Christmas Run 2018 - ריל טיימינג

Christmas Run 2018


בחר מקצה להרשמה

המקצים באירוע
שם המקצהמרחקהרשמה מוקדמתסגירת הרשמההרשמה מאוחרתסגירת הרשמה
10 ק"מ ריצה תחרותית10-105 ₪17/12/2018 10:00
5 ק"מ ריצה תחרותית5-90 ₪17/12/2018 10:00
2 ק"מ ריצה תחרותית2-70 ₪17/12/2018 10:00
printer