מרוץ אור יהודה 2020 - ריל טיימינג

מרוץ אור יהודה 2020


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1שנירליבקינדז1981LIRUN TEAM10 ק"מ ריצה תחרותית
2אלינורדניאלנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
3בועזבר יהודהז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
4רנהפרויצהייםז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
5תומרשלוז1981הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
6יבגנינטייבז1993RUNGATE5 ק"מ ריצה תחרותית
7ירדנהמימוןנ1972רצי 100 מני10 ק"מ ריצה תחרותית
8אולגגומןז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
9אביבשוסטרנ1983Shustars10 ק"מ ריצה תחרותית
10חיהבלקנ1961הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
11גיאמניז1977תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
12ליאוראריאליז1976HBG International10 ק"מ ריצה תחרותית
13אלוןפרנסז1976HBG International10 ק"מ ריצה תחרותית
14איציקכהןז1976הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
15יונתןפוטרמןז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
16דרורצורז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
17חגימלצרז1969הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
18תיימורעובידז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
19אלירןשמעיהז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
20חנהכהןנ1958ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
21אפריםחלפוןז1957ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
22שוקימלאכיז1962ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
23רחלאהרוןנ1967ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
24יורםפרץז1964ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
25אברהםיחזקלז1990ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
26אמיר יודקין אזרז1975ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
27לילךויזגןנ1969ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
28יעקבאבינועםז1975ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
29גיליברקוביץנ1970ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
30לינטפרץנ1966ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
31רונןאהרוניז1974ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
32קסניהמישיןנ1994ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
33מיכאלמילמןז1985ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
34דודבן חייםז1970ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
35רועימינסז1982ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
36דודקצבורגז1987ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
37יפתחסריז1960ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
38דודסרורז1956ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
39דודלוגסיז1962ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
40יניבהרריז1973ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
41איילמורדז1969ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
42עידוברזיליז1976ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
43רזליבמןז1979ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
44יגאלמגדסיז1960ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
45אסרףביראניז1983ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
46אוריפרידמןז1984ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
47יגאלברוןז1969ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
48טימורלויז1970ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
49מיכאלאוריצקיז1979ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
50מרדכיבאקיז1977ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
51דודשמשז1963ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
52שושיסקורינ1971ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
53אורטללוזוןנ1985ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
54פלסרודיז1977ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
55אריהברכרז1958ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
56איילדורוןז1964ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
57דורוןאריהז1957ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
58גדימליחיז1964ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
59ודיםגולדמןז1974ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
60יובלקנימחז1964ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
61מורישראלז1979ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
62צחי עמירהז1982ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
63אלכסחרפנוביץז1970ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
64יהודהממןז1980ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
65עמירהמורנ1986ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
66רותהלוינ1984ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
67גולןקיטאיז1975ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
68ציפיצוויגנ1952ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
69שלום שירוזןז1973ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
70ניסיםסמדרז1964ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
71שגיאפרידמןז1976ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
72דודדדושז1961ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
73עידושומרז1974הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
74שמואלפזז1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
75ליאתבטיטונ1977Xtrim10 ק"מ ריצה תחרותית
76איתןבליימןז1956רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
77אורליאלמגור לוטןנ1978רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
78אסףבן דודז1987רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
79אריההיילפריןז1988רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
80איתמרלויז1976רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
81דניאל (דסיה)אסמרהז1971רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
82ראג'בסעדז1993רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
83דודצביאלז1979רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
84נדבברקתז1984רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
85ז'נהישראלובנ1973רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
86אסי אשראבוחצירהז1977רצי הכנסת5 ק"מ ריצה תחרותית
87דניאלאברבוךז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
88עובדכהןז1960מרת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
89פנינהצדיקריונ1974רןrun10 ק"מ ריצה תחרותית
90דודמשהז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
91דרורסעידז1996הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
92גילצביקז1979igi's running club5 ק"מ ריצה תחרותית
93אמיררוסוז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
94טלבן ארינ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
95יהליבן ישיז2009מאה מני5 ק"מ ריצה תחרותית
96רוןבן ישיז1972מאה מני5 ק"מ ריצה תחרותית
97רןפריינטיז1985רצי אל על5 ק"מ ריצה תחרותית
98מעוזרבינאז1985רצי אל על5 ק"מ ריצה תחרותית
99אילנהסלבולנ1967רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
100גלינהסנגושצנקונ1972רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
101ערןפקטרז1979רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
102איציקיונסז1972רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
103קרןלנגינ1974רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
104ניסןדאיז1962רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
105אביאפלז1954איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
106יותםפולישוקז1998הרוח השנייה5 ק"מ ריצה תחרותית
107רוניסטולרז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
108אורטלגד אפראימובנ1989פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
109טוניפוחקינ1986מכבי תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
110אסףגולדברגז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
111דודשפיצרז1976הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
112יהונתןדרפלרז1981כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
113יהודהגראוסז1980כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
114אליכהןז1980כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
115יוסינחז1955כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
116גליתגינזבורגנ1976כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
117משהעזראז1966כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
118שקדחבאניז1977כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
119טליגודוביץנ1986כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
120דרורמנורז 1986D.run Running&Fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
121OrlyLevanonנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
122ציפילוינ1984פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
123שירכהןנ2002פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
124רוזיכהןנ1977פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
125איתיריינגולדז1992מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
126דורוןשמירז1982מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
127יניבמור ז1983מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
128נטעכסלונ1992מרה5 ק"מ ריצה תחרותית
129גילאלקוביז1976מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
130טלחזןז1987מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
131אדירלויז1989מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
132איסישלומוףז1971מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
133בנימיןוקניןז1987מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
134טלאלעדנ1994מרה5 ק"מ ריצה תחרותית
135יניבקריספלז1980מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
136רןיונסז1975מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
137גדירפלאחנ1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
138גילשגיאז1968EASY SPEED5 ק"מ ריצה תחרותית
139יותםמור מילמןז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
140ליאורההלרז1982פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
141זיוחיימוביץז1989פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
142ויקיאבישרז1978פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
143יעלגרוסנ1977תל אביב 1005 ק"מ ריצה תחרותית
144טלהורוביץנ1986הכל אפשרי10 ק"מ ריצה תחרותית
145איתילנדהז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
146אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
147אדםעופרז2004Roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
148פארברגרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
149אלכסנדרה שרוןבנינ1982SHEBARUN5 ק"מ ריצה תחרותית
150מיקיהרשטיק שריקיז1983פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
151חזיכהןז1975פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
152אילאורןז1986הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
153קטיהשפילמןנ1982בזק ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
154דפנהאזולאינ1975בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
155שלימלכהנ1985בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
156גיאהדסז1972בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
157ליאורגולדיןז1968בזק ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
158מרדכיכהןז1970בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
159נירנרציזז1970בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
160אביחנינהז1965בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
161ישראלגולדברגז1985-EPRC-10 ק"מ ריצה תחרותית
162דפנהשדהנ1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
163אביבוסילקובסקינ1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
164משהצורז1996Izra-Elite10 ק"מ ריצה תחרותית
165גיאהמאיריז1976רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
166אבנרכוכבינ1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
167שידניאלז1983רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
168רמינחוםז1970סמטה כנרת10 ק"מ ריצה תחרותית
169מונעםתאבתז1974הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
170סמאחתאבתנ1980הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
171ערןשלוז1970הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
172הדראופירנ1997הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
173אסףבר יעקבז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
174ליאוראלמוגז1981XtriM10 ק"מ ריצה תחרותית
175גידישוורצמןז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
176רוניטאוז1974M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
177ארזסלוניםז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
178יפתחשובלז1973רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
179עדישובלנ1983רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
180ניררחמינובז1984רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
181רונןברז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
182ולדימירגולדמןז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
183לירוןגלנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
184עידןברגלז1986m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
185אורליןז1986רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
186קרןקוסנטנטינינ1986מכבי תל-אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
187רועיהר-יפהז1977פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
188לילישלומינ1961GRC5 ק"מ ריצה תחרותית
189אופיראטינגרז1981ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
190חנהמנשרובנ1972ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
191אחמדאבו ראסז1980ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
192שניאלקבץנ1986ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
193אסףרדיעז1974ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
194משהשם טובז1956ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
195עומרצורז1978ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
196איילזמירז1982ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
197ערןשביטז1961ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
198ליטללוינ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
199RoyMisholi Barakז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
200חנימורנ1996EPRC5 ק"מ ריצה תחרותית
201ענבלבינשטוקנ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
202KobiHofiז1985רצי פסגות אפק10 ק"מ ריצה תחרותית
203ענתשטרנברגנ1973crosbie crew10 ק"מ ריצה תחרותית
204שי-ליונדאלהנ1977M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
205שחףמרוםז1985M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
206עידןוענונוז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
207פלורינהטאובנ 1984רצים בפסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
208אבישיקפלןז1988EPRC10 ק"מ ריצה תחרותית
209אופירבן נעיםז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
210גיאאלמוגז1971Anatomic10 ק"מ ריצה תחרותית
211יהודהדבושז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
212רועיסגן כהןז1975תל-אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
213שליאלישנ1970רצי הקרן5 ק"מ ריצה תחרותית
214אסףגרינגרדז1979תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
215אליאורבשאריז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
216שירליוולובלסקי זאןנ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
217תותחןנ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
218אבייופהז1982tlv10010 ק"מ ריצה תחרותית
219אמירקינןז1970לרוץ לחבר'ה10 ק"מ ריצה תחרותית
220רוחמהבקנ1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
221אורןדייןז1977הכל בראש5 ק"מ ריצה תחרותית
222ג'ןהסנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
223איציקמזרחיז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
224איגורוויסרז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
225ענתפלגנ1977הבינלאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
226סיוןגורז1965הבינלאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
227רויטלמיכאלינ1972הבינלאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
228חןבר נתןז1965הבינלאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
229ליאת בן חייםנ1963הבינלאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
230יוסייוחאיז1964הבינלאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
231מתןנוריז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
232אלעדיזרעאליז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
233VladimirLombergז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
234ישיבורובויז1973רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
235נעםאלמוגז1967הקרן למצוינות אולימפית בישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
236לירוןלויןנ1977D.run Running&Fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
237עמיררוןז1976Drun running&fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
238אמירטלז1976D.running&Fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
239דןטוב-אלז1971D.run running&fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
240צחיכהןז 1977מכבי תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
241סלישיריז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
242אלייקרז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
243שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
244אילברוביןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer