מרוץ אליצור השומרון ע"ש גלעד זר 2020 - ריל טיימינג

מרוץ אליצור השומרון ע"ש גלעד זר 2020


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
2מעוזמזרחיז2006"ישיבת בנ""ע השומרון"5 ק"מ ריצה תחרותית
3אראל שרעביז2003"ישיבת בנ""ע השומרון"10 ק"מ ריצה תחרותית
4יניבקלוגהפטז2003"ישיבת בנ""ע השומרון"5 ק"מ ריצה תחרותית
5עדינחוםז2003"ישיבת בנ""ע השומרון"5 ק"מ ריצה תחרותית
6זיו נחוםז2005"ישיבת בנ""ע השומרון"5 ק"מ ריצה תחרותית
7ראובןלנדאוז2006"ישיבת בנ""ע השומרון"5 ק"מ ריצה תחרותית
8מאורדויטשז2003"ישיבת בנ""ע השומרון"5 ק"מ ריצה תחרותית
9ליאורכהןז2003"ישיבת בנ""ע השומרון"10 ק"מ ריצה תחרותית
10ישי שוורץז2003"ישיבת בנ""ע השומרון"10 ק"מ ריצה תחרותית
11אסףכהןז1965"ישיבת בנ""ע השומרון"5 ק"מ ריצה תחרותית
12גיארביבז1980"ישיבת בנ""ע השומרון"10 ק"מ ריצה תחרותית
13אמירמזרחיז1985"ישיבת בנ""ע השומרון"10 ק"מ ריצה תחרותית
14זיו הרנויז1987"ישיבת בנ""ע השומרון"10 ק"מ ריצה תחרותית
15כפירבן יצחקז2008רצים למען גלעד5 ק"מ ריצה תחרותית
16נריהנבוז1982קבוצת מתנת חיים10 ק"מ ריצה תחרותית
17רחליליבמןנ1974קבוצת מתנת חיים10 ק"מ ריצה תחרותית
18יוסימרגליתז1976קבוצת מתנת חיים10 ק"מ ריצה תחרותית
19ידידיה רוןאגלטלז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
20יעקבפירוןז1949רצי קדומים10 ק"מ ריצה תחרותית
21אילכהןז2012ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
22אוריכהןז2011ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
23יהוידעכהןז1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
24יהודהרסטז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
25יוסףטובולסקיז2007ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
26עידואפריוןז2011רצי אפריון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
27צרויהאפריוןנ2007רצי אפריון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
28כנהאפריוןנ2005רצי אפריון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
29יעקבאפריוןז1983רצי אפריון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
30ענראפריוןז1978רצי אפריון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
31הדראופנהימרנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
32יסכהאורבךנ1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
33יהודהכהןז2008רצי הר ברכה10 ק"מ ריצה תחרותית
34חגיכהןז1987רצי הר ברכה10 ק"מ ריצה תחרותית
35אפריםבן שחרז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
36ישעיהובן פינחסז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
37יאיראיצקוביץז1985time out5 ק"מ ריצה תחרותית
38עוזאלותיקז1982קדומים רצים ונהנים10 ק"מ ריצה תחרותית
39משהחג'ביז1951עמק האושר10 ק"מ ריצה תחרותית
40יוסףנמירז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
41אוריתזרנ2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
42אחינעםשלונ2011שלו האלופים5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
43טלסגלנ2011כוננות חוות יאיר5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
44נירסגלז 2011כוננות חוות יאיר5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
45רותםסגלנ2007כוננות חוות יאיר5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
46עידולסרז2007כוננות חוות יאיר5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
47יצחקלסרז1978כוננות חוות יאיר5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
48הראלברוטז2011כוננות חוות יאיר5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
49עודדברוטז1984כוננות חוות יאיר5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
50הראלסויסאז1982קבוצת מתנת חיים5 ק"מ ריצה תחרותית
51ישראלטבסקיז1973קבוצת מתנת חיים5 ק"מ ריצה תחרותית
52נחשוןקורלקז1982קבוצת מתנת חיים10 ק"מ ריצה תחרותית
53דודי ראוכברגרז1972קבוצת מתנת חיים10 ק"מ ריצה תחרותית
54אוריה כהןז1988קבוצת מתנת חיים10 ק"מ ריצה תחרותית
55עידן מרילוסז1977קבוצת מתנת חיים10 ק"מ ריצה תחרותית
56רותגאוטהנ1977קבוצת מתנת חיים10 ק"מ ריצה תחרותית
57מנחם בקושז1988קבוצת מתנת חיים10 ק"מ ריצה תחרותית
58אבישי פיטוסיז1981קבוצת מתנת חיים10 ק"מ ריצה תחרותית
59אברהם שפיראז1982קבוצת מתנת חיים10 ק"מ ריצה תחרותית
60אבישלוםג'אןז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
61יעל שרהכהנאנ2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
62יונתןכהנאז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
63אבשלוםכהנאז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
64מעיןפסחנ1997רצי הר ברכה5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
65יאירפסחז2007רצי הר ברכה5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
66זוהרפסחז1964רצי הר ברכה5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
67אורלילבנוןנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
68איתןפרידמןז2008ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
69עודדפרידמןז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
70מיכאלשלמוןז1974פדואל5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
71בת ציוןזרנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
72איתיזרז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
73יהודהשלטרז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
74איתנהשלטרנ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
75דינהשטיינגרץנ1965סטתיסתיקה5 ק"מ ריצה תחרותית
76אלכסנדרקשביןז1956הסוללים ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
printer