מרוץ גבעת שמואל 2019 - ריל טיימינג

מרוץ גבעת שמואל 2019


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1אופקקריבז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2אמירפרידמןז1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
3יוחאיזנדז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
4פאבלגבקוז1980NPKL10 ק"מ ריצה תחרותית
5איתןגרינבאוםז1975RUNWITHMOSHE10 ק"מ ריצה תחרותית
6איילתצדוקנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
7מירבמעוזנ1990ללא מועדון2 ק"מ עממי
8סופייעקובוביץנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
9אודיגלז1981הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
10יעלליפשיץנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
11אדירכהןז1979פלאפון5 ק"מ ריצה תחרותית
12אלון מידר ז1976פלאפון5 ק"מ ריצה תחרותית
13חיים וידל ז1975פלאפון5 ק"מ ריצה תחרותית
14טל בר זאבז1975פלאפון5 ק"מ ריצה תחרותית
15מירלהעזראנ1976RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
16JuliaBergerנ1996Miglos10 ק"מ ריצה תחרותית
17DanielAvigdorז1996Miglos10 ק"מ ריצה תחרותית
18LeonardoRabinovitschז1996Miglos10 ק"מ ריצה תחרותית
19LiaVarsanoנ1996Miglos10 ק"מ ריצה תחרותית
20אבשלוםפרישטיקז1971RUNWITHMOSHE10 ק"מ ריצה תחרותית
21שירהאדלרנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
22עידוכהןז2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
23שגיאשוורץז1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
24מעיןסגלז1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
25גליתפרקשנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
26אסףפרקשז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
27עמיתפרקשז2014ללא מועדון2 ק"מ עממי
28עדןפרקשז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
29jamesraananז1973M&m10 ק"מ ריצה תחרותית
30נועהלוינ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
31יעלנמטנ2013ללא מועדון2 ק"מ עממי
32נועהנמטנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
33אוריתנמטנ1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
34שינמטז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
35נוימןגלינ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
36נוימןבועזז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
37נגהדנוךנ2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
38גלעדדנוךז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
39שירההיבשז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
40יואבהיבשז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
41אתיבן ישי ברבוןנ1973run with moshe5 ק"מ ריצה תחרותית
42אסףוינשטייןז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
43אילתוינשטייןנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
44אריאלרייךז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
45אורןגביזוןז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
46איילשטיינברגז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
47אמיתיוברז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
48ליאתוברנ1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
49אליהליאוןז2011ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
50אילהקרמרנ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
51תומרצדוקנ1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
52שלומישחףז1967רצי אליצור10 ק"מ ריצה תחרותית
53שלומישחףז1967רצי אליצור10 ק"מ ריצה תחרותית
54נתנאלחזותז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
55שי-ליחזותנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
56נעמיחזותנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
57חיחזותז1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
58רחליקרמרנ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
59דניאללנדאוז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
60טדלהדינקו רודניצקינ1983רצי בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
61שיעוזרז 1968רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
62ורדחסקלנ 1972רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
63אורינחשוןז 1978רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
64אשרלויז 1962רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
65אילןחדוותז 1971רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
66אשרבר-טלז 1954רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
67דניאלקורצמןז 1967רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
68רועיקצירז 1980רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
69נעמהרוזנברגנ 1976רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
70ממונגוסהז1978פרטי5 ק"מ ריצה תחרותית
71אליענהסילברמןנ1993בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
72דורוןבכורז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
73בעזלוריאז1972Runwithmoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
74יעלשמשנ1962אנדיור10 ק"מ ריצה תחרותית
75רומיזאבינ2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
76אביבקזיאבנ2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
77הדסשטרןנ2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
78רזלויןז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
79עומריהבז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
80דניאלבצלאלז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
81עוזשהםז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
82אופקגיירוז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
83כפירמזרחיז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
84שגבאלקייםז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
85אביבכרמלז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
86יותםכספיז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
87דודזגורסקיז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
88עומרימורדז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
89מאירבן עמיז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
90דרלוגסיז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
91עידןכספיז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
92סמואלכהןז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
93אופקאביטןז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
