מרוץ יקנעם ה- 2 (נדחה) - ריל טיימינג

מרוץ יקנעם ה- 2 (נדחה)


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1שניררוזלסז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2טליהסטביצקינ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
3יקיןעודהנ1994רצי מעדון רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
4זמירורדיז1964ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
5אריאלהדרז1974ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
6רויתהדרנ1974ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
7עידןורדיז1976חנתון10 ק"מ ריצה תחרותית
8יעלבן יצחקנ 1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
9רןבן יצחקז 1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
10רועיפארז1978ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
11רועילבבז2003ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
12מארקבליאייבסקיז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
13דודשגייבז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
14ידידיהשגיבז1976מועדון השגיבים10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
15ריקיאדרינ1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
16פלאחסאבאז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
17שליורסקיןז2008ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
18עינתקופשטייןנ1971ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
19אורי חייםסולומוןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
20לאלסולומוןז2006ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
21רביעעבד אלחיז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
22אבראהיםעבד אלחיז1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
23מוחמדעבד אלחיז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
24מיהגורנ1975runningmania5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
25בייקיןאלכסנדרז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
26צביבן-אברהםז1941ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
27אלוןברז1979ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
28ג'רמילוי כהןז1976ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
29נדב ישיאלכסנדרז1985ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
30ורדגנוןנ1978ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
31עבדאללהמסארווהז1969איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
32עדיתמידן ברויזנ1987ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
33אוהדנחוםז 199865 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
34נויתמירנ 1998ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
35מיכלוייסנ1973ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
36ליאורהחינ1965ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
37שלוביררובז2005B Gym5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
38ליאןמידנ1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
39אביבקידרז1992ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
40ימיתזיונ1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
41איתיזיוז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
42פטריקמאיורז1973ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
43רוןמאיורז2007ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
44ורדגילינסקינ1963רצים עם לורנס5 ק"מ ריצה תחרותית
45עידולרנרז1983ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
46ערןברוךז1968Runningmania5 ק"מ ריצה תחרותית
47מירבכהן גבאינ1972Runningmania5 ק"מ ריצה תחרותית
48רונןצנרז1980Runningmania5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
49רועימרקוביץז2008ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
50נועםשטרית שמאיז2004ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
51נועםדראקז2008ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
52אמירנצר רווחז2003The Buttons5 ק"מ ריצה תחרותית
53הילהנצרנ2004The Buttons5 ק"מ ריצה תחרותית
54זינוביבלגודרסקיז1963נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
55תמרהקצביץנ1984ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
56אלכסקצביץז1988ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
57יותםזיוז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
58הילהזיידמןנ1962ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
59עמיתבן ציוןז2008ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
60שירוזיןז1980קשר עין5 ק"מ ריצה תחרותית
61ניצהרייזמןנ1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
62ליאורבונשטייןז2008ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
63ניסיםגיגיז1982ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
64ולדיסלבפריטיקוז1997ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
65זיושפיראז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
66אלעדכפריז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
67נעמיחייםנ1995ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
68ליאורחייםז1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
69יובלשוורץז2009ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
70טלשוורץז1979ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
71מאירפינטוז1983ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
72אדרשריקינ2004The Buttons5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
73יריןכהןז1995אור שאקי -שאק שייפ5 ק"מ ריצה תחרותית
74ספירדרורנ1990ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
75יוחנןדרורז1963ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
76שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג5 ק"מ ריצה תחרותית
77יובלמאמוז2001ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
78מיקישוורץנ1974ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
79רועיסלעז1968ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
80זהרישראלינ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
81מיכאלנגלז1986ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
82שירהאיתןנ2007ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
83אלעדולדמןז2008ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
84יובלבן אוריז2002ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
85יואבמצפהז1979ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
86עדיאליהז1971פנו דרך10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
87ארינהזריאנובהנ2000גיל וגלגלי העזר5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
88גילוקניןז1973גיל וגלגלי העזר5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
89איתיוקניןז2007גיל וגלגלי העזר5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
90אלכסנדרשטיבלמןז1966ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
91זאבאברהםז1965ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
92יהודהדרורז1966רצים עם הלב5 ק"מ ריצה תחרותית
93שמואלדנהז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
94נירדיסטלפלדז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
95יעלשדמהנ1971ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
96יובלשדמהז1971ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
97ירוןשדמהז2005ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
98רוניתאברהםנ1966ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
99יואבקוז'וקרוז2006ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
100מתןדניאלז1986ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
101דינהגולןנ1960איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
102חייםחורשז1979DnH5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
103רעיהדבוגובסקינ1961משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
104רועיאיתןז2001ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
105חןחילמןנ2004ללא מועדן5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
106ארנוןגיגרז1965RUNING MANIA5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
107עידוגביסוןז2004ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
108דסיפוסטןנ1976ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
109אברהםלחיאניז1960ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
110אלעדסולומוןז1989ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
111אריאלראזניקובז2001ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
112יערהחונןנ2007ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
113יפעתסהרנ1973ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
114אמרהסנבטוז1982יקנעם10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
115רואידראקז2005ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
116אלכסדראקז1973ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
117נויפריז2008ללא5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
118שיפריז1973ללא10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
119אלוןפליישרז1970ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
120מאורפליישרז2005ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
121אסנתפליישרנ1971ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
122יצחקברוךז 1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
123יניבכהןז1979ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
124עמיתכהןז2008ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
125גלגילברטז1987ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
126מתןזקצרז1975ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
127גילישחר בן שלוםנ2004ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
128שלמהגולןז1980ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
129רןגוברז1958רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
130ליאורבדשז1984ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
131שלומיחתוכהז1977ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
132קובישרפז1977ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
133עמנואלרווהז1950פרטי10 ק"מ ריצה תחרותית
134עומריהודהז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
135שמעוןחייטז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
136שירטל חייטנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
137שגיאטל חייטז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
138יובלדומניז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
139אתיליכטנברגנ1982Running mania5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
140שירהגבריאלנ2003ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
141גיאטפיארוז2004ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
142אביטלקגןנ1985ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
143יובלקגןז1983ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
144יניברםז1970ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
145איילברונפמןז2008ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
146GabbyLangז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
147סלבהקורנבליטז1985ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
148ויקטוריה ניקיטהקורנבליטנ1984ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
149נלהגורביץנ1979פנו דרך10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
150חייםחכםז1953ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
151ואדיםרויזמןז1978פנו דרך10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
152ליאתפרגנ1971Bgym runners5 ק"מ ריצה תחרותית
153עדירייסמןנ2004ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
154אלעדכנפיז1973running mania5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
155eliezerlindnerז1955zebulun5 ק"מ ריצה תחרותית
156קבבושדסהנ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
157רועיטבוךז 1986ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
158סימהצלרנ1971ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
159דודוידלז1974Rundevue10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
160טליבוסתנאינ1966Rundevue10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
161ילנהגורביץנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
162רונןגבעז1973RUNDEVUE10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
163נטעגורןנ1977אסם5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
164סבטלנהגרינברגנ1985ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
165מירבבנימיןנ1973ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
166פולינפתלינ1971Bgym runners5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
167בלהתמוזנ1979bgym runners5 ק"מ ריצה תחרותית
168אדיברונפמןז1975ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
169עינתברונפמןנ1976bgym runners5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
170הראלמועלםז1976ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
171נתנאלשלוז2001ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
172אביבאמויאלז2001ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
173ורדפפרנ1981Bgym runners5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
174אלוןגולדמןז1981Running Mania5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
175ליאוריעקבז1996ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
176שלוםרוזנברגז1969runningmania5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
177מגיונונונ1975ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
178כפירונונוז1975ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
179סבטלנהאידלמןנ1974RunningMania5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
180אלכסנדראידלמןז1961RunningMania5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
181עדנןאסעדז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
182משהחג'ביז1951עמק האושר10 ק"מ ריצה תחרותית
183מתןנבוןז1976ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
184רוניתמזרחינ1967RunningMania5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
185שרונהרוזנרנ1964ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
186שחררוזנרז1961ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
187חמדהסטרולנ1983ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
188ניצןקימלז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
189לנהחזנובנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
190מריהאפלנ1984Bgym runners5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
191בועזעגורז1971ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
192שגיאארגמןז1972bgym runners10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
193אפרתבוטניקנ1971ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
194משהאביעזרז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
195תומרסמולרז2004ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
196ענברגולדנרנ1981ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
197שיריחלפוןנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
198רמיאברמוביץנ1959מזרח תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
199דןמורז1978ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
200יבגנינבדריקז1983החתולים הסמוראים10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
201רחלריבינ1980Drafting10 ק"מ ריצה תחרותית
202עמיתאטדגיז2007ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
203עודדאטדגיז1974ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
204דורלידרורינ1992ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
205קוסטהסמולרז1977ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
206ורוניקהסמולרנ1979ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
207רונןדרוריז1962ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
208נתנאלפנחסז1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
209מיקיפנחסז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
210אליאבקסטרוז1971ללא מועדון10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי יקנעם
211אלכססקוטקיןז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
212שיאילז1969progrun5 ק"מ ריצה תחרותית
213רומןפוזדניאקובז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer