מרוץ גני תקווה ה- 3 - ריל טיימינג

מרוץ גני תקווה ה- 3


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1אורליינקוביץ'נ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2איתןמאיירז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
3איתידרוישז2008בית ספר אריאל5 ק"מ ריצה תחרותית
4אלידרוישז1971ביחת ספר אריאל5 ק"מ ריצה תחרותית
5ליזידלריצ'הנ1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
6הלרןבשןנ1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
7הילהרוזנברג לוינ1983theNteam5 ק"מ ריצה תחרותית
8מיכאללויז1982theNteam5 ק"מ ריצה תחרותית
9איתיברוש ברדהז2008גלט כושר5 ק"מ ריצה תחרותית
10מיכלרוזנבלטנ2004roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
11יונתןמירוןז1956ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
12עמנואלמלרז1978m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
13איתןיואלז1976החופש10 ק"מ ריצה תחרותית
14ניריתירוםנ1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
15יאירברז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
16יובלברז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
17חגיברז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
18דודסנטוריז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
19נועםברונשטייןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
20עמיתברוךז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
21יהבאוסזיקליז2008מכבי גני תקוה5 ק"מ ריצה תחרותית
22מיכללוינ1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
23מיהקדם רוזןנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
24רומיגרוסמןנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
25תומרגרוסמןז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
26אורליגרוסמן כהןנ1968road runner10 ק"מ ריצה תחרותית
27ליאלאזריז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
28דניאלרוטשטייןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
29גלעדגרוסמןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
30עומרגרוסמןז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
31טלגרוסמןנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
32עידושטולז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
33אריהטרייניןז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
34עדיגולדברגנ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
35רויגולדברגז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
36מעייןליטויןנ 1977Run positive10 ק"מ ריצה תחרותית
37יובלזיו זנגיז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
38דוריתרגרמןנ1980run possitive10 ק"מ ריצה תחרותית
39אפיבראונשטייןז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
40יעלקיאזדהנ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
41צפרירביברז1958רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
42תומרדורז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
43דניאלהכהןנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
44סוזילוינ1979TheNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
45ירוןגלטז1971גלט כושר10 ק"מ ריצה תחרותית
46בת שבעגלטנ1971גלט כושר10 ק"מ ריצה תחרותית
47יניבאנגלז1969זוחלי גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
48אריקקלקנרז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
49תמירקלקנרז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
50עדיוגרהוףנ1980רצי גני תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
51יוחאיבר-שביטז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
52ליאורגולדהמר להבז1976Bni10 ק"מ ריצה תחרותית
53אליסלעז1975Bni10 ק"מ ריצה תחרותית
54איציקמזרחיז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
55גלוילנרז1980רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
56מרוםוילנרז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
57מיקהעינבנ2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
58מיהעינבנ2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
59אריקעינבז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
60דפנהקינסברונרנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
61מאורלהבז2008לידר5 ק"מ ריצה תחרותית
62עומרפינציז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
63עפרירוםז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
64קוביכהןז1967גו אקטיב5 ק"מ ריצה תחרותית
65נועםדודז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
66דודבן חמוז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
67רועיבן חמוז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
68אושרדודז2004NOVO DR5 ק"מ ריצה תחרותית
69מאורמסינגז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
70אינהבויקיסנ1978רצי גני תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
71גיאאשדז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
72ברוךברז1966רודראנר10 ק"מ ריצה תחרותית
73טלברז 2006רודראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
74נועהאמיגהנ2008זוחלי גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
75ענתאמיגהנ1977זוחלי גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
76מוטיקרסנטיז1972נמל חיפה10 ק"מ ריצה תחרותית
77אורןאשכנזיז1975נמל חיפה10 ק"מ ריצה תחרותית
78יעלאליהנ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
79רועיכהןז2006ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
80מירבסודאינ1973TheNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
81מאיהדקלנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
82יפעתמנהרדטנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
83עידומורגז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
84דורששוןז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
85מיכלששוןנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
86מורירקונינ1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
87מנחם פרידז1983יהלום10 ק"מ ריצה תחרותית
88לאון אוסקרז1985יהלום10 ק"מ ריצה תחרותית
89אמוץשגבז1986יהלום10 ק"מ ריצה תחרותית
90אייל רזז1986יהלום10 ק"מ ריצה תחרותית
91תמרגורןנ1977יהלום10 ק"מ ריצה תחרותית
92גליתדייןנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
93זאבקופלוביץז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
94אריהארוניסז1952run positive10 ק"מ ריצה תחרותית
95דניאלקופלוביץז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
96מיכלבר-שביטנ1978theNteam5 ק"מ ריצה תחרותית
97רןגורז1975theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
98אנגלהמיליסנ1977theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
99מיריכהןנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
100מיטלעדנינ1979רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
101אורטלברנדנ1983רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
102גיאישראלי ז1962רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
103גיאשחרז1976רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
104ארסןמושייבז1983רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
105אליעדחמוז1977רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
106מולונגוסהז1978רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
107שלוםאוסקרז1951רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
108ורדאברהמינ1972רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
109בנימלניצקיז1958רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
110רותםיוגב גונןנ1979רצי גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
111מוטיכהןז1951מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
112מיכללזינגר-שרקאנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
113ברקחביבז196919695 ק"מ ריצה תחרותית
114יעל נשגב נ1973197310 ק"מ ריצה תחרותית
115נחוםנחוםז197219725 ק"מ ריצה תחרותית
116שלומישחףז1967196710 ק"מ ריצה תחרותית
117רועילויז1974theNteam#10 ק"מ ריצה תחרותית
118שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
119אוהדאטיאסז1981theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
120יעלונונו אטיאסנ1986theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
121מתןנוריז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
122מירבאפלבויםנ1979רצי גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
123יוניתוינשטייןנ1981TheNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
124פזיתקוצרנ1988Run positive10 ק"מ ריצה תחרותית
125הילהקלנטרוףנ1976גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
126ענבלאדרנ1985esport10 ק"מ ריצה תחרותית
127יוסףמזרחיז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
128אסףלוזז1973RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
129יהודיתדרורינ1971בגוף בריא5 ק"מ ריצה תחרותית
130אלידרוריז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
131GaryBarnetז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
132נירגוחדשטייןז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
133עידןוענונוז1982The Sportivi10 ק"מ ריצה תחרותית
134שלירפנ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
135איתןסטמריז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
136יעקבצ'יקוז1982theNteam#10 ק"מ ריצה תחרותית
137אילגלזרז2012ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
138שיגלזרז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
139סיוןפישמןנ1989Run Positive5 ק"מ ריצה תחרותית
140אדםעופרז2004Roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
141יונתןחסוןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
142אסףלופוז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
143איתמרלב אוןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
144קרןאלמוגנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
145שליאלמוגנ1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
146משהאלמוגז1962ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
147דניאלכהןנ1986הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
148אלישמערייןז1986הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
149משהמלמדז1982הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
150שניחזות נ1989הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
151בנימיןחזותז1983הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
152יונתןשטרקז1986הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
153אשרשפיראז1974הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
154יעללאופרנ1971הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
155שי שמואלגולדז1986הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
156יורםפלגז1966הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
157הילהחידונ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
158אביביתזמירנ1981gt105 ק"מ ריצה תחרותית
159יםגודארדנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
160עומראליעזרז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
161אבי קובסיז1953רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
162יונילבניז1980רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
163אוריתאיזנברגנ1971theNteam5 ק"מ ריצה תחרותית
164נעמהאורנ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
165שחרצוונגז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
166תמרגורדיןנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
167יאירגורדיןז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
168רןדורז1979theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
169שמעוןדניבז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
170גיאקושטז1978גני סביון10 ק"מ ריצה תחרותית
171דניאלהשרצקי כהןנ1984theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
