מרוץ כישורית ה- 1 - ריל טיימינג

מרוץ כישורית ה- 1


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1ינאייקואלז2011כיתת כליל החורש2.5 ק"מ עממי
2יוסיפלךז1975כליל החורש2.5 ק"מ עממי
3הדרפלךנ2011כליל החורש2.5 ק"מ עממי
4גלינתן לביאנ1972אדרנלין10 ק"מ עממי
5אהדנתיבז1971אדרנלין10 ק"מ עממי
6נירירקוניז1962urban place10 ק"מ עממי
7ויויאןאלכסנדרנ1957ג'ינספורט10 ק"מ עממי
8ערןאלקבץז1974גינספורט10 ק"מ עממי
9אוריתאלקבץנ1977ג'ינספורט10 ק"מ עממי
10דנהשאולז1983כליל החורש2.5 ק"מ עממי
11אביתרשאולז2011כליל החורש2.5 ק"מ עממי
12אנגלהינטיאןנ1956רוחות הצפון10 ק"מ עממי
13ענברויינרנ2011ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
14שישולומוןז1977שי לחיים10 ק"מ עממי
15לירוןשולומוןנ1978שי לחיים10 ק"מ עממי
16קוביכהןז1973ללא מועדון10 ק"מ עממי
17אורןשילרז1973רצי ג'ינספורט10 ק"מ עממי
18חגיתהסלנ1971ללא מועדון10 ק"מ עממי
19תומרספירז2011כיתה ב כליל החורש2.5 ק"מ עממי
20ניסיםמויאלז1969רצים להצלחה10 ק"מ עממי
21נופרדה קסטרונ1991ללא מועדון10 ק"מ עממי
22מוטידה קסטרוז1952רפאל10 ק"מ עממי
23עומרנוימןז2004אדרנלין10 ק"מ עממי
24אנטוןטברסקיז1972רצי כפר ורדים5 ק"מ עממי
25ברקטברסקיז2008רצי כפר ורדים5 ק"מ עממי
26שקדטברסקינ2006רצי כפר ורדים5 ק"מ עממי
27יפעתהרץ טברסקינ1975רצי כפר ורדים5 ק"מ עממי
28קטישלונ1975אדרנלין2.5 ק"מ עממי
29אוריהשלונ2010אדרנלין2.5 ק"מ עממי
30ליבישלונ2008אדרנלין2.5 ק"מ עממי
31שגיאשלוז1972אדרנלין2.5 ק"מ עממי
32יובלדורוןז1998מתן המנעולן קבוצת הריצה10 ק"מ עממי
33מתןפולרז1997מתן המנעולן קבוצת הריצה10 ק"מ עממי
34אילניתמאיסנ1970אדרנלין10 ק"מ עממי
35ליבתמלכהנ1976אדרנלין10 ק"מ עממי
36ינאיברנעז1982ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
37גילברנעז2011ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
38נבוברנעז2008ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
39נעמהבשןנ1977more-run5 ק"מ עממי
40עודדבשןז1977more-run5 ק"מ עממי
41ענברבשןז2011more-run5 ק"מ עממי
42מורןבשןז2009more-run5 ק"מ עממי
43יובלבשןנ2006more-run5 ק"מ עממי
44זינוביבלגודרסקיז1963נהריה10 ק"מ עממי
45מיכלאשרנ1971רמי עמק הירדן10 ק"מ עממי
46דוריןטל חייטנ1979ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
47שירטל חייטנ2006ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
48שגיאטל חייטז2009ללא מועדון5 ק"מ עממי
49שמעוןחייטז1973ללא מועדון5 ק"מ עממי
50שקדטל חייטז2011ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
51מירוןאברמסוןז1977ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
52ריףאברמסוןז2011ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
53תמרפודולינ1976ללא מועדון10 ק"מ עממי
54לילךאלקבץנ19734fitness10 ק"מ עממי
55אופירדגניז1967אתגרים5 ק"מ עממי
56שקדדגניז1995אתגרים5 ק"מ עממי
57סיוןאוברלנדרנ19824fitness10 ק"מ עממי
58ivanresnickז1963תובל10 ק"מ עממי
59ליאורמירופולסקיז2005ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
60טליהמירופולסקינ2007ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
61ג'מילפרג'ז1978ללא מועדון10 ק"מ עממי
62ג'מילפרג'ז1978ללא מועדון5 ק"מ עממי
63אורזהרוניז1976underground10 ק"מ עממי
64חייםפנקרז 1995חגי המצלם10 ק"מ עממי
65חגיפנקרז 1970חגי המצלם10 ק"מ עממי
66איציקעוזרז 1969אדרנלין10 ק"מ עממי
67אפרתשלגמןנ 1973אדרנלין10 ק"מ עממי
68שירהצימרמןנ1963ללא מועדון10 ק"מ עממי
69אורניתפררונ1973ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
70ליהיפררונ2008ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
71אליטריפמןז 1966More run10 ק"מ עממי
72רואיפררוז2011ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
73משהאביטלז1980רצי עמק הירדן5 ק"מ עממי
74זוהראביטלנ1981רמי עמק הירדן5 ק"מ עממי
75רונןגבאיז1964More run2.5 ק"מ עממי
76שיגבאיז2008More run2.5 ק"מ עממי
77מירבגבאינ1973More run10 ק"מ עממי
78סמדרקרןנ1960More-run10 ק"מ עממי
79אלינורבנחקוןנ1967ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
80DavidFleischerז1969More run10 ק"מ עממי
81YonaFleischerנ1968More run5 ק"מ עממי
82שלודנמאיירז2013ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
83עינבדנמאיירנ1976ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
84עידופרנדיאןז2007ללא מועדון10 ק"מ עממי
85שגיבכהןנ1980רצי עמק הירדן10 ק"מ עממי
86הלהכהןנ1990רצי עמק הירדן10 ק"מ עממי
87ציוןשרביטז1956רציי עמק הירדן15 ק"מ עממי
88מורסמואלסוןז 1976ילדי בית-העמק2.5 ק"מ עממי
89שניסמואלסוןז 2010ילדי בית-העמק2.5 ק"מ עממי
90נועםסמואלסוןז 2010ילדי בית-העמק2.5 ק"מ עממי
91שחרסמואלסוןז 2007ילדי בית-העמק2.5 ק"מ עממי
92אמריברעםז1977ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
93חנהאברהם סמואלסוןנ 1973ילדי בית-העמק2.5 ק"מ עממי
94גלהרטמןז1975ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
95שיהרטמןנ2009ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
96יופדנמאיירז1981ילרי בית העמק2.5 ק"מ עממי
97אורידנמאיירז2004ילרי בית העמק2.5 ק"מ עממי
98עדידנמאיירז2008ילרי בית העמק2.5 ק"מ עממי
99ענתפרץנ1970DRAFTING10 ק"מ עממי
100איתןפרץז1970DRAFTING10 ק"מ עממי
101אילוןגוטמןז2010ילדי בית העמק5 ק"מ עממי
102מעיןגוטמןז2010ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
103שמואלגלינוירז1966רצי עמק הירדן15 ק"מ עממי
104שריתברעםנ1977תעשיות ביולוגיות2.5 ק"מ עממי
105שיריאזולאינ1980תעשיות ביולוגיות2.5 ק"מ עממי
106מירהגנזר נירנ1973תעשיות ביולוגיות2.5 ק"מ עממי
107מיקיבדיחי גיטליןנ1969תעשיות ביולוגיות2.5 ק"מ עממי
108זאבסנדרוביץ'ז1964תעשיות ביולוגיות2.5 ק"מ עממי
109רבידגרימברגנ1977תעשיות ביולוגיות5 ק"מ עממי
110ניסןקבסהז1986תעשיות ביולוגיות5 ק"מ עממי
111מתןפאוקרז1988תעשיות ביולוגיות5 ק"מ עממי
112יסמיןנבואנינ1992תעשיות ביולוגיות5 ק"מ עממי
113ילנהגויכמןנ1978תעשיות ביולוגיות5 ק"מ עממי
114ורהטישצ'נקונ1982תעשיות ביולוגיות5 ק"מ עממי
115אסנתדניאל כלתינ1965תעשיות ביולוגיות5 ק"מ עממי
116אלוןאריאלז1966תעשיות ביולוגיות5 ק"מ עממי
117כלילמנורז2009ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
118ענברכרמלנ1978ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
119יפעתצוקרמןז1966ללא מועדון10 ק"מ עממי
120יפעתצוקרמןנ1966ללא מועדון10 ק"מ עממי
121יפעתצוקרמןנ1966ללא מועדון15 ק"מ עממי
122יפעתצוקרמןנ1966ללא מועדון10 ק"מ עממי
123דינהכהןנ1974Rn4Fun15 ק"מ עממי
124עדישמשנ1991run for fun with aeyelet10 ק"מ עממי
125איילתשמשנ1965run for fun with aeyelet10 ק"מ עממי
126קאריןשמאינ1969רצי עמק הירדן5 ק"מ עממי
127שירינתיבנ1972אדרנלין10 ק"מ עממי
128דודיבר שמעוןז1963אדרנלין15 ק"מ עממי
129שריתאוכמןנ1972אדרנלין15 ק"מ עממי
130ויסאםמרעיז1981רצים 102 כיבוי אש גליל מרכזי10 ק"מ עממי
131יוניתשמלהנ1977ללא מועדון10 ק"מ עממי
132TiysserAtiliז1976רצח בית גן15 ק"מ עממי
133ליאורזך מאורז1973ZONE315 ק"מ עממי
134מיכלהולצמןנ1997ללא מועדון5 ק"מ עממי
135מיכלהולצמןנ1997ללא מועדון5 ק"מ עממי
136עינבראליהונ1978עין יעקב10 ק"מ עממי
137דקלמרציאנוז1990רצים 102 - כיבוי אש גליל מרכזי10 ק"מ עממי
138נוגהאייזנברגנ1975רצי עמק הירדן10 ק"מ עממי
139עידוכהןז2011ריצה ילדי בית העמק2.5 ק"מ עממי
140רוניכהןנ2013מועדון רימה בית העמק2.5 ק"מ עממי
141שיכהןנ2010מועדון רימה בית העמק2.5 ק"מ עממי
142אילתכהןנ1978מועדון רימה בית העמק2.5 ק"מ עממי
143שחרכהןנ2007מועדון רימה בית העמק5 ק"מ עממי
144בועזכהןז1973מועדון רימה בית העמק5 ק"מ עממי
145ירדןרונןנ1975רצי עמק הירדן10 ק"מ עממי
146אלדדשטיינברגז1979רצי האש גליל מרכזי15 ק"מ עממי
147נדבהימןז1982ילדי בית העמק5 ק"מ עממי
148גאיההימןנ2009ילדי בית העמק5 ק"מ עממי
149עבאסעבדאללהז1983רצים 10210 ק"מ עממי
150שחרצאיריז1970רצים 102גליל מרכזי10 ק"מ עממי
151רביענגםז1990ללא מועדון10 ק"מ עממי
152מאלקחגלהז1979רצים 102 כיבוי אש גליל מרכזי10 ק"מ עממי
153SamiHavkaז19854fitness15 ק"מ עממי
154יוסיתורגמןז1987רצים 102 כיבוי אש גליל מרכזי10 ק"מ עממי
155אחמדגדירז1991ללא מועדון10 ק"מ עממי
156סאלחהחרבנ1989ללא מועדון5 ק"מ עממי
157וסיםפלאחז1988רצים 102 כיבוי אש גליל מרכזי10 ק"מ עממי
