מרוץ קרית גת 2019 - ריל טיימינג

מרוץ קרית גת 2019


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1חיים מליבוביץז1951הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
2גליתדנדקרנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
3שמואלדנדקרז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
4משהקלוקובסקיז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
5היליתאדלרנ1980מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
6מיכאלאוזדנסקיז1994ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
7ירדןגולדשטייןנ2006לביא לכושר5 ק"מ ריצה תחרותית
8AndyBarnettז1980Adidas Runners, Tel-Aviv5 ק"מ ריצה תחרותית
9חגיאיזנברגז1970הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
10גליתשלוםנ1972הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
11עידןלויז1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
12נתנאלביטוןז1987שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
13מעיןאפסאיז1974שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
14לירון קדושז1982שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
15ויטלי פפוביץז1980שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
16פנחסרווחז1985שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
17אפלאוןז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
18חגידהןז1969שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
19דרורכהןז1981שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
20רוברט קליין ז1957שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
21שלומיאדרי ז1982שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
22נועםיעקבז1980שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
23 חגית נאורינ1973שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
24חגינגאוקרז1983שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
25אשטואבטהז1983שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
26רונן חבר ז1970שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
27אליעפרוניז1970שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
28מאירעמרז1967שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
29מיכאלאופמן ז1989שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
30ארטרויאלחנן ז1990שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
31אייל נחמני ז1976שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
32אורנהלוגשינ1982שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
33אלירןבן סימוןז1986שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
34ברהןבלטהז1971שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
35אביחקשוריז1977שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
36צביקהרחמיםז1963שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
37יוסישרתז1974שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
38יוניבקניןז1981שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
39מרהדסטהז1973שרות בתי הסוהר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
40ליברמןאלכסז1964חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
41פרץליאורז1983חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
42אוחיוןחנןז1969חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
43חשאידרורז1983חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
44גזידניאלז1963חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
45ארזאליהוז1970רצי ורצות הג'וינט10 ק"מ ריצה תחרותית
46יאירקמייסקיז1959רצי ורצות הג'וינט10 ק"מ ריצה תחרותית
47רחלמרוםנ1953רצי ורצות הג'וינט10 ק"מ ריצה תחרותית
48מיקידינוביץ'ז1975רצי ורצות הג'וינט10 ק"מ ריצה תחרותית
49שירהכהן יחיאלינ1971רצי ורצות הג'וינט10 ק"מ ריצה תחרותית
50סבימנגשהנ1973רצי ורצות הג'וינט10 ק"מ ריצה תחרותית
51שמואלילמהז1968רצי ורצות הג'וינט10 ק"מ ריצה תחרותית
52יורםאיינרז1966הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
53אתיאיינרנ1967הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
54תמירפרידמןז 1976mikerun5 ק"מ ריצה תחרותית
55פליקסגורבץז1986ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
56גלדדוןז1990ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
57מרדכיבן יאירז1935ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
58יעקבשרביטז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
59צורשרביטז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
60מיכאלשרביטז1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
61עמיתבן חמוז1990ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
62גונןגואטהז1982real timing5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
63מאורסמאדגהז1986real timing5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
64אלישפרז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
65עמיצורסלומוןז2002ישיבה תכונית מצפה רמון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
66אחאברוןז1959RUNNING B710 ק"מ ריצה תחרותית
67ענברלוזז2002לביא כושר5 ק"מ ריצה תחרותית
68משהאבוז1986שדרות10 ק"מ ריצה תחרותית
69ליטלאלמליחנ1984ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
70אופיראלמליחז1981ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
71רחלזזובסקינ1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
72אליסףפלמרז1981מפעל צבר10 ק"מ ריצה תחרותית
73גופנהרוביןנ1969צבר10 ק"מ ריצה תחרותית
74אופירדודז1977אסם10 ק"מ ריצה תחרותית
75אלברטוקליינרז1960אסם10 ק"מ ריצה תחרותית
76יהונתןשפירז1983ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
77תמרשלסקינ1969ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
78הרירחמילז1965ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
79עמיעקבז1973ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
80אברהםניסנבויםז1951ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
81גבילוטבקז1946ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
82אלכסטרייבסז1982ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
83אילןוישנבצקיז1995ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
84שירה וורצלנ1985אסם קרית גת 10 ק"מ ריצה תחרותית
85יובבחביבז1987אסם קרית גת 5 ק"מ ריצה תחרותית
