מרוץ ראש העין ה- 10 ע"ש שי דנור דדון - ריל טיימינג

מרוץ ראש העין ה- 10 ע"ש שי דנור דדון


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1תומרשלייפרז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2עינברוולקוביצקינ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
3עידווולקוביצקיז2007איתקה - לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
4עומרוולקוביצקיז2004איתקה - לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
5יואביצהריז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
6נעםמינקיןז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
7שידניאלז1983רצי רמת השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
8היבאמסארוהנ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
9ליבילויןנ2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
10יריבלויןז1970רצים בפסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
11אורלויןז2006איתקה לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
12יעלרבידנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
13שיריפקרמן וידצקינ1974איתקה לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
14יובלקורןז1975ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
15שירהקורןנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
16אופירפרססז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
17עדיפלדנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
18נעמהכהןנ2008איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
19יהליבסוןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
20קונסטנטיןצ'בוטריובז1981רצים בפסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
21מיכאלבסוןז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
22חנאןקאסםנ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
23סבסטיאןפדריבהז1975ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
24איתמרפדריבהז2013ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
25שירפדריבהז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
26רונישטבוןנ2011חושבים חיובי2 ק"מ ריצה תחרותית
27גיאשטבוןז2009חושבים חיובי2 ק"מ ריצה תחרותית
28בןשטבוןז2005חושבים חיובי5 ק"מ ריצה תחרותית
29לוקשטבוןז1968חושבים חיובי10 ק"מ ריצה תחרותית
30סופישטבוןנ1971חושבים חיובי10 ק"מ ריצה תחרותית
31אילנהשניידרנ1971Irunit5 ק"מ ריצה תחרותית
32אורינשגבז2004איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
33נועםנשגבז2007איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
34עדיאליפתז2002מועצת נוער עירונית10 ק"מ ריצה תחרותית
35מרישהאוסטפנקונ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
36אבייברבויםז1974ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
37אסףיברבויםז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
38גיאסמלובז2008איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
39יפעתגודינרנ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
40מליסביליהנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
41שחרינקלביץז2006אין5 ק"מ ריצה תחרותית
42רועישלוז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
43רחלברייטברטנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
44יהודהברייטברטז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
45גפןברייטברטנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
46מאיזאדהנ1995ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
47אביחיבן נעיםז1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
48אביתרשלוז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
49שירהאוחנהנ2008איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
50שירהלביא בן דודנ1974ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
51גללביא בן דודנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
52ריאלצ'רחיז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
53נויהפאדלנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
54לימורברקתנ1983איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
55זיו-חייםברקתז2009איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
56אלוןנפוסיז2008איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
57דפנהאמדונ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
58איזיאמדוז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
59תומרצרפתיז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
60מורירובמןז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
61מנחםפישז1960ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
62מאיהיוספינ2001איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
63עומריוספינ1998איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
64גליתיוספינ1970איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
65רוןיוספיז1970איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
66MyriamWeissנ1964פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
67יוני חתוכהז1975פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
68מיטלפרנקנ1984פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
69שימריחתוכהז2006פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
70OfekZimmerז2007פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
71RoyZimmerז1979פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
72אנהפרוטופופוב נ2011פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
73מירהפרוטופופוב נ2009פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
74שירימועלם חשאינ1981פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
75רווית לוינ1984פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
76חניאליזדהנ1975פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
77אוריאליזדהז2008פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
78אור בן דיין נ1988פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
79חן בן ישראלנ1985פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
80נלימירוםנ1981פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
81שאולמנורז1970פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
82עמליהמנורנ1970פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
83ברטאובז2013פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
84אלינור חייטנ1964פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
85עמיחיברזילאיז1978פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
86עומריעקבז2011פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
87 דניאלביתןז2013פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
88ראםביטוןז2012פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
89אלעד ביטוןז1987פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
90אורליכהןנ1960פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
91יבגניפרוטופופובז1981פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
92אריאלרוהז1981פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
93ליעדארבליז1988פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
94דרורכהןז1989פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
95אלוןפינגרובז1984פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
96נירלזרז1982פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
97ניליתאלקובינ1980פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
98אליעטיאסז1959פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
99גילעדסבגיאןז1983פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
100יפעתפפונ1976פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
101אריקכהןז1959פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
102חייםברדוגוז1981פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
103אלינורברדוגונ1983פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
104ברקבילהז1985פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
105דניאלאלוןנ1989פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
106חני סויסהנ1986פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
107אברהם שנירז1955פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
108קובי חופיז1985פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
109פלורינהטאובנ1984פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
110דניאלעוזינ1974פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
111יפעתמתתוף יעקבנ1980פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
112עמיחיברזילאיז1978פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
113איתןבירןז1979פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
114ליאורישיז1978פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
115LiorZingerז1979פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
116נירספיבקז1972פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
117אורןמושעיז2984פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
118אסףסגלז1983פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
119אבישי רוטמןז1966פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
120יוסיאלקוביז1980פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
121אדרג'ובאשהז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
122יואבגרינברגז1975ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
123אלהאבורוסנ2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
124עידןאורייןז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
125אסתראורייןנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
126מורןאוסינ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
127טלאוסיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
128טלאנגלנדרז2008איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
129אילוןברלסז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
130מיכאלסולומוןז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
131איתןצ'וקלרז2009איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
132נעמיכהןנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
133נמרודכהןז1975ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
134שחרנחוםנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
135אברהםדהןז1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
136מורןאיכלטז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
137נעםאיכלטנ2009איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
138עמיתשמואליז2007איתיקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
139עדןהררינ1996איתקה - rha10 לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
140סיגלשקד לביאנ1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
141רוניתניסןנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
142נופרניסןנ2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
143ימיתניסןנ2003ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
144דניאלהניסןנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
145רוניבדשנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
146ראובןנדלרז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
147תומרבסטז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
148הילהכהןנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
149הדרכהןנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
150רוניתכהןנ1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
151ליהיויסברגנ2004איתקה- לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
152נטעויסברגנ2008איתקה- לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
153אורניתויסברגנ1973איתקה- לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
154איילויסברגז1973איתקה- לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
155שיריתיניבנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
156איתייניבז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
157נדביניבז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
158נועםנגרז 2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
159קרן אורנגרנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
160משה זיוסימן טובז1982קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
161אניסמנסורז1967קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
162יצחקשרףז1964קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
163ארזקפלןז1962קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
164משהצבריז1961קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
165טליהפרסינ1961קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
166עובדיהישראליז1945קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
167רפאלקריקוריאןז1981קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
168יריבגתז1981קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
169אמירביטוןז1983קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
170הילהצובירינ1983קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
171יצחקמועלםז1976קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
172עוזסורוקהז1976קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
173גיאאלדרז1986קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
174משהחדדז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
175נועםבן משהז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
176אופירדורוןז1977קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
177אביבכהןז1977קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
178דודשיראויז1976קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
179תמיראורבךז1976קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
180אילאורבךז2006קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
181אמירערדז1975קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
182סמיוייסלברגז1975קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
183אסףקיסרז1975קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
184יצחקלנגז1974קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
185גלכהןז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
186לירוןדנוךז1978קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
187רומןבוגורדז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
188אלכסנדרגונצרובז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
189איתיציקורלז1989קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
190חגיכהן שלמהז1988קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
191אפרתאלגריסינ1987קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
192רינתכהןנ1971קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
193אזיקסימוןז1970קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
194יאירנתיבז1970קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
195חגיפנקרז1970קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
196עידויעקוביז1970קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
197לילךמוסרינ1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
198אליהומוסריז1967קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
199דניאלדמתיז1965קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
200אורןמתנהז1986קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
201אורןבורשןז1980קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
202שירןישראלינ1991קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
203יוסףסמעאןז1993קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
204אליגאיגיז1988קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
205מלסאוטקוייהז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
206דניאלמגןז1980קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
207אייליאבטאוז1976קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
208אברהםאשתהז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
209גייםמולאז1976קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
210דוד גרברז1990בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
211אלה סירקיןנ1997בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
212עמוס לויז1989בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
213חגי עשאלז1986בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
214שי קלייןז1993בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
215אלכס שטייןז1991בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
216גיל אוריז1996בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
217בר עופרז1997בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
218נוי מנחםנ1996בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
219שרית צורנ1990בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
220נאור אורז1997בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
221אבי שוהםז1992בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
222שירה אודםנ1993בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
223נוי אבןנ1994בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
224ניר ברקתז1997בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
225אנה ספירנ1997בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
226לאון נופךז1996בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
227יעל ארדנ1994בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
228דוד טסהז1994בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
229שחר סוניז1989בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
230אליאור בן יעקבז1995בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
231מיקי גונןז1990בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
232עוז ששוןז1996בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
233ריף חטוםז1990בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
234אפי נווהז1994בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
235ברק חזיזז1994בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
236יואל אוחיוןז1996בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
237יצחק בן חייםז1984בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
238הרןכהןז2009איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
239ליריכהןנ2006איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
240נעהגלנ2003ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
241ורדגלנ1965ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
242שמעוןדניבז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
243ניבמאיירז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
244שרוןמאיירנ1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
245רןגרוסז1971איתקה2 ק"מ ריצה תחרותית
246אביבגראדז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
247אופירנויז2008איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
248שירהקומימינ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
249זוהרארונוביץז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
250נועםחרזיז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
251קרןנונינ1973ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
252רונינונינ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
253נמרודעירוניז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
254נעמהעירונינ1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
255אביעירוניז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
256דורוןחרמוןז2013איתקה לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
257עומריסלמיז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
258ארזחרמוןז2011איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
259כנרתחרמוןנ2009איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
260רועימגורז2007מכבי תל אביב2 ק"מ ריצה תחרותית
261שגיאשמחז2012שימחונים2 ק"מ ריצה תחרותית
262נעמהשמחנ2007שימחונים2 ק"מ ריצה תחרותית
263רועישמחז2005שימחונים2 ק"מ ריצה תחרותית
264עידןוינברגז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
265עומרקופרמןז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
266תמרחדדנ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
267נועהלפידנ2007איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
268עדןללושז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
269גולןדרור סויסהז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
270יעריתדרורנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
271איתימגןז2008בית נווה דליה5 ק"מ ריצה תחרותית
272רןיליןז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
273עדיסומךנ2006איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
274פזיתברנ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
275שגיאנוהנ2006חושבים חיובי2 ק"מ ריצה תחרותית
276הדסנוהנ1971חושבים חיובי10 ק"מ ריצה תחרותית
277ארבלדהןז2009איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
278טצויהמיזוטניז1974ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
279גיאשקדז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
280אריאלהדסז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
281תומראריהז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
282רתםגרוסנ2009איתקה - לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
283דניאליגלוםז 1973תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
284ניבשמולביץז 1984ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
285ליאורהבן עמינ1971איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
286שיוידסז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
287אשרבן עמיז1957איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
288גביבן אליהונ1975Roadrunner10 ק"מ ריצה תחרותית
289דבירגיאז2007מכבי תל אביב צפון2 ק"מ ריצה תחרותית
290ליהשבחנ1974ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
291לי-אורנגרנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
292שגיאדרייפוסז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
293יהליאברמסוןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
294דודמרציאנוז1950ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
295אלוןבסןז2008ללא2 ק"מ ריצה תחרותית
296נירבסןז1970ללא10 ק"מ ריצה תחרותית
297אורןבסןז2001ללא10 ק"מ ריצה תחרותית
298עיטםסולימאניז2008איתיקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
299עמיתסולימאניז2009איתיקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
300גיאאלקלעיז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
301אילגלבועז1977איתקה לגעת בחים10 ק"מ ריצה תחרותית
302דורגלבועז2003איתקה לגעת בחים10 ק"מ ריצה תחרותית
303דריהגלבוענ2008איתקה לגעת בחים5 ק"מ ריצה תחרותית
304אודישפרינגז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
305שלומיתרז2009איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
306ויקיגלבוענ1975איתקה לגעת בחים10 ק"מ ריצה תחרותית
307יהונתןהןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
308ניצןהןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
309זאבזלבסקיז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
310לאורההרמןנ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
311הדרצרויהנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
312ליהנחוםנ2008בית חינוך ברוח שמעון פרס5 ק"מ ריצה תחרותית
313אוריפרחאןז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
314עדיאבישרנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
315מתןדהריז1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
316אופירדהריז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
317אורןבוסתניז1974"איתקה-לגעת בחיים"5 ק"מ ריצה תחרותית
318ניבבוסתנינ2009"איתקה-לגעת בחיים"5 ק"מ ריצה תחרותית
319עידומימוןז2008איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
320שמואלשמואליז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
321מיקהמועלםנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
322שקדמועלםנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
323איתןמועלםז1968ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
324ליאםוידצקיז2006איתקה לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
325גיאוייסז2009איתקה -לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
326טופזאכסנפלדנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
327יריןאביז2007איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
328יעלבירןנ2009איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
329עידוצברז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
330יובלגלאורנ2007N.R spirit5 ק"מ ריצה תחרותית
331ערןגלאורז1970N.R spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
332ArikRadoז1976Radorun10 ק"מ ריצה תחרותית
333מתןוונדיהז2011ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
334ברכהוונדיהנ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
335כפירטלז1981עינת2 ק"מ ריצה תחרותית
336רותםדגאיז2008עינת2 ק"מ ריצה תחרותית
337עיראקרקוברז1986ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
338יעלקרקוברנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
339איתישירוןז2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
340דניאלמליחיז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
341ליהשבחנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
342עמיתנעיםז2007איתקה - לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
343רפאללויז2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
344אלירןעמרםז2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
345נתיראובניז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
346גיליעישז1971מכבי הישיגים ראשון5 ק"מ ריצה תחרותית
347תומרטסליצקיז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
348אריהליברמןז2004מכתי ת-א אתלטיקה5 ק"מ ריצה תחרותית
349אריאלליברמןנ2003עירוני רה"ע כדורסל5 ק"מ ריצה תחרותית
350אלכסליברמןז1964איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
351שירהג'יבוטרונ2006איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
352אלכסטסליצקיז1977תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
353סמדררצוןנ1973איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
354נגהרצוןנ2007איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
355בועזרצוןז2008איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
356אורןרצוןז1973איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
357מעייןבלוםנ2008איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
358יהלישעיהנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
359עוזייעריז1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
360רחלימזורנ1981איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
361איתמרמזורז2008איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
362רונןרחמיםז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
363ברקעוקשיז2008איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
364אליןמיטלרנ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
365מאיהסמונ2012איתקה לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
366גיאסמוז2009איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
367אייליוסףז1970איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
368ספיריוסףנ2009איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
369איתמריוסףז2009איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
370גיללויז2005איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
371דוביגרוסמןז2007איתקה -לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
372דבירקרניז2008איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
373דיןברז2008איתני לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
374איתןרגבז2008איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
375דניאללויז2009ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
376ניתאיסלמןז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
377יניבסלמןז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
378נעמהסלמןנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
379חופיתמליסנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
380חכימינועםז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
381אורדלחז1989Dalach5 ק"מ ריצה תחרותית
382סאפיחלבינ1961רצי הכרמל10 ק"מ ריצה תחרותית
383רחלילזרנ 1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
384רביבלזרז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
385עידולזרז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
386ארנוןבייןז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
387עידןלוירוםז2005איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
388סיוןגורדוןנ1982איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
389נירדדוןז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
390צביה שידדוןנ1950ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
391אריאלקוזנץז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
392אורייאסוז1979rha105 ק"מ ריצה תחרותית
393נועהיאסונ2009rha105 ק"מ ריצה תחרותית
394אגםמץנ2009איתקה שמעון פרס5 ק"מ ריצה תחרותית
395אורשמואליז2008איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
396עמיתשניאורז2008איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
397ליהשניאורנ2006איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
398ליאורשטייןז2008איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
399מעייןשטייןנ2009איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
400תוםנעיםז2007איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
401גילילוינ2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
402דוידגתי הייםז2008איתיקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
403ארזגתיז1976איתיקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
404יעלאברהםנ1985ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
405שקדאברהםז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
406רןשרףז2009איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
407רוןכהןז2008איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
408גיאפינקלז2006איתרה -לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
409רחלנחוםנ1974איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
410דודנחוםז1973איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
411מיקהנחוםנ2006איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
412שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
413שוהםבונפילנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
414רזשגיאז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
415רזשגיאז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
416אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
417פארברגרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
418אולגגומןז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
419אופירלנגז2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
420לירוןשינניז1980איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
421מעייןשינניז2008איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
422עפרפרסקיז2011Trimore2 ק"מ ריצה תחרותית
423נטעפרסקיז2008Trimore2 ק"מ ריצה תחרותית
424טוםקדישזון ינאיז1991Easy Speed - איזי ספיד5 ק"מ ריצה תחרותית
425פריאלסוקובסקינ1968תל אביב 1005 ק"מ ריצה תחרותית
printer