מרוץ אור יהודה 2019 - ריל טיימינג

מרוץ אור יהודה 2019


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1רועיסגן-כהןז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2ישיבורובויז1973רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
3שיקופרז1979רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
4אסףגרינגרדז1979תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
5יעלאיזנברגנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
6דותןבן יוסףז1977רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
7ענבלשובל בינשטוקנ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
8אחמדאבו ראסז1980ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
9אסףרדיעז1974ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
10משהשם טובז1956ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
11שניאלקבץנ1986ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
12איילזמירז1982ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
13יעללביאנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
14אסףגולדברגז1980רצי ראש צורים10 ק"מ ריצה תחרותית
15אסףעגורז1960חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
16יפתחעגורז1960חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
17ירוןלשםז1966חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
18אביבייךז1988חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
19שנירעדקיז1977חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
20אלכסליברמןז1964חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
21דרורחשאיז1983חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
22מאירבינגז1975הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
23אבנרכוכביז 1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
24אלעדקמחיז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
25עופרבאליןז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
26יונתןרבינוביץז1976רצים מרוצים5 ק"מ ריצה תחרותית
27יהונתןשפירז1983ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
28ניתאישטייןז1988ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
29ענבלרן-שפירנ1971ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
30הרירחמילז1965ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
31נירהקיפניסנ1978ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
32דודמרקוסז1965ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
33מיכאלמלרז1979ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
34תומרמאיריז1983ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
35רויתלסקובנ1975ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
36גבילוטבקז1946ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
37עוזיחיים הכהןז1978ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
38יעלהרושנ1973ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
39מוטידה קסטרוז1952ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
40איילברז1987ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
41מיכלבן סהלנ1987ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
42שחרבן אריז1979ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
43רינהאפרטיןנ1982ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
44רונןאוכמןז1971ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
45אביאדטוז1978ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
46דבורהקלייןנ1968הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
47זיונדלז2004אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
48גילנדלז1969אורנית10 ק"מ ריצה תחרותית
49פינילויז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
50ליהפדרבושנ1999Road Runner10 ק"מ ריצה תחרותית
51אפרתדמיאלנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
52אריאלסובלז1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
53איילטרםז1978רצים לאופק10 ק"מ ריצה תחרותית
54גודאדובלאצ'וז 1997מכבי ת"א5 ק"מ ריצה תחרותית
55לונה צמטא'יסלפטרנ 1988מכבי ת"א5 ק"מ ריצה תחרותית
56דניאלקורצמןז1967רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
57פיראסנסראלדיןז1990Izra-elite10 ק"מ ריצה תחרותית
58אורןהוזז1973Izra-Elit10 ק"מ ריצה תחרותית
59גיליעישז1971eXtreme Goth5 ק"מ ריצה תחרותית
60שושילוריאנ1988eXtreme Goth5 ק"מ ריצה תחרותית
61שאולפינקרפלדז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
62זמיפיינרז1957רצי אם המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
63עידושומרז1974הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
64מנחםמנשרוףז1946ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
65יוסישביטנ1975צוות כנף10 ק"מ ריצה תחרותית
66דורוןכספיז2003רוד ראנר roud runner5 ק"מ ריצה תחרותית
67אלוןבאורנפרוינדז1972הכל בראש5 ק"מ ריצה תחרותית
68אורירובננקוז2004road runner5 ק"מ ריצה תחרותית
69רונןפלדז1971מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
70תומרדגןנ2003RoadRunner5 ק"מ ריצה תחרותית
71עידןוענונוז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
72ענתשטרנברגנ1973crosbie crew10 ק"מ ריצה תחרותית
73איתילנדהז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
74דודירפאלז1980לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
75רועיקצירז1980רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
76אורןדייןז1977הכל בראש5 ק"מ ריצה תחרותית
77יוחאיזנדז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
78גיליברקוביץנ1970ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
79גדימליחיז1964ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
80לינטפרץנ1966ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
81מורישראלז1979ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
82צחי עמירהז1982ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
83אלכסחרפנוביץז1970ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
84טירנהאוהב ציוןנ1967ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
85עמירהמורנ1986ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
86רותאליאבנ1984ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
87ניסיםסמדרז1964ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
88אריהדורוןז1957ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
89ודיםגולדמןז1974ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
90יובלקנימחז1964ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
91איתמרמינצקוז1989ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
92יהודהממןז1980ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
93גולןקיטאיז1975ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
94ציפיצוויגנ1952ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
95שלום שירוזןז1973ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
96רונןאהרוניז1974ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
97שגיאפרידמןז1976ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
98דודדדושז1961ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
99אורילוינ 2004m&m5 ק"מ ריצה תחרותית
100כוכבתמסגןז 1992לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
101גליתשלוםנ1972הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
102נתן מנגרביטאוז1981המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
103רועיהראל זיניז1973המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
104חגיתנובונ1984המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
105גתיתפנקסנ1975המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
106אורןמניהז1974בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
107הילהאיבגינ1989רצי לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
108eliramז1974הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
109AnnaPraisנ1976הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
110דודבן גרשוםז1961הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
111שיקולרז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
112צחיגלאורז1979רצי בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
113טדלהדינקו רודניצקינ1983רצי בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
114רמיכהןז1971הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
115הילהבן הרושנ1982בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
116יעקבמנדלז19664Runner5 ק"מ ריצה תחרותית
117אולגהוולבץ'נ1976Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
118עמנואלניטקיז1993הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
119דודשפיצרז1976הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
120אהרוןנתןז 1965הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
121אורילויז1988הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
122איציקבטאטז1962ZONE 310 ק"מ ריצה תחרותית
123שירצאביז1967רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
124שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג5 ק"מ ריצה תחרותית
125יבגנינטייבז1993RUNGATE10 ק"מ ריצה תחרותית
126ראובןנירןז1956בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
127אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
128פארברגרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
129יצחקלמדןז1949הסוללים י"ם10 ק"מ ריצה תחרותית
130מלצרחגיז1969הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
131אליואקניןז1989מכבי ת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
132ליאורצפרירז1969סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
133אילןאלגאליז1973סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
134אילןדרוריז1969סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
135אילשרףז1964סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
136אסףניסיםז1976סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
137ליאתאלוסנ1965סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
138מאורגוריןז1974סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
139דרורגרשוןז1977סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
140איציקלביאז1953ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
141עקיבאטורנהייםז1962סיסקו10 ק"מ ריצה תחרותית
142שלוםמיץז1980סיסקו10 ק"מ ריצה תחרותית
143ישראלפרידמןז1964סיסקו10 ק"מ ריצה תחרותית
144ערןקמפלז1976סיסקו10 ק"מ ריצה תחרותית
145שלמהאופנרז1963סיסקו10 ק"מ ריצה תחרותית
146שרוןיעקובוביץז1975סיסקו10 ק"מ ריצה תחרותית
147דודאלושז1971סיסקו10 ק"מ ריצה תחרותית
148קרןשמחוןנ1987סיסקו10 ק"מ ריצה תחרותית
149שיעציוןז1990רצי אליצור5 ק"מ ריצה תחרותית
150שיציוניז1968צעד צעד10 ק"מ ריצה תחרותית
151שנייולזרינ1980רצים ביחד- נס ציונה10 ק"מ ריצה תחרותית
152מקוננטגטהוןז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
153יואבבן פורתז1975run-time10 ק"מ ריצה תחרותית
154איהאמירנ1969בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
155קטיהשפילמןנ1982בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
156שלימלכהנ1985בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
157יניבשמחיז1975בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
158גיאהדסז1972בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
159שלומי ירמיהוז1969בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
160נירנרציזז1970בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
161יוג'יןגינזבורגז1978ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
162איתמראבניז1977ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
163רחלייהב ארליכמןנ1974ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
164עינתיחיאלנ1975ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
165גלעדאבנריז1970ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
166שיגלינויר פלדז1973ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
167אורןבן סעדוןז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
168קוביצבילהז 1970מכבי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
169גלעדכהןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
170הדסגאגיןנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
171אורימנדלז2001M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
172איציקכהןז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
173דודפריינטיז1989ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
174גביאזולאיז1963ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
175ירוןנירז1963ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
176שלמהעובדיהז1951ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
177טליונאיז1975ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
178עמיתקרניז1974ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
179איציקאלברטז1977ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
180דורוןגיאתז1976ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
181דודכהןז1972לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
182עופרשערז1961רצי אם המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
183מליאהרונוביץנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
184מיריתסינואנינ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
185סיוןגורז1965ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
186חןבר נתןז1965ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
187אינהמיגדל שבצנקונ1977ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
188רויטלמיכאלינ1972ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
189ענת פלגנ1977ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
190ליאתבן חייםנ1963ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
191שלוםחייםז1951ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
192נעםאלמוגז1967GRC10 ק"מ ריצה תחרותית
193אבירםיובלז1980רצי לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
194הלנהוולףנ1990בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
195אמירענברז1965Easy speed10 ק"מ ריצה תחרותית
196אווהענברנ1970Easy speed10 ק"מ ריצה תחרותית
197אמירלבביז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
198רונןארבלז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
199אביבארבלז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
200רמיאברמוביץז 1959מזרח תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
201גיאישראלי ז1962ליגה – רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
202עמיראנוקובז1955ליגה – רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
203ארסןמושייבז1983ליגה – רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
204אשרפרץז1965ליגה – רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
205אסףכהנאז1972ליגה – רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
206שיויצמןז1975ליגה – רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
207רןברז1978ליגה – רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
208מולונגוסהז1978ליגה – רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
209גיאשחרז1976ליגה – רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
210שלוםאוסקרז1951ליגה – רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
211בנימלניצקיז1958ליגה – רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
212אליעדחמוז1977ליגה – רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
213איציקמזרחיז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
214גדיאברהמיז1955פיפמן10 ק"מ ריצה תחרותית
215שירליוולובלסקי ז'אןנ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer