מרוץ כהילה ה- 2 - ריל טיימינג

מרוץ כהילה ה- 2


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1קורלסיטבוןנ1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2גלשחוריז1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
3איתיגדישז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
4ירון ברוקסברז1970ברוקס10 ק"מ ריצה תחרותית
5אריקבאליןז1953ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
6קרןרגבנ1970Run with Roni5 ק"מ ריצה תחרותית
7ראובנהדייןנ1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
8הדסגאגיןנ1974מכבי תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
9עמיתקולקוביץז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
10גיאגאגיןז2004מכבי תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
11עומרזיוז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
12ליאםסלעז2002שבט החורש2 ק"מ עממי
13יעקבשקדז1960רציי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
14מיכלאשכנזי כהןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
15שלידה פזנ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
16יואבאשכנזי כהןז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
17BatyaMarzelנ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
18AtaraFefferנ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
19עמרגבעתיז1981בקהילה - משנים מציאות חברתית10 ק"מ ריצה תחרותית
20תמירמנדלוביץז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
21עומרישאול זהביז 2001החורש5 ק"מ ריצה תחרותית
22יוחאיוינשטייןז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
23עינתקלינובסקינ1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
24יואבחיימובז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
25יובלשטיינרנ1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
26נועםפישבאוםנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
27דניאלצימבלרנ1997ללא מועדון2 ק"מ עממי
28אילבכרז1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
29דניכהןנ1993bavli305 ק"מ ריצה תחרותית
30אוראלניסןנ1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
31רנייחזקאלז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
32אמירחייטז1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
33עינבחייטנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
34שירהוגרנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
35קריןוגרנ1968ללא מועדון2 ק"מ עממי
36אלוןגלבועז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
37עדןפנקרז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
38חגיפנקרז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
39אלעדטסלרז1992ללא מועדון2 ק"מ עממי
40נגהפישמןנ1993ללא מועדון2 ק"מ עממי
41עמיתקובוסז2001שבט החורש5 ק"מ ריצה תחרותית
42אורגורודיסקיז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
43אורגורודיסקיז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
44רבקהשטרןנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
45יוסימורדז1958חצור הגלילית5 ק"מ ריצה תחרותית
46עומרבורגרז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
47מאורקולטז1992החברים של עדי5 ק"מ ריצה תחרותית
48מאיהשטראוסנ1996ללא מועדון2 ק"מ עממי
49יעלרוחיןנ1996ללא מועדון2 ק"מ עממי
50נטליפצנסקינ1996ללא מועדון2 ק"מ עממי
51אסףגרינשפןז1996ללא מועדון2 ק"מ עממי
52הילהנבטנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
53נוגהדיסטניקנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
54עומראשוחז1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
55רזשפטנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
56אביתרטלז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
57עדישריםנ1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
58JenniferWirkusנ1988ללא מועדון2 ק"מ עממי
59ינאיגמליאלז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
60Jolly JulieAcokingנ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
61גלעדוקסז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
62עידןאשנרז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
63אוראשנרז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
64ShirlyTayabנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
65נעמיקסלרנ2000אוראל ניסן5 ק"מ ריצה תחרותית
66טליהקסלרנ2002אוראל ניסן5 ק"מ ריצה תחרותית
67אספה אסףוודג'הז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
68דודאספהז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
69מיכלשירווינ1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
70עדיוקניןנ2000בקהילה2 ק"מ עממי
71שחרשמעיהנ2000בקהילה2 ק"מ עממי
72גלפאוקרז2000בקהילה2 ק"מ עממי
73אורילנירז1999בקהילה2 ק"מ עממי
74נדבשטסלז2000בקהילה2 ק"מ עממי
75נועהמנורנ2000בקהילה2 ק"מ עממי
76רונינוסבאוםנ1999בקהילה2 ק"מ עממי
77הודיהדהןנ2000בקהילה2 ק"מ עממי
78שניגיסרנ2000בקהילה2 ק"מ עממי
79מיכלמנינ2000בקהילה2 ק"מ עממי
80זיושפיראנ2000בקהילה2 ק"מ עממי
81נגה הדרנ2000בקהילה2 ק"מ עממי
82אלהעמירנ2000בקהילה2 ק"מ עממי
83רוניברקנ2000בקהילה2 ק"מ עממי
84דןמישורי דרעיז2000בקהילה5 ק"מ ריצה תחרותית
85יפתח ירושלמיז2000בקהילה5 ק"מ ריצה תחרותית
86עמרישליסלז2000בקהילה5 ק"מ ריצה תחרותית
87נויאדרנ2000בקהילה5 ק"מ ריצה תחרותית
88מאיה אלוןנ2000בקהילה5 ק"מ ריצה תחרותית
89אורפוטלנ2000בקהילה5 ק"מ ריצה תחרותית
90אלוןאוברוצקיז2000בקהילה5 ק"מ ריצה תחרותית
91עידואברהםז2000בקהילה5 ק"מ ריצה תחרותית
92מיקה גבעתינ2000בקהילה5 ק"מ ריצה תחרותית
93יהלגזיתז1999בקהילה5 ק"מ ריצה תחרותית
94יונתןפינקז1999בקהילה5 ק"מ ריצה תחרותית
95נדבהרפזיז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
96נטףבן נוןנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
97רליבנקרנ1956ללא מועדון2 ק"מ עממי
98AndyBarnettז1980Adidas Runners Tel-Aviv5 ק"מ ריצה תחרותית
99תומרניימרז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
100רועיאנטוקוליץז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
101נדבעופריז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
102איתיגבאיז1994ללא מועדון2 ק"מ עממי
103ענתאברמסוןנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
104מתןהברי תמירז1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
105רועיהברי תמירז1994ללא מועדון2 ק"מ עממי
106רננהרדינ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
107יעלמיליצ'רנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
108רםלביאז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
109עומרלביאז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
110עומרמיליצ'רז1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
111נועהלביאנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
112נעםפתאלז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
113ליהפתאלנ1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
114רומןבלאייבז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
115ליאתפינלסנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
116טליפינלסנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
117שמואלפינלסז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
118אלינורברנשטייןנ1994ללא מועדון2 ק"מ עממי
119עידןבלאייבז1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
120יעלאמסלםנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
121עמליהאליקיםנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
122מאיקשינ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
123יובלוייסז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
124איילתגלברדנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
125אורןהויזנרנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
126נועהבר זאבנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
127AndreiGluckז1984נמורי הזעם5 ק"מ ריצה תחרותית
128שחרביתןנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
129ליאוראולמןז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
130גלקלייןנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
131שירה מריםכהןנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
132LaviAppelז1956ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
133hgrvekhtנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
134שירההאוזינ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
135רועיאסקירהז1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
136גיתיתביכלרנ1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
137דולבבן יקירז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
138ElaFilogנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
139AbegailAtinנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
140MeldeDangkeoנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
141גיאמאורז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
142זהרדדוןנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
143בןפרידמןז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
144עמיתשנפנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
145טלמאירז1997ללא מועדון2 ק"מ עממי
146עומרארדנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
147גיאמזורז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
148ניצןתמירנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
149סתיוחיוןז1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
150מריקהמץנ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
151עידןשריםז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
152שנימילשטייןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
153סיוןמילשטייןנ1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
154עופרזילברז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
155אורטלברנדנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
156דוראביטלז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
157גלעדפישברגרז1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
158עמיתסיבנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
159יריןשלוםז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
160נירעוזז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
161הראלאשלנ1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
162אולגהוולבץ'נ1976Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
163נעמהמלוכהנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
164טלגרינברג בר-חינ1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
165יואבסנילביץז2001שבט החורש10 ק"מ ריצה תחרותית
166יואבמןז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
167יובלאבנינ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
168רוניוייצנרנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
169ענתשתיוינ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
170ליהיאגרניצהנ1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
171נדיהטולמסובנ1987תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
172שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג5 ק"מ ריצה תחרותית
173איתיגלעדיז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
174אביעוזז1955ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
175אילרולניצקיז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
176נתיהוכברגז1956ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
177אושרלורנסז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
178שניבוקצ'יןנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
179יבגנינטייבז1993Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
180סידגןנ1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
181ציפידנינונ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
182דורוןשפיראז1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
183גלעדשריםז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
184נועםטננבאוםנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
185דנימנחםז 1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
186איילמנחםז 1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
187עידןחוטרז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
188הודיהחוטרנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
189דפנהשטרןנ1976אין5 ק"מ ריצה תחרותית
190עמריפינקז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
191נמרודגולדשטייןז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
192צביקהגולדשטייןז1958ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
193ערןשלוז1970הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
194מירהרוטםנ1962ללא מועדון2 ק"מ עממי
195משהרוטםז1958ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
196רוניגליקמןנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
197תומרשפירז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
198גיליבן ישינ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
199אביהנגרנ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
200שקדאלבגנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
201ליטלזולוטריובנ1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
202מוטיפטלז1966ללא מועדון2 ק"מ עממי
203שליקובוסנ1971החורש10 ק"מ ריצה תחרותית
204דניאלאפפלבאוםז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
205YaelSteinbergerנ1987ללא מועדון2 ק"מ עממי
206ZivSteinbergerז1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
207עדןקוריןנ1996ללא מועדון2 ק"מ עממי
208נטעוויליס להבנ1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
209ניקולוויליס להבנ1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
210רונןצאיגז 1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
211טלאבן בלינקיז2003ללא מועדון2 ק"מ עממי
212שריתאבן בלינקינ1966ללא מועדון2 ק"מ עממי
213נוהראביגלנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
214נעהלוינ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
215רוניוייצנרנ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
216עדיגלבוענ1995ללא מועדון2 ק"מ עממי
217אלוןמלינגרז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
218איילמלינגרז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
219גלמלינגרנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
220ערןמלינגרז1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
221ליטלמלינגרנ1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
222דודכהןז1951ללא מועדון2 ק"מ עממי
223חדוהכהןנ1956ללא מועדון2 ק"מ עממי
224מיכלאשכנזי כהןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
225יואבאשכנזי כהןז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
226שירליכהןנ1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
227יעלאשכנזינ1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
228ענתליבנהנ1959ללא מועדון2 ק"מ עממי
229חייםגלבועז1961ללא מועדון2 ק"מ עממי
230קטיגלבוענ1960ללא מועדון2 ק"מ עממי
231רוןגלבועז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
232יובלליבנהז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
233יוניבלאטז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer