מרוץ מרום הגליל ה- 6 - ריל טיימינג

מרוץ מרום הגליל ה- 6


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1HamziSaedז1999רןrun5 ק"מ ריצה תחרותית
2סרגחבלגודטניז1977רצוי גליל עליון5 ק"מ ריצה תחרותית
3פנינהאיזנברגנ1976ריצה גליל עליון5 ק"מ ריצה תחרותית
4כאידיוסףז1988רצי קאנטרי כפר ורדים5 ק"מ ריצה תחרותית
5נרקיסרביןז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
6שיזריהןז1967שי לחים5 ק"מ ריצה תחרותית
7אביאפלז1954איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
8עינהקפלןנ1981מועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ ריצה תחרותית
9סימההנדריקסוןנ1970מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
10יפעתזינגרנ1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
11רעותזיתנ1962מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
12שמואלדנהנ1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
13הודיהכהןנ1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
14ביליבן-חפרנ1964מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
15פארסרבאחז1988מועדון רצי איילות הגליל5 ק"מ ריצה תחרותית
16יוסימורדז1958חצור הגלילית5 ק"מ ריצה תחרותית
17משהפרץז1986רוחות הצפון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
18ישיאטיאסז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
19שלומידרעיז1971מועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ ריצה תחרותית
20אלמוגנחמיאסז1995ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
21עפריתפלדנ1973רצים בעמק10 ק"מ ריצה תחרותית
22זוהרעראידהז1973קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
23וסיםרבאחז1976קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
24ספאגאנםז1988קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
25פאדיעראידהז1980קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
26באסלשחאדהז1994קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
27רביעסעדז1978קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
28נווהויצמןז1972קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
29נעמאןשנאןז1980קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
30זהרדגשז1964קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
31ויסאםחרבז1983קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
32ואילסתאויז1980קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
33אסףויצמןז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
34סלמאןסרחאןז1983קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
35סיאףאבראהיםז1980קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
36רואדעאמרז1995קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
37איאלעאמרז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
38חמודאבו חיהז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
39פאיזקלעניז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
40איילבן סימוןז1981קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
41חייםביטוןז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
42אכרםפארסז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
43חגיפנקרז1970קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
44אדהםסלאמהז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
45אנג'להשמשוןנ1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
46יהודהשוורצברגז2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
47מריםשוורצברגנ2000ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
48רוןאיילז 1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
49שחרבן אריז1979שי לחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
50יהודהאברג'לז1969מעדון ריצה גליל עליון5 ק"מ ריצה תחרותית
51סעודחריסז1972רצים לאופק5 ק"מ ריצה תחרותית
52אליבוצרז1950רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
53איריסנובנ1965מועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ ריצה תחרותית
54בהאסאלחז1989רן RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
55הנריביטוןז1954רצי כפר ורדים10 ק"מ ריצה תחרותית
56יוסףגמליאליז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
57גאנדיפלאחז1971אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
58אוהדאיילוןז1982מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
59עליחליחלז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
60באסםחליחלז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
61אולגשרמןז1975גליל העליון10 ק"מ ריצה תחרותית
62ירדנהברכהנ1967מועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ ריצה תחרותית
63אדהםעאמרז1989ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
64דריהבורנשטייןנ2006רוחות הצפון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
65שילהבורנשטייןז2000רוחות הצפון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
66נעםבורנשטייןז1969רוחות הצפון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
67ואאלחאמדז1978רצים לאופק5 ק"מ ריצה תחרותית
68זאבקרומביז1956ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
69חמודיחמדאןז1993רן run5 ק"מ ריצה תחרותית
70ליאורשעיהז1980מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
71עמרןביטוןז1962מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
72דודישמידטז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
73הדסבן נוןנ1977רצים עם יונה5 ק"מ ריצה תחרותית
74הדסבן נוןנ1977רצים עם יונה5 ק"מ ריצה תחרותית
75יונהליבנהז1962רצים עם יונה5 ק"מ ריצה תחרותית
76מאיהאלסטרנ1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
77יחיאלגילהז1958ריצה גליל עליון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
78נעהאדטונ2007RRC5 ק"מ ריצה תחרותית
79צמרתפונארונ1966רוחות הצפון10 ק"מ ריצה תחרותית
80חנןכהןז1966רוחות הצפון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
81שיאטיאסז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
82מרזהתלשז1981חייל10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
83נימרמסאלחהז1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
84מאירבוחבוטז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
85עמיחיביג'אויז1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
86פראסעאמרז1985אין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מרום הגליל/חיילים ושוטרים בחובה
printer