מרוץ הרצליה 2020 ע"ש יוסי אבני- המרוץ המהיר - ריל טיימינג

מרוץ הרצליה 2020 ע"ש יוסי אבני- המרוץ המהיר


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1סוזינבותנ1958ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2טליההדרנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
3עידןלבז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
4אילןשחרז1968pilatesran10 ק"מ ריצה תחרותית
5רןתל-נירז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
6ארנוןאביבז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
7עלמהאביבנ2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
8שיריאביבנ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
9עידובראלז2010בראל5 ק"מ ריצה תחרותית
10אסיבראלז1971בראל5 ק"מ ריצה תחרותית
11ג'ניגוזלינ1982פרטי5 ק"מ ריצה תחרותית
12אסףגוזליז1971פרטי5 ק"מ ריצה תחרותית
13אמנוןחרפקז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
14רועיגסנרז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
15עודדאידלמןז1986Crosbie Crew10 ק"מ ריצה תחרותית
16מורןרייספלדז2009Roadrunner2 ק"מ ריצה תחרותית
17אלוןרייספלדז2007Roadrunner2 ק"מ ריצה תחרותית
18אלירןהרושז1984move!10 ק"מ ריצה תחרותית
19אלמוגפלדז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
20אורןאיטיןז1983רצים בפסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
21מיריכהןנ1968רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
22שירליוולובלסקי ז'אןנ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
23אסףאושריז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
24גיתיתביכלרנ1993Eprc10 ק"מ ריצה תחרותית
25ליאתדהןנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
26ערןגרשוןז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
27קוביאלמליחז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
28עדנהאלטר דמבונ1966רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
29דןגנורז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
30קמילהסנדברגנ1993רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
31עידומנדלסוןז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
32גיאמנדלסוןז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
33שליגלזרנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
34חייםברגרז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
35חגיעזאניז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
36טוםבסהז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37יואבשטייןז1978קבוצת הריצה של צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
38עזראקוקולייבז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
39גיטהברנ1964רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
40פריאלסוקובסקינ1968תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
41ירדןכהןנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
42nadavdavidז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
43אופירחן טובנ2013ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
44אביבחן טובז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
45אילאילנדבנ1981ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
46גולןחן טובז1973ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
47מיכלמאירי בר לבנ1969רצי המושבות ( בנימינה)10 ק"מ ריצה תחרותית
48איציקזילברשטייןז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
49גיאדולבז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
50ברקשורץז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
51גיל בנימיןרגבז1988איילות אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
52מקסיםנובקז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
53עמריסגלז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
54עידושטיינברגז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
55יונתןרבינוביץז 1976רצים מרוצים10 ק"מ ריצה תחרותית
56מעיןסמוגורהנ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
57נירסמוגורהז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
58מירינוהנ1963רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
59nimrodbesmanז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
60ענתקוצב סקרנ1955רצי המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
61מיכלאורון עזאנינ1975רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
62מזלשטרנברגנ1965רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
63טלדבירז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
64אדםחלפוןז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
65מוטילויז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
66רונןסופרז1978ProgRUN10 ק"מ ריצה תחרותית
67רמיאברמוביץז1959מזרח תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
68עדישלמהז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
69עדישלמהנ1984רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
70רועיאופירז2003Run4fun10 ק"מ ריצה תחרותית
71דורוןאופירז1968Run4fun5 ק"מ ריצה תחרותית
72עמיתאופירז2009Run4fun5 ק"מ ריצה תחרותית
73עידורוזנברגז1979Easy speed10 ק"מ ריצה תחרותית
74AmitaiGershonowitzז2007ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
75LiriVicerabinנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
76KobiHofiז1985רצי פסגות אפק10 ק"מ ריצה תחרותית
77פלורינהטאובנ 1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
78עדיבן משהנ1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
79צביהגרוברנ1972א.ג נגררים10 ק"מ ריצה תחרותית
80טלהופטמןז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
81עמריגולדשטייןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
82טוםקדישזון ינאיז1991Easy Speed - איזי ספיד10 ק"מ ריצה תחרותית
83נדבעובדז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
84גולןמימראןז1984דן-ג'ה רצים עם חיוך5 ק"מ ריצה תחרותית
85רועינוסבאוםז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
86ישיבורובויז1973רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
87עופרהמינסנ1956לא10 ק"מ ריצה תחרותית
88אוריקורןז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
89ArikRadoז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
90שמריתטל גורטלרנ1981progRUN10 ק"מ ריצה תחרותית
91עדיגוטנ1996Move!10 ק"מ ריצה תחרותית
printer