מרוץ אליצור השומרון ע"ש גלעד זר 2019 - ריל טיימינג

מרוץ אליצור השומרון ע"ש גלעד זר 2019


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1הראליהודהז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2כרמלגלעדנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
3ברקגלעדז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
4חננאלנמירז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
5סהרביטוןז 1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
6ירוןגולדשטייןז1990רצים בענב5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
7גלאורגעדיז 1997רצים בענב10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
8בניבר-יהודהז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
9ישראלגולדרייךז1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
10שמואלגולדרייךז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
11איתןמורדז2007רצים למען גלעד5 ק"מ ריצה תחרותית
12עודדמורדז1979רצים למען גלעד5 ק"מ ריצה תחרותית
13נועםטייריז2005רצים למען גלעד5 ק"מ ריצה תחרותית
14עדיאלטייריז1974רצים למען גלעד5 ק"מ ריצה תחרותית
15מאירברומקישז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
16יהודהשלטרז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
17מאוראלמליחז1983איילי לבונה10 ק"מ ריצה תחרותית
18דודשטיינבךז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
19שמאינוביקז1979לרוץ לשם שמ(א)יים10 ק"מ ריצה תחרותית
20מעיןפסחנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
21יאירפסחז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
22זוהרפסחז1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
23עטרהפינקלנ1954רצי אל-על5 ק"מ ריצה תחרותית
24צביגלייכרז1955רצי אל-על5 ק"מ ריצה תחרותית
25שמאינוביקז1979לרוץ לשם שמ(א)יים10 ק"מ ריצה תחרותית
26יוסףושדיז1952ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
27דינהשטיינגרץנ1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
28יוסףשלוז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
29יוסףסטףז1990"רבש""צ עוצמה"5 ק"מ ריצה תחרותית
30עמישישבטלז1975"רבש""צ עוצמה"5 ק"מ ריצה תחרותית
31עודדברוטז1984"רבש""צ עוצמה"5 ק"מ ריצה תחרותית
32עמיחיאזולאיז1978"רבש""צ עוצמה"5 ק"מ ריצה תחרותית
33אליצורטרבלסיז1982"רבש""צ עוצמה"5 ק"מ ריצה תחרותית
34יצחקלסרז1978"רבש""צ עוצמה"5 ק"מ ריצה תחרותית
35יהונתןשמחיז1982"רבש""צ עוצמה"5 ק"מ ריצה תחרותית
36אליהכרמיז1983רצים ותורמים 5 ק"מ ריצה תחרותית
37גבירביבוז1979רצים ותורמים 10 ק"מ ריצה תחרותית
38נחשוןקורלקז2006רצים ותורמים 10 ק"מ ריצה תחרותית
39יניבקלוגהפטז2003MMrunning10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
40יהורםחנוכיז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
41דודיראוכברגרז1971רצים ותורמים 10 ק"מ ריצה תחרותית
42מרדכימינץז1986רצים ותורמים 5 ק"מ ריצה תחרותית
43אברהםשפיראז1982רצים ותורמים 5 ק"מ ריצה תחרותית
44אנושכהןז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
45יונתןקז2007תושב שומרון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
46אריאלקז1977תושב שומרון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
47מוטיזלביץז1977מניפה איתמר5 ק"מ ריצה תחרותית
48דבירשרעביז2001מניפה איתמר5 ק"מ ריצה תחרותית
49שלמהגטהז2001מניפה איתמר5 ק"מ ריצה תחרותית
50דודהירשבגז2002מניפה איתמר5 ק"מ ריצה תחרותית
51יהודההירשבגז2002מניפה איתמר5 ק"מ ריצה תחרותית
52אלקנהסלומוןז2001מניפה איתמר5 ק"מ ריצה תחרותית
53עילאיאזואליז2001מניפה איתמר5 ק"מ ריצה תחרותית
54טליהלביאנ2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
55איתןלביאז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
56סליןלביאנ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
57אופירלביאז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
58מרטיןבורשטייןז1977חבר5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
59אליפיינמןז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
60אפריםזימןז1946ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
61יואליבניאליז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
62יגלאלפסיז1977חטמר שומרון5 ק"מ ריצה תחרותית
63בנימיןעיישז2010רצים למען גלעד5 ק"מ ריצה תחרותית
64יהודהיואליז2002חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
65ישידודז2004חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
66אריאלסיתריז1997חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
67נבורוטברגז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
68נדבצפניקז2004חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
69אליהוביתאןז2004חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
70יאירכהןז2002חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
71איתןהילביץז2002חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
72מאירגיונטהז2002חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
73צבינאומבורגז1991חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
74יהונתןמי מרוםז2004חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
75עמיחיסגלז2004חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
76לביאשילהז2001חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
77מעוזפרץז2002חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
78ראובןטוריןז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
79צורקלכהייםז2002חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
80גבריאלסילברברגז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
81זכריהאביעד ברנרז2004חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
82ידידיהאפרתיז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
83איתןפרבשטייןז2001חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
84יהודהאודסז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
85נריהאודסרז1991חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
86ידידיההופמןז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
87אריהאופשטייןז2002חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
88שמואלקלייןז2002חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
89משהבן שושןז2001חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
90יהודהפרידמןז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
91אלישעכרמיז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
92ינאיששוןז2002חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
93דוד יוסףאבן דנאןז2004חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
94ידידיהברוכיז2004חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
95אהרוןהישראליז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
96משהבר ניצןז2002חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
97יהושעשרמןז1977חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
98דבירכהןז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
99משהלדרז2001חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
100יוסףליברמןז1996חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
101נתנאלשטרמרז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
102אריאלתנעמיז2002חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
103אלעדשושןז2001חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
104אלחנןשקולניקז1997חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
105נועםטאובז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
106יונדבשרוןז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
107יונתןליברמןז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
108נעםגוטליבז2003חצים רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
109כפירבן יצחקז2008רצים למען גלעד5 ק"מ ריצה תחרותית
110אבישיפיטוסיז1980רצים ותורמים 10 ק"מ ריצה תחרותית
111יצחקסלצרז1975רצים ותורמים 10 ק"מ ריצה תחרותית
112אוריהכהןז1987רצים ותורמים 10 ק"מ ריצה תחרותית
113עידןמרילוסז1976רצים ותורמים 10 ק"מ ריצה תחרותית
114יוסףנמירז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
115יצחקאפריוןז1992רצי אפריון10 ק"מ ריצה תחרותית
116חרותמאירמןנ1992מאירמן נופש ותיירות5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
117צבי יהודהמאירמןז2002מאירמן נופש ותיירות5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
118אוריהמאירמןז1991מאירמן נופש ותיירות5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
119אלעדרוזנפלדז1987רצי הר ברכה10 ק"מ ריצה תחרותית
120הלליחרמוןנ2012רצי הר ברכה5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
121מתניה שמחהחרמוןז2010רצי הר ברכה5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
122נסיהחרמוןנ2008רצי הר ברכה5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
123שלהבתיהחרמוןנ2006רצי הר ברכה5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
124אברהםחרמוןז1977רצי הר ברכה5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
125אורידנינוז1985רצי אליצור פתח תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
126שייוסףז1979רצי הר ברכה10 ק"מ ריצה תחרותית
127שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
128הגריערנ1999חטמר שומרון10 ק"מ ריצה תחרותית
129אליעזרגיטלמןז1976חטמר שומרון10 ק"מ ריצה תחרותית
130ידידיהצוקרמןז1980חטמר שומרון10 ק"מ ריצה תחרותית
131אליקיםגרוסז1983חטמר שומרון10 ק"מ ריצה תחרותית
132דודחזניז1974חטמר שומרון5 ק"מ ריצה תחרותית
133אליקמימרןז1981חטמר שומרון10 ק"מ ריצה תחרותית
134ברשטרמרז1996חטמר שומרון10 ק"מ ריצה תחרותית
135רואימסוריז1972למען עתיד קדומים10 ק"מ ריצה תחרותית
136ענראפריוןז1978רצי אפריון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
137יעקבאפריוןז1983רצי אפריון10 ק"מ ריצה תחרותית
138נתןקריספיןז1994לא רלוונטי10 ק"מ ריצה תחרותית
139דרורממליהז2008ממליה5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
140אברהםממליהז2005ממליה5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
141אביאלממליהז1977ממליה5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
142אופירקפלןז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
143אלוןמשעליז1970עוצמה10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
144יוסףסטףז1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
145ניציאילןנ1965רצי השומרון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
146יחיאלגולדשטייןז1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
147גלזהביז1970רצים עם הרוח10 ק"מ ריצה תחרותית
148שרהפלד גפרנ1951רצים למען גלעד5 ק"מ ריצה תחרותית
149נועםהללז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
150נדבנבוז1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
151יוסףטובולסקיז2007ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
152יונתןכהנאז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
153אבשלוםכהנאז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
154עוזאלותיקז1982קדומים רצים ונהנים5 ק"מ ריצה תחרותית
155גילנדלז1969יאולקאו10 ק"מ ריצה תחרותית
156זיונדלז2004יאולקאו5 ק"מ ריצה תחרותית
157רעי מרדכיקינגז 2005KingRuns5 ק"מ ריצה תחרותית
158אלישיבקינגז 2006KingRuns5 ק"מ ריצה תחרותית
159אריה יצחקקינגז 1973KingRuns10 ק"מ ריצה תחרותית
160בניהו יחזקאלקינגז 2003KingRuns10 ק"מ ריצה תחרותית
161אלכסנדרקשביןז1956הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
162יהודהרסטז1957רצים למען גלעד10 ק"מ ריצה תחרותית
163גדעוןסמואלז1967רצים למען גחעד10 ק"מ ריצה תחרותית
164AvishaySILVERSז2006רצים למען גלעד5 ק"מ ריצה תחרותית
165EitanSILVERSז2008רצים למען גלעד5 ק"מ ריצה תחרותית
166HILLELSILVERSז1977רצים למען גלעד5 ק"מ ריצה תחרותית
167אליקיםגרוסז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
168משהחג'ביז1951עמק האושר10 ק"מ ריצה תחרותית
169אחיה שילהשהםז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית- עלות לנרשם תושב מועצה אזורית שומרון, פנסיונרים וחיילים בחובה
printer