15

 

זינוק מקצה 5 ק"מ

 

 07:30

 

זינוק מקצה 10 ק"מ

09:00

 

זינוק מקצה 2 ק"מ (נרשמי אתר) + בתי"ס תיכונים

 

 

 09:15

 

 זינוק מקצה 1.2 ק"מ עממי לבתי"ס יסודיים

09:25

 

זינוק מקצה 300 מ' משפחות ובעלי מוגבלויות פיזיות 

 09:35

 

טקס סיום (שעה משוערת)

 

 

מקום הכינוס: קרית החינוך ברח' דרך הים, פינת שדרת התקוות


מקצים:
10 ק"מ ריצה תחרותי

5 ק"מ ריצה תחרותי

2 ק"מ ריצה עממית לחטיבות והתיכונים

1.2 ק"מ ריצה עממית לבתי הספר יסודיים  

זינוק מקצה 300 מ' משפחות ובעלי מוגבלויות פיזיות 

printer