מקצים וקטגוריות

מרוץ בית שמש 2019: מקצים וקטגוריות

לפניכם המקצים והקטגוריות במרוץ בית שמש 2019


המקצים והקטגוריות במרוץ בית שמש 2019

 

לפניכם קטגוריות הגיל למקצה 10 ק"מ

* שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה)

* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים בכל קט'

* אין כפל פרסים

 גברים  נשים 
 ילדים עד 12  ילדות עד 12
 ילדים 13-19  ילדות 13-19
 בוגרים 20-39  בוגרות 20-39
 ותיקים 40-59  ותיקות 40-59

 ותיקים 60-69

 ותיקות 60-69

 ותיקים 70+

 ותיקות 70+

 

 

לפניכם קטגוריות הגיל למקצה 5 ק"מ

* שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה)

* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים בכל קט'

* אין כפל פרסים

 גברים  נשים 
 ילדים עד 7  ילדות עד 7
 ילדים 8-10  ילדות 8-10
 ילדים 11-13  ילדות 11-13
 ילדים 14-16  ילדות 14-16
 נערים 17-19  נערות 17-19
 בוגרים 20-29  בוגרות 20-29
 בוגרים 30-39  בוגרות 30-39
 ותיקים 40-49  ותיקות 40-49
 ותיקים 50-59  ותיקות 50-59
 ותיקים 60-69  ותיקות 60-69
 ותיקים 70-79  ותיקות 70-79
 ותיקים 80+  ותיקות 80+

 

למקצה 2 ק"מ אין קטגוריות מכיוון שהינו עממי וללא מדידת זמנים

printer