מרוץ טלמונים ה- 12 - ריל טיימינג

מרוץ טלמונים ה- 12


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1מיטלסיטבוןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
2עופרסרוסיז1963s2r5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
3איתןסרוסיז2009רצרצי טלממון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
4חןקלינגרנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
5אוריפרידליךז1987yd5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
6אילוןנוימןז2010משפ' ארבל2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
7דניאלנוימןז2004משפ' ארבל2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
8ינוןנוימןז2003משפ' ארבל5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
9צפרירנוימןז1974משפ' ארבל5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
10שריההכהןז1995משפ' ארבל5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
11זיווטנשטייןנ2010משפ' ארבל2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
12יובלוטנשטייןנ2008משפ' ארבל2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
13רעותוטנשטייןנ1984משפ' ארבל5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
14אהרלהוטנשטייןז1983משפ' ארבל5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
15אריקארבלז1973משפ' ארבל5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
16עמיחיגנץז2008מועצה מטה בנימין5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
17תהילהגנץנ1979מועצה מטה בנימין5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
18ישראל גנץז1978מועצה מטה בנימין5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
19בת אלנתניהונ2001Dolev5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
20מיכלמרחוםנ2013רעננה2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
21דוידמרחוםז2011רעננה2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
22יהודהגיספןז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
23אלקנהגיספןז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
24משה ידידיהטבגרז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
25הדרגרוסמןנ2008Talmon2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
26יוכבדאנצלויץנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
27ליאורדנינונ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
28מיכלאוחיוןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
29נירחריטוןז1991משפ' טהרלב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
30שמעוןבלזםז1992משפ' טהרלב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
31רננהטהרלבנ1992משפ' טהרלב5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
32אליהטהרלבז2009משפ' טהרלב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
33נעמההברמןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
34עדידהןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
35אפרתרוזנברגנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
36אודיהסודמינ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
37ורדדחבשנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
38מורהרוזנברגנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
39רינתפרייזלרנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
40טליהדמארינ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
41טלפרברנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
42איילתרוזנברגנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
43יוסף לבשטייןז 1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
44הדרפשז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
45רועיהראלז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
46בנימיןהראלז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
47ידידיההראלז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
48OfirSchusterז 1974Talmon5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
49ישיהללז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
50ניסיםסעדהז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
51אגםברייטברטנ2012ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
52גפןברייטברטנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
53יהודהברייטברטז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
54טליהאלמוגינ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
55יועדאלמוגיז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
56אורינתןז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
57נועםגרינברגז2011דולב2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
58דודגרינברגז2011דולב2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
59אילוןפרחיז2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
60ישייהושעז1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
61מיכהנבוז'ניז 1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
62עדינבוז'נינ2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
63יעלמאמונ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
64ליזחריזמןנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
65רועישטרןז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
66ישישטרןז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
67אוריאלשטרןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
68אלכסנדראברבוךז2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
69אורהאלוןנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
70חנימורנ1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
71להבהטייכרנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
72יוסייפרחז1980עטרת5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
73רגבדרוקז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
74נוהבוקשפןז2012ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
75אוריבוקשפןז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
76איתםגרינולדז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
77עיליגרינולדז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
78קוביכהןז 1967גו אקטיב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
79בניהתירושז2010ד.נ. מודיעין2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
80מיקיסליפקיןז 2010אתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
81קוביסליפקיןז 2006אתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
82אביחי משהבודילובסקיז2008Talmon2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
83יוסימורדז1958חצור הגלילית5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
84חיהלמפנרנ 1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
85נהוראי נחמןוילנרז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
86רותםרוזיליונ2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
87נהוראיבן שטריתז 1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
88יעקב יוסףשטטנרז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
89סינירוזיליוז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
90נטערוזיליונ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
91ישירוזיליוז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
92עוזרוזיליוז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
93אוריגולדברגז1984לאומית5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
94אלרואיישראלז2011משפ ישראל2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
95מבשרישראלז2010משפ ישראל2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
96נמרודישראלז1987משפ ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
97שקדרבינוביץז2007רצי קידה2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
98הללרבינוביץז2004רצי קידה5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
99יוחאירבינוביץז2003רצי קידה5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
100מרדכיגרינברגז 1991גלאט כושר טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
101מלאכיאורןז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
102הדרקלייןנ2007בית ספר דרך יהודית2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
103יואבמלכהז2011neria talmon2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
104תמרמלכהנ2008neria talmon2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
105נויהפלסנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
106אדרתאלוןנ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
107דוד בליארבליארז2006משפחת שער5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
108יוסי בליארז2005משפחת שער5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
109איתמרפישפדרז1994משפחת שער5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
110אופירשערז1971משפחת שער5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
111מאורשערנ2010משפחת שער5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
112הללשערנ2007משפחת שער5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
113תהל שערנ2000משפחת שער5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
114מיתרשערנ2002משפחת שער5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
115עזבטיטוז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
116יצחקבטיטוז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
117תמרדגןנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
118רחליוסףנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
119שירכהןנ2003טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
120עופרשערז1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
121גיא גלעדז1974ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
122יציקהרושז1975ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
123שי הלפריןז1964ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
124אבימרחוםז1963ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
125יעלשור מילנצקינ1973ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
126איתןאוריז1960ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
127שרגאפרקשז1963ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
128רועיכהןז1970ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
129עודדשמעוניז1961ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
130עידושמשז1982ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
131גיליאמיתינ1961ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
132נעם דודקורנינסקיז 2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
133הללגואלמןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
134נעמהצוףנ2008טלמון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
135נחלהדרמרנ2005אולפנת נריה2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
136שלומציון רינהדרמרנ2003אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
137מעייןכץנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
138טלאורתםנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
139דודיהושעז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
140תמריהושענ 2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
141צבייהושעז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
142יהודהיהושעז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
143דודעשהאלז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
144דבורה לאהחרבינ2002אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
145יסכהבן יעקבנ2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
146ינוןבן יעקבז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
147איתיבן יעקבז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
148איתמרטיברגרז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
149אמונהורנרנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
150אילהעטרינ2002Ganey Modiin5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
151יעקבפישמןז 1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
152שבות עמיאונגרנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
153אדרתאונגרנ2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
154אוריהנדלרנ2013ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
155אליההנדלרז2006מעלות טלמון ברבאק5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
156מנחם מנדלחרביז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
157ירושליםכהןנ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
158אביגילכהןנ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
159הללקרסנטינ2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
160עוזקרסנטיז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
161תפארתקרסנטינ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
162צביגלייכרז1955רצי אל-על5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
163יעלהאביאורנ2009אביאורים2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
164הדסהפריידמןנ 2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
165מיכלפריידמןנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
166הודגוריןז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
167אוריה יוסףגוריןז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
168רוניחפיףנ2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
169מעיןפרנקלנ2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
170נעםפרנקלז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
171טלפרנקלנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
172רננהגולדברגנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
173רנילדררנ2004חוג כושר5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
174דקללויז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
175מוריהשוייצרנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
176אמיתיקריגמןז2009קריגמנים2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
177אוריהקריגמןנ2007קריגמנים2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
178רוניקריגמןנ2005קריגמנים2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
179טליהקריגמןנ2005קריגמנים2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
180איתיקריגמןז 2001קריגמנים5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
181טוהרבוזגלונ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
182צהלהבוזגלונ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
183אביגיליורוביץנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
184ירדןדפנהנ2002טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
185יסכהסקסונובנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
186אברהם יוסףטייכרז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
187ליהיאריארנ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
188יעלארליךנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
189יעקבפירוןז 1949רצי קדומים5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
190מיהשושנינ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
191יעלטובולסקינ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
192מלאכיפשז 1989טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
193יוסיהברמןז 1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
194נעםנבוז'ניז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
195יעלירקונינ2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
196לאהאיצקוביץנ 1968מדא5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
197מעוזמושקיןז2007Mobile Post Modiin5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
198אליהמימוןז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
199דוריתקרויזרנ 1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
200הורביץאביטלנ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
201יהודהפויסטז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
202נועהפויסטנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
203אבישיפויסטז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
204אביגילדוידוביץנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
205טליהטאובנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
206עמיחי ישראלטאובז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
207אפרתפויסטנ2003אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
208יקירטאובז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
209בועזדולבז2000The original dolev family5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
210דבירדולבז 2000The original dolev family5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
211אוריחצרוניז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
212אלישיבחצרוניז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
213הללדמארינ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
214אלעזרהראלז0000טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
215אביטלראובןנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
216רעיהאסרףנ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
217אלחנןבן אוריז 1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
218צוף חנהלשםנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
219הודיהשפרנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
220הללישפרנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
221עיליתמאירנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
222שקדפשנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
223תהילהאטיאסנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
224שילתרוטברגרגנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
225טלאלפרטנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
226יפעהאנסבכרנ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
227הללשטייףנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
228יהודהפרידמןז2012ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
229בניהפרידמןז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
230הדרפרידמןנ 2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
231יהונתןLieberז 2009Talmon5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
232הדרליבנהנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
233רותטויטונ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
234אילת השחרהופמןנ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
235הללפרידמןנ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
236שלהבתליברנ2004Talmon5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
237רותםגובינ2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
238יובלשמחיובנ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
239נעהקאפחנ2005שבט הראה2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
240שיריגרשוםנ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
241הראלאפלאלוז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
242דורברטז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
243דרורכהן זדהז1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
244אלקנהשחרז 2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
245הדראפלאלונ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
246יראתלפאירנ2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
247הדראורןנ2005אולפנת נריה2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
248שלמהסולומוןז 1993טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
249הודיהבר אוןנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
250מעיןקדמוןנ2001אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
251רעותשחרנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
252שירהטהוליאןנ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
253אורהסלומוןנ 1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
254צביהגלדשטייןנ2001ulpenatalmonim5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
255בשמתסלומוןנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
256אלירזאררטנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
257דבירקנטורז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
258אפרתגולדברגנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
259אליצורקנטורז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
260חיהפיליפסוןנ 1974ד.נ.מודיעין5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
261אברהםקנטורז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
262רננהפוזנרנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
263דביראביקםז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
264יעלפוזנרנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
265אביטלפיליפסוןנ2004ד.נ.מודיעין5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
266אוריאביקםז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
267מוריהפוזנרנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
268אמיתיירחיז2010טלמון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
269עידיתגלדשטייןנ2004ulpenatalmonim5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
270מבשרתמרגלנ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
271יעלגוזלנדנ2004טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
272צופיהירחינ2001טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
273שירהמרגלנ2002אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
274משה רועיפנקוברז 2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
275גילהפינסנ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
276טליהגלעדנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
277אהרןירחיז2007טלמון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
278אלקנהירחיז2005טלמון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
279מעייןקרהנ2006רצי קרה2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
280אליהקרהז2005רצי קרה5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
281שוקיקרהז1971רצי קרה5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
282טל חנהדינרנ 2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
283ערבהנצרנ2002Ariel5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
284נעםאיצקוביץ'נ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
285גלעדדינרז 2012ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
286אילהדינרנ 2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
287אושריתלנדאנ2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
288משהלנדאז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
289מעייןטאניסנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
290נעם יהונתןטאניסז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
291בתאלמימוןנ1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
292תאירמימוןנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
293מאורמוליאןז2012ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
294יואבהילמןז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
295הללמוליאןז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
296נתאיקאפחז2003טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
297חירותהילמןנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
298אליהשחםז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
299הדסההרשברגנ2007Modiin2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
300שקמהוינרנ2006טלמון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
301נווהאדלרז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
302אבינועםפינקז2007Talmon2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
303תמרעמרנינ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
304רועיעמרניז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
305חגיתשטוסלנ1989ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
306חגיהופמןז2008נריה2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
307גפןדורףנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
308שמואלקלייןז 2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
309אחינועםלוגסינ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
310יוסף אברהםhershkopז 2004D.N. Benyamin5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
311אלקנהקלייןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
312טוביה-יוסףקלייןז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
313עטרתטויטונ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
314שירהשחורנ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
315מוריהרוזנפלדנ 2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
316שחרשבחנ2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
317מוריהמינץנ2002טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
318יהודיתקובןנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
319דפנהפרסוףנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
320יסכהבלוקהנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
321תרצהשטיגליץנ2001Dolev5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
322רחלאקמןנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
323בניכ"ץז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
324טליהטורצקינ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
325רינתטורצקינ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
326רבקהפישפדרנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
327נריהבנבנישתיז 1997Beer Sheva5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
328עדיאביאורנ2001טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
329דניהזלצמןנ2000אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
330מעייןהינדינ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
331ראשיתספוקוינינ2009talmon2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
332שחרהרוז2006נריה- טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
333אורהרוז2009נריה- טלמון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
334צוריתשטייףנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
335נתנאלגרייפנרז1992רצי טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
336שפרהשזיפינ2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
337שמואלהרבסטז1973Dolev5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
338נגהיוליסנ2008טלמון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
339אליענהפינקנ2009Talmon2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
340משהמוסקונ 1971לאומית5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
341מבשרת גאולהדרמרנ2009טלמון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
342דודדרמרז2007טלמון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
343צורתובלז 1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
344חגיאיזנרז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
345אילהגבאינ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
346מיטבכהןנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
347רבקהאריאלנ2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
348רעותבלנקנשטייןנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
349אבישיגוזלנדז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
350נחמיהגניזיז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
351מלכותשרייברנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
352רפאלגובריןז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
353אליאורגובריןז2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
354חן דודדנציגרז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
355מוריהיוליסנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
356כרמלחפץנ2001דולב5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
357רחלרוזנפלדנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
358הדרחןנ1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
359אסנתגלעדנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
360נעמהאיזנרנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
361רוניאיזנרנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
362תחיהסלענ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
363נחמיהסגלז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
364הדרסגלנ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
365איתןאררטז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
366מעוזאררטז 2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
367יעלהסוקולוברנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
368שירןאלעזרנ 2002אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
369רעיהפנקוברנ 2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
370אדרת בת-עמיפנקוברנ 2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
371רותצברינ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
372איילתדודנ2003אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
373רותםברנדנ2001Hashmonaim5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
374שקמהברנדנ2004Hashmonaim5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
375מיטבדודנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
376תאירשוסטרנ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
377טליהשוסטרנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
378גלעדדיליאוןז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
379הדרצדוקנ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
380אלקנהגוטמןז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
381שגיאקרעיז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
382יהודיתגרוסמןנ 2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
383אלעדיעקבסוןז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
384דביריעקבסוןז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
385הללשוקרוןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
386כפירכהןז 2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
387דינהגרוסמןנ 1974רצי טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
388ליבירוז'דובנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
389ישישטרןז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
390רוניגרייפנרנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
391רבקהשחםנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
392נתאיליברמןז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
393חגיליברמןז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
394דבירליברמןז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
395נעהבוררנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
396גלעדקלייןז1981בית ספר אריאל5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
397מירבאברמוביץנ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
398אוריקלייןז2009בית ספר אריאל2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
399יאיראברמוביץז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
400מבשרגרינפלדז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
401תהילהטהוליאןנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
402אלישעגרינפלדז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
403אוריהגרינפלדנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
404יאירבן דהןז2009כרם רעים2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
405אליהובן דהןז2008כרם רעים2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
406אלישיבדותןז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
407נריה בנימיןדותןז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
408ישימלכאז2011ברצלונה2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
409איתןמלכאז2009מכבי FOX תל אביב2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
410חניאררטנ 1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
411תחיההורוביץנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
412הודיהקאהןנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
413הלליוסףנ2002טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
414רועישוורץז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
415אלירזנבונינ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
416צופיהנבונינ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
417דודבצלאלז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
418דודדולבז1995טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
419יואבדולבז2007טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
420גליהפרסוףנ2005אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
421צורשרוןז 2004רצי חיצים5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
422יונדבשרוןז 2003רצי חיצים5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
423חננאלרייזרז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
424נפתליזילברז 1959מודיעין-מכבים-רעות5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
425דודרייזרז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
426מריהזוטובנ 1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
427ימיתעדיקהנ 1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
428הודיהטורצקינ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
429שילתשטייןנ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
430איריתשטייןנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
431דניאלשטייןנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - נשים בלבד
432נחמיההורוביץז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
433גדעוןליבזוןז1941ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
434דוד יונהנוביקז1977מעלה אדומים5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
435ראםבן שלוםז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
436יאירבן שלוםז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית - גברים בלבד
437עמיחישטכלברגז 2006טלמון2 ק"מ ריצה תחרותית - עד כיתה ח
printer