מרוץ ראש העין ה- 9 ע"ש שי דנור דדון - ריל טיימינג

מרוץ ראש העין ה- 9 ע"ש שי דנור דדון


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1ניקולגירלנ2008איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
2יפתחקצירז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
3ליאורשטייןז2008איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
4שירדייןנ2008איתיקה - לגעת ב0חיים5 ק"מ ריצה תחרותית
5רועימגורז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
6דניאלשולנןז2016ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
7עידןוינברגז2007מכבי תל אביב2 ק"מ ריצה תחרותית
8הראל יצחקאולשתיז2007Rha1010 ק"מ ריצה תחרותית
9גונילזרנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
10דבירגיאז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
11עידןשרגאז1983איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
12יהלישעיהנ2007איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
13ענתשקדנ1969ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
14ירדןאדטו שקדנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
15אריהליברמןז2004מכבי ת-א אטלתיקה5 ק"מ ריצה תחרותית
16אריאלליברמןנ2003הפוע ערוני ראש העין כדורסל5 ק"מ ריצה תחרותית
17אלכסליברמןז1964אילות10 ק"מ ריצה תחרותית
18עדןגריציינ2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
19שינוריאלנ2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
20ליאםגזיתז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
21עידווולקוביצקיז2007איתקה- לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
22מאיהארבלנ2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
23עומרארבלנ2009רצים עם איל2 ק"מ ריצה תחרותית
24נירדדוןז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
25צביה שידדוןנ1950ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
26טליהאלוןנ2008איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
27ינוןHaramatyז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
28ערןויתקוןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
29כלילרוןנ1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
30שירסטופנ2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
31נגהסטופנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
32מיכלסטופנ1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
33דודסנטוריז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
34יהונתן אדוארדהןז2006איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
35ניצןהןז2008איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
36דולבאדירז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
37שגיאנוהז2006חושבים חיובי5 ק"מ ריצה תחרותית
38אורינוהז1971חושבים חיובי2 ק"מ ריצה תחרותית
39הדסנוהנ1971חושבים חיובי10 ק"מ ריצה תחרותית
40עילייאסונ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
41נועהיאסונ2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
42יעליאסונ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
43רפאלגילמורז2009רצי מקווה ישראל2 ק"מ ריצה תחרותית
44נויהקנורנ 2009ריל טיימינג2 ק"מ ריצה תחרותית
45רוניתזוהרנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
46יובלגולדברגז 1984ריל טיימינג5 ק"מ ריצה תחרותית
47ליהידנורנ 2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
48יהלידנורז 2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
49איתידנורז 2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
50רותםדנורנ 2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
51דניאלגרימלנדז2007איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
52יואבגרימלנדז2007איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
53רונידנורנ 2003ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
54רועידנורז 2000ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
55זאבולנשטייןז1969חושבים חיובי5 ק"מ ריצה תחרותית
56עילינסיםז2008אייל2 ק"מ ריצה תחרותית
57חופיתמליסנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
58טלקצירז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
59יהליאברמסוןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
60מיכאלרונןז1949מועדון ניווט "לב השרון"5 ק"מ ריצה תחרותית
61מוליבלייז1955איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
62גילפישלז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
63פיטרכץז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
64בראלשאולז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
65ענבלזליטנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
66בןטבעז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
67נועהמונטגנ2009רצים עם אייל2 ק"מ ריצה תחרותית
68איתיברז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
69אסףחובבז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
70שיריתחובבנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
71יריבפריימןז2006איתקה - לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
72שיריפקרמן וידצקינ1974איתקה - לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
73ליאםוידצקיז2006איתקה - לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
74נועםבן שלמהז2005בן שלמה10 ק"מ ריצה תחרותית
75מתןדהריז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
76אופירדהריז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
77MichaelYaicheז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
78יותםבן שלמהז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
79זוהרמדמוניז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
80אפרתמדמונינ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
81יהונתןנזריז2004איתקה -לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
82הילהעצמוןנ2005רצים בכיף10 ק"מ ריצה תחרותית
83ינוןעצמוןז1965רצים בכיף10 ק"מ ריצה תחרותית
84עומרוולקוביצקיז2004איתקה- לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
85כלניתשינא - נרקיסנ1970איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
86זיוגפניז1967רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
87תומרקרניז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
88אפיקגפניז2007רצים עם איל2 ק"מ ריצה תחרותית
89יובלבן עמינ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
90ליאורהבן עמינ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
91עמיתישעיהוז2008איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
92ארידירואז1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
93מיכלשירווינ1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
94MosheWaisbergז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
95עמיתחזקנ2006rha105 ק"מ ריצה תחרותית
96עידןגושןז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
97אלוןגושןז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
98ליהצברינ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
99רמיאברמוביץז1959מזרח תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
100סיגללביאנ1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
101מיקהנחוםנ2003איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
102ליהנחוםנ2008ביה''ס שמעון פרס5 ק"מ ריצה תחרותית
103בצלאלמלמדז2007איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
104ליאורביטוןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
105מורירובמןז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
106תומרהנדלז2007איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
107מאיהחכימינ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
108נועםחכימיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
109נופרניסןנ2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
110דניאלהניסןנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
111רוניתניסןנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
112ימיתניסןנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
113איתימורז2009איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
114נעהגרוסנ1971איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
115נועםיודוביץנ2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
116עמיתגינצברגז2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
117ישיגינצברגז1972ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
118אדרכהןז2008איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
119אוראזולאיז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
120שיצרפתיז1975ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
121זוהרצרפתינ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
122יפעתגינצברגנ1973ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
123מליסביליהנ1976ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
124עומרגינצברגז2009רצים עם אייל2 ק"מ ריצה תחרותית
125שירהאוחנהנ2008איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
126דניאלפוליסשוקז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
127אסףברקוביץז1984רצי אורנית10 ק"מ ריצה תחרותית
128דניאלרדלובז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
129מאירפורגסז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
130הילהגובנינ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
131יגאלינאיז1952ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
132רזשגיאז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
133לירוןקרןז2004אתיקה10 ק"מ ריצה תחרותית
134יעלאיוןנ1973איתיקה5 ק"מ ריצה תחרותית
135מאיהאיוןנ2009איתיקה5 ק"מ ריצה תחרותית
136ארזגתיז 1976לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
137דוידהייםז 2007לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
138עיליבהגליז2008איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
139עמירבן גורז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
140שרוןבן שלושז1976איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
141אוריאליזדהז2008איתקה- לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
142תומרפלגז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
143נועהלפידנ2007איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
144מעייןבהגלינ2007איתקה - לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
145גיאספיבקז2007איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
146איתיטלז2004איתקה-לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
147אופירבן שלושז2004איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
148עידובן שלושז2008איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
149אתיפליקסנ1971רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
150ענתצדיקנ1969רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
151שנינעיםנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
152מיקיבסוןז1975איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
153יהליבסוןז2008איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
154עידומימוןז2008איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
155שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
156מאיהונדן ברוקנ2008איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
157זיונדלז2004יאולקאו5 ק"מ ריצה תחרותית
158גילנדלז1969יאולקאו10 ק"מ ריצה תחרותית
159גביבן אליהונ1975RoadRunner10 ק"מ ריצה תחרותית
160נפתליזילברז1959ליגה-מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
161מירהעזארינ1972איתקה - לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
162ליאורעזאריז2004איתקה - לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
163אליןמיטלרנ2007רצים עם אייל2 ק"מ ריצה תחרותית
164אריאלצדוקנ2012רצים עם איל2 ק"מ ריצה תחרותית
165משגבאלוןנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
166אסיאלוןז1978רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
167דודנחוםז1973איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
printer