94איתילויז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
95דניאלבריזלז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
96אבישייעקוביז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
97עומרביטוןז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
98שישוורץז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
99עמריברזלז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
100טל בראילתז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
101מתןברקוביץז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
102לידורדהריז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
103רןהופמיסטרז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
104שחר משהיוסףז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
105שחרקופמןז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
106רזאמרז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
107רועיצרפתיז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
108מורלויז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
109שהםחוטהז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
110גיאברדהז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
111יואבגרשמןז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
112עומראביקסיסז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
113עמיתבראוםז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
114אוריכהןז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
115תמירניקולז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
116שירקרקוקלינ2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
117אביה אסתרג'רבינ1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
118עמיתקופלנ2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
119שירמזרחינ2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
120אוריפרקשז2001צ10 ק"מ ריצה תחרותית
121מאירכהןז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
122אופק לביאז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
123דניאללוינסטוןז1995צ10 ק"מ ריצה תחרותית
124יוגבכהןז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
125לידורפרץז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
126כפירמלכהז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
127שיחתוכהז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
128דניאלסקבצ'ובז1997צ10 ק"מ ריצה תחרותית
129עמיתברוכיםז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
130עידןגולדפרבז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
131ליאלמילהופרז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
132דניאלאברז'לז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
133יהלישפיראז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
134משהחדדז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
135גפןעוזז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
136שילהכהןז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
137בשיראחמדז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
138נדבקשתז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
139עוזאשריז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
140רועיגיסמןז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
141מתןנחמיאסז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
142רועישחרז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
143אופירלהבז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
144אוראלאלביליהז2001צ10 ק"מ ריצה תחרותית
145יונתןאקרישז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
146עומרשיטריתז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
147גיאסיניז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
148דניאללויןז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
149איתןבן שבתז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
150אוריחלביז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
151טלגוויליז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
152שקדמלכהז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
153אוראברהםז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
154תומרמורדכייבז2000צ10 ק"מ ריצה תחרותית
155נויוינברגז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
156שניראגאז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
157רונןבנימינובז1998צ10 ק"מ ריצה תחרותית
158עמיתקצוביץנ1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
159עידןאלבוז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
160דןלנצ'נקוז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
161עדיאנג'לז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
162רוןכץז1997צ10 ק"מ ריצה תחרותית
163אוהדאליהוז1998צ10 ק"מ ריצה תחרותית
164הילהיחזקאלינ1998צ10 ק"מ ריצה תחרותית
165תומרטורץז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
166רועיינקוז1998צ10 ק"מ ריצה תחרותית
167יהלישרףז1999צ10 ק"מ ריצה תחרותית
168יובלמלמדז1998צ10 ק"מ ריצה תחרותית
169עמיתקדושז1998צ10 ק"מ ריצה תחרותית
170עומרשטיינברגז1998צ10 ק"מ ריצה תחרותית
171יובלהרבוןז1998צ10 ק"מ ריצה תחרותית
172עדיהאווסז1997צ10 ק"מ ריצה תחרותית
173אביבעדיקהנ1995צ10 ק"מ ריצה תחרותית
174ליאורנסיםז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
175דניאלשמאלובז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
176יוסףשמאלובז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
177יעקבשמאלובז1974ללא מועדון2 ק"מ עממי
178בעזשוקרז1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
179עידושטרןז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
180נעמהזיו-אבנ1983RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
181יאירבוארז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
182איתןבוארז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
183שירהגוטהילףנ2013ללא מועדון2 ק"מ עממי
184עדיגוטהילףנ1984ללא מועדון2 ק"מ עממי
185קריןחזקיהו מילנרנ1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
186שירהחזקיהו מילנרנ2013ללא מועדון2 ק"מ עממי
187נועהברקמןנ1989רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
188אורייעקובסוןז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
189דןיעקובסוןז2007ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
190איתייצחקובז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
191יעליצחקובנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
192נועםיצחקובז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
193מיכליצחקובנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
194שקדכפירנ2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
195איתיכפירז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
196יהבכץז2014ללא מועדון2 ק"מ עממי
197אופקכץז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
198ענבלמתן-כץנ1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
199צחיכץז1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
200יעליאיברנ1978גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
201שקדאינגברנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
202דוראינגברז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
203דניאלהאינגברנ1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
204EddieRotterז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
205זיונדלז2004יאולקאו5 ק"מ ריצה תחרותית
206גילנדלז1969יאולקאו10 ק"מ ריצה תחרותית
207אביתרגתז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
208אסתרבר חןנ1972בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
209דוד בנימיןלויןז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
210רחליטורינ1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
211הראלטוריז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
212שחרטוריז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
213אמירטוריז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
214ליאורפלטז1975מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
215דורזלכהז2015קבוצת ריצה משה2 ק"מ עממי
216ריקיזלכהנ1959קבוצת ריצה משה10 ק"מ ריצה תחרותית
217אסףספיז1990ללא מועדון2 ק"מ עממי
218נעמהקייקובנ2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
219דבורהרזנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
220ליבנתכהןז1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
221DoronNakarז1975bari4010 ק"מ ריצה תחרותית
222רועיסלעז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
223ארזסלעז2008ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
224נטעסלענ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
225שירןביכלרנ2014ללא מועדון2 ק"מ עממי
226רותםביכלרנ2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
227מורןזעירא ביכלרנ1982ללא מועדון2 ק"מ עממי
228אופירששוןז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
229עדןששוןנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
230אידיתששוןנ1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
231ינוןמכמןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
232אהודמכמןז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
233ליהיקושנירנ 1988ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
234אביסויסהז 1968ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
235אוריתרוסונ 1981ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
236אלעדשגבז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
237אסףשילדז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
238דינהשילדנ1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
239יאיראמיתיז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
240רומיקמחינ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
241מעייןקמחיז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
242איילקמחיז2003ללא מועדון2 ק"מ עממי
243חייםקמחיז1974ללא מועדון2 ק"מ עממי
244אפרתקמחינ1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
245רונןברז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
246רועיספיז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
247קוביברקז1972M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
248יעקבפירוןז1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
249רונידהפזנ2008Run With Moshe2 ק"מ עממי
250מעייןדהפזנ2010Run With Moshe2 ק"מ עממי
251דרורדהפזז1977Run With Moshe2 ק"מ עממי
252איתיזכריהז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
253RebeccaArmelנ1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
254רבקהליבוביץנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
255דניאלטנג'רז1993ללא מועדון2 ק"מ עממי
256אופירפנסוז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
257לייהדילנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
258עילידילז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
259אלכסספיבקובסקיז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
260איליספיבקובסקיז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
261ElihuAnouchiז1991Run With Moshe10 ק"מ ריצה תחרותית
262אפרתסהרנ1972רצים עם משה5 ק"מ ריצה תחרותית
263ארזסהרז1973רצים עם משה10 ק"מ ריצה תחרותית
264עדיפרגנ1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
265שניפרגנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
266יואבאפלבוםז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
267שגיאאפלבוםז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
268עידןאפלבוםז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
269אופיראפלבוםז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
270מתןפישרז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
271הללפישרנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
272יניבפישרז1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
273יוסףשגבז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
274שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
275צביקהבזזינסקיז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
276פוצוץלרמןנ2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
277שילרמןז1970ללא מועדון2 ק"מ עממי
278עמרילרמןז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
279מאיהלרמןנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
280דודטופיקז1989אינטזר5 ק"מ ריצה תחרותית
281מיריתברקנ1982אינטזר5 ק"מ ריצה תחרותית
282משהפרץז 1975RUNWITHMOSHE10 ק"מ ריצה תחרותית
283OrlyLevanonנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
284דודודייןז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
285יונתןדייןז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
286רוםדרויאןז2003אין5 ק"מ ריצה תחרותית
287איתימילנובז2004אין5 ק"מ ריצה תחרותית
288נדבברקוביץז2013ללא מועדון2 ק"מ עממי
289תומרברקוביץז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
290שראלברקוביץז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
291שמואלגונןז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
292אליהווסרמןז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
293דניאלגלרנטרז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
294איתמרגלרנטרז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
295נתנאלגלרנטרז1987ללא מועדון2 ק"מ עממי
296עודדויסמןז1970runwithmoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
297לימורמועלםנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
298עידוניראוןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
299גבעסאיסקי-סיוןז2014ללא מועדון2 ק"מ עממי
300איילסאיסקי-סיוןז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
301גויס אסתרבן ממןנ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
302רןכרמיז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
303נירמלכהז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
304סאליויצמןנ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
305עדישובנ1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
306רוניתהלסטוךנ1984אין5 ק"מ ריצה תחרותית
307אורירלויז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
308רויטלהרפז שבתאינ1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
309בןשבתאיז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
310ליבנתכהןנ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
311דןקמינצקיז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
312אביחיחכמוןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
313עמוסחכמוןז1953ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
314אדםמקובסקיז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
315נועהמקובסקינ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
316שרוןמקובסקינ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
317משהיהודיתנ1947ללא מועדון2 ק"מ עממי
318אריאלפישרז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
319אוריפישרז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
320נואיתפישרנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
321יאירפישרז1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
322יעלפישרנ1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
323יוסייפרחז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
324אילןוישנבצקיז1995רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
325הרירחמילז1965רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
326שיריתקדרוןנ1975רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
327אברהםניסנבויםז1951רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
328דודמרקוסז1965רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
329גבילוטבקז1946רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
330יעלהרושנ1973רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
331טלהראלז1988רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
332מוטידה קסטרוז1952רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
333יוחאיבן-ישיז1974רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
334נתןבלכמןז1986רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
335רונןאוכמןז1971רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
336דניאלסאיסקיז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
337דניאלטוכטייבז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
338אמהטוכטייבנ1972ללא מועדון2 ק"מ עממי
339בנימיןחדאדז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
340מיכלחדאדנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
341יפיתחדאדנ1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
342אלוןסאיסקי- סיוןז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
343נדבשנורמכרז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
344עומרשנורמכרז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
345עידושנורמכרז2015ללא מועדון2 ק"מ עממי
346עמיתשנורמכרנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
347קטיהשנורמכרנ1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
348מוטישנורמכרז1982ללא מועדון2 ק"מ עממי
349עידומנורז2006Wolves K.Ono5 ק"מ ריצה תחרותית
350גיאמנורז2001Wolves K.Ono5 ק"מ ריצה תחרותית
351שוןקוברנייגז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
352ביאטריסקוברנייגנ1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
353MitchMandelז1982רצים בחברותא10 ק"מ ריצה תחרותית
354שושיוולוךנ1968ללא מועדון2 ק"מ עממי
355עידווולוךז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
356מיכלכהןנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
357יוניגרוסמןז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
358עמיתגולדרייךנ2009נוער גבעת שמואל2 ק"מ עממי
359מיהגולדרייךנ2001נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
360צביקהגולדרייךז1976נוער גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
361הללגולדרייךנ2001נוער גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
362אטיהאביתרז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
363כרמלברגרנ2014ללא מועדון2 ק"מ עממי
364איתןברגרז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
365גביברגרז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
366פזיתהלוינ 1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
367עקיבאשפעז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
368עדייקותיאלנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
369בועזיקותיאלז1969ללא מועדון2 ק"מ עממי
370אורייקותיאלז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
371מגיסלענ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
372יונתןדילרז2007נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
373אלעדגולדמןז2011מלאנוקס5 ק"מ ריצה תחרותית
374שגיאנמרודיז1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
375עמרינמרודיז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
376מיריארנברגנ1977Run with Moshe5 ק"מ ריצה תחרותית
377צביקהארנברגז1974Run with Moshe5 ק"מ ריצה תחרותית
378חנימורנ1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
379עירדביטון-רגבנ1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
380ורדביטון-רגבנ1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
381שרליביטון-רגבז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
382עדיפוקסנ1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
383זיופוקסז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
384נטעפוקסנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
385שמעוןהרושז1982ללא מועדון2 ק"מ עממי
386הודיההרושנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
387תמרוידיסלבסקינ2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
388אלעדוידיסלבסקיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
389יובלוידיסלבסקיז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
390WilliamHoffmanז1985ללא מועדון2 ק"מ עממי
391נעהלובושיץנ1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
392יואבשוןז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
393יעלזכריהנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
394יניבזכריהז1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
395נדבגרונרז1979גרונר2 ק"מ עממי
396הדרגרונרנ2007גרונר2 ק"מ עממי
397נגהגרונרנ2010גרונר2 ק"מ עממי
398עוזשלוםז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
399יהודהבשז1965רצים לאופק עם עדי10 ק"מ ריצה תחרותית
400ינוןהרמתיז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
401שרוןנוהנ1975Go to health10 ק"מ ריצה תחרותית
402עומראיכנבאוםז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
403מאיאיכנבאוםנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
404הדסדויטשנ1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
405אביבדויטשז1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
406יםאיכנבאוםז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
407ערןאיכנבאוםז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
408טליקלינגרנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
409טלדויטשז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
410סתיודויטשנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
411חיהדויטשנ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
412ערןשלוז1970הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
413רןגוברז1958חברת חשמל צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
414יוסףיוסטז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
415אלעדחמאויז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
416ליאורחןנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
417תומרחןז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
418משהשרגיאןז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
419גלעדשרגיאןז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
420אודיהבן יוסףנ2008בניוס5 ק"מ ריצה תחרותית
421פנחסבן יוסףז1974בניוס5 ק"מ ריצה תחרותית
422דןארבלז1937M+M10 ק"מ ריצה תחרותית
423נעמהשטמרנ1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
424אמיריבניאליז1984ללא מועדון2 ק"מ עממי
425עמריבניאלי שטמרנ2013ללא מועדון2 ק"מ עממי
426ליאןתשובהנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
427זאביקגולדברגרז1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
428אוריגולדברגרז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
429נועהמשעלנ2010בית ספר נריה5 ק"מ ריצה תחרותית
430יועדאייזיקז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
431דביראייזיקז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
432אלעדאייזיקז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
433בןפרידמןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
434גילפרידמןז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
435יואבאונגרז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
436אריאלאונגרז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
437לביאאונגרז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
438דודזדרמןז1962ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
439אלעדיצחקיז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
440הראליצחקיז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
441רזשרייברז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
442שריתשליסלברגנ 1969go2health5 ק"מ ריצה תחרותית
443רענןשליסלברגז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
444תמרסלומינסקינ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
445ליאלסלומינסקינ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
446ישיסלומינסקיז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
447עמיתפרישז1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
448עידןפרישז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
449עמיתפרישז2011ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
450נדבפרישז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
451סיווןבן חמונ2014ללא מועדון2 ק"מ עממי
452ליהיבן חמונ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
453נעמהבן חמונ1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
454עמיתשפייזמןנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
455ענברשפייזמןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
456אוןשפייזמןז1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
457יקירהמוסטיקנ1962ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
458משהוויסרוזז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
459יניבפינטוז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
460הדרלמפנרנ2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
461מוריהלמפנרנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
462שירהלמפנרנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
463צוריאללמפנרז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
464ארישיףז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
465אלישעשיףנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
466חןטייבנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
467גפןטייבנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
468לירוןטייבנ1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
469עמיחיטייבז1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
470מאיהמויאלז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
471מיכאלמויאלז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
472ורדגוזמןנ1969מתנס2 ק"מ עממי
473עלמהפדובהנ2010הולמס פלייס2 ק"מ עממי
474ישיפדובהז1981הולמס פלייס2 ק"מ עממי
475מיכלפדובהנ1983הולמס פלייס2 ק"מ עממי
476דורוןשרייבמןז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
477שישרייבמןז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
478חליגיא אלדרנ1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
479יואבאלדרז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
480אלוןפרלז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
481שגיבפרלז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
482מיכאלהרפזז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
483יאירקהתיז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
484אריאלקהתיז1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
485שילהדרוטז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
486עדימילסנ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
487בניפוגלז1984פוגל10 ק"מ ריצה תחרותית
488ליאוראבישרז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
489קוביאבישרז1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
490יחזקאלטיטנגיז1948ללא מועדון2 ק"מ עממי
491קרנירביבונ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
492עודדרביבוז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
493עילירביבוז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
494עדינהולדמןז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
495דבירולדמןז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
496ניתאיולדמןז2012ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
497גילעדולדמןז2010ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
498רוניאבישרנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
499כרמיתאבישרנ1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
500מאיהברקוביץנ2011מאיה2 ק"מ עממי
501רונןברקוביץז1980מאיה2 ק"מ עממי
502עידיתבודהנ1974GO TO HEALTH10 ק"מ ריצה תחרותית
503אינסהיאנובסקינ1983Go to Health10 ק"מ ריצה תחרותית
504מתן יעקבשוקרז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
505אייל דודשוקרז2013ללא מועדון2 ק"מ עממי
506ליאורלניאדו-שוקרנ1987ללא מועדון2 ק"מ עממי
507אביתראיזןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
508רותאיזןנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
509רוניתאיזןנ1985ללא מועדון2 ק"מ עממי
510מוטיאיזןז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
511דנהאברהמובנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
512נועהאברהמובנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
513עידואברהמובז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
514איילתברקנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
515אילןברקז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
516victorosipovז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
517בתציגנץנ1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
518יבגניפירוגובסקיז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
519הדספירוגובסקינ1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
520איתיפירוגובסקיז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
521נטעפירוגובסקינ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
522עילאיהמרז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
523קרןסגל-המרנ1972ללא מועדון2 ק"מ עממי
524עוזילוי-איתןז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
525ימיתלאיאנינ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
526חופיתלאיאנינ1994ללא מועדון2 ק"מ עממי
527מעיןהרשמןנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
528רועיהרשמןז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
529נדשפרידרנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
530איתימאנאיז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
531הראלמאנאיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
532סיוןהרשמן חמבינ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
533רוןחמביז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
534אלוןגריסיז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
535בת חןגרזוטיסנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
536נדבגרזוטיסז1982ללא מועדון2 ק"מ עממי
537רןארזז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
538עידושוקרז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
539פנינהשוקרנ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
540נטליביטוןנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
541נעםחלמישז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
542שיחלמישז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
543ברוךחלמישז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
544מיכלחלמישנ1971ללא מועדון2 ק"מ עממי
545ישישופטז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
546נופרשופטנ1989ללא מועדון2 ק"מ עממי
547יובלחורשז2011ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
548איתןפרקשנ2014הייטקזון2 ק"מ עממי
549טליהפרקשנ2008הייטקזון2 ק"מ עממי
550דניאלפרקשז2010הייטקזון2 ק"מ עממי
551כרמלזוהרנ2013ללא מועדון2 ק"מ עממי
552חייםפרקשז1981הייטקזון2 ק"מ עממי
553אביהזוהרנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
554גדיזוהרז1982ללא מועדון2 ק"מ עממי
555חויינאינ1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
556שרגאמלטרז1953ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
557אורייןברוךנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
558ליאןברוךנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
559ארבלעדינ2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
560ארבלישיז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
561ארבלדבז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
562ארבלמאירז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
563ארבל - דודאפרתנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
564נעמהפלדמןנ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
565ינאיאורוןז1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
566רעותאורוןנ1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
567חנינהסיידלז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer