מרוץ גני תקווה ה- 3 - ריל טיימינג

מרוץ גני תקווה ה- 3


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1ערןינאיז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2ליעדבוטרז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
3עומרכחלוןז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
4רוניבן מוחהז1959רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
5גליתהלפרןנ1972רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
6מוטימשי זהבז1986רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
7ניראבידורז1974אתלטי הקרן10 ק"מ ריצה תחרותית
8מיכלנגריסנ1973מכבי roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
9ערןשלוז1970הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
10עמיתרפז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
11כלמיאלקלעיז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
12יובלביטוןז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
13אלוןבאורנפרוינדז1972הכל בראש10 ק"מ ריצה תחרותית
14שובלשלומוביץ'נ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
15מורשלומוביץ'נ1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
16רוזיהברנ1980ליגת בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
17סהרלויןז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
18רואיצאלהז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
19דורוןסיניז1985רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
20יונתןפביןז1988רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
21גילתברנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
22דנידבורקיןנ2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
23שימיגויליז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
24מינומתיתיהז1982ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
25הרירחמילז1965ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
26יעלהרושנ1973ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
27רינהאפרטיןנ1982ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
28אביאדטוז1978ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
29איתישפקז1979ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
30נירהקיפניסנ1978ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
31אברהםניסנבויםז1951ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
32אלעדבלאטז1981ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
33נועםאסורז1980קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
34יונתן אברהםלובלז2005קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
35אשרהאבירםנ1968קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
36דודמיכלשויליז1973קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
37שגיאמיכלשויליז2001קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
38ארזקפלןז1962קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
39משהצבריז1961קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
40סיניחרילקארז1981קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
41עמיתחברז1983קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
42אמירביטוןז1983קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
43ביליהראלנ1980קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
44אסףבאבוז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
45דודשיראויז1976קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
46צג'איה יוסףמולוז1990קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
47אמירערדז1975קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
48לירוןדנוךז1978קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
49רומןבוגורדז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
50אלכסנדרגונצרובז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
51רםאטיהז1995קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
52יונתןדינקוז1985קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
53רפאלדדושז1991קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
54אריהדריז1970קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
55שרוןיהודז1971קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
56יוסיקולוגז1975קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
57אורייונהז1974קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
58אברהםצבריז1969קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
59דניאלדמתיז1965קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
60קוויןאוחנהז1992קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
61אילןקבדהז1970קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
62אברהםאשתהז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
63חנהשפיראנ1974ליגה אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
64ירוןנירז1963ליגה אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
65משהבן אריז1971ליגה אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
66אמירוייסז1984ליגה אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
67חיודורז1995ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
68יונתןשוורץז1982ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
69דודפריינטיז1989ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
70טליונאיז1975ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
71דורוןגיאתז1976ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
72אילןשעשועז1964תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
73אברהםשנירז1955תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
74ישירינת ז1970תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
75רעותרוטנברגנ1982תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
76אריהקינןז1956תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
77סמיליהצפרירנ1953תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
78דורוןפולגז1969תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
79משיחניסימובז1957תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
80מוריסמאיירז1958תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
81אורןכהןז1983תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
82עמיתיוז'וקז1977תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
83אלכסטסליצקיז1977תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
84אורןחייםז1979תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
85אריאלגיטמולז1976תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
86דודאוחנהז1980תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
87אירהאברמובנ1982תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
88יצחקרזיאלז1968תעשייה אווירית- ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
89אינהרודקנ1974תעשייה אווירית- ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
90אוריפלציקז1960תעשייה אווירית- ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
91עופרעיניז1977תעשייה אווירית5 ק"מ ריצה תחרותית
92הלנהמורגנשטרןנ1971תעשייה אווירית5 ק"מ ריצה תחרותית
93ישראלליפשיץז1974זוחלי גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
94עמיתהולצרנ2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
95רותםהולצרנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
96קוביהולצרז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