86עמיראהרוןז1978אסם קרית גת 10 ק"מ ריצה תחרותית
87שימורדז1978אסם קרית גת 10 ק"מ ריצה תחרותית
88עדיתאביסרורנ1967אסם קרית גת 10 ק"מ ריצה תחרותית
89NoamShabtaiז 1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
90נתנאלשכטרז 2005אתלטים של ג'יי10 ק"מ ריצה תחרותית
91מומיאלבזז1953ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
92עובדשפרז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
93חייםבוכריסז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
94דוידבוכריסז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
95דודעשורז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
96מיטלרגבנ1981לביא לכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
97אורוןכחלוןז1981ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
98טליהכחלוןנ1981ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
99הילהאיבגינ1989רצי בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
100עוזשיטריתז1992נווה לנדי5 ק"מ ריצה תחרותית
101אלעדכהןז1989נווה לנדי5 ק"מ ריצה תחרותית
102נחמןלוגסיז2007נווה לנדי5 ק"מ ריצה תחרותית
103אסףגטהוןז2007נווה לנדי5 ק"מ ריצה תחרותית
104נתנאלפרנסיסז2007נווה לנדי5 ק"מ ריצה תחרותית
105אליהאליאסיז2007נווה לנדי5 ק"מ ריצה תחרותית
106הדרלוינ1999נווה לנדי10 ק"מ ריצה תחרותית
107נטעבשארינ2000נווה לנדי10 ק"מ ריצה תחרותית
108יהונתןברסקהז2005נווה לנדי10 ק"מ ריצה תחרותית
109נעםפינטוז2005נווה לנדי10 ק"מ ריצה תחרותית
110יחיאלשיטריתז2005נווה לנדי10 ק"מ ריצה תחרותית
111הראלבן שבתז2005נווה לנדי10 ק"מ ריצה תחרותית
112יריבלויז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
113רונישרתנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
114אורייןלוגשינ2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
115שובללוגשינ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
116מאירבינגז1975הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
117פבלפבזנרז1978Goodrun5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
118רעותגבאי אמויאלנ1988רצי השדות10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
119עידןג'רסינ1990JERSEY CLUB5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
120מורניג'רסינ1991JERSEY CLUB5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
121MeirNathanז2006אתלטים של גיי5 ק"מ ריצה תחרותית
122מתןעזאניז2004האתלטים של ג'יי10 ק"מ ריצה תחרותית
123עדיפייקיןז1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
124ישראלגולדברגז1985EPRC10 ק"מ ריצה תחרותית
125מריאנודמבובסקיז1972לביא לכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
126טיבבויגזאוז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
127אורןאשכנזיז1975נמל חיפה10 ק"מ ריצה תחרותית
128אפרתבן-ארינ1986לביא לכושר5 ק"מ ריצה תחרותית
129נדבבן-אריז1987לביא לכושר5 ק"מ ריצה תחרותית
130לביאכרמיז1985לביא לכושר5 ק"מ ריצה תחרותית
131אנדרייפאריז1988ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
132קוביסליפקיןז 2006אתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
133מיקיסליפקיןז 2010אתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
134אורהגנטקנ1967רצי השדות10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
135הלנהוולףנ1990רצי לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
136אחמדאבו ראסז1980ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
137עודדפרידמןז1987ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
138משהשם טובז1956ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
139רענןאמויאלז1970ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
140גיארובינשטייןז1978ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
141אילןסבגז1964ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
142ליסהביטוןנ1985ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
143יוסיאבגיז1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
144שושילוריאנ1988מכבי תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
145מאיהמרסיאנונ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
146שימרסיאנונ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
147דודמרסיאנוז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
148גילישראלז 1982יהלום10 ק"מ ריצה תחרותית
149אלעדבן לולוז 1983יהלום10 ק"מ ריצה תחרותית
150חמואליעדז1977ליגה- רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
151נגוסהמולוז1978ליגה- רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
152פרץאשרז1965ליגה- רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
153אוסקרשלוםז1951ליגה- רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
154מלניצקיבניז1958ליגה- רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
155אורןזפרניז1985sun&moon10 ק"מ ריצה תחרותית
156יהודהיעקבסוןז2002רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
157נעםיעקבסוןז2006רצי בית שמש10 ק"מ ריצה תחרותית
158תנייעקבסוןז2005רצי בית שמש10 ק"מ ריצה תחרותית
159נפתליזילברז1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
160יעקבסינגרז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
161עידוסינגרז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
162איילתפורתנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
163גליתברזילינ1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
164תומרלויז1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
165אלמגור לוטןאורלינ1978כנסת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
166אבוחצירהאסי אשרז1977כנסת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
167צביאלדודז1979כנסת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
168ישראלובז'נהנ1973כנסת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
169עאמרסלאםז1975כנסת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
170סעדראג'בז1993כנסת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
171בן דודאסףז1987כנסת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
172קציראילז1974כנסת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
173ואדיםסטפיןז1982ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
174רוניתבוקובזהנ1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
175סימאווצלרנ1974sweat10 ק"מ ריצה תחרותית
176איתן יוסףווצלרז2003אתלטים של ג'י10 ק"מ ריצה תחרותית
177משהגרונספקטז2008אתלטים של ג׳יי10 ק"מ ריצה תחרותית
178אלישעשמירז1972החברים של יבגני10 ק"מ ריצה תחרותית
179יאירישראלז1944ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
180יהודהמזרחיז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
181רזמשולםז2005שקף5 ק"מ ריצה תחרותית
182אוריתשוורץנ1971אורית שוורץ5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
183שמואלפזז1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
184כריסטינהדמידובנ1991ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
185אוריסיגלז2006האתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
186ניסיםאסוליןז1983ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
187שרגיבומזרז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
188ורדשחםנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
189יהודית ליבהבומזרנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
190נריהבן יוסףז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
191רועיהראל זיניז1973המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
192תמרזהרנ1969המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
193דניאלשרוןז1978המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
194שרוןמיילמן כחלוןנ1970המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
195אלעזררביעיז1988המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
196חגיתנובונ1984המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
197ידידיהאפקז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
198טליפינקלשטייןנ1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
199מיכאלרביבוז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
200יובלאברמוביץז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
201יזהרפלדז1975אינטל10 ק"מ ריצה תחרותית
202מעייןאבנריז2002לביא לכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
203איתן לבכהןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
204ורדחסקלנ1972רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
205אשרלויז1962רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
206דניאלקורצמןז1967רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
207קובילויז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
208צורעמישבז2004אתלטים של ג׳יי10 ק"מ ריצה תחרותית
209אוראדםז1963רוציתנו שדרות אתגרית עוטף עזה10 ק"מ ריצה תחרותית
210אלישוחטז2005האתלטים של ג'יי10 ק"מ ריצה תחרותית
211כרמיתאור זיונ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
212הינדיגינזברגנ1983שירת דבורה10 ק"מ ריצה תחרותית
213רונןכהןז1975רצי 100 מני10 ק"מ ריצה תחרותית
214יהושע דודטלרז1989הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
215אריקאריאבז1995ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
216איתןמנורז1951ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
217חנוךטלרז1956הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
218גליכרמוןנ1977עיריית תל אביב יפו10 ק"מ ריצה תחרותית
219חייםצרפתיז1971עיריית תל אביב יפו10 ק"מ ריצה תחרותית
220אבישירוזןז1973עיריית תל אביב יפו10 ק"מ ריצה תחרותית
221אביגאוןז1968אופקו5 ק"מ ריצה תחרותית
222גביפייבישז1975אופקו5 ק"מ ריצה תחרותית
223יעלגנוסרנ1974אופקו5 ק"מ ריצה תחרותית
224סיוןמיוחס-סבגנ1984אופקו5 ק"מ ריצה תחרותית
225קרןכוכבי בקנ1969אופקו5 ק"מ ריצה תחרותית
226אירהשפירונ1986אופקו5 ק"מ ריצה תחרותית
227מורןבסטיקרנ1983אופקו5 ק"מ ריצה תחרותית
228אושריתעמירהנ1980אופקו5 ק"מ ריצה תחרותית
229מורןגולןנ1978אופקו10 ק"מ ריצה תחרותית
230לאורהמוסקוביץנ1971אופקו10 ק"מ ריצה תחרותית
231רפיארנוןז1978אופקו10 ק"מ ריצה תחרותית
232עמיתריבקיןז1978אופקו10 ק"מ ריצה תחרותית
233מתןקורןז1980אופקו10 ק"מ ריצה תחרותית
234סגיתפינטו-פינקלנ1972אופקו10 ק"מ ריצה תחרותית
235אבנרלויןז1986אופקו10 ק"מ ריצה תחרותית
236יפעתפיליפנ1976אופקו10 ק"מ ריצה תחרותית
237ניבירדניז1982אופקו10 ק"מ ריצה תחרותית
238ולריהלרמןנ2001הגר קבוצת ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
239עידןסטמקרז 2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
240דניאלסטמקרז 1970ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
241תאירמיכאליסנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
242יובלמיכאליסז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
243מיכאלמור יוסףז1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
244כלניתטאובנ1986רצי אפרת10 ק"מ ריצה תחרותית
245שירליאדלשטייןנ1984רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
246ערןשלוז1970הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
247שקדעזרא ליבונ1982ליגת רצים בעבודה - משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
248עומרסגל-רוזנבויםז1982ליגת רצים בעבודה - משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
249אביבבר-אורז1980ליגת רצים בעבודה - משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
250מיקיפורןז1968ליגת רצים בעבודה - משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
251יניבבן-הרושז1977ליגת רצים בעבודה - משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
252רועיגרנטז1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
253יצחקלמדןז1949הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
254OrlyLevanonנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
255ג'ניגוזלינ1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
256אסףגוזליז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
257צופיהשמעונינ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
258שמחהוכטלז1965רצי אפרת10 ק"מ ריצה תחרותית
259דןפסטרנקז1996ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
260יוסףכהןז 1960בית הלוחם5 ק"מ ריצה תחרותית
261מעיןצבריז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
262נתימרוםז1974Malabi TRC10 ק"מ ריצה תחרותית
263אופירכהן אוחנהנ1989ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי קרית גת וחיילים בחובה בלבד
264ענתברדה בן שלושנ1978Dan 4 run5 ק"מ ריצה תחרותית
printer