מרוץ הרצליה 2019 ע"ש יוסי אבני - ריל טיימינג

מרוץ הרצליה 2019 ע"ש יוסי אבני


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1נדבעובדז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2גימיבריוסז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
3תומראלפרז2006בני הרצליה5 ק"מ ריצה תחרותית
4גלעדשחםז1975אימונעים10 ק"מ ריצה תחרותית
5AdelaCherniakנ1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
6VictoriaCherniakנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
7אוהדגלעדיז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
8יואבשמעוןז1969YFitness10 ק"מ ריצה תחרותית
9מתןצבעוניז 1986ריל טיימינג5 ק"מ ריצה תחרותית
10אורןחנניז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
11אילייאלוגז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
12ליאתמנשהנ1981אדם חן5 ק"מ ריצה תחרותית
13ירדןגבאיז1989אימונעים10 ק"מ ריצה תחרותית
14רותםדבירנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
15גלארנוןז2007עמק האושר5 ק"מ ריצה תחרותית
16עידוגלנצרז2006Esports10 ק"מ ריצה תחרותית
17גיאגלנצרז1974Esports10 ק"מ ריצה תחרותית
18רזגלנטז1988Adidas runners tel aviv10 ק"מ ריצה תחרותית
19רותםירקונינ1990adidas Runners Tel Aviv10 ק"מ ריצה תחרותית
20חןשפילינגרנ1984אדם חן5 ק"מ ריצה תחרותית
21איתיביטוןז1986xtrim10 ק"מ ריצה תחרותית
22דבאופנשטייןז1960xtrim10 ק"מ ריצה תחרותית
23רונילינקז2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
24יואבלינקז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
25איתילינקז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
26איילתמרוםנ1971ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
27לירימרוםנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
28אבימרוםז1967אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
29עופרברז1964אדם חן10 ק"מ ריצה תחרותית
30עדןברזילינ1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
31אורנהברזילינ1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
32רונןברזיליז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
33רועיקינןז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
34לימורגריןנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
35אבימועלםז1984ילין לפידות10 ק"מ ריצה תחרותית
36שרוןוכטלז1978רצים קדימה קריות10 ק"מ ריצה תחרותית
37שגיארורליךז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
38הילהרורליךנ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
39יאיררפפורטז1992ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
40בןאלקייםז1988רצים קדימה10 ק"מ ריצה תחרותית
41OmriYosefז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
42AviadYosefז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
43משגבאלוןנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
44גילפרואקטורז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
45יובלפרואקטורנ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
46כרמלפרואקטורנ2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
47איילהפרואקטורנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
48נלימירוםנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
49גיליעישז1971MikeRun10 ק"מ ריצה תחרותית
50מתןנוריז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
51שרהניסמןנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
52עודדשגיאז1984יוני שוולטר10 ק"מ ריצה תחרותית
53רועיהר-יפהז1977BJJ OVER 4010 ק"מ ריצה תחרותית
54סיגלנוראנינ1971רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
55יהונתןלזריז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
56רותםאנקאוהנ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
57גלסאסנ1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
58סיוןהרןנ1972D.Run10 ק"מ ריצה תחרותית
59רועיספרביז2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
60איתיכצהנדלז1983אנשי הקרטון10 ק"מ ריצה תחרותית
61רועירבידז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
62ליאוראלגאיז1981mikerun10 ק"מ ריצה תחרותית
63יוסיוייספוגלז1963רמת אפעל10 ק"מ ריצה תחרותית
64עתרפייזרנ1975progrun10 ק"מ ריצה תחרותית
65ברפייזרנ2003progrun10 ק"מ ריצה תחרותית
66טלבדשז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
67נויהאמרנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
68אסףאמרז1980ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
69יגאלויינרז1996DRAFTING10 ק"מ ריצה תחרותית
70SansaneeWallaceנ1987WALLACE10 ק"מ ריצה תחרותית
71SansaneeWallaceנ1987WALLACE2 ק"מ ריצה תחרותית
72SansaneeWallaceנ1987WALLACE2 ק"מ ריצה תחרותית
73SansaneeWallaceנ1987WALLACE2 ק"מ ריצה תחרותית
74SansaneeWallaceנ1987WALLACE10 ק"מ ריצה תחרותית
75שירדודנ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
76אודיאשכנזיז1971רצים בכפר10 ק"מ ריצה תחרותית
77אמיראהרוןז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
78אבירםיובלז1980רצי לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
79גלרוזנפלדז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
80אמיראקרמןז1978D.run10 ק"מ ריצה תחרותית
81לילךטביביאןנ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
82גליתברקןנ1975פרוגרן10 ק"מ ריצה תחרותית
83מיכלכהןנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
84עינתכהןנ1976גאלווי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
85הודיהלוינ1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
86שירהטייבנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
87שישלוםז2005ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
88עדיאינגלנ1984ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
89טארי סילבראבשלומובנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
90אנהאבשלומובנ1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
91ורדגרצוביץנ1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
92שמריתטל גורטלרנ1981Progrun10 ק"מ ריצה תחרותית
93סיגלהוברשטנ1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
94מיכאלהאינגלנ2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
95פזגדיהז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
96נויהקוקנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
97דריהניסןנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
98ליהיאמנדלבויםנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
99נעמהכהןנ1986GRC10 ק"מ ריצה תחרותית
100נעםשביטז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
101רןורקרז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
102דודסערז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
103נדבמיטלז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
104ערןאפרגןז1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
105יעללביאנ 1979אימונעים10 ק"מ ריצה תחרותית
106רחלהקורסיהנ1975אדם חן10 ק"מ ריצה תחרותית
107אוריאלרוזנרז1982ליגה - סאפ10 ק"מ ריצה תחרותית
108ענברמוזסנ2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
109אורלימוזסנ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
110גיאקאזולאיז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
111רמיויינשטייןז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
112אפיטלביז1963טימשגב10 ק"מ ריצה תחרותית
113ענתשטרנברגנ1973Crosbie Crew10 ק"מ ריצה תחרותית
114עופרבוטוןז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
115שירןאדרינ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
116שיריבן יוסףנ1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
117אלונהגדנ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
118לימורסגלנ1974הכל אפשרי10 ק"מ ריצה תחרותית
119אוראזולאיז1988הכל אפשרי10 ק"מ ריצה תחרותית
120צביקהירוןז1976מכבי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
121דניאלשפיראז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
122אלוןקורןז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
123מוקטדרבהז1978רצי דרור חזיזה10 ק"מ ריצה תחרותית
124נינהלמדןנ1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
125שניבירןנ1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
126מורןיניבז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
127אוריתיניבנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
128דורוןסגסז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
129דרורבבאייבנ1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
130גיאברנהרט-מגןז1979FIT & RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
131עמיתסרולביץז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
132תוםאטיאסז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
133סיגלפרלמוטרנ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
134NoyeFlaxנ1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
135אסףשמרז1968לרוץ עם הלב10 ק"מ ריצה תחרותית
136הראלסבןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
137David StirlingGreenז1963Run and Be10 ק"מ ריצה תחרותית
138מיכאלסבןז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
139אלכסליבאנובז1972רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
140שנייולזרינ1980רצים ביחד- נס ציונה10 ק"מ ריצה תחרותית
141Luda TalGolanskyנ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
142ליאתמשעןנ1978אימוני חן10 ק"מ ריצה תחרותית
143נאווהבן משהנ1963אדם חן10 ק"מ ריצה תחרותית
144מורדישילוחז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
145כפירסייגז1979אדם חן10 ק"מ ריצה תחרותית
146עדיביגמןנ1975אדם חן10 ק"מ ריצה תחרותית
147אוריביגמןז1973אדם חן10 ק"מ ריצה תחרותית
148עדידרדיקמןז1974רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
149יאירסינדליסז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
150גלמילרז1978Tsaff&Go10 ק"מ ריצה תחרותית
151גילכהןז1979Tsaff&Go10 ק"מ ריצה תחרותית
152שרוןגרינברגז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
153גילכהןז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
154יואבריין כהןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
155כפירטרייסטרז2006בני הרצליה5 ק"מ ריצה תחרותית
156אביעדבוסקילהז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
157גיל בנימיןרגבז1988איילות אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
158מיכאלצדיקובז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
159שרוןאביבז1982אדם חן10 ק"מ ריצה תחרותית
160קרןברקנ1973אדם חן10 ק"מ ריצה תחרותית
161ארבלטוביז2006DRAFTING10 ק"מ ריצה תחרותית
162לוטןטוביז1976DRAFTING10 ק"מ ריצה תחרותית
163חנןוייסז1976UNDERGROUND RUNNER10 ק"מ ריצה תחרותית
164ברקשורץז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
165גיאשפיגלז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
166זאבנחוםז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
167יונתןרבינוביץז1976רצים מרוצים10 ק"מ ריצה תחרותית
168רונןנחוםז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
169רוניאביצורנ1978easy speed10 ק"מ ריצה תחרותית
170עדיגוטנ1996move!10 ק"מ ריצה תחרותית
171אמירקינןז1970לרוץ לחבר'ה10 ק"מ ריצה תחרותית
172מאורדייטשז1983אימונעים5 ק"מ ריצה תחרותית
173רועינחמיאסז1978אימונעים10 ק"מ ריצה תחרותית
174ישיבורובויז1973רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
175עידורוזנברגז1979Move10 ק"מ ריצה תחרותית
176אליןטולצינסקינ1991Move10 ק"מ ריצה תחרותית
177חגיזבולוניז 1977move10 ק"מ ריצה תחרותית
178טלהורוביץנ1986הכל אפשרי10 ק"מ ריצה תחרותית
179מיריתאזרנ1979move!10 ק"מ ריצה תחרותית
180ערןאהרונסוןז1963MOVE10 ק"מ ריצה תחרותית
printer