מפות המסלולים

מרוץ כהילה ה- 2: מפות המסלולים

לפניכם מפות המסלולים במרוץ כהילה ה- 2


מפות המסלולים במרוץ כהילה ה- 2

* לאורך המסלולים יוצבו עמדות חלוקת מים - 2 נקודות למקצה 5 ק"מ ו- 3 נקודות למקצה 10 ק"מ

מפת מסלול 10 ק"מ

 

מפת מסלול 5 ק"מ

  

printer