מרוץ כהילה ה- 2 - ריל טיימינג

מרוץ כהילה ה- 2


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1שנימילשטייןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
2סיוןמילשטייןנ1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
3עופרזילברז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
4אורטלברנדנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
5דוראביטלז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
6גלעדפישברגרז1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
7עמיתסיבנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
8יריןשלוםז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
9נירעוזז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
10הראלאשלנ1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
11אולגהוולבץ'נ1976Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
12נעמהמלוכהנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
13טלגרינברג בר-חינ1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
14יואבסנילביץז2001שבט החורש10 ק"מ ריצה תחרותית
15יואבמןז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
16יובלאבנינ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
17רוניוייצנרנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
18ענתשתיוינ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
19ליהיאגרניצהנ1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
20נדיהטולמסובנ1987תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
21שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג5 ק"מ ריצה תחרותית
22איתיגלעדיז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
23אביעוזז1955ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
24אילרולניצקיז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
25נתיהוכברגז1956ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
26אושרלורנסז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
27שניבוקצ'יןנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
28יבגנינטייבז1993Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
29רוןלויז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
30סידגןנ1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
31ציפידנינונ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
32דורוןשפיראז1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
33גלעדשריםז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
34נועםטננבאוםנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
35דנימנחםז 1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
36איילמנחםז 1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37עידןחוטרז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
38הודיהחוטרנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
39דפנהשטרןנ1976אין5 ק"מ ריצה תחרותית
40עמריפינקז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
41נמרודגולדשטייןז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
42צביקהגולדשטייןז1958ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
43ערןשלוז1970הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
44מירהרוטםנ1962ללא מועדון2 ק"מ עממי
45משהרוטםז1958ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
46רוניגליקמןנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
47תומרשפירז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
48גיליבן ישינ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
49אביהנגרנ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
50יובלסימוןז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
51עידוסימוןז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
52לירניסנינ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
53שקדאלבגנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
54ליטלזולוטריובנ1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
55מוטיפטלז1966ללא מועדון2 ק"מ עממי
56שליקובוסנ1971החורש10 ק"מ ריצה תחרותית
57דניאלאפפלבאוםז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
58YaelSteinbergerנ1987ללא מועדון2 ק"מ עממי
59ZivSteinbergerז1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
60עדןקוריןנ1996ללא מועדון2 ק"מ עממי
61נטעוויליס להבנ1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
62ניקולוויליס להבנ1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
63רונןצאיגז 1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
64טלאבן בלינקיז2003ללא מועדון2 ק"מ עממי
65שריתאבן בלינקינ1966ללא מועדון2 ק"מ עממי
66נוהראביגלנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
67נעהלוינ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
68רוניוייצנרנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
69עדיגלבוענ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
70אלוןמלינגרז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
71איילמלינגרז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
72גלמלינגרנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
73ערןמלינגרז1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
74ליטלמלינגרנ1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
75דודכהןז1951ללא מועדון2 ק"מ עממי
76חדוהכהןנ1956ללא מועדון2 ק"מ עממי
77מיכלאשכנזי כהןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
78יואבאשכנזי כהןז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
79שירליכהןנ1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
80יעלאשכנזינ1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
81ענתליבנהנ1959ללא מועדון2 ק"מ עממי
82חייםגלבועז1961ללא מועדון2 ק"מ עממי
83קטיגלבוענ1960ללא מועדון2 ק"מ עממי
84רוןגלבועז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
85יובלליבנהז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
86יוניבלאטז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer