פרסים כספיים

Christmas Run 2019: פרסים כספיים

לפניכם פירוט הפרסים הכספיים במרוץ קריסמס 2019


פירוט הפרסים הכספיים במרוץ קריסמס 2019

מקצה 10 ק"מ

מקום כללי  גברים נשים
1

2000 ש"ח

2000 ש"ח
2

1000 ש"ח

1000 ש"ח
3

500 ש"ח

500 ש"ח

 

printer