טבלת עלויות ומועדי הרשמה

מרוץ קרית אתא ה- 1: טבלת עלויות ומועדי הרשמה

לפניכם טבלת העלויות ומועדי ההרשמה במרוץ קרית אתא ה- 1


טבלת העלויות ומועדי ההרשמה במרוץ קרית אתא ה- 1
 

 

 נרשם

 

 רישום אינטרנטי מוקדם

 עד ה- 23.9.2019 שעה 10:00 בבוקר 

רישום אינטרנטי מאוחר

 עד ה- 24.9.2019 שעה 09:00 בבוקר 

 

 10 ק"מ ריצה תחרותית - עלות לנרשם

 

 65 ש"ח  80 ש"ח

 

 5 ק"מ ריצה תחרותית - עלות לנרשם

 

 65 ש"ח  80 ש"ח

 2 ק" עממי

 

 חינם  חינם


 * תנאי הכרחי להשתתפות הוא הופעת שמך ברשימת המשתתפים. 

printer