מרוץ הוד השרון ה- 11 - ריל טיימינג

מרוץ הוד השרון ה- 11


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1aשמואלמונדררז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2איילגילז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
3אורןאפשטייןז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
4מיכלפיינשניידרנ1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
5רחליהירשנ1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
6אוריפיינשניידרז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
7שירידורותנ1980הרצים החופשיים10 ק"מ ריצה תחרותית
8תומרשנקמןז2007חטיבת השחר5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
9הראלשוהםז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
10עידוהירשז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
11גלעדברנעז1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
12יותםברנעז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
13הילהגבריאלנ1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
14אלעדכץז1968ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
15נמרודכץז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
16עינבדורנבושנ1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
17איתידודאיז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
18אסףכהנאז1983פ.צ אריות5 ק"מ ריצה תחרותית
19ירוןליטןז1974TRIHARD10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
20עמיבן-יהודהז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
21עתידננברגז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
22אורןענקיז1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
23אורישןז1976Magic runners5 ק"מ ריצה תחרותית
24תומראפרתיז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
25מיריאפרתינ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
26הראלטיקטיןז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
27ורדבישארהז1998ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
28רפיאיילוןז1965מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
29רועיבכרז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
30גיאכסיףז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
31דודיבן הרושז1986שב"ס5 ק"מ ריצה תחרותית
32רונןארבלז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
33עבדאללהמסארווהז1969איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
34דורוןגורודצקיז1948איילות-Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
35עמריינאיז2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
36סיימוןספאנגיןז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37אביבארבלז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
38תוםחייםז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
39חגיתמילר לוינ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
40אירינהקריבנ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
41דנהקריבנ2006עמק האושר5 ק"מ ריצה תחרותית
42AndreiBalitskiז1957רצים עד 12010 ק"מ ריצה תחרותית
43יובלקריבז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
44דינהכהןנ1974Run4Fun10 ק"מ ריצה תחרותית
45תמירפרידמןז1963ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
46מאיהדורבןז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
47אליארגוןז1952ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
48אסובאלאובלאייז 1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
49אמבסאובזהז 1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
50יונתןמרגוליןז 1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
51ליאורזיידמןז 1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
52אילילויז 1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
53דןקורלנדרז 1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
54שחףמלכהז 1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
55עדופדרמןז 1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
56ברכהדויטשנ 1989לידר10 ק"מ ריצה תחרותית
57אמיתידרוםז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
58יאירדרוםנ2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
59אוריתדרוםנ1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
60יוחאידרוםז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
61שנילוקוףנ2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
62רוןגלעדז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
63בניאזולאיז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
64רותםאזולאיז2013ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
65איתישמילוביץז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
66יוחאיוינשטייןז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
67כפירדהןז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
68אולגקוץז1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
69נמרודאקבז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
70עומריאקבז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
71ערןקצבנ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
72דבירעמרז1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
73עדועמרז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
74תומרהרטמןז2005ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
75איתי יעקבכהןז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
76מאיהסולםנ2007אלתרמנס5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
77ענבלקרתנ1968ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
78צחיגלאורז1979רצי בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
79טלוידרמןז1985ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
80טוביהעזוריז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
81גיל בנימיןרגבז1988איילות אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
82מושיתמגןנ1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
83ארזסלוניםז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
84דנילהבז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
85מיכאלשלרז1997הרצים של עמנואל5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
86רונילביאנ1981ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
87גילצביקז1979igi's running club10 ק"מ ריצה תחרותית
88ממונגוסהז 1978פרטי5 ק"מ ריצה תחרותית
89MERAVASRAFנ1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
90רחלישרון גרטינ 1976בי"ח שלוותה10 ק"מ ריצה תחרותית
91שירליראובנינ1962ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
92מנחםפישז1960ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
93איציקהרושז1975ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
94אבימרחוםז1963ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
95עידושמשז1982ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
96מיטלוקניןנ1980ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
97גיליאמיתינ1961ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
98רועיכהןז1970ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית
99גיא גלעדז1974ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית
100שרגאפרקשז1963ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית
101שרוןבן פורת נ1975רצי הוד השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
102שמריתגרומן שביט נ1981רצי הוד השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
103רותי וינדרייךנ1975רצי הוד השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
104ענברורניק ריגלנ1974רצי הוד השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
105עמיאיזקובז1970רצי הוד השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
106נוריאלזאביז1979רצי הוד השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
107אנדריאהשיפרנ1974רצי הוד השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
108אילניתליברמןנ1973רצי הוד השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
109אילניתארדנ1982רצי הוד השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
110שרוןוולקז1968רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
111שירישמולביץנ1987רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
112שגיתפלסנ1970רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
113ערןיונסז1972רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
114עמיתשפסז1973רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
115עידיתגולדשטיין גליקסרנ1976רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
116עופרבן עמיז1971רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
117עוזידרור בן דודז1974רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
118עדידרדיקמןז1974רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
119סיוןכחלוןנ1985רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
120נמרודגבעז1969רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
121משהרוזנברגז1968רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
122מיכל חפץנ1973רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
123יעקבסולומוןז1971רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
124יוסיבן זקןז1969רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
125חןיניבז1977רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
126זאבשביטז1969רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
127דליתזהותנ1981רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
128ארזגבעז1971רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
129אמירקדרז1971רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
130אמיליקלושנדלר פרישמןנ1981רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
131אלכסליבאנובז1972רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
132איילגליקסרז1970רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
133אהודשפירז1974רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
134אבישינהז1978רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
135אביפרידמןז1968רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
136גיאבז'הז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
137אורטלבונינ1979רצים עם אייל5 ק"מ ריצה תחרותית
138שמוליקדביז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
139דניאללויןז1982רצי אליצור פתח תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
140מוטיוינקלרז1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
141עידווינקלרז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
142אריאלרובז1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
143נטעערמוןנ1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
144גיאברנדייסז2008אלתרמנס- Alltermans5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
145עמריגרנותז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
146אלעדקרונפלדז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
147לילךדומינגזנ1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
148גונןבצרז1967גור ארי יהודה5 ק"מ ריצה תחרותית
149מיכאלדורוןז1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
150גלדורוןז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
151גילרוזןז1960ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
152ליאורהשביטנ1962Magic Runners10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
153מתןגולדפישז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
154עמיתמוריז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
155רונןאליסז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
156דרורהרשקוז1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
157אלמההרשקונ2012ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
158מיההרשקונ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
159אלההרשקונ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
160רויגבריאלז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
161ליאורמורהז2006טריאתלון הוד השרון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
162עומררבידז2000ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
163שירבידז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
164אביבגוטמןנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
165הדרהלמןנ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
166יניבסיילןז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
167יואבזיניז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
168עמיתשניז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
169עופרישנינ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
170אוריתשנינ1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
171אודיאדיריז1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
172יואבאדיריז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
173אליפיינמןז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
174תמרנתיבנ1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
175ערןטרויצהז1968Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
176חגיתגבענ1970Kobe gal think saftety5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
177מאיהבנימיןנ2009בי"ס ממלכתי א'5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
178אברהםשנירז1955תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
179ישירינת ז1970תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
180רעותרוטנברגנ1982תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
181אריהקינןז1956תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
182סמיליהצפרירנ1953תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
183משיחניסימובז1957תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
184ישינבוז1986תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
185אלכסטסליצקיז1977תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
186אליטימורז1953תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
187רויטלזגלשטייןנ1982תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
188אוריבן משהז1968תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
189אוריאבוז1988תעשייה אווירית-ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
190משהשלינקהז1967תעשייה אווירית- ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
191גיאקריפלדז1973תעשייה אווירית- ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
192הלנהמורגנשטרןנ1971תעשייה אווירית5 ק"מ ריצה תחרותית
193איתיבן פורתז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
194לימורגלנ1970Kobi Gal – Think Safety5 ק"מ ריצה תחרותית
195קוביגלז1959Kobi Gal – Think Safety10 ק"מ ריצה תחרותית
196תומראופירז1985ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
197נפתליפרלשטייןז1962joy10 ק"מ ריצה תחרותית
198ינאיגורז2000רצי המושבה5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
199יובלגורז1997רצי המושבה5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
200ערןגורשניקז 1965רצי המושבה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
201דודירפאלז1980רצי לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
202איילשלומיז1991טרימור10 ק"מ ריצה תחרותית
203יעלאלחנטינ1964גו'י10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
204אהרוןאלחנטיז1961גו'י10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
205יניבגריןז1975המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
206אביבן צורז1963המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
207תוםגרוסמןז1973המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
208איריסהראלנ1967המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
209דורוןעין אלי ז1965המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
210נירשוראשיז1976המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
211רפאלפליישמןז1989המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
212יקירחוכימהז1981המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
213חגיתנובונ1984המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
214נוריתנוימרק- גוהרנ1986המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
215יאירדסקלז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
216יוסישפיגלז1960אריסד10 ק"מ ריצה תחרותית
217איתןשוייצרז1964JOY10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
218יזאנהאמביהז 2000מכבי ת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
219אשטומוצהז 1999מכבי ת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
220איתמראשדז2000אלתרמנס5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
221אופירחשיןנ1999TRIMORE5 ק"מ ריצה תחרותית
222יהונתןשלרז1974קבוצה של עמנואל5 ק"מ ריצה תחרותית
223נועםקולהז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
224נתנאלקולהז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
225אופירגרינברגז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
226אופירורטהיימרז1976רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
227עומרורטהיימרז2007רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
228ורדיתהלר בנדרלינ1969שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
229אורנהרחמיםנ1969שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
230נינהסולימןנ1969שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
231שגיבשלום ז1983שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
232רויטל אוברגוטנ1972שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
233יוסישרתז1974שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
234קוריןבן חמו אלבזנ1983שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
235רועישריר ז1980שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
236צביקהרחמיםז1963שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
237ויטליפפוביץז1980שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
238אפלאוןז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
239יגאלבן חמוז1974שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
240נועםיעקבז1980שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
241יהונתןניסימיאןז1984שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
242חגינגאוקרז1983שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
243ארטרויאלחנןז1990שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
244שיפרנסהז1975שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
245איהקמיניץנ1972שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
246אורנהלוגשינ1982שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
247אביחקשוריז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
248דודוסבחז1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
249 מוטיסלם ז1982שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
250אשרגרבובז1945שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
251מורןמזרחינ1988שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
252יוניאבייבז1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
253רונןחברז1970שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
254מיכאלאופמןז1989שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
255ארקדיגלמןז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
256אלכסקוניחובז1978שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
257מרהדסטהז1973שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
258עופרכהןז1979"מס הכנסה ת""א"5 ק"מ ריצה תחרותית
259דניאלכהןז1986"מס הכנסה ת""א"5 ק"מ ריצה תחרותית
260לאופריעלנ1971"מס הכנסה ת""א"5 ק"מ ריצה תחרותית
261שטרקיונתןז1986"מס הכנסה ת""א"5 ק"מ ריצה תחרותית
262רייןאלישמעז1986"מס הכנסה ת""א"5 ק"מ ריצה תחרותית
263גולדשי שמואלז1986"מס הכנסה ת""א"5 ק"מ ריצה תחרותית
264רביןברוךז1973"מס הכנסה ת""א"10 ק"מ ריצה תחרותית
265אבישיבלדרמןז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
266שחרשקדז1974RUN+10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
267אורידודז2010ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
268טליגודוביץנ1986כלל ביטוח ופיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
269מיכלמאירנ1972סלקום - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
270דליהפטרנ1974סלקום - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
271צחיבן ארציז1978רשות ניירות ערך5 ק"מ ריצה תחרותית
272אורליקורןנ1972רשות ניירות ערך5 ק"מ ריצה תחרותית
273אביקובסיז1953רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
274איציקשורקיז1971רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
275גליתגורנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
276מאיהגורנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
277אליעדחמוז1977ליגה - רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
278עומרגורז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
279חניתוייסמןנ2005magic runners10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
280מעייןסלםנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
281בנישמירז1938ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
282רחלאברהנ1987ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
283מיכלאברהנ1991ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
284אניטהתדהרנ1973tri4life10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
285אדםתדהרז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
286נעהתדהרנ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
287חניןראדינ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
288ליאורגולדהמר להבז 1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
289יניבשמחיז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
290אלוןפלדיז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
291אביתרפלדיז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
292אבנרפלדיז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
293איציקשדהז1963הייטק זון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
294דריהמוסיץנ1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
295גביוייסז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
296הלנהברקוביץנ1990בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
297איתיגורז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
298נועםפרקשז2000פרטי5 ק"מ ריצה תחרותית
299אלכסיחלמסקיז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
300קוביכהןז1967גו אקטיב10 ק"מ ריצה תחרותית
301עזראגלנטז1956crosbie crew10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
302טלהירשברגז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
303אליחדדז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
304דניאלסנקביץ'ז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
305שרוןוייסנ1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
306תומררוזנפלדז1987Magic runners5 ק"מ ריצה תחרותית
307אריאללילהז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
308נעמןכספיז1953ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
309נועהברדהנ2009Rin2Run5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
310פריאלסוקובסקינ1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
311איתןקוטלירוףז2005ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
312יערהישראליז 1997שילת10 ק"מ ריצה תחרותית
313אנדיקוטלירוףז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
314אביישראליז1956שילת10 ק"מ ריצה תחרותית
315אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
316פארברגרז1988ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
317הדרשרוןנ1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
318דניאלבצלאלינ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
319עמיתברזיליז2003ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
320דודיברזיליז1963ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
321עמנואלורססז1971מרתא10 ק"מ ריצה תחרותית
322בןלויטז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
323מורןצורנ1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
324עלמאליבנתנ2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
325טמיררייכרז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
326רניןברהםנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
327שלמהעובדיהז1951איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
328חנאןקאסםנ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
329איתמרשפירז2004M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
330שירליגבענ2008ממלכתי א5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
331יובלקולקרז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
332שירהקולקרנ1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
333חזילויז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
334אסףלויז2006מכבי הוד השרון כדורסל5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
335עופראופירז1959אין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
336מתןלויז2007כדורסל מכבי הוד השרון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
337רוןאמתיז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
338AmirKlifferז1969Germany10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
339יהודהגראוסז1980כלל ביטוח10 ק"מ ריצה תחרותית
340יהודהפריידנברגז1941ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
341ענברברילנטנ1979Rin2Run10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
342מתןוונדיהז2011ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
343ברכהוונדיהנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
344דורכפירז1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
345מיהגור אריהנ2007אלתרמנס5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
346דרורמטלוןז1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
347יובלחןז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
348עפריעירוןז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
349אליענהעירוןנ1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
350נעהלוינ1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
351תומרדרדיקמןז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
352גיליודלביץז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
353אלוןמתוקיז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
354נועהבן טוביםנ2008ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
355יובלבן טוביםז2008ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
356אורןכהןז1967ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
357נתיבסגלז2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
358הראלפורבטז1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
359עמיתנווהז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
360נוישלוםנ1999חיילי חובה10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
361אלכסנדרלאוריאןז1975Bgym runners10 ק"מ ריצה תחרותית
362אנדראהקרןנ1974Bgym runners10 ק"מ ריצה תחרותית
363בת-חןגמינרנ1969ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
364מיהבן דודנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
365יוסיאסייגז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
366רגינהאיסןנ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
367דניאלכהןז2008בית הספר הירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
368אביבלינקרז2006יצחק נבון תל"י5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
369עידוכהןז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
370אביקוזיז1980RunWithMoshe10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
371אושרתפנחסנ1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
372שישגבז1971ליגה - רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
373נירסרביז1976ליגה - רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
374גלינהסנגושצנקונ1972ליגה - רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
375איציקיונסז1972ליגה - רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
376ניסןדאיז1962ליגה - רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
377יניבשמאיז1976ליגה - רצי אל על5 ק"מ ריצה תחרותית
378רןפריינטיז1985ליגה - רצי אל על5 ק"מ ריצה תחרותית
379עידןשרעביז1983ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
380אמירמגירהז1977ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
381ליאורממןז1979ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
382אורוןדהןז1981ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
383טרקאיוונדיהז1973ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
384חגיתפריגרנ1974ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
385לאהזדובהנ1983ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
386אליתפיליןז1974ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
387שלמהציוןז2019ליגה משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
388אבידקלז1970ליגה משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
389ליאורכהןז1976ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
390ארזתבורז1970ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
391איציקלנגז1974ליגה משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
392חיים יוסף לוברז1991ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
393אולגהדדוןנ1968ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
394רותםצ'ונהז1991ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
395דרורסגלז1972ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
396מאירקסטנבאוםז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
397נירשחקז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
398נתןקווהז1941ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
399היבאמסארוהנ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
400לילךקצירנ1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
401אורןקרלמןז1979ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
402עינתיחיאלנ1975ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
403איתייושעז1972ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
404רחלייהב ארליכמןנ1974ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
405לילךאורבךנ1971ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
406הדסקלייןנ1978ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
407מנישחקז1985רצי100מני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
408תמרשלסקינ 1969רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
409יעלהרושנ 1973רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
410חןדרורז1981"בי""ח שלוותה"10 ק"מ ריצה תחרותית
411אלה ציפורהאפרייםנ1984"בי""ח שלוותה"10 ק"מ ריצה תחרותית
412ג'ודהמוסאז1983"בי""ח שלוותה"10 ק"מ ריצה תחרותית
413מיכליקירנ1967"בי""ח שלוותה"10 ק"מ ריצה תחרותית
414עומרכהןז1993"בי""ח שלוותה"10 ק"מ ריצה תחרותית
415לימורשגיאנ1970"בי""ח שלוותה"5 ק"מ ריצה תחרותית
416חגיהרריז1960"בי""ח שלוותה"5 ק"מ ריצה תחרותית
417סיווןהרטמןנ1965"בי""ח שלוותה"5 ק"מ ריצה תחרותית
418ישראלקריגרז1965"בי""ח שלוותה"5 ק"מ ריצה תחרותית
419דליתוייסמןנ1966"בי""ח שלוותה"5 ק"מ ריצה תחרותית
420נועהשגיאנ1995"בי""ח שלוותה"5 ק"מ ריצה תחרותית
421תומרקורינאלדיז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
422ערןשפינדלז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
423מוטיאבידורז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
424יואבקורינאלדיז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
425הדרהלסנ 1996ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
426גלישפינדלנ1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
427אריאלקורינאלדיז1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
428חייםוידלז1975פלאפון10 ק"מ ריצה תחרותית
429טלבר זאבז1975פלאפון10 ק"מ ריצה תחרותית
430אמירדיין ז1976פלאפון10 ק"מ ריצה תחרותית
431רםסופרז1979אור דלח הוד השרון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
432סתואלקסלסינ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
433אסףניבז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
434קצנסקישמואלז1967ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
435לירוןקושנירז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
436מלכהאורןז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
437זכאילביאז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
438עצארלידורז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
439יגאלקושנירז1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
440רועיאוחנהז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
441רינתהירשנ1966ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
442אלעדברקז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
443מאיהזהותנ 2004road runner5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
444לירזזהותנ1974magic runners10 ק"מ ריצה תחרותית
445אלמוגאולרשונ1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
446הראלבשיז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
447פלגסאלםז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
448יובלרענןנ1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
449גילגילז1965Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
450ספיטרויצהז1988Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
451רוניניאגונ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
452גטואדמסוז1998הפועל אורן השרון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
453בועזבר יהודהז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
454דייוידמלכובז2000רצים אל החופש5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
455אריאלפלאיז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
456נגהכהןנ2004ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
457אגםכהןנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
458יובלכהןנ2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
459נירהשרייר שפירנ1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
460יהונתןכהןז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
461אורידוידוביץז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
462ארנוןמאירז1967ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
463רומיצפלסקינ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
464יותםשפירז2005אבן יהודה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
465יובליעיוןנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
466דניאלהדואנינ2010בי"ס ממלכתי א'5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
467אלהרודה אקרמןנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
468עיליבינשטוקז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
469מאיההררינ2008בית הספר הירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
470הראלמור-חייםנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
471עמית בןלבז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
472נעםשטייןז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
473שחרשטייןנ2004תיכון הדרים הוד השרון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
474לירוןורמןז1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
475אופירזמירז1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
476יאירלוטןז1981ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
477נועהקסלנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
478אביטלקרת שחרנ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
479דניפלסז1969Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
480איזיבנימיןנ2007ממלכתי א5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
481אירנה-אורקונובלובנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
482שליוברושז1977Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
483פביאןלדרן ברושנ1976Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
484בועזהראלז1969Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
485הראלבן דודז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
486מוטיהופמןז1964Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
487ירדןעמרמינ2003ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
488שרקהדואנינ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
489עומרדואנינ2008בי"ס ממלכתי א'5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
490אורןכרסנטיז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
491נועםכרסנטיז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
492ניבכרסנטיז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
493הראלאלפוארז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
494ירדןאלפוארז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
495יהודהבנךז1956רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
496רעיהקוטליארבסקינ1986רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
497שחרקדרנ2006Beatit5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
498עמיתרפז1976Bgym runnrs5 ק"מ ריצה תחרותית
499אילןינובסקיז1964רצים עם איל10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
500אסףוודגהז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
501יובלשפרנ1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
502נויהוונסזלאונ2008Beat It5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
503רבקהוונסזלאונ2004Beat It5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
504דוריתריישרנ1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
505נועםפלךז2011ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
506גנאדיזילברמןז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
507כנרתרייניץנ1967Magic runners10 ק"מ ריצה תחרותית
508ירוןלויז1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
509מיטלזילברמןנ2001Dalach5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
510אסףלפידותז1977Magic runners5 ק"מ ריצה תחרותית
511דודכהןז1972לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
512יניבדגולז1975עיריית תל אביב יפו5 ק"מ ריצה תחרותית
513אילןבוכבינדרז1956עיריית תל אביב יפו10 ק"מ ריצה תחרותית
514אביחדדז1976עיריית תל אביב יפו5 ק"מ ריצה תחרותית
515אבישירוזןז1973עיריית תל אביב יפו10 ק"מ ריצה תחרותית
516ליאורפרובקביץז1968עיריית תל אביב יפו5 ק"מ ריצה תחרותית
517נוייביןנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
518גלעדיביןז1984ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
519רוםהררינ2007אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
520אורםשקדנ2013ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
521יולישקדנ2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
522עמיתמוזסז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
523רוניפריצקרנ2000צהל5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
524יובלכהנאז2000ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
525אביעדחקיקיז2008בית ספר יגאל אלון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
526שמחהלובלינגז 1998ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
527גליתאשרנ1971מסדה10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
528לינויגלמידינ 2001ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
529נוריהבועזסוןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
530דנידבורקיןנ2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
531טלסופריןנ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
532שירהרייכמןנ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
533תמרקמילנ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
534גלדבורצקינ1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
535יובלדבורצקיז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
536אלוןדבורצקיז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
537אנהספירידונובהנ1989ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
538מיטלפרסקובסקינ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
539שחרעוזז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
540אלוןגורז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
541מוטימיצקיז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
542מיקיקלייןז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
543כרמיקלייןז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
544יהונתןעוזיאלז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
545מאישקדז2010איילות אלתרמנס5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
546בןשקדז2005איילות אלתרמנס5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
547אורשקדז2005איילות אלתרמנס5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
548ZivGalז1971מג’יק ראנרס10 ק"מ ריצה תחרותית
549רועיקיוקז1977Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
550חמוטלפיקרביץנ1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
551כפירפיקרביץז2008בית ספר יגאל אלון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
552יוסיקרמרז1981מכבי חיפה10 ק"מ ריצה תחרותית
553יעללביאנ 1979אימונעים10 ק"מ ריצה תחרותית
554תומרשדהז 2009הירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
555עידוגלנצרז2006Esports10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
556גיאגלנצרז1974Esports10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
557טליהדיאיינ1990ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
558נועהשוורץנ2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
559רפינחמניז1974משטרה5 ק"מ ריצה תחרותית
560דניאלבורוביץז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
561ליעםגולובוקז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
562ליעדאופירז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
563נירמכלוביץז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
564אביבייךז1988חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
565שנירעדקיז1977חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
566אסףעגורז1960חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
567ירוןלשםז1966חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
568דרורחשאיז1983חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
569נתןאלמוז1987חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
570אלכסליברמןז1964חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
571נטעמטיסז1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
572פליקסמטיסז1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
573דניאלמטיסז2015ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
574רומימטיסנ2012ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
575שמואלאברהםז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
576אחמדאבו ראסז1980ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
577אסףרדיעז1974ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
578משהשם טובז1956ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
579עומרצורז1978ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
580רענןאמויאלז1970ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
581אילןסבגז1964ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
582ורדלוינ1971Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
583אייללויז1972Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
584לירן אסתרכהןנ1993Mugic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
585יובלזליגרז1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
586סהרזליגרז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
587איללייבמןז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
588עידולייבמןז2011ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
589אורןאדלרז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
590נדבגרינברגז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
591אליהונקשז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
592דניפרישמןז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
593איתןפיסצקיז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
594רוניפיסצקינ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
595יעלוייס איילוןנ 1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
596מיכאלוייס איילוןז 1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
597מורקולאז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
598אלהוייסנ1980ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
599יאירקולאז2011ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
600יאירוייסז1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
601טליהוייסנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
602נדבאברםז2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
603אריאלשרםז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
604אופירפזז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
605אסימורז1984M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
606שירהבלפרנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
607שייצקןז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
608זיוצורז2006ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
609עידויצקןז2008ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
610אילהיצקןנ1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
611טלעובדיהז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
612ינאיחןז2011בית הספר הירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
613אורישגבז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
614רועיקרשניקרז 2002MAGIC RUNNERS5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
615ליהיקרשניקרנ 2009MAGIC RUNNERS5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
616עדיקרשניקרנ 1999MAGIC RUNNERS5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
617גלפרדו הסטןז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
618ישראלגולדברגז1985-EPRC-10 ק"מ ריצה תחרותית
619גלצורנ2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
620רוםכץז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
621נועםתגרז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
622עופרשערז 1961רצי אם המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
623סאלחרעדז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
624רועיוייספלדז1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
625יורישפיראז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
626הדסיחיעםנ1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
627איתן-חימשיחז1994ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
628איובזלקהז1976אין10 ק"מ ריצה תחרותית
629תוםרובינשטייןז 2008בית הספר הירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
630גדסופרז1967רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
631אוריזהרז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
632שמעוןחיוןז1964קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
633יצחקלנגז1974קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
634סמיוייסלברגז1975קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
635מתיתיהוגרינברגז1975קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
636דוידגרינברגז2008קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
637קורןסבגז2004קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
638דמיטריגולקוז1986קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
639משהצבריז1961קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
640טלקייםז1984קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
641רןמעיןז1983קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
642ולדימירדבוגובסקיז1965קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
643רפאלקריקוריאןז1981קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
644פנחסבן לולוז1960קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
645יצחקקרקר כחלוןז1954קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
646אופירדורוןז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
647גלכהןז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
648נועםבן משהז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
649משהחדדז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
650אמירערדז1975קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
651יצחקלויז1965קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
652ארזקפלןז1962קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
653נחוםקניגז1975קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
654אלכסנדרגונצרובז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
655יוסףצלניקז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
656חגייעקבז1984קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
657רומןבוגורדז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
658יורםברינהז1968קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
659ברקמשולםז1992קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
660אברהםאשתהז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
661אסףקיסרז1975קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
662אסףבן יקירז1974קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
663שלמהמוסקלנקוז1961קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
664חגיפנקרז1970קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
665הראלמטרסוז2007אלתרמנס5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
666רניפרידמןז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
667מיהפרידמןנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
668מוניקהלהבנ1977Taff@go10 ק"מ ריצה תחרותית
669AsherSchwartzז1977DTREK.RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
670עומרקניגז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
671עומרבכרז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
672הדרתמרינ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
673מאיהשוורץנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
674אלכסקליימןז1980ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
675נועםקליימןז2010בית ספר ירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
676נועההבדלינ2004beat it5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
677שחראלונינ2004bit-it5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
678איתמריצחקיז2006מכבי Roadrunner הוד השרון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
679צורדביז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
680תומרמורנוז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
681קרןכץנ1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
682יונתןכץז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
683גידיצפוריז1958Rin2Run10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
684ירדןכץז2006ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
685מיקהקולנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
686סופיספרליןנ1971יוחננוף5 ק"מ ריצה תחרותית
687אורישלוםז1959יוחננוף10 ק"מ ריצה תחרותית
688דנהרחליןנ1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
689יפתחשילרז2003ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
690נדבענביז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
691ליאוןזרקוןז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
692אילנהאילוןנ1977יוחננוב5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
693עמיתפריז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
694תוםברקז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
695עדיפרולינגרנ2011ביהס הירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
696טלטולדו משגבז2000ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
697עומרכסיףז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
698עידוכסיףז2011ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
699אלעדאמירז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
700תומרזקסנברגז1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
701רועימבסז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
702אורימבסז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
703בריחרמוןז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
704איריסחרמוןנ1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
705משהמזרחיז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
706זיושרז2012ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
707יובלשרז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
708עמיתשרז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
709נועהבהטנ2002Rin2Run5 ק"מ ריצה תחרותית
710שירהדברהנ1969Rin2Run5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
711יואבכרםז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
712אריאלזיטניצקיז1981רצים בכפר5 ק"מ ריצה תחרותית
713אלוןשטיינברגז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
714ענבלבינשטוקנ1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
715מיקהליבאנובנ2007Beat it רצים עם יעל ברק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
716אנטוליגלזרובז1944ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
717דריגיאנ2003beat it5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
718ענברפפוצדונ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
719מיכאלוסרמןז1989פישות10 ק"מ ריצה תחרותית
720אלעדשטיינברגז2010בית הספר הירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
721שירליוולובלסקי זאןנ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
722אריאלצלקוביץז1983Ar fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
723עדייוסובז1966ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
724אופקיוסובז2006אלתרמנס5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
725ליאור טלישבלנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
726תמר שיאשכנזינ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
727גיליברקנ2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
728רוןרויזמןז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
729איתיברקז1980Beat It10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
730נעםברקז2010Beat It5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
731שירהברקנ2007Beat It5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
732עלמהברקנ2007Beat It5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
733עודדגרמןז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
734אוריגרמןז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
735עופרגרמןז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
736עומרגלאוןז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
737רותםגלאוןנ2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
738ליאםאורנבוךז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
739גלקאופמןז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
740רועיקהתז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
741אמירקיסרנ2011ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
742הילהבלומנפלדז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
743רןלבז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
744ליהילמפרטנ1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
745ניצןכדוריז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
746נריהוודג'הז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
747ניריוגבז1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
748איתןיוגבז2011ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
749אלונהקוטקנ1964רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
750מוטיוודגהז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
751גיליוסרמןז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
752זיובאוםז1976יצאנו לרוץ עם זיו באום10 ק"מ ריצה תחרותית
753שגבגולןז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
754נירפלגז1971בית הספר הירוק10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
755ניצןפלגז2000בית הספר הירוק10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
756טלפלגנ1972בית הספר הירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
757תומרפלגז2009בית הספר הירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
758דןכהןז2007ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
759אוריכהןז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
760יערהכהןנ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
761חייםרוזןז1986חבר10 ק"מ ריצה תחרותית
762זאבמירבז1960ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
763עפרהלברןנ 1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
764עידוטורונצ'יקז1981ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
765טלמזרחיז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
766אלוןדואקז2004תיכון רמון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
767אלונהדאםנ1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
768אוריןדאוםז1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
769צפרירביברז1958רצי המושבה10 ק"מ ריצה תחרותית
770שרוןפרץז1981יצאנו לרוץ עם זיו באום10 ק"מ ריצה תחרותית
771אורןזילברמןז1976רצים בירוקה10 ק"מ ריצה תחרותית
772עדיגרין סדובניקנ1977יצאנו לרוץ עם זיו באום5 ק"מ ריצה תחרותית
773גילסדובניקז1973יצאנו לרוץ עם זיו באום10 ק"מ ריצה תחרותית
774ליגלקירשנבויםז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
775לירןרחמיןז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
776הלליברזילינ2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
777יניבברמןז1975רצים בירוקה10 ק"מ ריצה תחרותית
778TOMERGURז1975רצים בירוקה10 ק"מ ריצה תחרותית
779תניהסיילסנ1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
780אביסיילסז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
781גדעוןדוקובז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
782גיאעינברז 1976ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
783נחוםבאריז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
784ליאתזיסקינדנ1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
785יהליזילברמןז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
786הגרכהןנ1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
787ליאורשלומיוקז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
788שיכספיז1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
789אורןזוסמןז1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
790עידוזוסמןז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
791מיריסיטוןנ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
792ראובןקמחיז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
793עיריתגוזןנ1972Tri4life10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
794מתןנוריז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
795דותןאגוזיז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
796טלאגוזיז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
797משהטלסניקז1976רצים בירוקה10 ק"מ ריצה תחרותית
798נועםאפשטייןנ2007ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
799טלאפשטייןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
800צביישראליז1975אבא פגום10 ק"מ ריצה תחרותית
801אוריגולדשטייןז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
802מיכאלגולדשטייןז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
803הדסבן גל אפרתינ1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
804גלעדפריילפרטז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
805גיאנויז1968ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
806שרוןנוינ2000ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
807רוניבן מוחהז1959רצי המושבה10 ק"מ ריצה תחרותית
808פיניזריףז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
809רזמשולםז2005אתלטי הנגב5 ק"מ ריצה תחרותית
810יפעתגולדשטייןנ1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
811הראלגולדשטייןז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
812טלימלאךנ1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
813מיטלבר-קנאנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
814עידודנגורז2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
815איתימזרחיז1983ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
816עוזיארביבז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
817רונןברז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
818דודמרציאנוז1950ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
819יורםעוזרז1960רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
820לודהאסאולנקונ1979רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
821AdiLevinז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
822juliannathanז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
823lirannathanז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
824כרואןחלבינ1995לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
825יואבשנברןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
826מריםשנברןנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
827נעהפלדמן שגבנ1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
828סיגליתגפןנ1971-5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
829ליאורנבוז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
830יונתןקובלז1957RunningWithJon/רצים עם יונתן10 ק"מ ריצה תחרותית
831שלומישחףז1967רצי אליצור10 ק"מ ריצה תחרותית
832יובלווסטז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
833רועיווסטז1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
834עידואיזקובז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
835יחיאלשטייןז1962ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
