Christmas Run 2019 - ריל טיימינג

Christmas Run 2019


בחר מקצה להרשמה

המקצים באירוע
שם המקצהמרחקהרשמה מוקדמתסגירת הרשמההרשמה מאוחרתסגירת הרשמה
10 ק"מ ריצה תחרותית1095 ₪01/12/2019 10:00110 ₪15/12/2019 10:00
5 ק"מ ריצה תחרותית580 ₪01/12/2019 10:0095 ₪15/12/2019 10:00
2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה260 ₪01/12/2019 10:0075 ₪15/12/2019 10:00
2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה שנייה260 ₪01/12/2019 10:0075 ₪15/12/2019 10:00
printer