מרוץ הגולן ה- 1 - ריל טיימינג

מרוץ הגולן ה- 1


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1עידואברהםז2000ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2תיפיאברהםז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
3אסיהעוזנ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
4יאירהמרשלגז1977מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
5דרורברוידאז1974מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
6גלעדירחיז2007ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
7ראונקעטילהנ1993שחריות באגם10 ק"מ ריצה תחרותית
8אדםספדיז1984ללא מועדון1.5 ק"מ עממי
9מג'דספדיז1984ללא מועדון1.5 ק"מ עממי
10פיחאאבו סאלחנ1988ללא מועדון1.5 ק"מ עממי
11תמירברז2011רןrun5 ק"מ ריצה תחרותית
12רןברז1978רןrun10 ק"מ ריצה תחרותית
13ואילאבו סאלחז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
14khaledshofaniז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
15זיאדחרבז1966עמותת רצי בית גאן10 ק"מ ריצה תחרותית
16WaylShaerז1989majdal shams10 ק"מ ריצה תחרותית
17יזןאבו זיידז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
18ג'מילאבו זיידז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
19פנינהצדיקריונ1974רןrun5 ק"מ ריצה תחרותית
20טטיאנהצ'רטןנ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
21ולדימירצ'רטןז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
22סעודחריסז1972רצים לאופק5 ק"מ ריצה תחרותית
23HamziSaedז1999רןrun5 ק"מ ריצה תחרותית
24רכאדפלאחז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
25מוחסנהחאטרנ1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
26מילאןאבראהיםז1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
27ליאורלדררז1976מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
28עדנןאסעדז1982רצי בית ג'אן10 ק"מ ריצה תחרותית
29סלאםעאמרז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
30עידוהרניק בר שבתאיז1980רצי דרור10 ק"מ ריצה תחרותית
31רוזיןבריקנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
32ענאןקטישז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
33yassirkhateebז1961רצי בית גאן10 ק"מ ריצה תחרותית
34פאדיעראידהז1980רןrun10 ק"מ ריצה תחרותית
35מרואןחאגז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
36ענתמולא חאגנ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37ניבאלספדינ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
38קארלהאבו זיידנ2016ללא מועדון1.5 ק"מ עממי
39באסלאבו זיידז1983ללא מועדון1.5 ק"מ עממי
40בילאלעוידהז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
41רוזעוידאתנ1986ללא מועדון1.5 ק"מ עממי
42YumnaKhaterנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
43ג'ולאןאבו סאלחז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
44TymaaBatheeshנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
45SafwanSafadiז1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
46ג'מילסבאגז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
47ענאןאבראהיםז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
48עומראבראהיםז1991קראקנד10 ק"מ ריצה תחרותית
49ראידחגאזיז1977עכו10 ק"מ ריצה תחרותית
50נאשדחטארז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
51מריאןספדינ2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
52MaisShaerנ1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
53עסאםמסעודז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
54ניילעוידאתז2016ללא מועדון1.5 ק"מ עממי
55נימארעוידאתז2014ללא מועדון1.5 ק"מ עממי
56ספאאאיוב עוידאתנ1988ללא מועדון1.5 ק"מ עממי
57פיראסעוידאתז1985ללא מועדון1.5 ק"מ עממי
58ועדעבד אלולינ1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
59גמאלחמודז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
60אדהםקדמאניז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
61סלאםספדינ1989ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
62סלאםספדינ1989ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
63סעידספדיז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer