מרוץ בנימין ה- 10 - ריל טיימינג

מרוץ בנימין ה- 10


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1netaneladaniז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
2karenadaniנ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
3צביגרסטלז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
4אילןגרסטלז2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
5מאורשרוןנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
6נריהנמירז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
7יאירבן-דודז2011שועלי עפרה5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
8שיבן-דודז2009שועלי עפרה5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
9נדבבן-דודז1977שועלי עפרה10 ק"מ ריצה תחרותית
10ישראלדיאמנדז1971דיאמנדים10 ק"מ ריצה תחרותית
11דניאלרותםז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
12אליקויואלז1974מבואות יריחו10 ק"מ ריצה תחרותית
13הללוינברגרנ2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
14שירתוינברגרנ1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
15אופירשטרןז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
16נועה אוריהמרלינונ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
17כהןעדינ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
18כהןליאתנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
19מתנאל מאירבן כליפאז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
20שירליוקסמןנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
21סמישינערז1991אין10 ק"מ ריצה תחרותית
22ברקתנערנ1991אין10 ק"מ ריצה תחרותית
23רחלאבקסיסנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
24אריאלאבקסיסז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
25ספיראבקסיסנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
26אלישמעאבקסיסז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
27אליסףאבקסיסז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
28עדיאלכהןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
29רזכהןז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
30הללויזלנ2005ויזלים5 ק"מ ריצה תחרותית
31הילהגפנינ2005רצי הבקעה5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
32ראובןגפניז1974רצי הבקעה10 ק"מ ריצה תחרותית
33יוסימרצבךז1961רצי כוכב השחר10 ק"מ ריצה תחרותית
34מתןבן סעדוןז2005ללא5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
35אוריאלבן סעדוןז1977ללא10 ק"מ ריצה תחרותית
36יעלאדלרנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37יהודהדריינוףז2008דריינוף5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
38אלחנןדריינוףז2006דריינוף5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
39יהונתן צורידיאמנדז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
40מאירדיאמנדז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
41מישרדיאמנדז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
42אברהםדיאמנדז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
43עידןבן שמעוןז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
44שרהדיאמנדנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
45שלומידיאמנדז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
46מעייןדיאמנדז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
47שמעוןדיאמנדז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
48דניורבובז1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
49יאירורבובז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
50ימינישיז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
51ימינישחרז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה ונערים עד גיל 18
52ימינירויטלנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
53אבישילשםז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
54חיבן שטריתז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
55טליהצאלנ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
56אייר יהושעקופז2008ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
57דוד בנימיןלויןז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
58יצחקגורז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
59נעמיגורנ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
60יואלששוןז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
61אילהלבנוןנ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
62יצחקלמדןז1949הסוללים5 ק"מ ריצה תחרותית
63אלכסנדרקשביןז1956הסוללים ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
64אלישיאור יםז1985חמוצים ורצים10 ק"מ ריצה תחרותית
65ירדנהברקוביץנ1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
66רננהברקוביץנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
67איתןברקוביץז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
68נתנאלגוטליבז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
69נדברואהז1987כוכב יעקב5 ק"מ ריצה תחרותית
70שלמהיאולז1975הנמר הזקן5 ק"מ ריצה תחרותית
71אמיתיבן חמוז1993אין10 ק"מ ריצה תחרותית
72רעיהקוטליארבסקינ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
73אלעדריאחיז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer