מרוץ הילדים אלתרמנס ה- 6 - ריל טיימינג

מרוץ הילדים אלתרמנס ה- 6


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1עמרישילטהאוזז2010אלתרמנס2 ק"מ תחרותי
2ליאורשילטהאוזנ2009אלתרמנס2 ק"מ תחרותי
3איתילויז2011אלתרמנס1 ק"מ תחרותי
4מאיהקורןנ2014ללא מועדון1 ק"מ עממי
5ינאיסגלז2012ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
6אליסהנטפובנ2005altermans2 ק"מ תחרותי
7תומרברודסקיז2011ללא מועדון2 ק"מ תחרותי
8תומרפינטוז2012ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
9איתמרפרץז2012ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
10מעיןמגלנ2006אלתרמנס איילות3 ק"מ תחרותי
11אופירחן טובנ2013ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
12בןקורןז 2012ללא מועדון1 ק"מ עממי
13סולומוןמיהנ2011אלון2 ק"מ תחרותי
14סולומוןאריז2014אלון2 ק"מ תחרותי
15נועםאשכנזינ2008ללא מועדון3 ק"מ תחרותי
16יהונתןאשכנזיז2011ללא מועדון3 ק"מ תחרותי
17בןסולומוןז2010ללא מועדון2 ק"מ תחרותי
18יהונתןכהןז2008ללא מועדון3 ק"מ תחרותי
19יובלאשכנזיז2005אלתרמנס2 ק"מ תחרותי
20עידוהאן לביאז2010אלתרמס2 ק"מ תחרותי
21איתיפרידמןנ2009ללא1 ק"מ תחרותי
22גאיהדגרנ2010ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
23אסףנוימןז2009אלתרמנס1 ק"מ תחרותי
24דניאלפןז2010אלתרמנס1 ק"מ תחרותי
25אמירסלעז2011אין1 ק"מ עממי
26זוהרסלענ2013אין1 ק"מ עממי
27עמיתרבידנ2012ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
28איתמראבןז2010Altermans1 ק"מ תחרותי
29אריאלרזז 2009Altermans2 ק"מ תחרותי
30איתמרוינר אריהז2011אלתרמנס1 ק"מ תחרותי
31עדירבידנ2010אלתרמנס הרצליה1 ק"מ תחרותי
32רועילזרז 2006אלתרמנס2 ק"מ תחרותי
33טללזרז2008אלתרמנס2 ק"מ תחרותי
34ליהשבחז2010ללא מועדון3 ק"מ תחרותי
35יובלשליוז2013ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
36נועםשליוז2011ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
37עומרוולףז2009ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
38אוריסירקיןנ2009אלתרמנס2 ק"מ תחרותי
39יפתחהשמשוניז2010ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
40אדםבושושהז2006אלתרמi3 ק"מ תחרותי
41אלהבן שחרנ2009איילות אלתרמנס1 ק"מ תחרותי
42הילינוימןנ2011אלתרמנס1 ק"מ תחרותי
43דניאלשפרנ2008אלתרמנס2 ק"מ תחרותי
44סנדיכהןנ2007אלתרמנס 102 ק"מ תחרותי
45אלהרוזנטלנ2008ללא מועדון2 ק"מ תחרותי
46איתירוזנטלז2010ללא מועדון2 ק"מ תחרותי
47ליהיגולןנ2008ללא מועדון2 ק"מ תחרותי
48רוניגרליץנ2008ללא מועדון2 ק"מ תחרותי
49גיאגרליץז2012ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
50עמיתאלעדז2011פרטי2 ק"מ תחרותי
51עמיתמירוןז2011ללא מועדון3 ק"מ תחרותי
52נדבמירוןז2014ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
53ירדןלייבוביץנ2009אלתרמנס1 ק"מ תחרותי
54אביבחן טובז2011ללא מועדון2 ק"מ תחרותי
55אלונהכהןנ2012ללא מועדון1 ק"מ עממי
56יובלכהןנ2009ללא מועדון1 ק"מ עממי
57רןכהןז1973ללא מועדון1 ק"מ עממי
58עומרידסקלז2011ללא1 ק"מ עממי
59לירויפרייזלרז2013ללא מועדון1 ק"מ עממי
60ליאםפרייזלרז2007ללא מועדון1 ק"מ עממי
61ליהפרייזלרנ2011ללא מועדון1 ק"מ עממי
62גיארוטשטייןז2013ללא מועדון1 ק"מ עממי
63נעהרוטשטייןנ2010ללא מועדון1 ק"מ עממי
64עופרימגןנ2008אלתרמנס2 ק"מ תחרותי
65עידומסרנונ2005ללא מועדון2 ק"מ תחרותי
66שירמסרנונ2010ללא מועדון2 ק"מ תחרותי
67עמיתלבנ2013ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
68עופריאוחיוןנ2013ללא מועדון1 ק"מ תחרותי
69איתיאוחיוןז2011ללא מועדון2 ק"מ תחרותי
70נועםלבנ2011ללא מועדון2 ק"מ תחרותי
71עומרייצחקז 2010אלטרמנס1 ק"מ תחרותי
printer