מרוץ הבית ה- 5 ע"ש עומר מנוס - ריל טיימינג

מרוץ הבית ה- 5 ע"ש עומר מנוס


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1דןיגודיןז1981תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
2שניגולדנ1982תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
3רוניתאלטוןנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
4הלנהברקוביץנ1990בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
5חנהמנשרובנ1972ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
6אחמדאבו ראסז1980ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
7שניאלקבץנ1986ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
8צפרירגרינהוטז1976ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
9אסףרדיעז1974ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
10משהשם טובז1956ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
11בנירוןז1954ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
12שייוסףז1979ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
13גדעוןטופורובז1976ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
14אילןסבגז1964ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
15רועיקצירז1980רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
16אילןחדוותז1971רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
17דנהברנ1981רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
18אשרבר-טלז1954רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
19ורדחסקלנ1972רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
20היליזיונ1978Tel Aviv10 ק"מ ריצה תחרותית
21נעמהכהןנ1986GRC10 ק"מ ריצה תחרותית
22יהודהדבושז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
23ישראלי גיאז1962רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
24ויצמןשיז1975רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
25שחרגיאז1976רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
26אברהם חלקמיכלנ1974רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
27כהנאאסףז1972רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
28מושייבארסןז1983רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
29אנוקובעמירז1955רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
30חמואליעדז1977רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
31נגוסהמולוז1978רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
32אוסקרשלוםז1951רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
33אברהמיורדנ1972רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
34מלניצקיבניז1958רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
35יאירפרישרז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
36משהוויסרוזז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37JesseRosenfeldז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
38אריהבנדלז1957רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
39אהדליפובצקי-אדלרז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
40ישיבורובןיז1973רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
41יואבפרידמןז1973תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
42אריאלאוסטרייכרז1984תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
43עוזאלותיקז1982קדומים רצים ונהנים10 ק"מ ריצה תחרותית
44אריאלצלקוביץז1983RunningSchool10 ק"מ ריצה תחרותית
45שירליוולובלסקי זאןנ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
46מרדכיכהןז1951מרת״א10 ק"מ ריצה תחרותית
47גיאשניז1997רצים עם אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
48עדיגוטנ1996move!10 ק"מ ריצה תחרותית
49OdedEidelmanז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
50מייקלויז1956ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
51מיכלגונדרמןנ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
52LaviAppelז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
53סהרשאוליז1984ללא מועדון2,000 מטר תחרותי- 5 הקפות באיצטדיון
54גלגוטליבז 1975רצים עם אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
55איתןשמידטז1955רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
56ayeletKatzנ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
57ShlomoKatzז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
printer