מכתיבי קצב (פייסרים)

מרוץ הבית ה- 5 ע"ש עומר מנוס: מכתיבי קצב (פייסרים)

לפניכם מכתיבי הקצב (פייסרים) במרוץ הבית ה- 5 בפארק הירקון


מכתיבי הקצב (פייסרים) במרוץ הבית ה- 5 בפארק הירקון לזכרו של עומר מנוס

כל הפייסרים יהיו עם חולצה עליהם וזמן המטרה לזמנים הבאים:

 

 

 

  

printer