פרסים כספיים

Christmas Run 2018: פרסים כספיים

לפניכם פירוט הפרסים הכספיים במרוץ קריסמס 2018


פירוט הפרסים הכספיים במרוץ קריסמס 2018

מקצה 10 ק"מ

מקום כללי  גברים נשים
1

2000 ש"ח

2000 ש"ח
2

1000 ש"ח

1000 ש"ח
3

500 ש"ח

500 ש"ח

 

הפרסים הכספיים למקצה 5 ק"מ יפורסמו בהמשך

printer