מרוץ האוניברסיטה ה- 10 ע"ש נועם גולדמן - ריל טיימינג

מרוץ האוניברסיטה ה- 10 ע"ש נועם גולדמן


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1חןראובןז2003Trimore5 ק"מ ריצה תחרותית
2עמרידןז1995ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
3עודד אדריז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
4אורןקנטיז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
5אייל זיסרז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
6גלישליטנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
7עמיתשליטז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
8ניצן שליטז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
9אסתרצונזרנ1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
10דניאלפולקז1995ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
11מאיולטרנ1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
12אלינהברוסקהנ1995ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
13ענבלגתנ1991ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
14אביבראזז1992ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
15פארסתליז1997ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
16ערןציןז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
17עידיתצימרמןנ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
18ינאיעוזניז1992ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
19גיליאורןז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
20לויאורנ1999אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
21טדסהזמניינ1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
22סינידו מולהנ1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
23בלהשפובלובנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
24לולהרייפורקרנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
25ספיאגררדהנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
26שליקמרהנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
27חןקללאונ2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
28רותםצורדקרנ2002אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
29ריטהצ'יקנובנ2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
30הילהפזנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
31שיראלעמרנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
32שרוןמלקמונ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
33אורנהמלקונ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
34אביהמזרחינ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
35ירוסמוגסנ2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
36יריןמדרנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
37מיהכהןנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
38עדיידיןנ2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
39אלינורטקטאונ2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
40דבורהטפרהנ2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
41פיטפיטטספונ2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
42הדסטגניהנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
43רחל וובהנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
44אלנההלינהנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
45פנטנשדפרשהנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
46מריה (מאשה)גרסימנקונ2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
47מליסה גואדיינ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
48עדןגדמונ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
49ליןברנסנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
50רחלבן אשרנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
51זוהרבן אשרנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
52טלבטאטנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
53אור בוזגלונ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
54רבקהאסייגנ2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
55באנצ'י אנדבטנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
56שלי איינסאייןנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
57שניאיידליןנ2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
58ארזיוגבז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
59שחראופזז1980אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
60נתיאבבהז1997אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
61שלמהשה לבןז1995אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
62נעמהארד אילוןנ1996אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
63דביריעקובוביץז1995אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
64דורוןכהןז1997אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
65עמריגוטמןז1991אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
66מעייןשטרנברגנ1996אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
67שיפחימהז1997אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
68ארדפיקז1995אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
69דוראליזובז1995אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
70יסמיןעבאדינ1996אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
71גאיהקרנינ1996אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
72יעלעצמוןנ1996אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
73גילשושןנ1991אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
74אוריאלשחףז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
75ארני יאסרקוןז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
76אורמלכאז1999אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
77וועבימטקיהז1999אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
78מנשהטגביהז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
79דניאלחמרסקיז1999אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
80אלעד (ברהן)קבדהז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
81אדירכחלוןז1999אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
82גיאיצחקיז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
83אביחי אסובאלםוורקנךז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
84אליאסדגוז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
85יעקב(פיקדו)גלאנךז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
86אוהדברמליז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
87אדירתורגמןז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
88שיתאםז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
89עדישצרבקובז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
90מיכאלשפיראז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
91מאורשמירז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
92איתמרשם טובז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
93אשדשישהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
94שירשבוז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
95עילאירוזטז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
96מארקרוז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
97זוהררביעז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
98פלגקידרז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
99רואיקדושז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
100אופקקאפחז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
101ראובןצקצואקז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
102ברפרידמןז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
103עדןפרדהז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
104טמסגןפרדהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
105אדםפקיהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
106אלוןפניקרז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
107אלהיןפטנהז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
108איתיפחרוטדינובז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
109סמבטועלמיהוז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
110אושריעטוןז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
111נדבספורןז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
112ליאורסמייןז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
113אליחיסונדרפןז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
114דוד (דוויט)סולומוןז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
115יהלםנבאייז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
116נתנאלמקטהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
117אמנוןמנלוןז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
118 אורן (אוראל)מלסהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
119אלירןמלכהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
120יוסי (טשאגר)מליסז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
121אוריהמזרחיז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
122שגיבמורז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
123זסיםמוסלים זאדהז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
124אוראלמולהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
125הבטמומאנדפרוז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
126חןליפשיץז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
127מאורלויז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
128דניאללאקוז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
129שגיאכרמלז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
130עידןכץז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
131יוסףכהןז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
132דניאלכהןז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
133דורוןינאיז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
134אלוןיושיעז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
135יהושעיורםז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
136רועייהלז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
137יצחקטרפהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
138סטוטאוטרונךז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
139דניאל טספהוןטפרהז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
140יוסי (טאדלה)טייאצוז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
141חגיטבג'הז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
142עבדאללהחסןז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
143ליאורחנניהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
144אדהםחטיבז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
145זיוזקןז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
146ישיזעפרניז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
147אייליןהיימנותז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
148שמואלהאנגהלז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
149אברהםדרסז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
150נפתלידייןז2002אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
151אביבדורוןז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
152דורדודז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
153אור/יאלדודז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
154דניאלדהןז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
155אברהםגטהז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
156שחרגורדוןז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
157מיכאלגולטקיןז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
158איציקגואטהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
159נירג'יבליז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
160אליאורבשהז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
161אביאלבנוןז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
162דודבוחניקז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
163דוד חיבוזגלוז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
164עיליארביבז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
165יונתן (וורקה)אספהז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
166יוסף סימניואנקואנהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
167עידואלנהורןז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
168שיאיינהוז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
169אהרוןאזולאיז1999אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
170דוריאדמסוז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
171עלמנךאבטהז2000אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
172אושריאבטהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
173משהאבבהז2001אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
174מורגרוסנ1982נכס5 ק"מ ריצה תחרותית
175חןבן דוד ז1980נכס5 ק"מ ריצה תחרותית
176אבידורהז1983נכס5 ק"מ ריצה תחרותית
177גיאגלסז1982נכס5 ק"מ ריצה תחרותית
178לביאאפלז1956ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
179דבשהשרנ1991ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
180עידורוזנברגז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
181ענתלןנ1987MOVE5 ק"מ ריצה תחרותית
182ברגלברטז1985ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
183דורוןאלמוגז1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
184נויאורןנ1993ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי תיכון בתל אביב
185תמירפיינשטייןז1994ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
186עינתהאוזרנ1993ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומנויי מרכז הספורט באוני'
187עומריאבודולהז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
188מתןפרידמןז1987Zen5 ק"מ ריצה תחרותית
189אלעזר-נתןבניסטיז2000מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
190אוהדסדיסז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
191יותםלויז1986מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
192אביבהרפזז1999מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
193אביבשוחטז1999מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
194אסףלוטנברגז1996מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
195יואב סוקולובז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
196אליעדיעקבז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
197ולרילוהגיןז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
198אריאלקריצבסקיז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
199משהניסןז2000מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
200עמירםלויז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
201אופקעמרםז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
202יהונתןפולקז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
203נירפיליושצ'נקוז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
204אליהוסוויסהז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
205פיליפ-אוריאלפרנקלז2000מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
206אוהדקטריז2000מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
207טאדסהגברהז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
208ברפיינגולדז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
209נועםעזראז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
210גרגוריבלוקז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
211דניאלפוגלז2000מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
212שחרפיסקריובז2000מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
213שיאבנעיםז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
214יריןבצלאלז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
215איתןווליניאקז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
216שגיבסטולרז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
217שובלהרשקוז2000מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
218דורשדהז2000מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
219דניאלממפלז2000מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
220בנציציפקיןז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
221אדירזיזוביז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
222אוראלגזז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
223מורערקי כהןז2000מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
224מתןלפידותז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
225מתן פרטושז2000מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
226שלוקרותשיז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
227זיועמרז2000מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
228גיימסמורושקז2001מכינת מגדלור 5 ק"מ ריצה תחרותית
229אריהגורןז1952המשפחה5 ק"מ ריצה תחרותית
230גיתיתביכלרנ1993ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי תיכון בתל אביב
231עידוהרניק בר שבתאיז1980רצי דרור5 ק"מ ריצה תחרותית
printer