מקצים וקטגוריות

מרוץ הבית ה- 4 ע"ש עומר מנוס: מקצים וקטגוריות

לפניכם המקצים והקטגוריות במרוץ הבית ה- 4 בפארק הירקון


המקצים והקטגוריות במרוץ הבית ה- 4 בפארק הירקון לזכרו של עומר מנוס


קטגוריות (קבוצות גיל) מקצה 21.1 ק"מ

* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים ול- 3 הראשונות

כללי גברים / נשים 

 

קטגוריות (קבוצות גיל) מקצה 10 ק"מ

* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים ול- 3 הראשונות

 כללי נשים / גברים

 

קטגוריות (קבוצות גיל) מקצה 5 ק"מ

* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים ול- 3 הראשונות

 כללי נשים / גברים

 

המקצים והקטגוריות במרוץ הבית ה- 4 בפארק הירקון לזכרו של עומר מנוס  המקצים והקטגוריות במרוץ הבית ה- 4 בפארק הירקון לזכרו של עומר מנוס

printer