836נדבעלהז1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
837אלןליפרוז1961קיפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
838אביטללוביא-כהןנ 1974רצי אייל שי5 ק"מ ריצה תחרותית
839דורוןקסז2004Bgym10 ק"מ ריצה תחרותית
840איתמרקסז1974Bgym10 ק"מ ריצה תחרותית
841צביקהקופשיץז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
842נועהברכהנ1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
843גלגוטליבז1975רצים עם אביב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
844רוןלויז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
845אביתרפרידמןז2011ביה"ס הירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
846נעםבר-גילנ2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
847מאיהבר-גילנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
848אדירגרינשפולז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
849עופרזילברז1962bewell10 ק"מ ריצה תחרותית
850מוטיבניטהז1977ללא10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
851עיליעופריז2001ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
852דרורלופוז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
853אליאורבשאריז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
854אמירלבביז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
855עידואופקז1994GoodRun10 ק"מ ריצה תחרותית
856רזקלמנוביץז1983ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
857גיאהרצנשטיןז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
858ערןבן יוסףז1966ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
859ניבארדז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
860GaryBarnettז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
861רוניכוכבנ1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
862AndyBarnettז1980Adidas Runners Tel-Aviv10 ק"מ ריצה תחרותית
863יהודהאלקלעיז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
864שמריתברהוםנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
865גיאעוזז1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
866סמדיאורןנ1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
867אמירדקלז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
868אורשלוז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
869ניסיםיחזקאלז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
870רויטלגור אריהנ1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
871סאליצחז1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
872פרוספרחופיז1955ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
873ראובןאגסיז1940רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
874שיריאיסלרנ1985ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
875יפעתבן דודנ1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
876לילךבן דודנ1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
877אורלילבנוןנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
878נירצומןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
879אמירגתז1973ללא10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
880סיאנהלייבינ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
881שייןלייביז2011ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
882אנדרייריאזנובז1986הכל בראש10 ק"מ ריצה תחרותית
883יפעתעמיתנ1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
884יפעתעמיתנ1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
885עידןצורז1997ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
886יעקברוזנברגז1965בילינסון10 ק"מ ריצה תחרותית
887יעקבפירוןז1949רצי קדומים10 ק"מ ריצה תחרותית
888ענבלרוזנרנ1983תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
889אוריליבנהז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
890יהונתןמוריץז2000ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
891עופררכמןז1963ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
892רוניתרוקחנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
893סיגליתשפיראנ1971פריגו10 ק"מ ריצה תחרותית
894מיכאלקלמןז1972פריגו10 ק"מ ריצה תחרותית
895רפימנדליאלז1964פריגו10 ק"מ ריצה תחרותית
896אורןיעישז1976פריגו10 ק"מ ריצה תחרותית
897שחרפרנצסז1973פריגו10 ק"מ ריצה תחרותית
898שלוםחייםז1951ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
899הדסגיוראנ1989רצי100מני10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
900אהובהשלוםנ1960יוחננוף10 ק"מ ריצה תחרותית
901שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
902עפררגבז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
903HeiniKoukkariנ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
904דניאלאברבוךז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
905עופרמרגליתז1978עמנואל5 ק"מ ריצה תחרותית
906מיכאלגורבמןז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
907עדיגורבמןנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
908אסףבנדרז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
909איתןבנדרז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
910שחרטויגז2000Trimore10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
911רועינוסבאוםז1981Servicio10 ק"מ ריצה תחרותית
912עידןיצחקיז2008בית הספר הירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
913יעלדנהנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
914טלדנהנ1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
915תמרטרויגוטנ1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
916שיטרויגוטז1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
917עמנואלמלרז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
918עידןממיהז1995רצים עם יוחננוף10 ק"מ ריצה תחרותית
919מוטיוינשריקז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
920מעייןרגבז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
921ירדןרגבז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
922אריאלבולטיןז 2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
923נדבבולטיןז 2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
924אביבמצאז 1976רצי מצא5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
925עומרמצאז2013רצי מצא5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
926יובלמצאנ2011רצי מצא5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
927ישיבורובויז1973רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
928תומרגלעדז2008טריאתלון הוד השרון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
929רוןמורהז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
930עוזייעריז 1949ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
931בןכוכביז1982ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
932גלעדאילוןז1968אילון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
933נפתלידהןז 1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
934שיפרגמניקובז1974הטוב בהיסטוריה CR710 ק"מ ריצה תחרותית
935איציקלביאז1953ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
936שנייודוביןנ2004רודראנר5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
937עמיתסרולביץז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
938ליהאופקנ2004ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
939רונישירינ1996מרת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
940דניאלבלנקז1966ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
941מיכלכהןנ1976Run +10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
942נעםדאולז1982ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
943תומרהיימןז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
944דוידלוקוףז1975עצמאי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
945יובלאקסלרודז1998ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
946עידואקסלרודז2000ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
947צחילנדאז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי העיר וחיילים בחובה
948אוריזקז1988The Zak Brothers10 ק"מ ריצה תחרותית
949שלומיזקז1994The Zak Brothers10 ק"מ ריצה תחרותית
950עידוזקז1980The Zak Brothers10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
951פולאלושז1977בגוף בריא10 ק"מ ריצה תחרותית
952קוריןאלושנ1978בגוף בריא עם מירי פורסט10 ק"מ ריצה תחרותית
953GalRozenfeldז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
954AmirRonז1976Drun running &fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
955אביכהןז1977Elvis10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
956ירוןטלז 1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
957יניבסולקסז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
958אלוןניצןז1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
959איילתהילמןנ1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
printer