לוח זמנים

מרוץ הילדים אלתרמנס ה- 6: לוח זמנים

לפניכם לוח הזמנים במרוץ הילדים אלתרמנס בהרצליה 2019


לוח הזמנים במרוץ הילדים אלתרמנס בהרצליה 2019

 

 

16:00-17:30  

 

כינוס וחלוקת מספרי חזה וצ'יפים (בסמוך לקפה גן סיפור)

 

 17:30

 

זינוק מקצי 1 ק"מ

* זינוק מופרד בנים/בנות

 

 17:40 

 

זינוק מקצה ילדודס 300 מטר עממי

 

 17:50

 

זינוק מקצה 1 ק"מ עממי

 

 18:00

 

זינוק מקצי 2 ק"מ תחרותי

*זינוק מופרד בנים/בנות

 

 18:30

 

זינוק מקצה 3 ק"מ תחרותי

 19:00

 

טקס סיום וחלוקת גביעים

 

 

מקום הכינוס: פארק הרצליה – שלב ג'

מקום חניית רכבים: בסמוך למקום הכינוס

אופי המסלול: הריצה כולה בפארק עם קרוב ל- 0% שיפוע (ללא עליות).

מקצים:

3 ק"מ ריצה תחרותי

2 ק"מ ריצה תחרותי 

1 ק"מ ריצה תחרותי

1 ק"מ ריצה עממית

300 מ ילדודס

printer