מרוץ חן ישראל - תקוע ה- 1 - ריל טיימינג

מרוץ חן ישראל - תקוע ה- 1


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1עבריהפרלסוןנ2010ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
2חנינאפרלסוןז2008ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
3נחםרוזנברגז1976רצים עם אודי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
4רותידורוןנ1972Run for your soul10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
5שלוההאבשרנ 2002אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
6יעקבהללז1956מבשרת ציון10 ק"מ ריצה תחרותית
7טלשטינמץז1990רוצי שמוליק10 ק"מ ריצה תחרותית
8מירוןסלעז2012ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
9אברהםתומרז1984ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
10אוריתומרז2011ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
11הללתומרנ2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
12אולהסורוקהנ1986leikin team10 ק"מ ריצה תחרותית
13איציקישראלז 1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
14דינהגולןנ1960ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
15דניאלשנשינסקיז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
16ניבהזינגרנ 2006אין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
17רננהיפרחנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
18חננאלרוזנברגז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
19יחיאלרמרז1997פליקס הובלות10 ק"מ ריצה תחרותית
20ישיגרץז 2003אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
21חוהאזולאינ1972רוחי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
22הודסלעז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
23אסתר אמונהסלענ1983ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
24נאוהשרמןנ1972Run4fun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
25שמחהוכטלז1965רצי אפרת10 ק"מ ריצה תחרותית
26אלכסג'וסףז2002אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
27רןהוברז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
28רחלרוזנבלונ1986runwyoursole10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
29ליאורסטרסברגז2009אתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
30אוריהאינדיקנ2007מתחילים לרוץ2 ק"מ ריצה תחרותית
31גלעדרייז2006אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
32דניאלהאבשרז2008אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
33מעיןהאבשרנ2006אתלטים של ג'יי10 ק"מ ריצה תחרותית
34דודסטולפרז1986ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
35אנטוניוולרז1961הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
36AtaraAbrahamנ2003אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
37מאירסיגלבאוםז1982ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
38יעלהלברשטטנ2003אתלטים של ג'י10 ק"מ ריצה תחרותית
39הדרקמילרז2006אתלטים של ג'י10 ק"מ ריצה תחרותית
40דניאלגולדמןז1969אתלטים של גיי10 ק"מ ריצה תחרותית
41עמיאלספיקרז2009ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
42אביתרויסמןז1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
43אביגילרוזןנ2005אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
44ניצןברודרנ2007אתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
45אמיתיברודרז2007אתלטים של ג׳יי10 ק"מ ריצה תחרותית
46פורתזגוריז2012ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
47חןזגוריז2008ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
48עתרזגוריז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
49שמוליקפליקסז1980פליקס הובלות10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
50יהודה אריהפולקז1986ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
51אמונהגלבוענ2001ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
52שריאלקפלןז1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
53יהודהרסטז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
54מאירממןז1980ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
55נירפרץז1982ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
56עדיבן ארינ1965רצי עוטף עזה10 ק"מ ריצה תחרותית
57יונייפרחז1984ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
58גלעדיפרחז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
59ארבליפרחנ2011ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
60אלעזרגולדמןז1996ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
61יוסףסידיז1956מכון וינגייט5 ק"מ ריצה תחרותית
62נעמהטלנ2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
63יונתןטלז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
64אבישיטלז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
65דיוידטלז1970ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
66יניבמימוןז1970פרטי10 ק"מ ריצה תחרותית
67גפןנהוןנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
68יגלנהוןז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
69נוהגיספאןז2007ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
70טלגיספאןנ2007ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
71אוריגיספאןז2009ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
72איתיאלגיספאןז1977ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
73אושרתגיספאןנ1980ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
74נחוםבלוךז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
75דודבלוךז1982הרצים מבלוך10 ק"מ ריצה תחרותית
76נתנאלשטראוסז1983רצי אודי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
77שמואלאקרמןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
78חנהגמליאלנ1955ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
79איילוילנסקיז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
80משהוילנסקיז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
81גדליהגולדשטייןז1957ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
82ישיזינגרז 1979תקוע-רצים בקצב אחר5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
83עמיחיסווילז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
84משהסווילז1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
85דורוןסווילז2004שבט דורות2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
86שילהבלוךז2004רצי חן10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
87גדעוןבלוךז1974רצי חן10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
88דבקסלמןנ1984ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
89נחמהקסלמןנ1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
90ענבלקורןנ1983רוחי10 ק"מ ריצה תחרותית
91חנמאלאונגרז1986תקוע5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
92ציוןויטז2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
93אביהוולפישנ1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
94יהודהוולפישז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
95מיכהבלוךז1951ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
96אורימלטז1991ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
97כרמי מישרמלטנ2003ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
98אמציהבלוךז1986רצי שוק מחנה יהודה10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
99אסתיפולדנ2009בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
100עדיבלוךנ1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
101אהרןשרבףז1989רצי אודי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
102עוזמרוםז2009ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
103משהמרוםז1983ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
104אבינועםפרידמןז2009ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
105רננהפרידמןנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
106טנאאלבגלינ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
107תומראלבגליז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
108יואבמימוןז2005ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
109עמנואלוואקניןז2011ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
110נעמיוואקניןנ2006ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
111רפאלוואקניןז2009ללא מועדון2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
112אביגילסטיימןנ1991ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
113אביהגולדמןנ2009אתלטיים של גיי5 ק"מ ריצה תחרותית
114יואלשרתז1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
115צוריתרוזנברגנ2006הרוזנברגים5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
116נשמתרוזנברגנ2004הרוזנברגים5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
117יוחאירוזנברגז1974רצים עם אודי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
118רעותרוזנברגנ1975רוחי רוזנבלו10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
119אלישבעזינגרנ1990קבוצת הריצה של רוחי רוזנבלו2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
120יגלצמחז2007משפחת צמח2 ק"מ ריצה תחרותית
121יוחאיצמחז2010משפחת צמח2 ק"מ ריצה תחרותית
122דודשאולובז1986רצי אודי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
123אמירהרצוגז1986ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
124יהונתןשגבז1973רצי אודי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
125שרהמאירנ1979תקוע-רצים בקצה אחר10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
126אלעדמאירז1980תקוע-רצים בקצה אחר10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
127אודימלרז1976תקוע רצים בקצב אחר10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
128שרהבר-יוסףנ2006תקוע10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
129יהונתןבר-יוסףז1978תקוע10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
130יובלמינסז1983רצי אודי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
printer