מרוץ סיום עונת 2018-19 ליגת רצים בעבודה - ריל טיימינג

מרוץ סיום עונת 2018-19 ליגת רצים בעבודה


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1רחלילב-גולןנ1982בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
2אוהדמילרז1972עמק האושר5 ק"מ ריצה תחרותית
3עופרשרגאיז1965רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
4קוביבלייךז1967ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
5חנהמנשרובנ1972ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
6צפרירגרינהוטז1976ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
7אחמדאבו ראסז1980ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
8משהשם טובז1956ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
9ריקימואבנ1955ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
10עומרצורז1978ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
11איילזמירז1982ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
12שייוסףז1979ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
13גדעוןטופורובז1976ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
14תמיראופקז1978ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
15דודצביאלז1979כנסת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
16ז'נהישראלובנ1973כנסת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
17סלאםעאמרז1975כנסת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
18אסףבן דודז1987כנסת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
19אילקצירז1974כנסת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
20אריההיילפריןז1988כנסת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
21איתמרלויז1976כנסת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
22אלוןיעקבז1973כנסת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
23אורליאלמגור לוטןנ1978כנסת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
24אסי אשראבוחצירהז1977כנסת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
25איתןרינדנאוז1960חברת חשמל דרום5 ק"מ ריצה תחרותית
26יוסיקבליז1963חברת חשמל דרום5 ק"מ ריצה תחרותית
27ליאורפרץז1983חברת חשמל דרום5 ק"מ ריצה תחרותית
28שנירעדקיז1977חברת חשמל דרום5 ק"מ ריצה תחרותית
29אסףעגורז1960חברת חשמל דרום5 ק"מ ריצה תחרותית
30יפתחעגורז1960חברת חשמל דרום5 ק"מ ריצה תחרותית
31אורימאירז1961חברת חשמל דרום5 ק"מ ריצה תחרותית
32אלכסליברמןז1964חברת חשמל דרום5 ק"מ ריצה תחרותית
33הילהלוסטגרטןנ1984חברת חשמל דרום5 ק"מ ריצה תחרותית
34נתןאלמוז1987חברת חשמל דרום5 ק"מ ריצה תחרותית
35חנןאוחיוןז1969חברת חשמל דרום5 ק"מ ריצה תחרותית
36יוסיברילז1973משרד לשיוויון חברתי5 ק"מ ריצה תחרותית
37איהאמירנ1969רצי לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
38גלעדבוסיז1978ליגה - סאפ5 ק"מ ריצה תחרותית
39אילןאלגאליז1973סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
40מאורגוריןז1974סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
41אילןדרוריז1969סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
42צחיבייליסז1973סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
43צח בן ארי ז1980סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
44ליאת אלוס נ1965סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
45ליאורצפרירז1969סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
46אסףניסיםז1976סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
47נירלויןז1980סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
48דרורגרשוןז1977סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
49ענבלרן-שפירנ1971ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
50יהונתןשפירז1983ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
51נירהקיפניסנ1978ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
52עמיעקבז1973ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
53אברהםניסנבויםז1951ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
54תומרמאיריז1983ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
55גבילוטבקז1946ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
56אלכסטרייבסז1982ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
57אילןוישנבצקיז1995ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
58טלהראלז1988ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
59מוטידה קסטרוז1952ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
60מיכלבן סהלנ1987ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
61שחרבן אריז1979ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
62רינהאפרטיןנ1982ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
63יוסיאלימלךז1975ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
64אביאדטוז1978ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
65קרןדיקמןנ1970רצי מאה מני5 ק"מ ריצה תחרותית
66ירוןנירז1963ליגה אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
67טליונאיז1975ליגה אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
68עמיתקרניז1974ליגה אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
69איציקאלברטז1977ליגה אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
70איילשיז1972ליגה אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
71אביהרטמןז1958ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
72כרמיתאביבינ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
73ירוןגרזיז1971איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
74שיריויצמןנ1982הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
75אנה רחמיםנ1978הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
76ליאורהקורןנ1985הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
77אביאברהםז1967הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
78מירהמזרחינ1963הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
79טלאילסרנ1971הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
80דניבן דניאלז1965הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
81אוריתבן דניאלנ1966הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
82פנינהשרוןנ1959הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
83איילנתאיז1965הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
84נעמה רונןנ1968הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
85ישינחמןז1972Izraelite5 ק"מ ריצה תחרותית
86דודכהןז1972לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
87אורןחלופוביץז1976בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
88רןגוברז1958חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
89פרחשומרנ1986חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
90גליתששוןנ1971חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
91אהרוןפרסמןז1965חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
92יוסיסבאגז1961חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
93גיאוולךז1972חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
94גילמרוםז1971חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
95סמדררופאנ1967חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
96שמואלווקניןז1961חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
97אילנהשרון-יהבנ1966חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
98אילןצוריז1963חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
99ירוןצורז1969חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
100יואבתורז1956חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
101רפאלהלחמיז1961חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
102גיללוטםז1962חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
103מירבאליהונ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
104יובלשטריתז1972רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
105הילהאיבגינ1989רצי בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
106שריתירמיהונ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
107לימורחזקיהנ1971רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
108אילנהירקונינ1977רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
109אסףמלכיאליז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
110רועימלכיאליז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
111אסףבנדורז1976רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
112אבנרכהנאז1958רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
113פיטרכץז1983פרטנר5 ק"מ ריצה תחרותית
114רונילנמןז1973פרטנר5 ק"מ ריצה תחרותית
115רוניאלתרז1796פרטנר5 ק"מ ריצה תחרותית
116צביקהיוליסז1986פרטנר5 ק"מ ריצה תחרותית
117מיכלאפללונ1979פרטנר5 ק"מ ריצה תחרותית
118אלכספוררז1987פרטנר5 ק"מ ריצה תחרותית
119אריהמיסןז1972פרטנר5 ק"מ ריצה תחרותית
120רומןבלובז1983פרטנר5 ק"מ ריצה תחרותית
121איריסטסהנ1971פרטנר5 ק"מ ריצה תחרותית
122גיאבר חייםז1972פרטנר5 ק"מ ריצה תחרותית
123מיקיקלייןז1963פרטנר5 ק"מ ריצה תחרותית
124אורןמניהז1974בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
125מיכאלגרניקז1957רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
126אוריתבודנרנ1962רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
127אביביתשלוםנ1965רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
128שלישלוםנ1968רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
129סיגלחכיםנ1967רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
130אמירסבוז1970רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
131סמדרצלליכין-סבונ1971רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
132רונןכהןז1975רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
133רעיהונטורהנ1968רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
134ריבייעקבנ1968רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
135שגיאמזורז1971בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
136מנישחקז 1985רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
137שוקיכהןז1967נמל חיפה5 ק"מ ריצה תחרותית
138הדסגיוראנ1989רצי 100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
139רפישחקז1956רצי 100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
140עינתאבירםנ1969רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
141דבוריברוטנ1961רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
142סאםשחרנ1976רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
143עומרהורוביץז1987ליגה- המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
144יקירחוכימהז1981ליגה- המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
145נירשוראשיז1976ליגה- המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
146שרוןמיילמן כחלוןנ1970ליגה- המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
147אביטללבוןנ1979ליגה- המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
148נטליהליטבק שפירז1979ליגה- המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
149עדי אדמונדאסלז1977ליגה- המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
150יונישמירז1981ליגה- המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
151רועיהראל זיניז1973ליגה- המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
152תמרזהרנ1969ליגה- המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
153חגיתנובונ1984ליגה- המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
154אשרבר-טלז1954רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
155שיעוזרז1968רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
156רועיקצירז1980רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
157ורדחסקלנ1972רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
158אשרלויז1962רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
159אילןחדוותז1971רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
160נעמהרוזנברגנ1976רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
161דניאלקורצמןז1967רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
162אורינחשוןז1978רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
163שריתמלמדנ1968רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
164איתןבליימןז1956רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
165אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
166פארברגרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
167שרוןתלמיז1972רצי 100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
168איילקדםז1962רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
169גליתפוטרמןנ1962רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
170עידומלאכיז1979רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
171שריתזימןנ1978נמל חיפה בע"מ5 ק"מ ריצה תחרותית
172הלנהוולףנ1990בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
173טדלהדינקו רודניצקינ1983רצי בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
174ירוןבן יעקבז1974בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
175אבירםיובלז1980רצי לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
176רויטלשניידרנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
177PaulaSpechנ1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
printer