מרוץ 'אחריי' פסגת זאב 2019 - ריל טיימינג

מרוץ 'אחריי' פסגת זאב 2019


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1פרוספרחופיז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2אביגילפיירמןנ1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
3ראובןגאיז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
4יאיראדוריאןז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
5פידאאנפאעז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
6דוביצבוונרז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
7הדרדהןנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
8בניהאנגלז 2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
9אוריאלחנסנסוןז 2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
10אורי לבז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
11יואב קלפוסז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
12מתן שמעוןז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
13אורי כהןז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
14עילאי איתן נחמיאסז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
15אורי לבז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
16ליאב מנשהז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
17מיתן קשיז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
18אריאל קוקואשויליז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
19סתיו רפאליז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
20רועי סיניז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
21אורי גואליז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
22רותם שביטז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
23הלל וויסז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
24תבור מרמליז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
25דביר שמואליןז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
26מבשר גזבריז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
27נועם לררז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
28יונתן קריכליז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
29אורן אברהםז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
30אופיר שוורץז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
31בר ססתיאלז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
32ליאל דניסז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
33מג'די גנאיםז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
34אריאל שמואליאןז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
35רועי מעוזז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
36אמיר אומרגליאבז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
37יוסי לויז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
38אסף כלילז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
39אלון חקשוריאןז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
40תומר דארז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
41רמי קבלאןז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
42הלל אבןז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
43איתי חייםז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
44עמית ליברמןז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
45עידן שחרז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
46איתי גבאיז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
47יאיר בן ארושז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
48גל סווריז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
49אורי שוורץז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
50שקד צפתיז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
51אופיר ענביםז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
52ליעם גבריאליז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
53גפן שמעוןז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
54שי אלגרבליז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
55עוז מזרחיז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
56יעקוב סמסוןז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
57דור מעוזז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
58פיליפ סהווניז2000הפועל פסגת זאב2.5 ק"מ עממי
59יצחקברגז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
60יצחקברגז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
61מאיזאדהנ1995ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
62אודיגלז1981הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
63נבז1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
64אילהטישלרנ1973מגב איוש 5 ק"מ ריצה תחרותית
65יוסיבג'הז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
66רונלדגולדיןז1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
67יונתןוולוגדיןז1996אין10 ק"מ ריצה תחרותית
68משהעמרז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
69ספירעמרז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
70אמיתייהודהז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
71אורןרונדז1981הרצים בהר10 ק"מ ריצה תחרותית
72אביאורלובז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
73אביהתורגמןז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
74אליאבבן מוחהז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
75אליאייזנבךז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
76מיטבשרעבינ1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
77עידופרוםז1983מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
78מליגלנ1965הפסגה10 ק"מ ריצה תחרותית
79דפנהלוינ 1980מגב איוש10 ק"מ ריצה תחרותית
80מרבאפלאלונ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
81נפתליזילברז1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
82רזמשולםז2005שקף5 ק"מ ריצה תחרותית
83זכריה אביעדברנרז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
84משה דודוייסמןז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
85משה דודוייסמןז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
86יחיעםבדיחיז1989"אחריי פ""ז"10 ק"מ ריצה תחרותית
87אלעדגיסרמןז2002"אחריי פ""ז"10 ק"מ ריצה תחרותית
88מתןעבוז2003"אחריי פ""ז"10 ק"מ ריצה תחרותית
89רןדודז2003"אחריי פ""ז"10 ק"מ ריצה תחרותית
90גיאארזז2003"אחריי פ""ז"10 ק"מ ריצה תחרותית
91אמירלויז2002"אחריי פ""ז"10 ק"מ ריצה תחרותית
92נעםמזרחיז2002"אחריי פ""ז"10 ק"מ ריצה תחרותית
93אריאלהירשז1995"אחריי פ""ז"10 ק"מ ריצה תחרותית
94דניאלשישפורטישז2002"אחריי פ""ז"10 ק"מ ריצה תחרותית
95דניאלבן אורז2001"אחריי פ""ז"10 ק"מ ריצה תחרותית
96ישיזיגמןז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
97אולגהדדוןנ 1968מגב איוש10 ק"מ ריצה תחרותית
98אהרוןסטיימןז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
99אביגילסטיימןנ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
100מריםיעקבינ1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
101דודצוראלז1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
102מקדסקאסיהנ1999אחריי5 ק"מ ריצה תחרותית
103חייםפוסטרז2000ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
104תומראלבגליז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
105טנאאלבגלינ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
106ידידיה-רוןאגלטלז2001ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
107אליהזכאיםנ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
108שירהשליסלברגנ1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
109מיריהולץנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
110ולריהלרמןנ2001הגר קבוצת ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
111דורוןשמירז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
112דניאל אורז1992"יח""ס 2"5 ק"מ ריצה תחרותית
113יאירקינגז1991"יח""ס 2"5 ק"מ ריצה תחרותית
114חובבנתנאלז1985"יח""ס 2"5 ק"מ ריצה תחרותית
115שיראלאזולאינ1999"יח""ס 2"5 ק"מ ריצה תחרותית
116יואלשישפורטישז1993גדוד525 ק"מ ריצה תחרותית
117נויאסרףנ2000גדוד525 ק"מ ריצה תחרותית
118ירון פרדקובז1994גדוד525 ק"מ ריצה תחרותית
119עומר דפניז1996גדוד525 ק"מ ריצה תחרותית
120יונתןלבלז1996גדוד525 ק"מ ריצה תחרותית
121אלי פינצבסקיז1993גדוד525 ק"מ ריצה תחרותית
122שילהגולדמןז1995גדוד525 ק"מ ריצה תחרותית
123אלמוגאולרשונ1999גדוד525 ק"מ ריצה תחרותית
124שירזיסונ1998גדוד525 ק"מ ריצה תחרותית
125עדן ספירנ1998גדוד525 ק"מ ריצה תחרותית
126צוריאל דילז1990גדוד525 ק"מ ריצה תחרותית
127גבריאלגבאיז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
128אלעדאהרוןז1985ביטחון רכבת קלה5 ק"מ ריצה תחרותית
129גדי חוריז1981ביטחון רכבת קלה5 ק"מ ריצה תחרותית
130שמחהשוולטרז1987ביטחון רכבת קלה5 ק"מ ריצה תחרותית
131חייםפסחז1996ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
132ינון בודאיז1994ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
133אבי גוטשטייןז1995ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
134אלחנן ויצמןז1995ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
135אלישערודולףז1990ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
136משה בוהדנהז1986ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
137שלוםארזואןז1997ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
138יוסיפלגז1997ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
139דניאל שרגאיז1994ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
140יהונתןג'גביז1990ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
141מאוררזלןז1997ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
142אושרי פינטוז1994ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
143בראורןז1996ביטחון רכבת קלה10 ק"מ ריצה תחרותית
144עדיקייםנ1975לרוץ עם הראש5 ק"מ ריצה תחרותית
145זוהרמזרחיז1987Ultimate Brothers10 ק"מ ריצה תחרותית
146איריתסופרנ1977וקסלר10 ק"מ ריצה תחרותית
147יםפרטובינ1999אין10 ק"מ ריצה תחרותית
148אמירהרצוגז 1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
149הלןזרביבנ1989ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
150אפרתאינדורסקינ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
151דוד בנימיןלויןז 1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
152יהודיתבן סעדוןנ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
153אורןבן סעדוןז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
154ינוןברקסאז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
155ניצןיהבנ2006הודיה יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
156הודיהיהבנ1980הודיה יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
157תוםמימוניז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
158שימימוניז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
159סרחיו פומהגולדשטייןז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
160עמי פזגולדשטייןז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
161גלעדשוסהייםז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
162אלוןבלוךז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
163שירהדרורי-סאלםנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
164איתןרייזנרז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
165נתןרייזנרז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
166רוניאברהםז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
167חנהמילואנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
168טלאברהםנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
169הרווהאטליז1969סוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
170עימנואלאטליז2007סוללים ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
171שמריתקובלסקיסנ1980"לרוץ עם הראש"5 ק"מ ריצה תחרותית
172שחרשטרקנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
173ישראל יואלשמולביץז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
174בנימיןאלקיןז2013ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
175אריאלאלקיןז2010ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
176זאבאלקיןז1971ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
177מריהאלקיןנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
178אסףבן ישעיהוז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
179איתייוגבז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
180דודלויזוןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
181הודיהעובדיהנ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
182HananCohenז1987אחריי5 ק"מ ריצה תחרותית
183חנימורנ1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
184לימורבן חייםנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
185יעלאדלרנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
186MoranAmarנ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
187רחלאלונינ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
188אליאורחבניז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
189אורליאופקנ1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
190יועדאלמוגיז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
191טליהאלמוגינ2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
192אושריתאלמוגינ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
193אליאורדוגמהז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
194ברכהטאובנ1984רצי אפרת5 ק"מ ריצה תחרותית
195אדםזינדרז2012ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
196סרגייזינדרז1979ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
197אנדרייקרמןז1980משטרה5 ק"מ ריצה תחרותית
198אולגהשפרנסקינ1976ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
199אבישירז1973ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
200אילהנתןנ1977ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
201תרצהמנדלסוןנ1974ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
202רמידייןז1972ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
203יהודיתאסרףנ1967ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
204תמיראלבוכרז1971ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
205צבי אורשפרנסקיז2005תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
206ניקולסשלסטז2005תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
207ליהישירנ2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
208נתנאלשימשילשוויליז2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
209סמדרסרוחיאןנ2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
210מעיין נתןנ2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
211שלינרינסקינ2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
212ליהיאמנדלסוןנ2005תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
213איתןמורז2005תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
214יעלמוגסנ2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
215נויכהןנ2005תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
216איתןכהןז2005תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
217עמיתחממיז2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
218אמיתי חולוז2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
219דולבדייןז2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
220דניאלבניוןז2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
221נויהבן חייםנ2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
222עומרבן אוריהז2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
223ליאורארגאוז2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
224יהבאסרףז2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
225נועהאלקובינ2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
226סיוון אלמליחנ2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
227יינוןאלמליחז2005תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
228אלמוגאלמליחז2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
229אילוןאלבוכרז2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
230מוראטיאסז2006תיכון טדי קולק2.5 ק"מ עממי
231שניסטיקהנ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
232אריאלליבוביץז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
233פורתליאןנ2009טריטלטרון משה5 ק"מ ריצה תחרותית
234שיראלאזולאינ 1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
235בעזשטרקז1980משרד החוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
236אהדליפשיץז1965מתנס פסגת זאב10 ק"מ ריצה תחרותית
237מאיקן דרורנ 1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
238בועזברסז1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
239עןמרגליקז1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
240אימןסאלחז 1992קרנות5 ק"מ ריצה תחרותית
241עידוליפשיץז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
242שחרזינמןז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
243חנהבן יצחקנ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
244איתמרהלויז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
245אלעדהלויז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
246יערההלוינ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
247דודלובץז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
248אדםלובץז2007משה מקסימוב5 ק"מ ריצה תחרותית
249מקסיםבזוגליז2010מקסימוב טריאתלון וכושר5 ק"מ ריצה תחרותית
250ליאוראביטןז2007מקסימוב טריאתלון5 ק"מ ריצה תחרותית
251יהודהפריזונטז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
252איילטרםז1978רצים לאופק10 ק"מ ריצה תחרותית
253תמרמעלומינ1982מקסימוב טריאטלון5 ק"מ ריצה תחרותית
254ליאורמעלומינ1978מקסימוב טריאטלון5 ק"מ ריצה תחרותית
255נועהמעלומינ2010מקסימוב טריאטלון5 ק"מ ריצה תחרותית
256נתנאלמעלומיז2007מקסימוב טריאטלון5 ק"מ ריצה תחרותית
257רפאלפתיחיז 1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
258תמרבנבנישתינ2008ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
259יהונתןמעלומיז2008מקסימוב טריאטלון5 ק"מ ריצה תחרותית
260איתןסלונסקיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
261אלוןסלונסקיז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
262נויהמקסימובנ2010מקסימוב טריאתלון וכושר5 ק"מ ריצה תחרותית
263שירזמקסימובנ2006מקסימוב טריאתלון וכושר5 ק"מ ריצה תחרותית
264משהמקסימובז1979מקסימוב טריאתלון וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
265איליגןז 1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
266עוזשמאיז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
267אלמוגלויז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
268אלרואיאסרףז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
269יוניקלייןז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
270גבריאלגלרז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
271דודברהוםז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
272ליאהבן-שושןנ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
273נירבנבנישתיז2010ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
274ג'נסיבנבנישתינ1975ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
275איתיבנבנישתיז1975ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
276ורדמטלוןנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
277יהודהחנסנסוןז1976מינהל פסגת זאב10 ק"מ ריצה תחרותית
278שמואלקמינסקיז 1984מינהל פסגת זאב10 ק"מ ריצה תחרותית
279גליתלוי טאונ1975M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
280רוניטאוז1974M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
281יובלמונסונגוז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
282שרוןלנקריז 1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
283יצחקזידנציגז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
284חייםזידנציגז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
285הדסמלמדנ1981רצים לפסגה10 ק"מ ריצה תחרותית
286יצחקליפשיץז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
287עוזאלותיקז1982סיטיפס רצים ונהנים5 ק"מ ריצה תחרותית
288דורוןדוריז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
289אביגילרודיטינ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
290ערןשלוז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
291מרדכירפאליז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
292צביישראליז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
293גילנדלז1969נדל אורנית10 ק"מ ריצה תחרותית
294רעיהקוטליארבסקינ1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
printer