158תאמרעבאסז1988רצים 102 כיבוי אש גליל מרכזי10 ק"מ עממי
159ליאוראלמקייסז1974רצים 10215 ק"מ עממי
160שמוליקפרנקוז1974רצים 102 כיבוי אש גליל מרכזי15 ק"מ עממי
161איתישמחוןז1983רצים 102 כבאות והצלה גליל מרכזי10 ק"מ עממי
162איתיתמירז1986רצים 10210 ק"מ עממי
163מאורחנןז1983כבאות והצלה כרמיאל15 ק"מ עממי
164אלןמורגנ1966ללא מועדון5 ק"מ עממי
165שמוליקפרוחיז1967אדרנלין15 ק"מ עממי
166דביפרוחינ1966אדרנלין10 ק"מ עממי
167יונתןכהןז1998אדרנלין5 ק"מ עממי
168אלהפרוחינ1998אדרנלין5 ק"מ עממי
169שיצוקרמןז1979ללא מועדון15 ק"מ עממי
170אליפינטוז19744fitness15 ק"מ עממי
171מיריתלהבנ19724fitness10 ק"מ עממי
172צביזינגרז1954more-run10 ק"מ עממי
173חנישחקנ1979אדרנלין15 ק"מ עממי
174ג'ושמאיז1988רועי גוטליב10 ק"מ עממי
175מאורגוטליבז1987רועי גוטליב10 ק"מ עממי
176תומרגוטליבז1976ללא מועדון10 ק"מ עממי
177טיאןגוטליבז2006ללא מועדון10 ק"מ עממי
178איציקכתבז1969נהריה5 ק"מ עממי
179ויסאלעמארנ1992ללא מועדון5 ק"מ עממי
180מעייןחיננזוןנ2012ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
181ניליחיננזוןנ2007ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
182אונהחיננזוןנ2008ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
183נועהחיננזוןנ1979ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
184לימורחרפוףנ1974אדרנליין5 ק"מ עממי
185ענתחאגנ1986אלביט5 ק"מ עממי
186פרחנבואנינ1992ללא מועדון5 ק"מ עממי
187גפןאבן-הרנ1985מחזור 110 ק"מ עממי
188שלמהליעדז1968ללא מועדון10 ק"מ עממי
189ליאורארןז1972אדרנלין10 ק"מ עממי
190גילהאלעד ארןנ1976אדרנלין5 ק"מ עממי
191הילינירנ2006ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
192מיינירנ2003ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
193ליאורנירז2009ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
194ירוןנירז1969ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
195עדנןאסעדז1982מועדון רצי בית ג'אן15 ק"מ עממי
196בטימאורנ1974אדרנלין5 ק"מ עממי
197ליאתצברי חיימוביץנ1980אנדרנלין5 ק"מ עממי
198אלוןבן נפתליז1967More run10 ק"מ עממי
199משהאמדוז1966More-run15 ק"מ עממי
200סטיבהופמןז1960more run10 ק"מ עממי
201ויסאםחרבז1983עמותת רצי בית ג'ן15 ק"מ עממי
202עומריאזולאיז2009בית העמק2.5 ק"מ עממי
203מורןשטראוסנ1973More-run15 ק"מ עממי
204אורטלקרןנ1985אסא טכניון15 ק"מ עממי
205אתיעקירבנ1973Underground10 ק"מ עממי
206חנןוייסז1976UNDERGROUND RUNNER10 ק"מ עממי
207עמליהמנורנ1970ללא מועדון5 ק"מ עממי
208שאולמנורז1970ללא מועדון5 ק"מ עממי
209מיטלוייסנ1974אדרנלין15 ק"מ עממי
210מתניהשוורץז1987רצי לביא15 ק"מ עממי
211בן אורשקולניקז1988ללא מועדון15 ק"מ עממי
212רגאעבדהז1993עמותת רצי בית ג'ן15 ק"מ עממי
213גואדקבלאןז1987רצי בית ג'אן15 ק"מ עממי
214מיארספדיז1994רצי בית גן10 ק"מ עממי
215יואבדורוןז2003ללא מועדון5 ק"מ עממי
216בועזדורוןז1969ללא מועדון5 ק"מ עממי
217משהצ'רנובלז1985ללא מועדון15 ק"מ עממי
218תוםאביביז2004ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
219נאיףחטיבז1986רצי בית ג׳ן15 ק"מ עממי
220עמיתאביביז1967פיפמן10 ק"מ עממי
221חאלדקבלאןז1980מועדון ריצה בית ג'ן15 ק"מ עממי
222ויסאםפארסז1976רצי בית ג'ן15 ק"מ עממי
223יחיאחטיבז1967רצי בית גאן15 ק"מ עממי
224EyasFarisז1971רצי בית ג׳אן15 ק"מ עממי
225עאדלחרבז1975מעדון רצי בית גאן15 ק"מ עממי
226האדיאסעד יוסףז1995רצי בית ג'ן15 ק"מ עממי
227שריףחטיבז1973רצי בית ג׳ן15 ק"מ עממי
228YassirKhateebז1961מועדון רצי בית גאן15 ק"מ עממי
229זיאדחרבז1966עמותת רצי בית גאן15 ק"מ עממי
230קרןבודהנ1975אדרנלין10 ק"מ עממי
231חמודאבו חיהז1972רצי בית ג'ן15 ק"מ עממי
232באסלחמודז1977רצי בית ג'ן15 ק"מ עממי
233אליקלמן-דללז1967ללא מועדון15 ק"מ עממי
234ואאלחטיבז1979עמותת רצי בית גן15 ק"מ עממי
235יוסףאסעדז1979עמותת רצי בית גן15 ק"מ עממי
236פאיזקלעניז1977רצי בית ג׳ן15 ק"מ עממי
237אנהרומננקונ1985ללא מועדון15 ק"מ עממי
238יוסיהללז1984ללא מועדון2.5 ק"מ עממי
239יואלקדםז1960ללא מועדון15 ק"מ עממי
240שיקמהשלוםנ1982ללא מועדון15 ק"מ עממי
241מנחםיעקוביאןז1961אדנלין10 ק"מ עממי
242יפתחרדליךז1979כפר מכבי10 ק"מ עממי
243עלאאקבלאןז1983רצי בית ג'ן15 ק"מ עממי
244מלךמיליחובז1971ללא מועדון15 ק"מ עממי
245פלגיונהז2011אדרנלין2.5 ק"מ עממי
246דוריונהנ2007אדרנלין2.5 ק"מ עממי
247זיויונהנ2003אדרנלין2.5 ק"מ עממי
248קובייונהז1976אדרנלין10 ק"מ עממי
249אורןטגנרז1980ללא מועדון10 ק"מ עממי
250נתיבשחקז1975אדרנלין15 ק"מ עממי
251יגאלקושנירסקיז1962אדרנלין10 ק"מ עממי
252עמוסברעםז1948מועדון ריצה בית העמק5 ק"מ עממי
253שקדברעםז1985מועדון ריצה בית העמק10 ק"מ עממי
254עדיעלמנינ1984ללא מועדון5 ק"מ עממי
255מיכאלרחילבסקיז1983אדרנלין15 ק"מ עממי
256צורבשיריז1968אדרנלין5 ק"מ עממי
257עינבבשירינ1969אדרנלין5 ק"מ עממי
258שמעוןגילוסז1967מועדון ריצה בית העמק5 ק"מ עממי
259דפנהגילוסנ1973מועדון ריצה בית העמק5 ק"מ עממי
260יואבברנעז1967מועדון ריצה בית העמק5 ק"מ עממי
261עמיתזלצברגז1962בית.העמק5 ק"מ עממי
262ניריתזלצברגנ1964בית.העמק5 ק"מ עממי
263נועםקורין פריז1999ללא מועדון5 ק"מ עממי
264יוניתלייבהנ1970רצי דרור חדרה15 ק"מ עממי
265אריאלגולדנשטייןז1979רצי דרור חדרה15 ק"מ עממי
266ארזביקלז1966אדרנלין15 ק"מ עממי
267עמוסעוזז1973לצאת מהכורסא15 ק"מ עממי
268חייםזבולון קסטלניץז1954ללא15 ק"מ עממי
269ענבליונהנ1977אדרנלין15 ק"מ עממי
270אביעזרחחימוביץז1971אדרנלין15 ק"מ עממי
printer