172הילהפרדקיןנ 1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
173נמרודפלדז1974theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
174עומרוינרז1980TheNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
175בריפלאחז1973theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
176טלנוימןז1982TheNteam#10 ק"מ ריצה תחרותית
177אבידהאןז1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
178תמרריקוברנ1983TheNteam#10 ק"מ ריצה תחרותית
179אביברגרז1968חבר10 ק"מ ריצה תחרותית
180אילןרוזנברגז1970לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
181לימורקדמינ1974#theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
182שירןזוארץנ1983TheNteam#5 ק"מ ריצה תחרותית
183אירנהרוטשטייןנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
184שקדדוידיז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
185ליאורברקז1974גלט כושר10 ק"מ ריצה תחרותית
186שגיאקישלסז1999#The Nteam10 ק"מ ריצה תחרותית
187ליאתלהבנ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
188ניסיםקישלסז1972#The Nteam10 ק"מ ריצה תחרותית
189דפנהנסלרוטנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
190שרוןיהושענ1977גלאט כושר5 ק"מ ריצה תחרותית
191אליקהרפזז1974רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
192איציקיונסז1972רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
193קרןלנגינ1974רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
194אורילבז1977רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
195אדיסואסנקאוז1986רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
196שישגבז1971רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
197שמואלאדירז1982רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
198נירסרביז1976רצי אל על5 ק"מ ריצה תחרותית
199רןפריינטיז1985רצי אל על5 ק"מ ריצה תחרותית
200מעוזרבינאז1985רצי אל על5 ק"מ ריצה תחרותית
201אלירןשמרז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
202רועימאירז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
203גילבכרז1974NOVO DR5 ק"מ ריצה תחרותית
204חנהמנשרובנ1972ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
205אחמדאבו ראסז1980ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
206אסףרדיעז1974ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
207משהשם טובז1956ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
208שניאלקבץנ1986ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
209חגיבנימיןז1970ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
210רענןאמויאלז1970ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
211ערןשביטז1961ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
212אילןסבגז1964ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
213אמירסנדץז1973ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
214עינתיחיאלנ1975ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
215ירמידודז 1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
216אסףדודז 2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
217מיטלהגיןנ1986הגין5 ק"מ ריצה תחרותית
218פארברגרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
219אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
220טליאהרונינ1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
221יאיראהרוניז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
222אדראהרוניז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
223שניראהרוניז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
224ליאורפיקז1965NOVO DR5 ק"מ ריצה תחרותית
225שמשוןשימריזז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
226אור נגהזוודוז1981כללית - מינהל הספקה5 ק"מ ריצה תחרותית
227רעותברוךנ1982כללית - מינהל הספקה10 ק"מ ריצה תחרותית
228אוריתבודנרנ1961כללית - מינהל הספקה5 ק"מ ריצה תחרותית
229יעקברוזנברגז1965כללית - מינהל הספקה10 ק"מ ריצה תחרותית
230מנשהימיןז1963כללית - מינהל הספקה5 ק"מ ריצה תחרותית
231רמיאברמוביץז1959מזרח תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
232אריקאברהמיז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
233סתיופוקדנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
234אריאלוינמןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
235מרטגולדשטייןז 1981NONO DR5 ק"מ ריצה תחרותית
236יוסידודז1977NOVO DR5 ק"מ ריצה תחרותית
237דרורלופוז1978רצי לופו10 ק"מ ריצה תחרותית
238רועיפרידמןז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
239עדיגוטנ1996Move!10 ק"מ ריצה תחרותית
240מעייןרוזנברגנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
241קרןרםנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
242דורוןברז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
243חנןגולןז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
244שירליגלבר גולןנ1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
245שלומיאוסקטוז1980זוחלי גני תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
246לירוןויינפאסנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
247עדיבילדנרז1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
248אוסנתגוליקנ1966zen5 ק"מ ריצה תחרותית
249אלוןשלומוביץז2004עמק חפר5 ק"מ ריצה תחרותית
250עומרשלומוביץז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
251יעלשלומוביץנ1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
252טלבן אביז1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
253רןקרליןז 1982theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
254אורוןריגרז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
255מיריתממןנ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
256מורןווידלרז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
257שריתדיאמנטנ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
258יהודהחניתז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer