מרוץ ברנר ה- 4 ע"ש אורלי שחף - ריל טיימינג

מרוץ ברנר ה- 4 ע"ש אורלי שחף


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1יאירוואכטלז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2אלוןוואכטלז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
3מוקישפיז1971Brenner-Run10 ק"מ ריצה תחרותית
4שריתשפינ1975Brenner-Run5 ק"מ ריצה תחרותית
5אורישפיז2005Brenner-Run10 ק"מ ריצה תחרותית
6תמרשפינ2010Brenner-Run3 ק"מ עממי
7יוסףשחרז1944רחובות10 ק"מ ריצה תחרותית
8נתנאלהבן חמונ1976brenerrun5 ק"מ ריצה תחרותית
9יעקבמנדלז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
10תםבר-עוזז1989ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
11אופירבורנשטייןנ1999ללא מועדון3 ק"מ עממי
12מוריהשניאורנ1999ללא מועדון3 ק"מ עממי
13יעקברוזנברגז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
14אילןמאורז1963גבעת ברנר3 ק"מ עממי
15מאיהמאורנ2003גבעת ברנר3 ק"מ עממי
16הילהמאורנ1969גבעת ברנר3 ק"מ עממי
17יובלגולןז2009ללא מועדון3 ק"מ עממי
18עומרגולןז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
19איילשיז1998ללא מועדון3 ק"מ עממי
20אופקאסףז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
21נעםאליאסז2009ברנר5 ק"מ ריצה תחרותית
22ליאבאליאסז1973ברנר5 ק"מ ריצה תחרותית
23קרןאליאסנ1974ברנר10 ק"מ ריצה תחרותית
24מאיהשוובהנ2007ללא מועדון3 ק"מ עממי
25מעייןזלץנ2008ללא מועדון3 ק"מ עממי
26יואבזלץז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
27יובלזלץז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
28דנידבורקיןנ2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
29איהסרטלנ2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
30גבריאלקוביז1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
31חיהויטנרנ1958Esports3 ק"מ עממי
32גיליעישז1971מכבי הישיגים ראשון5 ק"מ ריצה תחרותית
33איציקאלקוצרז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
34אריאלהגורדוןנ1969ECI5 ק"מ ריצה תחרותית
35אלהגנורנ1999ללא מועדון3 ק"מ עממי
36שיבן נעיםנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
37אליאורבשאריז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
38לילךסנציקנ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
39איסישלומוףז1971מועדון ארוחת הבוקר ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
40מיכאלבן משהז1999ללא מועדון3 ק"מ עממי
41אבנרכוכביז1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
42גלבן חמוז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
43אילוןמשיחז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
44ערןמשיחז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
45יורישפיראז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
46חנידיקמןנ1966ללא מועדון3 ק"מ עממי
47אורןבאוךז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
48סוזןבאוךנ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
49גפןשדותנ2007ללא מועדון3 ק"מ עממי
50עמיערבהז1975nees5 ק"מ ריצה תחרותית
51רינתאלוןנ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
52יובלשטיינרז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
53ענתברדה בן שלושנ1978Dan4run5 ק"מ ריצה תחרותית
54טלפרנקל רוטנברגנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
55אוריתסופרנ1973ללא מועדון3 ק"מ עממי
56ישיצפרירז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
57איילצפרירז2006ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
58תומרכחלוןז1981ללא מועדון3 ק"מ עממי
59פזבצלאלז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
60קורןבצלאלז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
61טליבצלאלנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
62שחלבצלאלז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
63מאורבצלאלז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
64יעלרוןנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
65יהליזלצרנ2008ללא מועדון3 ק"מ עממי
66אילניתסבירסקי זלצרנ1976brenerun10 ק"מ ריצה תחרותית
67יונתןכהןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
68עידואברוןז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
69יואבאברוןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
70צילהנבוןנ1951ללא מועדון3 ק"מ עממי
71קוביקאוליז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
72שרוןדותן שמשנ1977brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
73רןשמשז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
74sueOzנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
75עמירשינהז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
76קריסטינהכיאלנ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
77אילןגמליאלז1969Brenerun10 ק"מ ריצה תחרותית
printer