מרוץ קרית אתא ה- 1 - ריל טיימינג

מרוץ קרית אתא ה- 1


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1יהודהלויז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2סוליידידיהנ1960פור פיטנס5 ק"מ ריצה תחרותית
3אליחיבן עזראז1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
4שלומישמילוביץז19794Fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
5דודלויןז2002fitness410 ק"מ ריצה תחרותית
6דיאנהגרינברגנ1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
7אלןאלפסיז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
8והביזיקיז1954רצי הכרמל10 ק"מ ריצה תחרותית
9ראידחגאזיז1977רצי עכו5 ק"מ ריצה תחרותית
10יניבכהןז1976progRUN10 ק"מ ריצה תחרותית
11אליהפינסוןנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
12רונןיניבז1967זר לא יבין5 ק"מ ריצה תחרותית
13רפיכהןז1976Be -together10 ק"מ ריצה תחרותית
14דודימורנוז1969B-together10 ק"מ ריצה תחרותית
15מיכלמורנונ1973B-together10 ק"מ ריצה תחרותית
16מימי מריםלקסנ1964b-together10 ק"מ ריצה תחרותית
17עמיתצדקהז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
18איתמרלויז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
19קוביקמחיז1962הקנטרי10 ק"מ ריצה תחרותית
20רונןסופרז1978progrun5 ק"מ ריצה תחרותית
21אביקאופמןז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
22דניגורביץז1973ללא10 ק"מ ריצה תחרותית
23ילנהגורביץנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
24ולריגרינשפוןז1948רצים עד 12010 ק"מ ריצה תחרותית
25אולגגומןז1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
26יוסיצלקהז1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
27SoherKhaledנ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
28GhadaGhanamנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
29שלומיתאביטל מיארהנ1982קאנטרי10 ק"מ ריצה תחרותית
30סיוןאלינ 1981מועדון קאנטרי קרית אתא10 ק"מ ריצה תחרותית
31איציקחלפיז1983קאנטרי קרית אתא10 ק"מ ריצה תחרותית
32ליעדיוסףז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
33שלמהפינטוז1969אוניברסיטת חיפה10 ק"מ ריצה תחרותית
34שושנהשחרנ1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
35שרוןכוריז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
36אמירפרץז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37אלעדוקניןז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
38רונןכלפוןז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
39סתיובן ישינ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
40צורבן ישיז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
41חן-שרה-עמליהברנ1992Goldman5 ק"מ ריצה תחרותית
42ליהיאפרגמניקובנ2004רקיט בנקיזר5 ק"מ ריצה תחרותית
43רוםפרגמניקובז2006רקיט בנקיזר5 ק"מ ריצה תחרותית
44יואבויסמרקז1960רקיט בנקיזר10 ק"מ ריצה תחרותית
45חגיתחזןנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
46שיפרגמניקובז1974רקיט בנקיזר10 ק"מ ריצה תחרותית
47יקיאוזןז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
48אפיאביבז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
49מאוראיתןז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
50מיטלרוזנפלדנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
51עיליאזולאיז2008קאנטרי קרית אתא5 ק"מ ריצה תחרותית
52ערןאזולאיז1979קאנטרי קרית אתא10 ק"מ ריצה תחרותית
53שמעוןנחמניז1975אין5 ק"מ ריצה תחרותית
54נמרודלוסטרז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
55אריאלברזיליז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
56נמרודלוטםז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
57יקישרוןז1982המדבשים5 ק"מ ריצה תחרותית
58יותםסלומוןז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
59סטאסטיסמנצקיז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer