מרוץ הבית ה- 4 ע"ש עומר מנוס - ריל טיימינג

מרוץ הבית ה- 4 ע"ש עומר מנוס


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1טטיאנהסוחוליטקונ1976רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2מוטינחוםז1966מרתא לייט10 ק"מ ריצה תחרותית
3דפנהטוכנרנ1971ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
4הגרביטרמןנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
5עדיגוטנ1996Move!10 ק"מ ריצה תחרותית
6בעזבן-דודז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
7ניצהליפשיץנ1956רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
8שיליפשיץז1953רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
9LaviAppelז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
10דורוןשניז1972רצים ביחד21.1 ק"מ ריצה תחרותית
11משולםהוויטז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
12שירליוולובלסקי ז'אןנ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
13אלונהקוטקנ1964רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
14ניסיםאבישרז1969Runner's High21.1 ק"מ ריצה תחרותית
15אביבשוסטרנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
16דגניתקופליקנ1978ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
17עודדאלוןז1966ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
18סעריופהז1964e-sports21.1 ק"מ ריצה תחרותית
19יאירגלאורז1959רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
20אבנרפנחסז1953מועדון הריצה של גווין10 ק"מ ריצה תחרותית
21חייםגקלרז1953ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
22יוניתלייבהנ1970רצי דרור חדרה10 ק"מ ריצה תחרותית
23אריאלגולדנשטייןז1979רצי דרור10 ק"מ ריצה תחרותית
24אליפיינמןז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
25יאירסבוז2002מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
26דבירסבוז2003מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
27אמירקירשנבאוםז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
28עדןחייקז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
29שלומיבכרז1976WIN21.1 ק"מ ריצה תחרותית
30מירבכהןנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
31גילששוןז1976רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
32גליתלוי טאונ1975M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
33רוניטאוז1974M&M21.1 ק"מ ריצה תחרותית
34עמריהאוזמןז1980רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
35סיוןהאוזמןנ1982רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
36אוריחייקז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37רותםחייקנ2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
38RoyMisholi Barakז1975רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
39איילהזילברמןנ 1987ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
40דניאלאפפלבאוםז1982ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
41אדםאשכנזיז1987ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
42יואבאיקןז1991ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
43גליגוטליבז1971dorun21.1 ק"מ ריצה תחרותית
44חזיאברסז1981ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
45דרורעמיתז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
46איתןשמידטז1955רי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
47ניצןמןז 1982Bojack Horseman21.1 ק"מ ריצה תחרותית
printer