טבלת עלויות ומועדי הרשמה

Christmas Run 2018: טבלת עלויות ומועדי הרשמה

לפניכם טבלת העלויות ומועדי ההרשמה במרוץ קריסמס 2018


טבלת העלויות ומועדי ההרשמה במרוץ קריסמס 2018

 

 

נרשם

 

רישום מוקדם עד 9.12.18

שעה 10:00 בבוקר

רישום מאוחר עד 17.12.18

שעה 10:00 בבוקר

 10 ק"מ - עלות לנרשם

 90 ש"ח

 105 ש"ח

 5 ק"מ - עלות לנרשם

 75 ש"ח

 90 ש"ח

 2 ק"מ - עלות לנרשם

 55 ש"ח

 70 ש"ח

 

printer