97אהרןהיימפלדז1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
98שרוןברנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
99עדיגלבוע גינזבורגנ1975בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
100איהאמירנ1969בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
101בראמסלםז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
102עומררביןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
103תומרבינמוביץז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
104רותםגורליז1974m&m5 ק"מ ריצה תחרותית
105יהונתןסביץז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
106איתמרקלמנטז2006לידר10 ק"מ ריצה תחרותית
107שחררזז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
108אורןכהןז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
109דניאלכהןז2011ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
110גיאחנגלז1978רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
111שירמנהנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
112טלימנהנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
113ארנוןפנדוז1978Runpositiv10 ק"מ ריצה תחרותית
114עומרפלגז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
115עדינהברליןנ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
116תוםגרוסמןז1973המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
117ערןחקלאיז1974המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
118נתןביטאוז1982המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
119איתיקרןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
120איתןקרןז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
121אוריגלז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
122אוריפרידליךז1987YD10 ק"מ ריצה תחרותית
123יובלטייכטלז2006מכבי גני תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
124ארזסלוניםז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
125עומררונןז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
126שמואלהרשקוביץז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
127דודהרשקוביץז1959ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
128עופרזילברז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
129אוריאבידןז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
130יוסיסבאגז1961חברת חשמל צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
131אופיראלבוז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
132שמואלווקניןז1961חברת חשמל צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
133דייוידמלכובז2000רצים אל החופש10 ק"מ ריצה תחרותית
134אמירמינסקיז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
135לוריגפנינ1953גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
136נדבגלז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
137בןפרנקלז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
138יונתןפרנקלז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
139רבקהפרנקלנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
140רוניסטולרז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
141נירשפיראז1977ליגה - סאפ5 ק"מ ריצה תחרותית
142מקסחולמיאנסקיז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
143שירליוולובלסקי ז'אןנ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
144אמיראלוןז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
145אסףמיכלוביץז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
146גיליעישז1971מכבי הישיגים ראשון5 ק"מ ריצה תחרותית
147דימאפרידמןז1969זוחלי גני תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
148להבורדנ2005RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
149רוןורדז1963RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
150יונתןששוןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
151איריסנלקןנ1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
152סיוןצורנ1975Run positive10 ק"מ ריצה תחרותית
153שלומיתבר לבנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
154חגירזניקז1977עובדי כלל10 ק"מ ריצה תחרותית
155קוביזמירז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
156אלעדלשמןז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
157ספירכלפון רזניקנ1987משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
158טלירבינ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
159אמהרבינ2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
160ליאםרביז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
161אירהמנובנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
162ליטלראובןנ1979Gt105 ק"מ ריצה תחרותית
163הדרפרלובנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
164YuvalCohenז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
165אלוןרייזמןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
166גדיאברהמיז1955פיפמן10 ק"מ ריצה תחרותית
167נועםנימברגרז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
168אדירזיוז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
169שימודןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
170עופרשערז1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
171תמרפינגולד ענבנ1971רצי קוצק5 ק"מ ריצה תחרותית
172ליעםענבז2006רצי קוצק5 ק"מ ריצה תחרותית
173גיאלופוז1974Golden Tri10 ק"מ ריצה תחרותית
174טליופהז1981theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
175נועהדודזוןנ1980גלט כושר10 ק"מ ריצה תחרותית
176צחימאורז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
177עידומאורז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
178זיוויינברגז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
179שמריתויינברגנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
180ליאורגםז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
181לינויגלמידינ2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
182עידןחייטז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
183נוריהבועזסוןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
184משהעזראז1966כלל ביטוח ופיננסים-ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
185חייםפרסז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
186עודדשנברגרז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
187יוניתגנהנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
188עידורוםז2011ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
189סיגלדניאלינ1965theNteam5 ק"מ ריצה תחרותית
190עומרשרייברז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
191צביישראליז1975אבא פגום5 ק"מ ריצה תחרותית
192יהונתןסניורז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
193גיאגדוליןז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
194אוריאלדורז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
195אלוןפלגז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
196עדיטרגרמןז2007איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
197שקדקירשטייןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
198אריאלטרגרמןז2010איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
199אבירםאדרינ 1976Run positive10 ק"מ ריצה תחרותית
200דניאלקובובסקינ2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
201שרוןקובובסקיז2011ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
202גולןיוסףז1983Run positive10 ק"מ ריצה תחרותית
203רועיקובובסקיז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
204יואבאבידןז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
205מתןבר משהז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
206הלנהשלגינ1977Run positive10 ק"מ ריצה תחרותית
207רועיצורז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
208יעלשגיא צורנ1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
209דנהאדלרנ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
210מיכלאלמוגנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
211נגהאלמוגנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
212עודדגפניז1950גני תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
213נדבכהןז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
214תומרכהןז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
215אלוןקפלןז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
216אריאלקפלןז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
217ליאורהרשקוביץז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
218רןנבוןז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
219שלמהסטמריז1951ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
220אמירסדיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
221עודדאביטלז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
222איתיאביטלז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
223מאוראקבז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
224אלוןאביטלז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
225דניאלזערור כהןנ1970ראן פוזיטיב10 ק"מ ריצה תחרותית
226נוגהגלאוןנ2005run positive5 ק"מ ריצה תחרותית
227מורןסולומוןנ1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
228ליאורשלומיוקז1989run positive10 ק"מ ריצה תחרותית
229קוביבליסיהז1966run positive10 ק"מ ריצה תחרותית
230אלעדבליסיהז1998run positive5 ק"מ ריצה תחרותית
231רועיפרייבךז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
232ליאםקוצרז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
233יונתןקוצרז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
234שיקוצרז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
235עדיאלהנ1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
236סיוןאלהז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
237מנישהרבניז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
238איתןאלזםז2007ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
239יעקבקפלןז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
240מורישראל גואטהנ1990Run positive5 ק"מ ריצה תחרותית
241יונתןברלוביץז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
242אלוןסקופז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
243אדיתסקופנ1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
244נועםטויסטרז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
245משהאברהםז1959Run Positive10 ק"מ ריצה תחרותית
246מאיהינושבסקינ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
247ליאורחסוןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
248ברוךהודז1957לידר5 ק"מ ריצה תחרותית
249אוריתהודנ1970לידר5 ק"מ ריצה תחרותית
250זיומדוברז1971רצי גת רימון5 ק"מ ריצה תחרותית
251אריאלמדוברנ2002רצי גת רימון5 ק"מ ריצה תחרותית
252יונתןזגוריהז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
253אוהדבן צביז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
254יקייהושעז1974גלאט כושר10 ק"מ ריצה תחרותית
255אילוןבן בשטז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
256דודיבן בשטז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
257שינקשז1974זוחלי גני תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
258קובידלריצהז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
259גיאעמיתז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
260אופירעמיתז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
261יאירטודרסז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
262אילניתגואנ1971theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
263אלונהאשד זילברדיקנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
264שגיאסמוז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
265צורליפשיץז2007זוחלי גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
266אורליינקוביץ'נ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
267איתןמאיירז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
268איתידרוישז2008בית ספר אריאל5 ק"מ ריצה תחרותית
269אלידרוישז1971ביחת ספר אריאל5 ק"מ ריצה תחרותית
270ליזידלריצ'הנ1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
271הלרןבשןנ1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
272הילהרוזנברג לוינ1983theNteam5 ק"מ ריצה תחרותית
273מיכאללויז1982theNteam5 ק"מ ריצה תחרותית
274איתיברוש ברדהז 2008גלט כושר5 ק"מ ריצה תחרותית
275מיכלרוזנבלטנ2004roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
276יונתןמירוןז1956ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
277עמנואלמלרז1978m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
278איתןיואלז1976החופש10 ק"מ ריצה תחרותית
279ניריתירוםנ1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
280יאירברז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
281יובלברז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
282חגיברז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
283דודסנטוריז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
284נועםברונשטייןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
285עמיתברוךז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
286יהבאוסזיקליז2008מכבי גני תקוה5 ק"מ ריצה תחרותית
287מיכללוינ1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
288מיהקדם רוזןנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
289רומיגרוסמןנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
290תומרגרוסמןז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
291אורליגרוסמן כהןנ1968road runner10 ק"מ ריצה תחרותית
292ליאלאזריז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
293דניאלרוטשטייןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
294גלעדגרוסמןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
295עומרגרוסמןז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
296טלגרוסמןנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
297עידושטולז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
298אריהטרייניןז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
299עדיגולדברגנ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
300רויגולדברגז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
301מעייןליטויןנ 1977Run positive10 ק"מ ריצה תחרותית
302יובלזיו זנגיז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
303דוריתרגרמןנ1980run possitive10 ק"מ ריצה תחרותית
304אפיבראונשטייןז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
305יעלקיאזדהנ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
306צפרירביברז1958רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
307תומרדורז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
308דניאלהכהןנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
309סוזילוינ1979TheNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
310ירוןגלטז1971גלט כושר10 ק"מ ריצה תחרותית
311בת שבעגלטנ1971גלט כושר10 ק"מ ריצה תחרותית
312יניבאנגלז1969זוחלי גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
313אריקקלקנרז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
314תמירקלקנרז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
315עדיוגרהוףנ1980רצי גני תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
316יוחאיבר-שביטז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
317ליאורגולדהמר להבז1976Bni10 ק"מ ריצה תחרותית
318אליסלעז1975Bni10 ק"מ ריצה תחרותית
319איציקמזרחיז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
320גלוילנרז1980רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
321מרוםוילנרז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
322מיקהעינבנ2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
323מיהעינבנ2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
324אריקעינבז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
325דפנהקינסברונרנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
326מאורלהבז2008לידר5 ק"מ ריצה תחרותית
327עומרפינציז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
328עפרירוםז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
329קוביכהןז1967גו אקטיב5 ק"מ ריצה תחרותית
330נועםדודז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
331דודבן חמוז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
332רועיבן חמוז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
333אושרדודז2004NOVO DR5 ק"מ ריצה תחרותית
334מאורמסינגז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
335אינהבויקיסנ1978רצי גני תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
336גיאאשדז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
337ברוךברז1966רודראנר10 ק"מ ריצה תחרותית
338טלברז 2006רודראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
339נועהאמיגהנ2008זוחלי גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
340ענתאמיגהנ1977זוחלי גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
341מוטיקרסנטיז1972נמל חיפה10 ק"מ ריצה תחרותית
342אורןאשכנזיז1975נמל חיפה10 ק"מ ריצה תחרותית
343יעלאליהנ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
344רועיכהןז2006ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
345מירבסודאינ1973TheNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
346מאיהדקלנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
347יפעתמנהרדטנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
348עידומורגז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
349דורששוןז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
350מיכלששוןנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
351מורירקונינ1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
352מנחם פרידז1983יהלום10 ק"מ ריצה תחרותית
353לאון אוסקרז1985יהלום10 ק"מ ריצה תחרותית
354אמוץשגבז1986יהלום10 ק"מ ריצה תחרותית
355אייל רזז1986יהלום10 ק"מ ריצה תחרותית
356תמרגורןנ1977יהלום10 ק"מ ריצה תחרותית
357גליתדייןנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
358זאבקופלוביץז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
359אריהארוניסז1952run positive10 ק"מ ריצה תחרותית
360דניאלקופלוביץז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
361מיכלבר-שביטנ 1978theNteam5 ק"מ ריצה תחרותית
362רןגורז1975theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
363אנגלהמיליסנ1977theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
364מיריכהןנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
365מיטלעדנינ1979רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
366אורטלברנדנ1983רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
367גיאישראלי ז1962רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
368גיאשחרז1976רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
369ארסןמושייבז1983רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
370אליעדחמוז1977רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
371מולונגוסהז1978רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
372שלוםאוסקרז1951רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
373ורדאברהמינ1972רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
374מיכלאברהם חלקנ1974רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
375רותםיוגב גונןנ1979רצי גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
376מוטיכהןז1951מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
377מיכללזינגר-שרקאנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
378ברקחביבז196919695 ק"מ ריצה תחרותית
379יעל נשגב נ1973197310 ק"מ ריצה תחרותית
380נחוםנחוםז197219725 ק"מ ריצה תחרותית
381שלומישחףז1967196710 ק"מ ריצה תחרותית
382רועילויז1974theNteam#10 ק"מ ריצה תחרותית
383שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
384אוהדאטיאסז1981theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
385יעלונונו אטיאסנ1986theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
386מתןנוריז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
387מירבאפלבויםנ1979רצי גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
388יוניתוינשטייןנ1981TheNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
389פזיתקוצרנ1988Run positive10 ק"מ ריצה תחרותית
390הילהקלנטרוףנ1976גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
391ענבלאדרנ1985esport10 ק"מ ריצה תחרותית
392יוסףמזרחיז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
393אסףלוזז1973RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
394יהודיתדרורינ1971בגוף בריא5 ק"מ ריצה תחרותית
395אלידרוריז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
396GaryBarnetז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
397נירגוחדשטייןז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
398עידןוענונוז1982The Sportivi10 ק"מ ריצה תחרותית
399שלירפנ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
400איתןסטמריז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
401אוןמירוז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
402עומרמירונ2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
403יעקבצ'יקוז1982theNteam#10 ק"מ ריצה תחרותית
404סיוןפישמןנ1989Run Positive5 ק"מ ריצה תחרותית
405אדםעופרז2004Roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
406יונתןחסוןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
407אסףלופוז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
408איתמרלב אוןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
409קרןאלמוגנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
410שליאלמוגנ1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
411משהאלמוגז1962ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
412דניאלכהןנ1986הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
413אלישמערייןז1986הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
414משהמלמדז1982הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
415שניחזות נ1989הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
416בנימיןחזותז1983הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
417יונתןשטרקז1986הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
418אשרשפיראז1974הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
419יעללאופרנ1971הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
420שי שמואלגולדז1986הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
421יורםפלגז1966הפועל רצים בעבודה - מס הכנסה תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
422הילהחידונ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
423אביביתזמירנ1981gt105 ק"מ ריצה תחרותית
424יםגודארדנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
425עומראליעזרז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
426אבי קובסיז1953רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
427יונילבניז1980רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
428אוריתאיזנברגנ1971theNteam5 ק"מ ריצה תחרותית
429נעמהאורנ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
430שחרצוונגז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
431תמרגורדיןנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
432יאירגורדיןז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
433רןדורז1979theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
434שמעוןדניבז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
435גיאקושטז1978גני סביון10 ק"מ ריצה תחרותית
436דניאלהשרצקי כהןנ1984theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
437הילהפרדקיןנ 1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
438נמרודפלדז1974theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
439עומרוינרז1980TheNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
440בריפלאחז1973theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
441טלנוימןז1982TheNteam#10 ק"מ ריצה תחרותית
442אבידהאןז1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
443תמרריקוברנ1983TheNteam#10 ק"מ ריצה תחרותית
444אביברגרז1968חבר10 ק"מ ריצה תחרותית
445אילןרוזנברגז1970לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
446לימורקדמינ1974#theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
447שירןזוארץנ1983TheNteam#5 ק"מ ריצה תחרותית
448אירנהרוטשטייןנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
449שקדדוידיז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
450ליאורברקז1974גלט כושר10 ק"מ ריצה תחרותית
451שגיאקישלסז1999#The Nteam10 ק"מ ריצה תחרותית
452ליאתלהבנ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
453ניסיםקישלסז1972#The Nteam10 ק"מ ריצה תחרותית
454דפנהנסלרוטנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
455שרוןיהושענ1977גלאט כושר5 ק"מ ריצה תחרותית
456אליקהרפזז1974רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
457איציקיונסז1972רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
458קרןלנגינ1974רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
459אורילבז1977רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
460אדיסואסנקאוז1986רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
461שישגבז1971רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
462שמואלאדירז1982רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
463נירסרביז1976רצי אל על5 ק"מ ריצה תחרותית
464רןפריינטיז1985רצי אל על5 ק"מ ריצה תחרותית
465מעוזרבינאז1985רצי אל על5 ק"מ ריצה תחרותית
466אלירןשמרז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
467רועימאירז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
468גילבכרז1974NOVO DR5 ק"מ ריצה תחרותית
469חנהמנשרובנ1972ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
470אחמדאבו ראסז1980ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
471אסףרדיעז1974ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
472משהשם טובז1956ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
473שניאלקבץנ1986ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
474חגיבנימיןז1970ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
475רענןאמויאלז1970ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
476ערןשביטז1961ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
477אילןסבגז1964ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
478אמירסנדץז1973ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
479עינתיחיאלנ1975ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
480ירמידודז 1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
481אסףדודז 2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
482מיטלהגיןנ1986הגין5 ק"מ ריצה תחרותית
483פארברגרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
484אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
485טליאהרונינ1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
486יאיראהרוניז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
487אדראהרוניז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
488שניראהרוניז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
489ליאורפיקז1965NOVO DR5 ק"מ ריצה תחרותית
490שמשוןשימריזז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
491אור נגהזוודוז1981כללית - מינהל הספקה5 ק"מ ריצה תחרותית
492רעותברוךנ1982כללית - מינהל הספקה10 ק"מ ריצה תחרותית
493אוריתבודנרנ1961כללית - מינהל הספקה5 ק"מ ריצה תחרותית
494יעקברוזנברגז1965כללית - מינהל הספקה10 ק"מ ריצה תחרותית
495מנשהימיןז1963כללית - מינהל הספקה5 ק"מ ריצה תחרותית
496רמיאברמוביץז1959מזרח תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
497אריקאברהמיז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
498סתיופוקדנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
499אריאלוינמןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
500מרטגולדשטייןז 1981NONO DR5 ק"מ ריצה תחרותית
501יוסידודז1977NOVO DR5 ק"מ ריצה תחרותית
502דרורלופוז1978רצי לופו10 ק"מ ריצה תחרותית
503רועיפרידמןז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
504עדיגוטנ1996Move!10 ק"מ ריצה תחרותית
505מעייןרוזנברגנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
506קרןרםנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
507דורוןברז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
508חנןגולןז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
509שירליגלבר גולןנ1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
510שלומיאוסקטוז1980זוחלי גני תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
511לירוןויינפאסנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
512עדיבילדנרז1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
513אוסנתגוליקנ1966zen5 ק"מ ריצה תחרותית
514אלוןשלומוביץז2004עמק חפר5 ק"מ ריצה תחרותית
515עומרשלומוביץז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
516יעלשלומוביץנ1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
517טלבן אביז1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
518רןקרליןז 1982theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
519אורוןריגרז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
520מיריתממןנ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
521מורןווידלרז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
522שריתדיאמנטנ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
523יהודהחניתז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer