מרוץ 'אחריי' פסגת זאב 2019 - ריל טיימינג

מרוץ 'אחריי' פסגת זאב 2019


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1אריאלליבוביץז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2פורתליאןנ2009טריטלטרון משה5 ק"מ ריצה תחרותית
3שיראלאזולאינ 1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
4בעזשטרקז1980משרד החוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
5אהדליפשיץז1965מתנס פסגת זאב10 ק"מ ריצה תחרותית
6מאיקן דרורנ 1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
7בועזברסז1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
8עןמרגליקז1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
9אימןסאלחז 1992קרנות5 ק"מ ריצה תחרותית
10עידוליפשיץז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
11שחרזינמןז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
12חנהבן יצחקנ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
13איתמרהלויז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
14אלעדהלויז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
15יערההלוינ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
16דודלובץז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
17אדםלובץז2007משה מקסימוב5 ק"מ ריצה תחרותית
18מקסיםבזוגליז2010מקסימוב טריאתלון וכושר5 ק"מ ריצה תחרותית
19ליאוראביטןז2007מקסימוב טריאתלון5 ק"מ ריצה תחרותית
20יהודהפריזונטז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
21איילטרםז1978רצים לאופק10 ק"מ ריצה תחרותית
22תמרמעלומינ1982מקסימוב טריאטלון5 ק"מ ריצה תחרותית
23ליאורמעלומינ1978מקסימוב טריאטלון5 ק"מ ריצה תחרותית
24נועהמעלומינ2010מקסימוב טריאטלון5 ק"מ ריצה תחרותית
25נתנאלמעלומיז2007מקסימוב טריאטלון5 ק"מ ריצה תחרותית
26רפאלפתיחיז 1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
27תמרבנבנישתינ2008ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
28יהונתןמעלומיז2008מקסימוב טריאטלון5 ק"מ ריצה תחרותית
29איתןסלונסקיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
30אלוןסלונסקיז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
31נויהמקסימובנ2010מקסימוב טריאתלון וכושר5 ק"מ ריצה תחרותית
32שירזמקסימובנ2006מקסימוב טריאתלון וכושר5 ק"מ ריצה תחרותית
33משהמקסימובז1979מקסימוב טריאתלון וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
34איליגןז 1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
35עוזשמאיז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
36אלמוגלויז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37אלרואיאסרףז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
38יוניקלייןז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
39גבריאלגלרז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
40דודברהוםז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
41ליאהבן-שושןנ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
42נירבנבנישתיז2010ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
43ג'נסיבנבנישתינ1975ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
44איתיבנבנישתיז1975ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
45ורדמטלוןנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
46יהודהחנסנסוןז1976מינהל פסגת זאב10 ק"מ ריצה תחרותית
47שמואלקמינסקיז 1984מינהל פסגת זאב10 ק"מ ריצה תחרותית
48גליתלוי טאונ1975M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
49רוניטאוז1974M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
50יובלמונסונגוז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
51שרוןלנקריז 1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
52יצחקזידנציגז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
53חייםזידנציגז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
54הדסמלמדנ1981רצים לפסגה10 ק"מ ריצה תחרותית
55יצחקליפשיץז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
56עוזאלותיקז1982סיטיפס רצים ונהנים5 ק"מ ריצה תחרותית
57דורוןדוריז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
58אביגילרודיטינ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
59ערןשלוז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
60מרדכירפאליז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
61צביישראליז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
62גילנדלז1969נדל אורנית10 ק"מ ריצה תחרותית
63רעיהקוטליארבסקינ1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
printer